Нова Загора обл. Сливен

Обща информация
 

Нова Загора

 
 
31
 
473 926 
 
296
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя в Нова Загора
Средни оценки
 
 
51
 
49

Арендатори в община Нова Загора

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
62
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2710 дка 
18 973 от 18 973 дка (+451) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен18 973 дка (+451)
Нова Загора7929 дка (+182)
Нова Загора6672 дка (+132)
Нова Загора2133 дка (+90)
Нова Загора1482 дка (+42)
Нова Загора538 дка (-214)
Нова Загора201 дка (+201)
Нова Загора18 дка (+18)
5
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 3766 дка 
15 012 от 15 062 дка (+19) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен15 062 дка (+19)
Нова Загора12 124 дка (-14)
Нова Загора1790 дка (+33)
Нова Загора1098 дка
Сливен50 дка
47
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 4778 дка 
14 335 от 14 335 дка (-378) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен14 335 дка (-378)
Нова Загора9459 дка (-146)
Нова Загора3821 дка (-125)
Нова Загора1055 дка (-107)
68
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2854 дка 
14 270 от 14 270 дка (+1825) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен14 270 дка (+1825)
Нова ЗагораДядово7330 дка (-15)
Нова ЗагораЕзеро3533 дка (+145)
Нова ЗагораБогданово1492 дка (+553)
Нова ЗагораЛюбенец1463 дка (+911)
Нова ЗагораЗагорци452 дка (+231)
66
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 6262 дка 
12 523 от 12 523 дка (+303) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен12 523 дка (+303)
Нова Загора12 121 дка (+303)
Нова Загора402 дка
81
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 2924 дка 
11 695 от 11 695 дка (+388) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен11 695 дка (+388)
Нова Загора11 137 дка (+133)
Нова Загора305 дка (+2)
Нова Загора138 дка (+138)
Нова Загора115 дка (+115)
21
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 5843 дка 
11 685 от 11 685 дка (-215) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен11 685 дка (-215)
Нова Загора11 640 дка (-216)
Нова Загора45 дка (+1)
29
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2813 дка 
11 253 от 11 253 дка (+71) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен11 253 дка (+71)
Нова Загора10 589 дка (+40)
Нова Загора502 дка (+30)
Нова Загора81 дка
Нова Загора81 дка (+1)
57
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 3449 дка 
10 348 от 10 348 дка (-89) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен10 348 дка (-89)
Нова Загора9738 дка (-172)
Нова Загора407 дка (-4)
Нова Загора203 дка (+87)
41
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4844 дка 
9687 от 9687 дка (-619) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен9687 дка (-619)
Нова Загора9589 дка (-619)
Нова Загора98 дка
56
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 3219 дка 
8699 от 9658 дка (-67) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8699 дка (-67)
Нова Загора7810 дка (-4)
Нова Загора889 дка (-63)
Област: Ямбол959 дка
Тунджа959 дка
43
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 4330 дка 
8660 от 8660 дка (-224) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8660 дка (-224)
Нова Загора5653 дка (+151)
Нова Загора3007 дка (-375)
60
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1375 дка 
8118 (-643) от 8251 дка (-651) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8118 дка (-643)
Нова Загора7064 дка (-680)
Нова Загора691 дка (+38)
Нова Загора341 дка (-1)
Нова Загора22 дка
Област: Стара Загора133 дка (-8)
Стара Загора104 дка (-37)
Стара Загора29 дка (+29)
59
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
8053 от 8053 дка (-29) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8053 дка (-29)
Нова Загора7976 дка (-51)
Нова Загора77 дка (+22)
57
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 4177 дка 
7813 от 8354 дка (+7) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен7813 дка (+7)
Нова Загора7813 дка (+7)
Област: Стара Загора541 дка
Раднево541 дка
48
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1273 дка 
7786 (+48) от 8910 дка (+109) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен7786 дка (+48)
Нова Загора7786 дка (+48)
