Димитровград обл. Хасково

Обща информация
 

Димитровград

 
 
27
 
317 437 
 
177
 
4.4 / 74%
 
Обяви за земеделска земя в Димитровград
Средни оценки
 
 
44
 
41

Арендатори в община Димитровград

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
73
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2943 дка 
21 253 (-134) от 52 969 дка (-975) 
18 землища, 5 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково21 253 дка (-134)
Димитровград19 839 дка (-41)
Димитровград1271 дка (-93)
Димитровград143 дка
Област: Стара Загора15 113 дка (+192)
Стара Загора5034 дка
Чирпан4027 дка (+33)
Чирпан3612 дка (+335)
Чирпан862 дка (-62)
Чирпан765 дка (-47)
Стара Загора680 дка (-72)
Чирпан133 дка (+5)
Област: Пазарджик10 782 дка (+72)
Пазарджик4213 дка
Пазарджик2598 дка (-90)
Пазарджик1794 дка (+11)
Пазарджик960 дка (+5)
Пазарджик591 дка (+156)
Пазарджик423 дка (-10)
Пазарджик203 дка
Област: Пловдив5821 дка (-1105)
Съединение5821 дка (-1105)
60
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1921 дка 
19 211 от 19 211 дка (-1044) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково19 211 дка (-1044)
Димитровград5419 дка (-513)
Димитровград5095 дка (-424)
Димитровград4485 дка (-21)
Димитровград2043 дка (-115)
Димитровград1060 дка (-63)
Димитровград374 дка (+105)
Димитровград245 дка (+5)
Димитровград237 дка (-8)
Димитровград172 дка (-9)
Димитровград81 дка (-1)
17
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 2875 дка 
17 250 от 17 250 дка (-1814) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково17 250 дка (-1814)
Димитровград11 400 дка (-1103)
Димитровград2802 дка (-582)
Димитровград2547 дка (-103)
Димитровград392 дка (-10)
Димитровград74 дка
Димитровград35 дка (-16)
67
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1205 дка 
12 201 (+464) от 15 661 дка (+721) 
13 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково12 201 дка (+464)
ДимитровградЗДРАВЕЦ4724 дка (+26)
ДимитровградМЕРИЧЛЕРИ4625 дка (-55)
ДимитровградБРЯСТ1455 дка (-31)
ДимитровградДЛЪГНЕВО662 дка (+78)
ДимитровградСТРАНСКО291 дка (+291)
ДимитровградВОДЕН219 дка
ДимитровградБРОД155 дка (+155)
ДимитровградКРЕПОСТ70 дка
Област: Стара Загора3460 дка (+257)
ОпанОпан2302 дка (+47)
ЧирпанДимитриево630 дка (+220)
ОпанКравино401 дка (-10)
ОпанВенец110 дка
ОпанПъстрен17 дка
39
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 10 966 дка 
10 966 от 10 966 дка (-317) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 966 дка (-317)
Димитровград10 966 дка (-317)
44
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 5085 дка 
10 170 от 10 170 дка (-157) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 170 дка (-157)
Димитровград9191 дка (-169)
Димитровград979 дка (+12)
56
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3345 дка 
10 036 от 10 036 дка (-426) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково10 036 дка (-426)
Димитровград3729 дка (-124)
Димитровград3210 дка (-123)
Димитровград3097 дка (-179)
63
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2567 дка 
10 012 (+246) от 66 731 дка (+3142) 
26 землища, 8 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив30 719 дка (+2574)
Първомай9334 дка (+1828)
Първомай4562 дка (+56)
Първомай4230 дка (-820)
Първомай3315 дка (-24)
Асеновград2427 дка (+490)
Асеновград2178 дка (+133)
Първомай1932 дка (-484)
Асеновград1653 дка (+1653)
Първомай1088 дка (-258)
Област: Ямбол16 199 дка
Елхово3187 дка
Елхово3105 дка
Елхово2852 дка
Елхово1807 дка
Елхово1391 дка
Елхово1201 дка
Елхово1138 дка
Болярово1122 дка
Елхово340 дка
Елхово56 дка
Област: Хасково10 012 дка (+246)
Димитровград9597 дка (+252)
Димитровград415 дка (-6)
Област: Монтана7871 дка (-347)
Лом4104 дка (-41)
Вълчедръм2200 дка (-7)
Вълчедръм992 дка (-12)
Лом575 дка (-287)
Област: Плевен1930 дка (+669)
Гулянци1930 дка (+669)
39
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 9880 дка 
9880 от 9880 дка (-356) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково9880 дка (-356)
Димитровград9880 дка (-356)
17
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 3254 дка 
9762 от 9762 дка (+243) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково9762 дка (+243)
Димитровград9452 дка (+248)
Димитровград291 дка (-24)
Димитровград19 дка (+19)
62
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2617 дка 
7850 от 7850 дка (-441) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково7850 дка (-441)
Димитровград5967 дка (-382)
Димитровград1223 дка (-17)
Димитровград660 дка (-42)
44
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 2519 дка 
7558 от 7558 дка (-255) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково7558 дка (-255)
Димитровград6953 дка (-165)
Димитровград458 дка (-23)
Димитровград147 дка (-67)
