Хасково

Обща информация
 

Хасково

 
242
 
1 758 331 
 
1297
 
5.55 / 59%
 
Обяви за земеделска земя в Хасково
Средни оценки
 
 
41

Арендатори в област Хасково

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
59
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 5013 дка 
25 066 от 25 066 дка (-242) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково25 066 дка (-242)
Хасково14 030 дка
Хасково5938 дка
Хасково4556 дка (-238)
Минерални бани417 дка (-17)
Хасково125 дка (+13)
73
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2943 дка 
21 253 (-134) от 52 969 дка (-975) 
18 землища, 5 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково21 253 дка (-134)
Димитровград19 839 дка (-41)
Димитровград1271 дка (-93)
Димитровград143 дка
Област: Стара Загора15 113 дка (+192)
Стара Загора5034 дка
Чирпан4027 дка (+33)
Чирпан3612 дка (+335)
Чирпан862 дка (-62)
Чирпан765 дка (-47)
Стара Загора680 дка (-72)
Чирпан133 дка (+5)
Област: Пазарджик10 782 дка (+72)
Пазарджик4213 дка
Пазарджик2598 дка (-90)
Пазарджик1794 дка (+11)
Пазарджик960 дка (+5)
Пазарджик591 дка (+156)
Пазарджик423 дка (-10)
Пазарджик203 дка
Област: Пловдив5821 дка (-1105)
Съединение5821 дка (-1105)
55
2019
На печалба
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 2335 дка 
20 266 (+2607) от 21 012 дка (+2291) 
9 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково20 266 дка (+2607)
Тополовград7001 дка (+780)
Тополовград5896 дка (+1273)
Тополовград2897 дка (+440)
Тополовград1838 дка (-367)
Тополовград1135 дка
Тополовград942 дка (+545)
Тополовград546 дка (-58)
Тополовград11 дка (-6)
Област: Ямбол746 дка (-316)
Елхово746 дка (-316)
60
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1921 дка 
19 211 от 19 211 дка (-1044) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково19 211 дка (-1044)
ДимитровградБРОД5419 дка (-513)
ДимитровградЧЕРНОГОРОВО5095 дка (-424)
ДимитровградДИМИТРОВГРАД4485 дка (-21)
ДимитровградРАДИЕВО2043 дка (-115)
ДимитровградКРЕПОСТ1060 дка (-63)
ДимитровградБРЯСТ374 дка (+105)
ДимитровградДОБРИЧ245 дка (+5)
ДимитровградЗЛАТОПОЛЕ237 дка (-8)
ДимитровградГОЛЯМО АСЕНОВО172 дка (-9)
ДимитровградКРУМ81 дка (-1)
47
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3770 дка 
18 848 от 18 848 дка (+550) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково18 848 дка (+550)
Стамболово7991 дка (+2)
Хасково5638 дка (+368)
Хасково2836 дка
Хасково1303 дка (+85)
Хасково1080 дка (+95)
26
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1479 дка 
17 752 от 17 752 дка (+1933) 
12 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково17 752 дка (+1933)
Любимец3910 дка (+1108)
Свиленград3027 дка (+285)
Любимец2244 дка (+52)
Любимец1847 дка (-49)
Любимец1784 дка (+89)
Маджарово1524 дка (+133)
Маджарово1074 дка (+93)
Маджарово958 дка (+48)
Любимец481 дка (+61)
Любимец463 дка (+51)
Любимец355 дка (+23)
Маджарово85 дка (+39)
17
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 2875 дка 
17 250 от 17 250 дка (-1814) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково17 250 дка (-1814)
Димитровград11 400 дка (-1103)
Димитровград2802 дка (-582)
Димитровград2547 дка (-103)
Димитровград392 дка (-10)
Димитровград74 дка
Димитровград35 дка (-16)
52
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 3376 дка 
16 878 от 16 878 дка (+410) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково16 878 дка (+410)
Симеоновград9207 дка (+596)
Симеоновград2700 дка (-832)
Симеоновград2275 дка (+429)
Харманли1870 дка (-609)
Харманли826 дка (+826)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 5580 дка 
16 739 от 16 739 дка (-283) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково16 739 дка (-283)
Свиленград15 724 дка (-369)
Свиленград915 дка (-14)
Свиленград100 дка (+100)
48
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 3850 дка 
15 398 от 15 398 дка (-769) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково15 398 дка (-769)
Харманли5847 дка (-86)
Харманли4041 дка (-366)
Харманли3208 дка (-205)
Харманли2302 дка (-112)
44
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 3054 дка 
15 270 от 15 270 дка (+21) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково15 270 дка (+21)
Тополовград15 012 дка (-67)
Тополовград123 дка
Тополовград88 дка (+88)
Тополовград25 дка
Тополовград22 дка
63
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1834 дка 
14 548 (+3217) от 16 505 дка (+3533) 
9 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково14 548 дка (+3217)
Хасково7215 дка (+1732)
Хасково5706 дка (+1131)
Хасково564 дка (+115)
Хасково467 дка (-25)
Хасково276 дка (+220)
Хасково236 дка (+49)
Хасково53 дка (-5)
Хасково31 дка
Област: Кърджали1957 дка (+316)
Черноочене1957 дка (+316)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 7066 дка 
14 132 от 14 132 дка (+974) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково14 132 дка (+974)
Тополовград14 112 дка (+977)
Тополовград20 дка (-3)
48
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 2813 дка 
14 064 от 14 064 дка (-1430) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково14 064 дка (-1430)
Харманли8405 дка (-908)
Харманли3189 дка (-345)
Харманли2399 дка (-173)
Харманли51 дка (-4)
Харманли20 дка
38
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1294 дка 
13 881 (+798) от 14 238 дка (+790) 
