Пловдив

Обща информация
 

Пловдив

 
161
 
1 238 727 
 
867
 
5.1 / 65%
 
Обяви за земеделска земя в Пловдив
Средни оценки
 
 
51

Арендатори в област Пловдив

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
86
2019
ХОЛДИНГ 62 959 дка (+2302)  
86
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 9480 дка 
47 400 от 47 400 дка (+2042) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив47 400 дка (+2042)
Раковски19 022 дка (+669)
Раковски13 554 дка (+981)
Брезово7312 дка (+167)
Брезово7207 дка (+52)
Брезово305 дка (+173)
62
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 3765 дка 
33 888 от 33 888 дка (-596) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив33 888 дка (-596)
Хисаря12 080 дка
Хисаря5525 дка (-9)
Калояново4915 дка (+205)
Хисаря2567 дка (+441)
Хисаря2562 дка (+1268)
Хисаря2423 дка (-878)
Хисаря2362 дка (-585)
Хисаря1402 дка (+174)
Калояново52 дка (-1212)
63
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2567 дка 
30 719 (+2574) от 66 731 дка (+3142) 
26 землища, 8 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив30 719 дка (+2574)
Първомай9334 дка (+1828)
Първомай4562 дка (+56)
Първомай4230 дка (-820)
Първомай3315 дка (-24)
Асеновград2427 дка (+490)
Асеновград2178 дка (+133)
Първомай1932 дка (-484)
Асеновград1653 дка (+1653)
Първомай1088 дка (-258)
Област: Ямбол16 199 дка
Елхово3187 дка
Елхово3105 дка
Елхово2852 дка
Елхово1807 дка
Елхово1391 дка
Елхово1201 дка
Елхово1138 дка
Болярово1122 дка
Елхово340 дка
Елхово56 дка
Област: Хасково10 012 дка (+246)
Димитровград9597 дка (+252)
Димитровград415 дка (-6)
Област: Монтана7871 дка (-347)
Лом4104 дка (-41)
Вълчедръм2200 дка (-7)
Вълчедръм992 дка (-12)
Лом575 дка (-287)
Област: Плевен1930 дка (+669)
Гулянци1930 дка (+669)
73
2019
ХОЛДИНГ 65 670 дка (+23 218)  
76
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 7106 дка 
28 422 от 28 422 дка (+7047) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив28 422 дка (+7047)
Садово11 545 дка
Садово6812 дка (+6812)
Първомай6739 дка (+24)
Садово3326 дка (+211)
42
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 8471 дка 
16 941 (+16 941) от 16 941 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив16 941 дка (+16 941)
ПървомайКрушево9462 дка (+9462)
ПървомайГрадина7479 дка (+7479)
86
2019
ХОЛДИНГ 62 959 дка (+2302)  
53
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 7780 дка 
15 559 от 15 559 дка (+260) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив15 559 дка (+260)
Брезово15 108 дка (+257)
Брезово451 дка (+3)
91
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 4970 дка 
14 911 от 14 911 дка (+4096) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив14 911 дка (+4096)
Раковски8411 дка
Раковски3421 дка (+2592)
Раковски3079 дка (+1504)
73
2019
ХОЛДИНГ 65 670 дка (+23 218)  
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 4631 дка 
13 892 (+13 892) от 13 892 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив13 892 дка (+13 892)
Садово6812 дка (+6812)
Садово4712 дка (+4712)
Садово2368 дка (+2368)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 12 587 дка 
12 587 от 12 587 дка (-165) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив12 587 дка (-165)
Брезово12 587 дка (-165)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2011 дка 
10 055 от 10 055 дка (+38) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив10 055 дка (+38)
Хисаря6856 дка (-196)
Хисаря1746 дка (+156)
Хисаря943 дка (+88)
Хисаря383 дка (-10)
Съединение127 дка
64
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 4968 дка 
9936 от 9936 дка (+303) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив9936 дка (+303)
Калояново8837 дка (+303)
Калояново1099 дка
70
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 4966 дка 
9931 от 9931 дка (-1484) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив9931 дка (-1484)
Първомай8439 дка (-1466)
Първомай1492 дка (-18)
67
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 9572 дка 
9572 от 9572 дка (+719) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив9572 дка (+719)