67
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1982 дка 
7280 (+146) от 13 871 дка (+147) 
7 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково7280 дка (+146)
Димитровград3909 дка (+74)
Димитровград2806 дка (+2)
Димитровград565 дка (+70)
Област: Стара Загора6591 дка (+1)
Стара Загора3724 дка (+1)
Чирпан1376 дка
Стара Загора1033 дка
Чирпан458 дка
52
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2366 дка 
7098 от 7098 дка (+137) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково7098 дка (+137)
Димитровград4833 дка (-70)
Димитровград2225 дка (+207)
Димитровград40 дка
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 3124 дка 
6248 от 6248 дка (-125) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6248 дка (-125)
Димитровград5778 дка (-168)
Димитровград470 дка (+43)
Комасационен фактор: 1036 дка 
5509 (-320) от 7254 дка (-331) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково7254 дка (-331)
Димитровград2098 дка (-70)
Хасково1745 дка (-11)
Димитровград1434 дка (-65)
Димитровград1012 дка (-192)
Димитровград626 дка (+6)
Димитровград282 дка (+9)
Димитровград57 дка (-8)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1508 дка 
5217 (-217) от 6033 дка (-128) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6033 дка (-128)
Димитровград3084 дка (-2)
Димитровград1478 дка (-72)
Хасково816 дка (+89)
Димитровград655 дка (-143)
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 3290 дка 
4909 (-53) от 6580 дка (-1113) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4909 дка (-53)
Димитровград4909 дка (-53)
Област: Пловдив1671 дка (-1060)
Първомай1671 дка (-1060)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 4740 дка 
4740 от 4740 дка (-181) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4740 дка (-181)
Димитровград4740 дка (-181)
29
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 4388 дка 
4388 от 4388 дка (-178) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4388 дка (-178)
Димитровград4388 дка (-178)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1417 дка 
4251 от 4251 дка (-158) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4251 дка (-158)
Димитровград2302 дка (-66)
Димитровград1217 дка (-27)
Димитровград732 дка (-65)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 4076 дка 
4076 от 4076 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4076 дка (+7)
Димитровград4076 дка (+7)
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 4026 дка 
4026 от 4026 дка (-445) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4026 дка (-445)
Димитровград4026 дка (-445)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1295 дка 
3715 (+468) от 5179 дка (+532) 
4 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково5179 дка (+532)
Димитровград3715 дка (+468)
Хасково1000 дка (+74)
Харманли266 дка
Минерални бани198 дка (-10)
49
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1789 дка 
3578 от 3578 дка (-293) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3578 дка (-293)
Димитровград3006 дка (-314)
Димитровград572 дка (+21)
33
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1890 дка 
3278 (-257) от 11 342 дка (-176) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе8064 дка (+81)
Борово8004 дка (+69)
Борово45 дка (+12)
Борово15 дка
Област: Хасково3278 дка (-257)
Димитровград3123 дка (-263)
Димитровград82 дка (+16)
Димитровград73 дка (-10)
26
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 2036 дка 
3241 (-118) от 4072 дка (-1516) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково3241 дка (-118)
Димитровград3241 дка (-118)
Област: Пловдив831 дка (-1398)
Първомай831 дка (-1398)
31
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 2955 дка 
2955 от 2955 дка (+126) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2955 дка (+126)
Димитровград2955 дка (+126)
92
2019
ХОЛДИНГ 11 947 дка (+823)  
Комасационен фактор: 2087 дка 
2872 (+115) от 6260 дка (+721) 
3 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6260 дка (+721)
Хасково3214 дка (+606)
Димитровград2872 дка (+115)
Стамболово174 дка
67
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1515 дка 
2601 (-32) от 4544 дка (+244) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2601 дка (-32)
Димитровград1466 дка (-37)
Димитровград1135 дка (+5)
Област: Пловдив1943 дка (+276)
Първомай1943 дка (+276)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Димитровград обл. Хасково Страна Холдинг
73
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2943 дка 
21 253 (-134) от 52 969 дка (-975) 
Хасково: 2 Страна: 20
60
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1921 дка 
19 211 от 19 211 дка (-1044) 
Хасково: 4 Страна: 160
17
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 2875 дка 