11 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково13 881 дка (+798)
Тополовград6281 дка (+91)
Тополовград2822 дка (+297)
Тополовград1791 дка (+46)
Тополовград1186 дка
Тополовград955 дка (+391)
Тополовград449 дка (-36)
Тополовград224 дка (+17)
Тополовград130 дка (-9)
Тополовград31 дка
Тополовград12 дка (+1)
Област: Стара Загора357 дка (-8)
Гълъбово357 дка (-8)
41
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 2307 дка 
13 842 от 13 842 дка (-647) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково13 842 дка (-647)
Хасково4346 дка (-434)
Хасково3443 дка (+292)
Хасково3255 дка (-354)
Хасково2491 дка (-69)
Хасково282 дка (-82)
Хасково25 дка
63
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 1115 дка 
13 443 (+276) от 18 954 дка (+683) 
17 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково13 443 дка (+276)
Тополовград5926 дка
Тополовград3182 дка (+300)
Тополовград1399 дка (-20)
Тополовград906 дка (+30)
Тополовград715 дка (+205)
Тополовград577 дка (+17)
Тополовград455 дка
Тополовград105 дка
Тополовград84 дка (-256)
Тополовград56 дка
Тополовград23 дка
Тополовград15 дка
Област: Ямбол5419 дка (+407)
Тунджа2923 дка (+772)
Тунджа1876 дка (-216)
Елхово417 дка (-142)
Тунджа203 дка (-7)
Област: Стара Загора92 дка
Раднево92 дка
78
2019
ХОЛДИНГ 76 641 дка (-1448)  
47
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2341 дка 
13 187 (+1262) от 35 110 дка (+1165) 
15 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора21 618 дка (-316)
Опан7643 дка (-106)
Опан4683 дка (+298)
Гълъбово2977 дка (-333)
Гълъбово2493 дка (-73)
Опан2111 дка (+18)
Опан1711 дка (-120)
Област: Хасково13 187 дка (+1262)
Симеоновград3367 дка (+1804)
Симеоновград2783 дка (+78)
Симеоновград2639 дка (-211)
Симеоновград1954 дка (+1954)
Симеоновград853 дка (-738)
Симеоновград593 дка
Симеоновград544 дка (-45)
Симеоновград454 дка (-1580)
Област: Плевен305 дка (+219)
Гулянци305 дка (+219)
48
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 12 682 дка 
12 682 от 12 682 дка (+168) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково12 682 дка (+168)
Любимец12 682 дка (+168)
67
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1205 дка 
12 201 (+464) от 15 661 дка (+721) 
13 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково12 201 дка (+464)
Димитровград4724 дка (+26)
Димитровград4625 дка (-55)
Димитровград1455 дка (-31)
Димитровград662 дка (+78)
Димитровград291 дка (+291)
Димитровград219 дка
Димитровград155 дка (+155)
Димитровград70 дка
Област: Стара Загора3460 дка (+257)
Опан2302 дка (+47)
Чирпан630 дка (+220)
Опан401 дка (-10)
Опан110 дка
Опан17 дка
57
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1997 дка 
11 980 от 11 980 дка (+815) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково11 980 дка (+815)
Стамболово6897 дка (+335)
Стамболово2038 дка (+80)
Хасково1435 дка (+558)
Стамболово1271 дка (+142)
Хасково308 дка (-300)
Стамболово31 дка
45
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 11 703 дка 
11 703 от 11 703 дка (+288) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково11 703 дка (+288)
Хасково11 703 дка (+288)
26
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 3725 дка 
11 175 от 11 175 дка (+683) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково11 175 дка (+683)
Хасково4706 дка (+659)
Хасково4305 дка (+55)
Хасково2164 дка (-31)
39
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 10 966 дка 
10 966 от 10 966 дка (-317) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 966 дка (-317)
Димитровград10 966 дка (-317)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3626 дка 
10 879 от 10 879 дка (+7339) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 879 дка (+7339)
Свиленград10 333 дка (+7203)
Свиленград344 дка (-66)
Свиленград202 дка (+202)
73
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2124 дка 
10 622 от 10 622 дка (-215) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 622 дка (-215)
Тополовград9892 дка (-32)
Тополовград617 дка (-233)
Тополовград85 дка (+40)
Тополовград18 дка
Тополовград10 дка (+10)
44
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 5085 дка 
10 170 от 10 170 дка (-157) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 170 дка (-157)
Димитровград9191 дка (-169)
Димитровград979 дка (+12)
21
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1692 дка 
10 153 от 10 153 дка (-688) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 153 дка (-688)
Харманли5173 дка (-121)
Харманли3254 дка (-173)
Харманли845 дка (-4)
Харманли470 дка (-390)
Харманли343 дка
Симеоновград68 дка
51
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1007 дка 
10 069 от 10 069 дка (+472) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 069 дка (+472)
Тополовград4545 дка (-704)
Тополовград1467 дка (-26)
Тополовград1304 дка (+34)
Тополовград1069 дка (+1069)
Тополовград650 дка
Свиленград511 дка (+24)
Тополовград307 дка (+6)
Свиленград116 дка (+28)
Тополовград83 дка (+24)
Свиленград17 дка (+17)
56
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3345 дка 
10 036 от 10 036 дка (-426) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 036 дка (-426)
Димитровград3729 дка (-124)
Димитровград3210 дка (-123)
Димитровград3097 дка (-179)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

