Всички арендатори в България на едно място

Продавам на земеделци и искам повече клиенти за бизнеса си

Купувам земеделска земя и ми трябва лесно и бързо да проучвам пазара

Имам земеделска земя и желая да увелича доходите си от рента

План Landlord

Пълният пакет

19 лв./месец

Получаваш:

План Обяви
План Карта
Поддръжка с предимство
Най-популярен

План Карта

Разбираш кой, къде и колко земя обработва

14 лв./месец

Получаваш:

Наръчник за покупка на земя
Исторически ренти и цени
Финансови показатели
Почвен анализ
7-дневен пробен период, без въпроси

План Обяви

Край на безкрайното ровене по сайтовете за обяви

6 лв./месец

Получаваш:

Наръчник за покупка на земя
7-дневен пробен период, без въпроси