Област: Стара Загора1124 дка (+61)
Стара Загора393 дка (-81)
Стара Загора258 дка (+78)
Стара Загора238 дка (+1)
Стара Загора130 дка
Стара Загора63 дка (+63)
Стара Загора42 дка
81
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1237 дка 
7423 от 7423 дка (+131) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен7423 дка (+131)
Нова Загора6620 дка (+79)
Нова Загора258 дка (+123)
Нова Загора258 дка (+12)
Нова Загора187 дка (+2)
Нова Загора52 дка (-56)
Нова Загора48 дка (-29)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3546 дка 
7092 от 7092 дка (-1) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен7092 дка (-1)
Нова Загора6693 дка (+19)
Нова Загора399 дка (-20)
32
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2249 дка 
6746 от 6746 дка (-231) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен6746 дка (-231)
Нова Загора6122 дка (-31)
Нова Загора466 дка (-169)
Нова Загора158 дка (-31)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1505 дка 
6385 (-83) от 7525 дка (-304) 
5 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен6385 дка (-83)
Нова Загора5888 дка (-84)
Нова Загора497 дка (+1)
Област: Ямбол958 дка (-222)
Тунджа680 дка (-222)
Тунджа278 дка
Област: Стара Загора182 дка (+1)
Раднево182 дка (+1)
81
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 700 дка 
6299 от 6299 дка (+541) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен6299 дка (+541)
Нова Загора2228 дка (+1115)
Нова Загора1201 дка (-112)
Нова Загора838 дка (+1)
Нова Загора658 дка (+143)
Нова Загора596 дка (-60)
Нова Загора286 дка
Нова Загора282 дка (-427)
Нова Загора137 дка (-119)
Нова Загора73 дка
56
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2122 дка 
6098 (-9) от 6367 дка (-1) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен6098 дка (-9)
Нова Загора6038 дка (-9)
Нова Загора60 дка
Област: Ямбол269 дка (+8)
Тунджа269 дка (+8)
67
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 5987 дка 
5987 от 5987 дка (+125) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен5987 дка (+125)
Нова Загора5987 дка (+125)
69
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1468 дка 
5873 от 5873 дка (+68) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен5873 дка (+68)
Нова Загора5255 дка
Нова Загора552 дка (+2)
Нова Загора45 дка (+45)
Нова Загора21 дка (+21)
Комасационен фактор: 5550 дка 
5550 от 5550 дка (+419) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен5550 дка (+419)
Нова Загора5550 дка (+419)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 5460 дка 
5460 (+5460) от 5460 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен5460 дка (+5460)
Нова Загора5460 дка (+5460)
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1760 дка 
5281 от 5281 дка (+7) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен5281 дка (+7)
Нова Загора3592 дка (+14)
Нова Загора1289 дка (-7)
Нова Загора400 дка
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 1749 дка 
5248 от 5248 дка (-173) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен5248 дка (-173)
Нова Загора4931 дка (-79)
Нова Загора175 дка (-94)
Нова Загора142 дка
40
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1486 дка 
5132 (-95) от 8916 дка (-450) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8916 дка (-450)
Сливен3624 дка (-388)
Нова Загора1912 дка
Нова Загора1659 дка (-34)
Нова Загора1561 дка (-61)
Сливен127 дка
Сливен33 дка (+33)
32
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 4890 дка 
4890 от 4890 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен4890 дка (-9)
Нова Загора4890 дка (-9)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Нова Загора обл. Сливен Страна
62
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2710 дка 
18 973 от 18 973 дка (+451) 
Сливен: 1 Страна: 163
5
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 3766 дка 
15 012 от 15 062 дка (+19) 
Сливен: 2 Страна: 284
47
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 4778 дка 
14 335 от 14 335 дка (-378) 
Сливен: 3 Страна: 315
68
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2854 дка 
14 270 от 14 270 дка (+1825) 
Сливен: 4 Страна: 320
66
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 6262 дка 
12 523 от 12 523 дка (+303) 
Сливен: 5 Страна: 413
81
