Хисаря обл. Пловдив

Обща информация
 

Хисаря

 
 
12
 
121 484 
 
103
 
5.4 / 61%
 
Обяви за земеделска земя в Хисаря
Средни оценки
 
 
38
 
51

Арендатори в община Хисаря

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
62
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 3765 дка 
28 921 (+411) от 33 888 дка (-596) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив33 888 дка (-596)
Хисаря12 080 дка
Хисаря5525 дка (-9)
Калояново4915 дка (+205)
Хисаря2567 дка (+441)
Хисаря2562 дка (+1268)
Хисаря2423 дка (-878)
Хисаря2362 дка (-585)
Хисаря1402 дка (+174)
Калояново52 дка (-1212)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2011 дка 
9928 от 10 055 дка (+38) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив10 055 дка (+38)
Хисаря6856 дка (-196)
Хисаря1746 дка (+156)
Хисаря943 дка (+88)
Хисаря383 дка (-10)
Съединение127 дка
44
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 635 дка 
5081 от 5081 дка (+794) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5081 дка (+794)
Хисаря2677 дка (+49)
Хисаря1062 дка (+258)
Хисаря568 дка (+508)
Хисаря179 дка (-2)
Хисаря170 дка
Хисаря152 дка
Хисаря147 дка (+106)
Хисаря126 дка (-125)
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 3459 дка 
3459 от 3459 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3459 дка
ХисаряКръстевич3459 дка
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 677 дка 
3169 (+87) от 3384 дка (+127) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3384 дка (+127)
Хисаря1063 дка (+60)
Хисаря983 дка (+31)
Хисаря583 дка (-4)
Хисаря540 дка
Калояново215 дка (+40)
22
2019
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 3125 дка 
3125 от 3125 дка (+319) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3125 дка (+319)
Хисаря3125 дка (+319)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 3109 дка 
3109 от 3109 дка (-102) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3109 дка (-102)
Хисаря3109 дка (-102)
56
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1625 дка 
2813 (+152) от 6501 дка (+219) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6501 дка (+219)
Хисаря2720 дка (+59)
Съединение2285 дка (+67)
Съединение1403 дка
Хисаря93 дка (+93)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2554 дка 
2554 от 2554 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2554 дка
Хисаря2554 дка
67
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2523 дка 
2523 от 2523 дка (+420) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2523 дка (+420)
Хисаря2523 дка (+420)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 2139 дка 
2139 от 2139 дка (+43) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2139 дка (+43)
Хисаря2139 дка (+43)
43
2019
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1777 дка 
1777 от 1777 дка (+66) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1777 дка (+66)
Хисаря1777 дка (+66)
50
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1761 дка 
1761 от 1761 дка (+534) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1761 дка (+534)
Хисаря1761 дка (+534)
41
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2224 дка 
1685 (-173) от 4448 дка (+2590) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив4448 дка (+2590)
Марица2763 дка (+2763)
Хисаря1685 дка (-173)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1634 дка 
1634 от 1634 дка (+53) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1634 дка (+53)
Хисаря1634 дка (+53)
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Комасационен фактор: 919 дка 
1625 (-40) от 6431 дка (+1897) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6431 дка (+1897)
Карлово1783 дка (+1295)
Хисаря1625 дка (-40)
Карлово1026 дка (+159)
Карлово816 дка (+294)
Карлово642 дка (+105)
Карлово477 дка (+99)
Карлово62 дка (-15)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 521 дка 
1563 от 1563 дка (+818) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1563 дка (+818)
Хисаря1074 дка (+777)
Хисаря461 дка (+41)
Хисаря28 дка
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1435 дка 
1435 от 1435 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1435 дка
Хисаря1435 дка
11
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1431 дка 
1431 от 1431 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1431 дка
Хисаря1431 дка
ХОЛДИНГ 8583 дка (+1045)  
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1506 дка 
1421 (+85) от 4517 дка (-166) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пазарджик3096 дка (-251)
Стрелча2351 дка (-199)
Стрелча745 дка (-52)
Област: Пловдив1421 дка (+85)
Хисаря1421 дка (+85)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 653 дка 
1306 от 1306 дка (+398) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1306 дка (+398)
Хисаря735 дка (+280)
Хисаря571 дка (+118)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 625 дка 
1249 от 1249 дка (+220) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1249 дка (+220)
Хисаря724 дка (+209)
Хисаря525 дка (+11)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 604 дка 
1207 от 1207 дка (+246) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1207 дка (+246)
Хисаря736 дка (+175)
Хисаря471 дка (+71)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 595 дка 
1190 от 1190 дка (+278) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1190 дка (+278)
Хисаря701 дка (+86)
Хисаря489 дка (+192)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 587 дка 
1174 от 1174 дка (+139) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1174 дка (+139)
Хисаря652 дка (+51)
Хисаря522 дка (+88)
15
2019
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1132 дка 
1132 от 1132 дка (-8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1132 дка (-8)
Хисаря1132 дка (-8)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 559 дка 
