Ямбол

Обща информация
 

Ямбол

 
106
 
1 567 712
 
708
 
4.4 / 74%
 
Обяви за земеделска земя в Ямбол
Средни оценки
 
 
49

Арендатори в област Ямбол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
47
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 3492 дка 
38 416 от 38 416 дка (+701) 
11 землища, 5 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол38 416 дка (+701)
Болярово8135 дка (-51)
Стралджа7841 дка (+18)
Болярово6690 дка (+614)
Елхово6058 дка (+73)
Стралджа4793 дка (-111)
Тунджа2015 дка (-66)
Ямбол1008 дка (+199)
Тунджа736 дка (+97)
Тунджа609 дка (-5)
Елхово503 дка (-67)
Тунджа28 дка
74
2019
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4872 дка 
24 362 от 24 362 дка (+1068) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол24 362 дка (+1068)
Елхово6615 дка (+411)
Тунджа6357 дка
Елхово5415 дка (+489)
Тунджа3883 дка (+137)
Тунджа2092 дка (+31)
29
2019
На печалба
Категория: 4.71 / 31% 
Комасационен фактор: 2611 дка 
23 502 (-879) от 23 502 дка (+3143) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол23 502 дка (-879)
Болярово5226 дка (+236)
Елхово3913 дка (-266)
Елхово3902 дка (+29)
Елхово3369 дка (-818)
Елхово2875 дка
Елхово1772 дка (-73)
Елхово1147 дка
Елхово833 дка (+13)
Елхово465 дка
29
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2966 дка 
20 762 от 20 762 дка (-171) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол20 762 дка (-171)
СтралджаСтралджа13 899 дка
СтралджаАТОЛОВО4195 дка (-26)
СтралджаМАЛЕНОВО1683 дка (-5)
СтралджаПАЛАУЗОВО382 дка
СтралджаВОДЕНИЧАНЕ241 дка (-140)
СтралджаЛОЗЕНЕЦ208 дка
СтралджаНедялско154 дка
49
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2661 дка 
18 625 (-441) от 18 625 дка (-389) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол18 625 дка (-441)
Тунджа6907 дка (-41)
Тунджа6379 дка (-400)
Тунджа2418 дка
Тунджа1278 дка
Тунджа974 дка
Тунджа617 дка
Тунджа52 дка
55
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 7709 дка 
18 058 от 23 126 дка (-55) 
3 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол18 058 дка
Тунджа18 058 дка
Област: Плевен4994 дка (-51)
Белене4994 дка (-51)
Област: Велико Търново74 дка (-4)
СВИЩОВ74 дка (-4)
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1628 дка 
17 910 (+5413) от 17 910 дка (+7686) 
11 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол17 910 дка (+5413)
Елхово9194 дка (+3948)
Елхово3427 дка (+1465)
Елхово1662 дка
Елхово1071 дка
Елхово1019 дка
Тунджа519 дка
Елхово470 дка
Елхово185 дка
Болярово183 дка
Елхово96 дка
Елхово84 дка
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1781 дка 
17 814 (+842) от 17 814 дка (+7945) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол17 814 дка (+842)
Болярово4687 дка (+956)
Елхово3524 дка
Елхово2727 дка
Болярово1404 дка
Елхово1229 дка
Елхово1176 дка
Болярово1119 дка (-554)
Болярово1096 дка (+440)
Елхово474 дка
Елхово378 дка
59
2019
На печалба
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 4264 дка 
17 054 от 17 054 дка (-30) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол17 054 дка (-30)
Стралджа7720 дка
Стралджа3197 дка
Стралджа3155 дка (-60)
Стралджа2982 дка (+30)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1540 дка 
16 942 от 16 942 дка (-2029) 
11 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол16 942 дка (-2029)
Тунджа6682 дка (-2029)
Тунджа3617 дка
Тунджа2256 дка
Тунджа1905 дка
Стралджа710 дка
Ямбол548 дка
Тунджа419 дка
Тунджа359 дка
Тунджа343 дка
Тунджа60 дка
Тунджа43 дка
75
2019
ХОЛДИНГ 28 406 дка (-34)  
65
2019
На печалба
Категория: 4.87 / 28% 
Комасационен фактор: 1265 дка 
16 451 (-669) от 16 451 дка (-471) 
13 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол16 451 дка (-669)
Стралджа4455 дка
Стралджа1837 дка (-1342)
Тунджа1755 дка (+57)
Стралджа1350 дка (+35)
Стралджа1263 дка
Ямбол1256 дка (+223)
Стралджа1115 дка
Тунджа938 дка
Стралджа911 дка (+11)
Стралджа609 дка (+218)
Тунджа474 дка (+24)
Тунджа290 дка (+105)
Стралджа198 дка
52
2019
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3271 дка 
16 354 от 16 354 дка (+34) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол16 354 дка (+34)
Тунджа10 313 дка (+146)
Стралджа4807 дка (-137)
Стралджа935 дка (-3)
Стралджа175 дка (+28)
Стралджа124 дка
63
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 2567 дка 
16 199 от 66 731 дка (+3142) 
26 землища, 8 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Пловдив30 719 дка (+921)
Първомай9334 дка (+1828)
Първомай4562 дка (+56)
Първомай4230 дка (-820)
Първомай3315 дка (-24)
Асеновград2427 дка (+490)
Асеновград2178 дка (+133)
Първомай1932 дка (-484)
Асеновград1653 дка
Първомай1088 дка (-258)
Област: Ямбол16 199 дка
Елхово3187 дка
Елхово3105 дка
Елхово2852 дка
Елхово1807 дка
Елхово1391 дка
Елхово1201 дка
Елхово1138 дка
Болярово1122 дка
Елхово340 дка
Елхово56 дка
Област: Хасково10 012 дка (+246)
Димитровград9597 дка (+252)
Димитровград415 дка (-6)
Област: Монтана7871 дка (-347)
Лом4104 дка (-41)
Вълчедръм2200 дка (-7)
Вълчедръм992 дка (-12)
Лом575 дка (-287)
Област: Плевен1930 дка (+669)
Гулянци1930 дка (+669)
