Стара Загора

Обща информация
 

Стара Загора

 
186
 
1 545 485 
 
918
 
4.6 / 71%
 
Обяви за земеделска земя в Стара Загора
Средни оценки
 
 
48

Арендатори в област Стара Загора

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
88
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 7166 дка 
35 830 от 35 830 дка (+10 101) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора35 830 дка (+10 101)
Братя Даскалови11 657 дка (-306)
Братя Даскалови9858 дка (+9858)
Братя Даскалови8256 дка (+549)
Братя Даскалови5694 дка
Братя Даскалови365 дка
59
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 3259 дка 
22 318 от 22 813 дка (+343) 
7 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора22 318 дка (+343)
Раднево12 384 дка (-190)
Раднево4119 дка (+20)
Раднево3765 дка
Гълъбово1388 дка (-24)
Раднево359 дка (+234)
Гълъбово303 дка (+303)
Област: Ямбол495 дка
Тунджа495 дка
78
2019
ХОЛДИНГ 76 641 дка (-1448)  
47
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2341 дка 
21 618 (-316) от 35 110 дка (+1165) 
15 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора21 618 дка (-316)
Опан7643 дка (-106)
Опан4683 дка (+298)
Гълъбово2977 дка (-333)
Гълъбово2493 дка (-73)
Опан2111 дка (+18)
Опан1711 дка (-120)
Област: Хасково13 187 дка (+1262)
Симеоновград3367 дка (+1804)
Симеоновград2783 дка (+78)
Симеоновград2639 дка (-211)
Симеоновград1954 дка (+1954)
Симеоновград853 дка (-738)
Симеоновград593 дка
Симеоновград544 дка (-45)
Симеоновград454 дка (-1580)
Област: Плевен305 дка (+219)
Гулянци305 дка (+219)
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
63
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 4505 дка 
18 018 от 18 018 дка (+112) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора18 018 дка (+112)
Раднево10 014 дка (+118)
Раднево4039 дка (-13)
Раднево3572 дка (+7)
Раднево393 дка
73
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2943 дка 
15 113 (+192) от 52 969 дка (-975) 
18 землища, 5 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково21 253 дка (-134)
ДимитровградМЕРИЧЛЕРИ19 839 дка (-41)
ДимитровградДИМИТРОВГРАД1271 дка (-93)
ДимитровградБРЯСТ143 дка
Област: Стара Загора15 113 дка (+192)
Стара ЗагораБорово5034 дка
ЧирпанГита4027 дка (+33)
ЧирпанЦелина3612 дка (+335)
ЧирпанОсларка862 дка (-62)
ЧирпанДимитриево765 дка (-47)
Стара ЗагораСамуилово680 дка (-72)
ЧирпанСвобода133 дка (+5)
Област: Пазарджик10 782 дка (+72)
ПазарджикОвчеполци4213 дка
ПазарджикЦар Асен2598 дка (-90)
ПазарджикВеличково1794 дка (+11)
ПазарджикОгняново960 дка (+5)
ПазарджикПазарджик591 дка (+156)
ПазарджикИвайло423 дка (-10)
ПазарджикДобровница203 дка
Област: Пловдив5821 дка (-1105)
СъединениеГолям Чардак5821 дка (-1105)
64
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 2121 дка 
14 847 от 14 847 дка (+118) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора14 847 дка (+118)
Стара Загора4903 дка (-3)
Стара Загора4737 дка (+62)
Стара Загора3844 дка (-21)
Стара Загора614 дка (+124)
Стара Загора565 дка (-44)
Раднево106 дка
Раднево78 дка
65
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1810 дка 
14 481 от 14 481 дка (-87) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора14 481 дка (-87)
Опан6720 дка (-24)
Стара Загора2846 дка (+247)
Стара Загора2632 дка (-286)
Стара Загора741 дка (+179)
Стара Загора672 дка (-180)
Стара Загора567 дка
Стара Загора235 дка
Стара Загора68 дка (-23)
40
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2410 дка 
14 462 от 14 462 дка (+213) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора14 462 дка (+213)
Гълъбово9137 дка (+220)
Гълъбово3244 дка (+7)
Гълъбово1167 дка (-108)
Гълъбово395 дка (+63)
Гълъбово334 дка
Гълъбово185 дка (+31)
76
2019
ХОЛДИНГ 14 315 дка (-76)  
76
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 4772 дка 
14 315 от 14 315 дка (-76) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора14 315 дка (-76)
Стара Загора12 884 дка (-85)
Чирпан932 дка (+9)
Стара Загора499 дка
57
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 7151 дка 
14 302 от 14 302 дка (+25) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора14 302 дка (+25)
Раднево14 233 дка (+25)
Раднево69 дка
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2915 дка 
13 948 (+465) от 17 492 дка (+509) 
6 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора13 948 дка (+465)
Чирпан7670 дка (+163)
Чирпан4181 дка (+67)
Братя Даскалови1180 дка (+188)
Чирпан571 дка (+61)
Братя Даскалови346 дка (-14)
Област: Пловдив3544 дка (+44)
Първомай3544 дка (+44)
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 3479 дка 
13 916 от 13 916 дка (-1373) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора13 916 дка (-1373)
Чирпан6764 дка (+170)
Чирпан3513 дка (-1570)
Братя Даскалови3495 дка (+42)
Братя Даскалови144 дка (-15)
80
2019