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 2924 дка 
11 695 от 11 695 дка (+388) 
Сливен: 6 Страна: 471
21
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 5843 дка 
11 685 от 11 685 дка (-215) 
Сливен: 7 Страна: 474
29
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2813 дка 
11 253 от 11 253 дка (+71) 
Сливен: 9 Страна: 520
57
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 3449 дка 
10 348 от 10 348 дка (-89) 
Сливен: 11 Страна: 603
41
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4844 дка 
9687 от 9687 дка (-619) 
Сливен: 13 Страна: 697
56
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 3219 дка 
8699 от 9658 дка (-67) 
Сливен: 17 Страна: 698
43
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 4330 дка 
8660 от 8660 дка (-224) 
Сливен: 18 Страна: 825
60
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1375 дка 
8118 (-643) от 8251 дка (-651) 
Сливен: 21 Страна: 892
59
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
8053 от 8053 дка (-29) 
Сливен: 22 Страна: 932
57
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 4177 дка 
7813 от 8354 дка (+7) 
Сливен: 23 Страна: 880
48
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1273 дка 
7786 (+48) от 8910 дка (+109) 
Сливен: 24 Страна: 793
81
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1237 дка 
7423 от 7423 дка (+131) 
Сливен: 25 Страна: 1064
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3546 дка 
7092 от 7092 дка (-1) 
Сливен: 27 Страна: 1119
32
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2249 дка 
6746 от 6746 дка (-231) 
Сливен: 31 Страна: 1187
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1505 дка 
6385 (-83) от 7525 дка (-304) 
Сливен: 32 Страна: 1038
81
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 700 дка 
6299 от 6299 дка (+541) 
Сливен: 33 Страна: 1290
56
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 2122 дка 
6098 (-9) от 6367 дка (-1) 
Сливен: 34 Страна: 1274
67
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 5987 дка 
5987 от 5987 дка (+125) 
Сливен: 36 Страна: 1392
69
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1468 дка 
5873 от 5873 дка (+68) 
Сливен: 37 Страна: 1423
Комасационен фактор: 5550 дка 
5550 от 5550 дка (+419) 
Сливен: 39 Страна: 1525
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 5460 дка 
5460 (+5460) от 5460 дка 
Сливен: 40 Страна: 1550
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1760 дка 
5281 от 5281 дка (+7) 
Сливен: 41 Страна: 1600
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 1749 дка 
5248 от 5248 дка (-173) 
Сливен: 42 Страна: 1615
40
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1486 дка 
5132 (-95) от 8916 дка (-450) 
Сливен: 14 Страна: 790
32
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 4890 дка 
4890 от 4890 дка (-9) 
Сливен: 44 Страна: 1757

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Нова Загора, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Венид Агро ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Нова Загора (2022)

31
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020980
2021.41578152802500
2021.3179289372500
2021.2138749001750
202110891613272802500
2022.42017116143056
2022.32138208884177
2022.22911622004167
2022.1154969002993
202212482133436144177
2023.32896812006013
2023.23017720006013
2023.12522126143912
20232761276146013

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Венид Агро ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Венид Агро ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Венид Агро ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Венид Агро ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Венид Агро ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Венид Агро ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
62
5
47
Венид Агро ООД68
66
81
21
29
57
41
56
43
60
59
57
48
81
32
81
56
67
69
40
32

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
62
5
47
Венид Агро ООД68
66
81
21
29
57
41
56
43
60
59
57
48
81
32
81
56
67
69
40
32

Няма намерени резултати

496 293 дка
473 926 дка
97 095
54 907 (57%)
4.25
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
219 950
3130 974
4281 855
539 146
65020
73251
86748
93250
106099

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.