17 250 от 17 250 дка (-1814) 
Хасково: 7 Страна: 208
67
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1205 дка 
12 201 (+464) от 15 661 дка (+721) 
Хасково: 20 Страна: 263
39
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 10 966 дка 
10 966 от 10 966 дка (-317) 
Хасково: 24 Страна: 549
44
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 5085 дка 
10 170 от 10 170 дка (-157) 
Хасково: 27 Страна: 622
56
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 3345 дка 
10 036 от 10 036 дка (-426) 
Хасково: 30 Страна: 645
63
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2567 дка 
10 012 (+246) от 66 731 дка (+3142) 
Хасково: 31 Страна: 14
39
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 9880 дка 
9880 от 9880 дка (-356) 
Хасково: 34 Страна: 674
17
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 3254 дка 
9762 от 9762 дка (+243) 
Хасково: 38 Страна: 690
62
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 2617 дка 
7850 от 7850 дка (-441) 
Хасково: 44 Страна: 960
44
2019
На печалба
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 2519 дка 
7558 от 7558 дка (-255) 
Хасково: 46 Страна: 1025
67
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1982 дка 
7280 (+146) от 13 871 дка (+147) 
Хасково: 51 Страна: 345
52
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2366 дка 
7098 от 7098 дка (+137) 
Хасково: 54 Страна: 1117
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 3124 дка 
6248 от 6248 дка (-125) 
Хасково: 62 Страна: 1308
Комасационен фактор: 1036 дка 
5509 (-320) от 7254 дка (-331) 
Хасково: 52 Страна: 1091
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1508 дка 
5217 (-217) от 6033 дка (-128) 
Хасково: 67 Страна: 1378
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 3290 дка 
4909 (-53) от 6580 дка (-1113) 
Хасково: 91 Страна: 1228
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 4740 дка 
4740 от 4740 дка (-181) 
Хасково: 95 Страна: 1811
29
2019
На печалба
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 4388 дка 
4388 от 4388 дка (-178) 
Хасково: 104 Страна: 1948
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1417 дка 
4251 от 4251 дка (-158) 
Хасково: 107 Страна: 2011
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 4076 дка 
4076 от 4076 дка (+7) 
Хасково: 109 Страна: 2081
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 4026 дка 
4026 от 4026 дка (-445) 
Хасково: 111 Страна: 2099
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1295 дка 
3715 (+468) от 5179 дка (+532) 
Хасково: 80 Страна: 1646
49
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 1789 дка 
3578 от 3578 дка (-293) 
Хасково: 121 Страна: 2307
33
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1890 дка 
3278 (-257) от 11 342 дка (-176) 
Хасково: 127 Страна: 506
26
2019
На печалба
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 2036 дка 
3241 (-118) от 4072 дка (-1516) 
Хасково: 133 Страна: 2083
31
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 2955 дка 
2955 от 2955 дка (+126) 
Хасково: 149 Страна: 2663
92
2019
ХОЛДИНГ 11 947 дка (+823)  
Страна: 97
Комасационен фактор: 2087 дка 
2872 (+115) от 6260 дка (+721) 
Хасково: 61 Страна: 1302
67
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1515 дка 
2601 (-32) от 4544 дка (+244) 
Хасково: 170 Страна: 1889

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Димитровград, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Берта ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Димитровград (2022)

27
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020588
2021.42317317495710
2021.31627223144430
2021.2107853211932
2021.17501750750
20213941928593145710
2022.42526512596000
2022.32580252886500
2022.23433258006500
2022.13115207496000
202243528221212596500
2023.34293518256040
2023.230971310006040
2023.12528263426000
20232896443426040

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Берта ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Берта ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Берта ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Берта ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Берта ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Берта ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
73
60
17
Берта ООД67
39
44
56
63
39
17
62
44
67
52
29
49
33
26
31
67

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
73
60
17
Берта ООД67
39
44
56
63
39
17
62
44
67
52
29
49
33
26
31
67

Няма намерени резултати

300 270 дка
317 437 дка
96 447
59 321 (62%)
4.75
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
11
339 112
4139 896
563 801
637 019
710 379
86141
93109
10813

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.