Първомай9572 дка (+719)
57
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 3151 дка 
9453 от 9453 дка (-556) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив9453 дка (-556)
Асеновград7041 дка (-676)
Асеновград2340 дка (+48)
Асеновград72 дка (+72)
59
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 9381 дка 
9381 от 9381 дка (+133) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив9381 дка (+133)
Асеновград9381 дка (+133)
67
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2166 дка 
9360 (+282) от 28 159 дка (+1261) 
13 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: София18 734 дка (+978)
Елин Пелин8673 дка (-19)
Елин Пелин4006 дка (-282)
Горна Малина3170 дка (+1290)
Елин Пелин2275 дка (+1)
Елин Пелин274 дка (-4)
Елин Пелин154 дка (-23)
Елин Пелин152 дка
Елин Пелин20 дка (+20)
Елин Пелин10 дка (-5)
Област: Пловдив9360 дка (+282)
Садово6964 дка (+105)
Асеновград1364 дка (+175)
Раковски1032 дка (+2)
Област: Стара Загора65 дка (+1)
Братя Даскалови65 дка (+1)
49
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 9285 дка 
9285 от 9285 дка (+354) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив9285 дка (+354)
Брезово9285 дка (+354)
76
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2952 дка 
8857 от 8857 дка (+679) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8857 дка (+679)
Пловдив3752 дка (+550)
Марица3705 дка (+59)
Марица1400 дка (+70)
86
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2883 дка 
8649 от 8649 дка (-694) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8649 дка (-694)
Съединение6436 дка (-663)
Съединение1758 дка
Съединение455 дка (-31)
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 8543 дка 
8543 (+8543) от 8543 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8543 дка (+8543)
Марица8543 дка (+8543)
62
2019
На печалба
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 8495 дка 
8495 от 8495 дка (-120) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8495 дка (-120)
Съединение8495 дка (-120)
76
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 8418 дка 
8418 от 8418 дка (+1710) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8418 дка (+1710)
Раковски8418 дка (+1710)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 8348 дка 
8348 (+8348) от 8348 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8348 дка (+8348)
Брезово8348 дка (+8348)
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2696 дка 
8087 от 8087 дка (+6710) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8087 дка (+6710)
Раковски6412 дка (+6412)
Брезово1458 дка (+270)
Раковски217 дка (+28)
72
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 4008 дка 
8015 от 8015 дка (+314) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8015 дка (+314)
Първомай7736 дка (+313)
Първомай279 дка (+1)
73
2019
ХОЛДИНГ 65 670 дка (+23 218)  
Комасационен фактор: 2683 дка 
7831 (+2145) от 8049 дка (+2363) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив7831 дка (+2145)
Садово5677 дка (-9)
Садово2154 дка (+2154)
Област: Стара Загора218 дка (+218)
Братя Даскалови218 дка (+218)
19
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2565 дка 
7694 от 7694 дка (+2256) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив7694 дка (+2256)
Калояново4591 дка (-689)
Калояново2945 дка (+2945)
Калояново158 дка
73
2019
ХОЛДИНГ 65 670 дка (+23 218)  
Комасационен фактор: 5102 дка 
7664 (+88) от 15 307 дка (-84) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив7664 дка (+88)
Асеновград7664 дка (+88)
Област: Стара Загора7643 дка (-172)
Братя Даскалови6622 дка (-168)
Братя Даскалови1021 дка (-4)
Комасационен фактор: 3664 дка 
7328 от 7328 дка (-194) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив7328 дка (-194)
Първомай7080 дка (-186)
Първомай248 дка (-8)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 7223 дка 
7223 от 7223 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив7223 дка
Съединение7223 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