1117 от 1117 дка (+65) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1117 дка (+65)
Хисаря563 дка (+61)
Хисаря554 дка (+4)
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 552 дка 
1103 от 1103 дка (+224) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1103 дка (+224)
Хисаря640 дка (+151)
Хисаря463 дка (+73)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 527 дка 
1053 от 1053 дка (-229) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1053 дка (-229)
Хисаря606 дка
Хисаря447 дка (-229)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 501 дка 
1002 от 1002 дка (+207) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1002 дка (+207)
Хисаря537 дка (+47)
Хисаря465 дка (+160)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Хисаря обл. Пловдив Страна Холдинг
62
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 3765 дка 
28 921 (+411) от 33 888 дка (-596) 
Пловдив: 2 Страна: 43
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 2011 дка 
9928 от 10 055 дка (+38) 
Пловдив: 10 Страна: 641
44
2019
На печалба
Категория: 5.44 / 19% 
Комасационен фактор: 635 дка 
5081 от 5081 дка (+794) 
Пловдив: 58 Страна: 1679
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 3459 дка 
3459 от 3459 дка 
Пловдив: 86 Страна: 2357
Категория: 5.51 / 18% 
Комасационен фактор: 677 дка 
3169 (+87) от 3384 дка (+127) 
Пловдив: 88 Страна: 2397
22
2019
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 3125 дка 
3125 от 3125 дка (+319) 
Пловдив: 100 Страна: 2544
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 3109 дка 
3109 от 3109 дка (-102) 
Пловдив: 101 Страна: 2554
56
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1625 дка 
2813 (+152) от 6501 дка (+219) 
Пловдив: 38 Страна: 1246
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2554 дка 
2554 от 2554 дка 
Пловдив: 119 Страна: 2924
67
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2523 дка 
2523 от 2523 дка (+420) 
Пловдив: 122 Страна: 2944
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 2139 дка 
2139 от 2139 дка (+43) 
Пловдив: 138 Страна: 3284
43
2019
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1777 дка 
1777 от 1777 дка (+66) 
Пловдив: 152 Страна: 3670
50
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1761 дка 
1761 от 1761 дка (+534) 
Пловдив: 154 Страна: 3695
41
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2224 дка 
1685 (-173) от 4448 дка (+2590) 
Пловдив: 65 Страна: 1928
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1634 дка 
1634 от 1634 дка (+53) 
Пловдив: 166 Страна: 3855
ХОЛДИНГ 30 779 дка (+3439)  
Страна: 43
Комасационен фактор: 919 дка 
1625 (-40) от 6431 дка (+1897) 
Пловдив: 40 Страна: 1260
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 521 дка 
1563 от 1563 дка (+818) 
Пловдив: 174 Страна: 3962
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1435 дка 
1435 от 1435 дка 
Пловдив: 186 Страна: 4136
11
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 1431 дка 
1431 от 1431 дка 
Пловдив: 188 Страна: 4147
ХОЛДИНГ 8583 дка (+1045)  
Страна: 109
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1506 дка 
1421 (+85) от 4517 дка (-166) 
Пловдив: 192 Страна: 1899
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 653 дка 
1306 от 1306 дка (+398) 
Пловдив: 200 Страна: 4349
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 625 дка 
1249 от 1249 дка (+220) 
Пловдив: 211 Страна: 4457
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 604 дка 
1207 от 1207 дка (+246) 
Пловдив: 218 Страна: 4533
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 595 дка 
1190 от 1190 дка (+278) 
Пловдив: 222 Страна: 4578
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 587 дка 
1174 от 1174 дка (+139) 
Пловдив: 224 Страна: 4611
15
2019
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 1132 дка 
1132 от 1132 дка (-8) 
Пловдив: 233 Страна: 4708
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 559 дка 
1117 от 1117 дка (+65) 
Пловдив: 237 Страна: 4747
Категория: 6.79 / 7% 
Комасационен фактор: 552 дка 
1103 от 1103 дка (+224) 
Пловдив: 240 Страна: 4776
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 527 дка 
1053 от 1053 дка (-229) 
Пловдив: 242 Страна: 4889
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 501 дка 
1002 от 1002 дка (+207) 
Пловдив: 254 Страна: 5025

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Хисаря, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Кооперация Сеяч - с. Кръстевич

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Хисаря (2022)

12
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.41922323705415
2021.31615133705000
2021.2148233702777
2021.16801680680
202113811788493705415
2022.42322323506235
2022.33276262676487
2022.22402332665783
2022.12110422885728
202224611332666487
2023.32688242606425
2023.23019248006425
2023.12515196006426
20232757672606426

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Кооперация Сеяч - с. Кръстевич

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Кооперация Сеяч - с. Кръстевич

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Кооперация Сеяч - с. Кръстевич

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Кооперация Сеяч - с. Кръстевич

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Кооперация Сеяч - с. Кръстевич
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Кооперация Сеяч - с. Кръстевич
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
62
44
Кооперация Сеяч - с. Кръстевич
22
56
67
43
50
41
11
15

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
62
44
Кооперация Сеяч - с. Кръстевич
22
56
67
43
50
41
11
15

Няма намерени резултати

159 481 дка
121 484 дка
86 875
47 086 (54%)
5.81
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
13
2274
35633
435 712
540 474
635 420
712 571
811 067
94080
1014 246

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.