обл. Хасково Страна Холдинг
59
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 5013 дка 
25 066 от 25 066 дка (-242) 
Страна: 93
73
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2943 дка 
21 253 (-134) от 52 969 дка (-975) 
Страна: 20
55
2019
На печалба
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 2335 дка 
20 266 (+2607) от 21 012 дка (+2291) 
Страна: 135
60
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1921 дка 
19 211 от 19 211 дка (-1044) 
Страна: 160
47
2019
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3770 дка 
18 848 от 18 848 дка (+550) 
Страна: 167
26
2019
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1479 дка 
17 752 от 17 752 дка (+1933) 
Страна: 194
17
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 2875 дка 
17 250 от 17 250 дка (-1814) 
Страна: 208
52
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 3376 дка 
16 878 от 16 878 дка (+410) 
Страна: 222
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 5580 дка 
16 739 от 16 739 дка (-283) 
Страна: 225
48
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 3850 дка 
15 398 от 15 398 дка (-769) 
Страна: 271
44
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 3054 дка 
15 270 от 15 270 дка (+21) 
Страна: 279
63
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1834 дка 
14 548 (+3217) от 16 505 дка (+3533) 
Страна: 234
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 7066 дка 
14 132 от 14 132 дка (+974) 
Страна: 326
48
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 2813 дка 
14 064 от 14 064 дка (-1430) 
Страна: 330
38
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1294 дка 
13 881 (+798) от 14 238 дка (+790) 
Страна: 321
41
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 2307 дка 
13 842 от 13 842 дка (-647) 
Страна: 348
63
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 1115 дка 
13 443 (+276) от 18 954 дка (+683) 
Страна: 165
78
2019
ХОЛДИНГ 76 641 дка (-1448)  
Страна: 11
47
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2341 дка 
13 187 (+1262) от 35 110 дка (+1165) 
Страна: 38
48
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 12 682 дка 
12 682 от 12 682 дка (+168) 
Страна: 399
67
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1205 дка 
12 201 (+464) от 15 661 дка (+721) 
Страна: 263
57
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1997 дка 
11 980 от 11 980 дка (+815) 
Страна: 447
45
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 11 703 дка 
11 703 от 11 703 дка (+288) 
Страна: 470
26
2019
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 3725 дка 
11 175 от 11 175 дка (+683) 
Страна: 528
39
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 10 966 дка 
10 966 от 10 966 дка (-317) 
Страна: 549
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 3626 дка 
10 879 от 10 879 дка (+7339) 
Страна: 558
73
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 2124 дка 
10 622 от 10 622 дка (-215) 
Страна: 577
44
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 5085 дка 
10 170 от 10 170 дка (-157) 
Страна: 622
21
2019
На печалба
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 1692 дка 
10 153 от 10 153 дка (-688) 
Страна: 627
51
2019
На печалба
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1007 дка 
10 069 от 10 069 дка (+472) 
Страна: 636
56
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3345 дка 
10 036 от 10 036 дка (-426) 
Страна: 645

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
СКС Раковски - Димитровград

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област Хасково (2022)

242
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020597
2021.419851792606500
2021.313251262606333
2021.21085432996333
2021.16624550800
202149116243522606500
2022.421111852596500
2022.319641162606500
2022.214982832566750
2022.119381492816587
202253818167332566750
2023.32169652716040
2023.222341172806818
2023.120621292556500
202321493112556818

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
СКС Раковски - Димитровград

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
СКС Раковски - Димитровград

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
СКС Раковски - Димитровград

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
СКС Раковски - Димитровград

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
СКС Раковски - Димитровград
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
СКС Раковски - Димитровград
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
59
73
55
СКС Раковски - Димитровград60
47
26
17
52
48
44
63
48
38
41
63
47
48
67
57
45
26
39
73
44
21
51
56

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
59
73
55
СКС Раковски - Димитровград60
47
26
17
52
48
44
63
48
38
41
63
47
48
67
57
45
26
39
73
44
21
51
56

Няма намерени резултати

1 839 494 дка
1 758 331 дка
669 566
371 715 (56%)
6.04
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
13
21
3106 661
4558 285
5416 196
6288 272
798 405
8160 423
9142 064
1069 186

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.