Радар

В области:
Избери области
В общини:
Избери общини

Общо арендатори:

Имаш земя? Виж дали я отдаваш на най-добрия арендатор

Радарът позволява да се намерят всички арендатори по избрани от вас критерии.

Имате видимост за всички арендатори, които абонаментът ви обхваща.
Седмият арендатор в резултатите е видим безплатно.

Арендатор Декари Контакти

Landlord радар - с какво е полезен?

Радарът на Landlord е мощен инструмент с който  бързо и лесно намирате най-добрите арендатори и най-плодородните землища (земеделски земи), които се обработват от тях. 

Landlord радар - как работи?


Задавате области в които радарът на Landlord да търси и открива информацията, която ви е необходима. (Действа само за местата, за които имате абонамент)

С плъзгачите на всеки критерий може да задавате конкретни негови стойности. Резултатите се появяват автоматично след всяка промяна на някой от критериите.

Критериите за избор на подходящи землища са:

 • Местоположение (област);

 • Минимално количество обработваема земя в землището (декари);

 • Средна категория на земеделската земя в землище (по-добра от примерно 3,5)

Критериите за избор на арендатори са:

 • Минимална Landlord оценка (рейтинг) за арендаторите в землището. Примерно да са с оценка по-висока от 55.

 • Минибален брой на арендаторите във всяко землище с  Landlord оценка (рейтинг) над 55. Примерно минимум 3-ма. Така филтрираме землищата в които има по-голяма конкуренция между арендаторите.

 • Арендатори с увеличаващо се количество обработваеми декари през последната стопанска година. Това също е показател за конкурентна способност.

 • Дали арендаторът има контакти или не

Landlord радар - какво открива?

За всеки район за който имате абонамент можете бързо и лесно да откриете:

 • кои са землищата с най-големи площи  обработваеми земеделски земи;

 • кои са землищата с най-плодородните земеделски земи;

 • кои са землищата с най-голям брой конкурентноспособни арендатори с личен Landlord рейтинг по-висок от определено ниво;

 • общият брой на землищата отговарящи на зададените от вас критерии;

 • Всички арендатори с техните декари и контакти.

Landlord радар- сортиране на резултати?


Получените резултати в таблицата може да сортирате във възходящ или низходящ ред:

[object Object]

Внимание!

Landlord радар е много полезен инструмент за първоначално бързо отсяване на най-добрите землища в дадена област или намиране на арендатори с цел да ви станат потенциални клиенти.

Ако търсите землища, следващата логична стъпка е да прецизирате подбора на землища в които да инвестирате. 

За целта,  първо се запознайте с навигационните инструменти на Landlord картата и се научете да ги използвате по най-добрия начин. 

Полезен инвестиционен съвет!

Не се ограничавайте да изследвате само землищата които първоначално сте филтрирали с Landlord радар!

Обърнете внимание на ВСИЧКИ съседни землища на тези които първоначално сте селектирали. Вероятно някой от тези съседни землища ще е удачно да поставите на инвестиционния си радар. 

Точно в такива землища може да използвате най-доходоносната стратегия за инвестиране в земеделски земи описана в линка.