Първомай обл. Пловдив

Обща информация
 

Първомай

 
 
17
 
206 527 
 
122
 
4.55 / 72%
 
Обяви за земеделска земя в Първомай
Средни оценки
 
 
55
 
51

Арендатори в община Първомай

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
63
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2567 дка 
24 461 (+298) от 66 731 дка (+3142) 
26 землища, 8 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив30 719 дка (+2574)
Първомай9334 дка (+1828)
Първомай4562 дка (+56)
Първомай4230 дка (-820)
Първомай3315 дка (-24)
Асеновград2427 дка (+490)
Асеновград2178 дка (+133)
Първомай1932 дка (-484)
Асеновград1653 дка (+1653)
Първомай1088 дка (-258)
Област: Ямбол16 199 дка
Елхово3187 дка
Елхово3105 дка
Елхово2852 дка
Елхово1807 дка
Елхово1391 дка
Елхово1201 дка
Елхово1138 дка
Болярово1122 дка
Елхово340 дка
Елхово56 дка
Област: Хасково10 012 дка (+246)
Димитровград9597 дка (+252)
Димитровград415 дка (-6)
Област: Монтана7871 дка (-347)
Лом4104 дка (-41)
Вълчедръм2200 дка (-7)
Вълчедръм992 дка (-12)
Лом575 дка (-287)
Област: Плевен1930 дка (+669)
Гулянци1930 дка (+669)
42
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 8471 дка 
16 941 (+16 941) от 16 941 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив16 941 дка (+16 941)
Първомай9462 дка (+9462)
Първомай7479 дка (+7479)
70
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 4966 дка 
9931 от 9931 дка (-1484) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив9931 дка (-1484)
Първомай8439 дка (-1466)
Първомай1492 дка (-18)
67
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 9572 дка 
9572 от 9572 дка (+719) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив9572 дка (+719)
ПървомайЕзерово9572 дка (+719)
72
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 4008 дка 
8015 от 8015 дка (+314) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив8015 дка (+314)
Първомай7736 дка (+313)
Първомай279 дка (+1)
Комасационен фактор: 3664 дка 
7328 от 7328 дка (-194) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив7328 дка (-194)
Първомай7080 дка (-186)
Първомай248 дка (-8)
47
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 6897 дка 
6897 от 6897 дка (+92) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив6897 дка (+92)
Първомай6897 дка (+92)
73
2019
ХОЛДИНГ 65 670 дка (+23 218)  
76
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 7106 дка 
6739 (+24) от 28 422 дка (+7047) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив28 422 дка (+7047)
Садово11 545 дка
Садово6812 дка (+6812)
Първомай6739 дка (+24)
Садово3326 дка (+211)
57
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 5196 дка 
5196 от 5196 дка (-83) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив5196 дка (-83)
Първомай5196 дка (-83)
59
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1669 дка 
4622 (+1505) от 5008 дка (+1503) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив4622 дка (+1505)
Първомай2931 дка (+556)
Първомай1691 дка (+949)
Област: Хасково386 дка (-2)
Димитровград386 дка (-2)
77
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2095 дка 
4189 от 4189 дка (-94) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив4189 дка (-94)
Първомай3368 дка (+2)
Първомай821 дка (-96)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 3696 дка 
3696 от 3696 дка (-31) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3696 дка (-31)
Първомай3696 дка (-31)
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2915 дка 
3544 (+44) от 17 492 дка (+509) 
6 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора13 948 дка (+465)
Чирпан7670 дка (+163)
Чирпан4181 дка (+67)
Братя Даскалови1180 дка (+188)
Чирпан571 дка (+61)
Братя Даскалови346 дка (-14)
Област: Пловдив3544 дка (+44)
Първомай3544 дка (+44)
52
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 1123 дка 
3370 от 3370 дка (-45) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3370 дка (-45)
Първомай2161 дка (-34)
Първомай814 дка (-27)
Първомай395 дка (+16)
22
2019
На печалба
Комасационен фактор: 3286 дка 
3286 от 3286 дка (-233) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3286 дка (-233)
Първомай3286 дка (-233)
40
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 3208 дка 
3208 от 3208 дка (-121) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3208 дка (-121)
Първомай3208 дка (-121)
51
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1604 дка 
3207 от 3207 дка (+761) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив3207 дка (+761)
Първомай2696 дка (+250)
Първомай511 дка (+511)
46
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2974 дка 
2974 от 2974 дка (+221) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2974 дка (+221)
Първомай2974 дка (+221)
33
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2880 дка 
2880 от 2880 дка (-50) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2880 дка (-50)
Първомай2880 дка (-50)
32
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1431 дка 
2862 от 2862 дка (+1782) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2862 дка (+1782)
Първомай2012 дка (+2012)
Първомай850 дка (-230)
65
2019
На печалба
Комасационен фактор: 2734 дка 
2734 (+2734) от 2734 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2734 дка (+2734)
Първомай2734 дка (+2734)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2462 дка 
2462 от 2462 дка (+542) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2462 дка (+542)
Първомай2462 дка (+542)
Комасационен фактор: 2178 дка 
2178 (+2178) от 2178 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив2178 дка (+2178)
Първомай2178 дка (+2178)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1974 дка 
1974 от 1974 дка (+76) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1974 дка (+76)
Първомай1974 дка (+76)
67
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1515 дка 
1943 (+276) от 4544 дка (+244) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково2601 дка (-32)
Димитровград1466 дка (-37)
Димитровград1135 дка (+5)
Област: Пловдив1943 дка (+276)
Първомай1943 дка (+276)
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1928 дка 