ХОЛДИНГ 16 429 дка (+37)  
85
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4482 дка 
13 445 от 13 445 дка (-53) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора13 445 дка (-53)
Опан10 996 дка (-67)
Опан1632 дка (+35)
Опан817 дка (-21)
83
2019
ХОЛДИНГ 17 761 дка (-78)  
80
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1434 дка 
12 903 от 12 903 дка (-16) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора12 903 дка (-16)
Опан7081 дка (-113)
Раднево2608 дка (+2)
Гълъбово2203 дка
Опан371 дка (+1)
Раднево221 дка
Опан190 дка
Раднево112 дка (+1)
Опан92 дка (+92)
Раднево25 дка (+1)
55
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2097 дка 
12 581 от 12 581 дка (+218) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора12 581 дка (+218)
Опан5898 дка (+36)
Опан4414 дка (+1)
Опан1046 дка (+88)
Опан472 дка (+91)
Опан438 дка (+7)
Опан313 дка (-5)
50
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 12 390 дка 
12 390 от 12 390 дка (-53) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора12 390 дка (-53)
Чирпан12 390 дка (-53)
63
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1539 дка 
12 312 от 12 312 дка (-465) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора12 312 дка (-465)
Стара Загора5761 дка (-18)
Стара Загора4797 дка (+43)
Стара Загора951 дка
Стара Загора290 дка
Стара Загора264 дка (-246)
Стара Загора122 дка (-250)
Стара Загора121 дка
Стара Загора6 дка (+6)
48
2019
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 11 776 дка 
11 776 от 11 776 дка (-23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора11 776 дка (-23)
Чирпан11 776 дка (-23)
60
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1288 дка 
11 594 от 11 594 дка (+18) 
9 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора11 594 дка (+18)
Раднево4912 дка (+38)
Опан2908 дка (+8)
Опан1829 дка (+34)
Гълъбово721 дка (+8)
Опан411 дка (+11)
Стара Загора370 дка (+1)
Стара Загора330 дка (-102)
Стара Загора94 дка (+1)
Раднево19 дка (+19)
42
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 5664 дка 
11 328 от 11 328 дка (-75) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора11 328 дка (-75)
Чирпан11 302 дка (-75)
Чирпан26 дка
61
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 11 165 дка 
11 165 от 11 165 дка (+78) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора11 165 дка (+78)
Братя Даскалови11 165 дка (+78)
39
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 5503 дка 
11 005 от 11 005 дка (+102) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора11 005 дка (+102)
Стара Загора10 183 дка (+106)
Стара Загора822 дка (-4)
50
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 10 991 дка 
10 991 от 10 991 дка (+1753) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 991 дка (+1753)
Чирпан10 991 дка (+1753)
68
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1078 дка 
10 781 от 10 781 дка (-1061) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 781 дка (-1061)
Опан6063 дка (-527)
Опан2616 дка (-273)
Опан508 дка (-31)
Опан482 дка (-19)
Гълъбово387 дка (-65)
Опан322 дка (-89)
Опан207 дка (-72)
Опан127 дка
Опан54 дка
Опан15 дка (+15)
68
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 3482 дка 
10 447 от 10 447 дка (-121) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 447 дка (-121)
Гълъбово5527 дка (+10)
Гълъбово4466 дка (-131)
Гълъбово454 дка
27
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
10 393 от 10 393 дка (+231) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 393 дка (+231)
Павел баня4673 дка (-130)
Павел баня1395 дка (-54)
Казанлък1228 дка (+48)
Казанлък1192 дка (+75)
Павел баня1040 дка (+146)
Павел баня587 дка (+209)
Казанлък181 дка (-13)
Казанлък97 дка (-50)
59
2019
ХОЛДИНГ 25 573 дка (-1109)  
69
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2044 дка 
10 222 от 10 222 дка (-4435) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 222 дка (-4435)
Братя Даскалови8908 дка (-4395)
Чирпан947 дка (-34)
Братя Даскалови200 дка (-6)
Чирпан163 дка
Братя Даскалови4 дка
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
67
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 5089 дка 
10 177 от 10 177 дка (+197) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 177 дка (+197)
Раднево7979 дка (+165)
Раднево2198 дка (+32)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2539 дка 
10 157 от 10 157 дка (-120) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 157 дка (-120)
Чирпан8277 дка (-138)
Чирпан1070 дка (+86)
Чирпан753 дка (-68)
Чирпан57 дка
45
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 5072 дка 
10 144 от 10 144 дка (-164) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 144 дка (-164)
Раднево9421 дка (+19)
Раднево723 дка (-183)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