обл. Пловдив Страна Холдинг
86
2019
ХОЛДИНГ 62 959 дка (+2302)  
Страна: 15
86
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 9480 дка 
47 400 от 47 400 дка (+2042) 
Страна: 21
62
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 3765 дка 
33 888 от 33 888 дка (-596) 
Страна: 43
63
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2567 дка 
30 719 (+2574) от 66 731 дка (+3142) 
Страна: 14
73
2019
ХОЛДИНГ 65 670 дка (+23 218)  
Страна: 14
76
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 7106 дка 
28 422 от 28 422 дка (+7047) 
Страна: 61
42
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 8471 дка 
16 941 (+16 941) от 16 941 дка 
Страна: 219
86
2019
ХОЛДИНГ 62 959 дка (+2302)  
Страна: 15
53
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 7780 дка 
15 559 от 15 559 дка (+260) 
Страна: 265
91
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 4970 дка 
14 911 от 14 911 дка (+4096) 
Страна: 290
73
2019
ХОЛДИНГ 65 670 дка (+23 218)  
Страна: 14
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 4631 дка 
13 892 (+13 892) от 13 892 дка 
Страна: 343
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 12 587 дка 
12 587 от 12 587 дка (-165) 
Страна: 406
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2011 дка 
10 055 от 10 055 дка (+38) 
Страна: 641
64
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 4968 дка 
9936 от 9936 дка (+303) 
Страна: 662
70
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 4966 дка 
9931 от 9931 дка (-1484) 
Страна: 664
67
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 9572 дка 
9572 от 9572 дка (+719) 
Страна: 705
57
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 3151 дка 
9453 от 9453 дка (-556) 
Страна: 720
59
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 9381 дка 
9381 от 9381 дка (+133) 
Страна: 731
67
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2166 дка 
9360 (+282) от 28 159 дка (+1261) 
Страна: 63
49
2019
На печалба
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 9285 дка 
9285 от 9285 дка (+354) 
Страна: 745
76
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2952 дка 
8857 от 8857 дка (+679) 
Страна: 797
86
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2883 дка 
8649 от 8649 дка (-694) 
Страна: 828
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 8543 дка 
8543 (+8543) от 8543 дка 
Страна: 845
62
2019
На печалба
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 8495 дка 
8495 от 8495 дка (-120) 
Страна: 855
76
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 8418 дка 
8418 от 8418 дка (+1710) 
Страна: 869
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 8348 дка 
8348 (+8348) от 8348 дка 
Страна: 882
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 2696 дка 
8087 от 8087 дка (+6710) 
Страна: 923
72
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 4008 дка 
8015 от 8015 дка (+314) 
Страна: 938
73
2019
ХОЛДИНГ 65 670 дка (+23 218)  
Страна: 14
Комасационен фактор: 2683 дка 
7831 (+2145) от 8049 дка (+2363) 
Страна: 933
19
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2565 дка 
7694 от 7694 дка (+2256) 
Страна: 996
73
2019
ХОЛДИНГ 65 670 дка (+23 218)  
Страна: 14
Комасационен фактор: 5102 дка 
7664 (+88) от 15 307 дка (-84) 
Страна: 276
Комасационен фактор: 3664 дка 
7328 от 7328 дка (-194) 
Страна: 1076
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 7223 дка 
7223 от 7223 дка 
Страна: 1097

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Шан - Шабан Рафет

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област Пловдив (2022)

161
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020676
2021.422864861966960
2021.319052742166429
2021.21986563706250
2021.11040136602000
202181021208291966960
2022.429444352666913
2022.329204202536913
2022.229313912546913
2022.127624552546999
2022811288617012536999
2023.330923302606900
2023.228655222526943
2023.128514562526990
2023291813082526990

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Шан - Шабан Рафет

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Шан - Шабан Рафет

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Шан - Шабан Рафет

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Шан - Шабан Рафет

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Шан - Шабан Рафет
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Шан - Шабан Рафет
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
86
62
63
76
ЕТ Шан - Шабан Рафет42
53
91
64
70
67
57
59
67
49
76
86
62
76
72
19

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
86
62
63
76
ЕТ Шан - Шабан Рафет42
53
91
64
70
67
57
59
67
49
76
86
62
76
72
19

Няма намерени резултати

1 648 532 дка
1 238 727 дка
727 200
337 854 (46%)
5.17
4
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
132
24118
3184 095
4643 807
5420 020
6212 491
744 115
844 932
959 610
1035 313

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.