Исторически цени на пшеница, царевица, рапица, соя и овес

Цените се обновяват на 15 минути.

Котировки и фючърси на международните зърнени борси

Фючърси за пшеница MATIF в €/мт

ПадежЦенаДъноТаванПозиции
10 май 2023 г.258.00185 054
11 септември 2023 г.259.000.00258.75262.5089 577
11 декември 2023 г.261.250.00261.00264.5082 400
11 март 2024 г.263.008469
10 май 2024 г.264.500.00264.00267.503043
10 септември 2024 г.251.252223
10 декември 2024 г.252.502326
10 март 2025 г.253.0041
12 май 2025 г.251.00
10 септември 2025 г.245.2526
10 декември 2025 г.
10 март 2026 г.