Всички арендатори в България на едно място

Продавам на земеделци и искам повече клиенти за бизнеса си

Купувам земеделска земя и ми трябва лесно и бързо да проучвам пазара

Имам земеделска земя и желая да увелича доходите си от рента

План Карта

Разбираш кой, къде и колко земя обработва

18 лв./месец

Получаваш:

Исторически ренти и цени
Финансови показатели
Почвен анализ
7-дневен пробен период, без въпроси. После прекратяване по всяко време
Най-популярен

План Landlord

Всичко от План Карта, ежедневни обяви и контакти

23 лв./месец