обл. Стара Загора Страна Холдинг
88
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 7166 дка 
35 830 от 35 830 дка (+10 101) 
Страна: 36
59
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 3259 дка 
22 318 от 22 813 дка (+343) 
Страна: 116
78
2019
ХОЛДИНГ 76 641 дка (-1448)  
Страна: 11
47
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 2341 дка 
21 618 (-316) от 35 110 дка (+1165) 
Страна: 38
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
Страна: 10
63
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 4505 дка 
18 018 от 18 018 дка (+112) 
Страна: 185
73
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2943 дка 
15 113 (+192) от 52 969 дка (-975) 
Страна: 20
64
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 2121 дка 
14 847 от 14 847 дка (+118) 
Страна: 294
65
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1810 дка 
14 481 от 14 481 дка (-87) 
Страна: 309
40
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2410 дка 
14 462 от 14 462 дка (+213) 
Страна: 310
76
2019
ХОЛДИНГ 14 315 дка (-76)  
Страна: 81
76
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 4772 дка 
14 315 от 14 315 дка (-76) 
Страна: 317
57
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 7151 дка 
14 302 от 14 302 дка (+25) 
Страна: 318
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 2915 дка 
13 948 (+465) от 17 492 дка (+509) 
Страна: 199
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 3479 дка 
13 916 от 13 916 дка (-1373) 
Страна: 338
80
2019
ХОЛДИНГ 16 429 дка (+37)  
Страна: 73
85
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4482 дка 
13 445 от 13 445 дка (-53) 
Страна: 364
83
2019
ХОЛДИНГ 17 761 дка (-78)  
Страна: 67
80
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1434 дка 
12 903 от 12 903 дка (-16) 
Страна: 389
55
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2097 дка 
12 581 от 12 581 дка (+218) 
Страна: 408
50
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 12 390 дка 
12 390 от 12 390 дка (-53) 
Страна: 417
63
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1539 дка 
12 312 от 12 312 дка (-465) 
Страна: 424
48
2019
Категория: 5.86 / 14% 
Комасационен фактор: 11 776 дка 
11 776 от 11 776 дка (-23) 
Страна: 466
60
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1288 дка 
11 594 от 11 594 дка (+18) 
Страна: 484
42
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 5664 дка 
11 328 от 11 328 дка (-75) 
Страна: 511
61
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 11 165 дка 
11 165 от 11 165 дка (+78) 
Страна: 530
39
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 5503 дка 
11 005 от 11 005 дка (+102) 
Страна: 542
50
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 10 991 дка 
10 991 от 10 991 дка (+1753) 
Страна: 545
68
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1078 дка 
10 781 от 10 781 дка (-1061) 
Страна: 566
68
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 3482 дка 
10 447 от 10 447 дка (-121) 
Страна: 590
27
2019
На печалба
Категория: 5.59 / 17% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
10 393 от 10 393 дка (+231) 
Страна: 598
59
2019
ХОЛДИНГ 25 573 дка (-1109)  
Страна: 54
69
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2044 дка 
10 222 от 10 222 дка (-4435) 
Страна: 616
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
Страна: 10
67
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 5089 дка 
10 177 от 10 177 дка (+197) 
Страна: 620
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 2539 дка 
10 157 от 10 157 дка (-120) 
Страна: 625
45
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 5072 дка 
10 144 от 10 144 дка (-164) 
Страна: 628

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агро ММ ООД - гр. Пазарджик

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област Стара Загора (2022)

186
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020911
2021.418322091846500
2021.314781571806167
2021.21552582996015
2021.1108185001750
202189716524321806500
2022.422082542966935
2022.323352052946845
2022.218083422576845
2022.125621722806982
2022110821579732576982
2023.327621432526845
2023.223422442656845
2023.123162342896935
202324296212526935

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агро ММ ООД - гр. Пазарджик

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агро ММ ООД - гр. Пазарджик

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро ММ ООД - гр. Пазарджик

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро ММ ООД - гр. Пазарджик

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агро ММ ООД - гр. Пазарджик
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агро ММ ООД - гр. Пазарджик
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
88
59
47
63
Агро ММ ООД - гр. Пазарджик73
64
65
40
76
57
85
80
55
50
63
48
60
42
61
39
50
68
68
27
69
67
45

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
88
59
47
63
Агро ММ ООД - гр. Пазарджик73
64
65
40
76
57
85
80
55
50
63
48
60
42
61
39
50
68
68
27
69
67
45

Няма намерени резултати

1 872 246 дка
1 545 485 дка
596 292
309 970 (52%)
5.16
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
1198
213 440
3224 413
4832 312
5388 514
6171 001
739 757
876 951
987 222
1038 438

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.