1928 от 1928 дка (+149) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1928 дка (+149)
Първомай1928 дка (+149)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1905 дка 
1905 от 1905 дка (-571) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1905 дка (-571)
Първомай1905 дка (-571)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1747 дка 
1747 от 1747 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1747 дка (+6)
Първомай1747 дка (+6)
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 3290 дка 
1671 (-1060) от 6580 дка (-1113) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково4909 дка (-53)
Димитровград4909 дка (-53)
Област: Пловдив1671 дка (-1060)
Първомай1671 дка (-1060)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 826 дка 
1651 от 1651 дка (+103) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив1651 дка (+103)
Първомай905 дка (+905)
Първомай746 дка (-802)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Първомай обл. Пловдив Страна Холдинг
63
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2567 дка 
24 461 (+298) от 66 731 дка (+3142) 
Пловдив: 3 Страна: 14
42
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 8471 дка 
16 941 (+16 941) от 16 941 дка 
Пловдив: 5 Страна: 219
70
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 4966 дка 
9931 от 9931 дка (-1484) 
Пловдив: 12 Страна: 664
67
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 9572 дка 
9572 от 9572 дка (+719) 
Пловдив: 13 Страна: 705
72
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 4008 дка 
8015 от 8015 дка (+314) 
Пловдив: 25 Страна: 938
Комасационен фактор: 3664 дка 
7328 от 7328 дка (-194) 
Пловдив: 29 Страна: 1076
47
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 6897 дка 
6897 от 6897 дка (+92) 
Пловдив: 33 Страна: 1156
73
2019
ХОЛДИНГ 65 670 дка (+23 218)  
Страна: 14
76
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 7106 дка 
6739 (+24) от 28 422 дка (+7047) 
Пловдив: 4 Страна: 61
57
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 5196 дка 
5196 от 5196 дка (-83) 
Пловдив: 55 Страна: 1641
59
2019
На печалба
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 1669 дка 
4622 (+1505) от 5008 дка (+1503) 
Пловдив: 62 Страна: 1702
77
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2095 дка 
4189 от 4189 дка (-94) 
Пловдив: 67 Страна: 2031
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 3696 дка 
3696 от 3696 дка (-31) 
Пловдив: 78 Страна: 2243
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2915 дка 
3544 (+44) от 17 492 дка (+509) 
Пловдив: 84 Страна: 199
52
2019
На печалба
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 1123 дка 
3370 от 3370 дка (-45) 
Пловдив: 90 Страна: 2406
22
2019
На печалба
Комасационен фактор: 3286 дка 
3286 от 3286 дка (-233) 
Пловдив: 91 Страна: 2451
40
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 3208 дка 
3208 от 3208 дка (-121) 
Пловдив: 96 Страна: 2498
51
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1604 дка 
3207 от 3207 дка (+761) 
Пловдив: 97 Страна: 2499
46
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2974 дка 
2974 от 2974 дка (+221) 
Пловдив: 106 Страна: 2653
33
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2880 дка 
2880 от 2880 дка (-50) 
Пловдив: 109 Страна: 2716
32
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1431 дка 
2862 от 2862 дка (+1782) 
Пловдив: 110 Страна: 2727
65
2019
На печалба
Комасационен фактор: 2734 дка 
2734 (+2734) от 2734 дка 
Пловдив: 112 Страна: 2818
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2462 дка 
2462 от 2462 дка (+542) 
Пловдив: 126 Страна: 2993
Комасационен фактор: 2178 дка 
2178 (+2178) от 2178 дка 
Пловдив: 136 Страна: 3250
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 1974 дка 
1974 от 1974 дка (+76) 
Пловдив: 143 Страна: 3437
67
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1515 дка 
1943 (+276) от 4544 дка (+244) 
Пловдив: 145 Страна: 1889
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1928 дка 
1928 от 1928 дка (+149) 
Пловдив: 146 Страна: 3497
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1905 дка 
1905 от 1905 дка (-571) 
Пловдив: 148 Страна: 3524
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1747 дка 
1747 от 1747 дка (+6) 
Пловдив: 156 Страна: 3714
Категория: 2.95 / 97% 
Комасационен фактор: 3290 дка 
1671 (-1060) от 6580 дка (-1113) 
Пловдив: 160 Страна: 1228
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 826 дка 
1651 от 1651 дка (+103) 
Пловдив: 163 Страна: 3828

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Първомай, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Кооперация Устрем 92 - с. Езерово

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Първомай (2022)

17
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020462
2021.41631206005760
2021.3113266002000
2021.288336001200
2021.11200112001200
20216351442306005760
2022.41840283326000
2022.31823176003960
2022.21840216003960
2022.11721312545760
20226391799972546000
2023.31863173005200
2023.21856362525200
2023.12123212995000
20231933742525200

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Кооперация Устрем 92 - с. Езерово

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Кооперация Устрем 92 - с. Езерово

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Кооперация Устрем 92 - с. Езерово

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Кооперация Устрем 92 - с. Езерово

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Кооперация Устрем 92 - с. Езерово
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Кооперация Устрем 92 - с. Езерово
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
63
42
70
Кооперация Устрем 92 - с. Езерово67
72
47
76
57
59
77
52
22
40
51
46
33
32
65
67

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
63
42
70
Кооперация Устрем 92 - с. Езерово67
72
47
76
57
59
77
52
22
40
51
46
33
32
65
67

Няма намерени резултати

218 170 дка
206 527 дка
74 648
45 725 (61%)
5.07
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
329 282
496 693
551 358
625 145
72494
84880
96774
101544

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.