54
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 3880 дка 
15 521 от 15 521 дка (+730) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол15 521 дка (+730)
Стралджа7024 дка
Стралджа4152 дка
Стралджа2472 дка (+707)
Стралджа1873 дка (+23)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 4592 дка 
13 776 от 13 776 дка (+37) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол13 776 дка (+37)
Тунджа13 503 дка (+37)
Тунджа203 дка
Тунджа70 дка
88
2019
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 2227 дка 
13 364 от 13 364 дка (+1048) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол13 364 дка (+1048)
Тунджа7125 дка
Тунджа2814 дка
Тунджа1232 дка
Тунджа1165 дка (+1059)
Тунджа1005 дка (-11)
Тунджа23 дка
67
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 2002 дка 
12 011 от 12 011 дка (-704) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол12 011 дка (-704)
Ямбол3120 дка (-520)
Тунджа2760 дка (-235)
Тунджа2709 дка (+123)
Тунджа1613 дка (-47)
Тунджа1499 дка (-25)
Тунджа310 дка
29
2019
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 5978 дка 
11 956 от 11 956 дка (+230) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол11 956 дка (+230)
Стралджа10 712 дка
Стралджа1244 дка (+230)
75
2019
ХОЛДИНГ 28 406 дка (-34)  
81
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 996 дка 
11 955 от 11 955 дка (+437) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол11 955 дка (+437)
Стралджа2146 дка (+194)
Тунджа1651 дка (-66)
Тунджа1578 дка (-25)
Стралджа1555 дка (+338)
Стралджа1274 дка
Стралджа1218 дка (+2)
Стралджа673 дка
Стралджа617 дка
Тунджа491 дка
Стралджа323 дка (+4)
Тунджа236 дка (-10)
Стралджа193 дка
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 5872 дка 
11 743 от 11 743 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол11 743 дка
Тунджа8387 дка
Тунджа3356 дка
38
2019
На печалба
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 3712 дка 
11 137 (+2) от 11 137 дка (+10 401) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол11 137 дка (+2)
Елхово10 399 дка
Елхово598 дка (+2)
Елхово140 дка
58
2019
На печалба
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 5310 дка 
10 619 от 10 619 дка (+3230) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол10 619 дка (+3230)
Болярово8983 дка (+2561)
Болярово1636 дка (+669)
63
2019
ХОЛДИНГ 23 909 дка (-3070)  
60
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 2081 дка 
10 405 от 10 405 дка (+1161) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол10 405 дка (+1161)
Болярово4344 дка (-117)
Болярово3079 дка (+1355)
Болярово2283 дка (-77)
Болярово501 дка
Болярово198 дка
59
2019
Категория: 5.43 / 19% 
Комасационен фактор: 2244 дка 
10 373 (-1694) от 11 218 дка (-1673) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол10 373 дка (-1694)
Тунджа5430 дка (+343)
Елхово3507 дка (-2037)
Тунджа1352 дка
Елхово84 дка
Област: Хасково845 дка (-63)
Тополовград845 дка (-63)
59
2019
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 2589 дка 
10 356 от 10 356 дка (+602) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол10 356 дка (+602)
Елхово7944 дка (+284)
Елхово1188 дка (+38)
Елхово758 дка (+205)
Елхово466 дка (+75)
Комасационен фактор: 5150 дка 
10 299 от 10 299 дка (-96) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол10 299 дка (-96)
Тунджа9396 дка (-96)
Тунджа903 дка
41
2019
На печалба
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 3426 дка 
10 277 (-82) от 10 277 дка (-2) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол10 277 дка (-82)
Елхово9537 дка (-70)
Елхово660 дка (-12)
Елхово80 дка
68
2019
На печалба
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 2038 дка 
9866 (-111) от 10 189 дка (+320) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол9866 дка (-111)
Елхово4832 дка (+160)
Елхово2506 дка (-1115)
Елхово2097 дка (+844)
Елхово431 дка
Област: Хасково323 дка
Тополовград323 дка
52
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 4932 дка 
9863 от 9863 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол9863 дка
Тунджа8167 дка
Тунджа1696 дка
26
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1937 дка 
9687 (-29) от 9687 дка (+912) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол9687 дка (-29)
Елхово6339 дка
Елхово1606 дка (+467)
Елхово941 дка
Елхово550 дка (-496)
Елхово251 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

обл. Ямбол Страна Холдинг
47
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 3492 дка 
38 416 от 38 416 дка (+701) 
Страна: 30
74
2019
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4872 дка 
24 362 от 24 362 дка (+1068) 
Страна: 100
29
2019
На печалба
Категория: 4.71 / 31% 
Комасационен фактор: 2611 дка 
23 502 (-879) от 23 502 дка (+3143) 
Страна: 109
29
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2966 дка 
20 762 от 20 762 дка (-171) 
Страна: 140
49
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 2661 дка 
18 625 (-441) от 18 625 дка (-389) 
Страна: 174
55
2019
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 7709 дка 
18 058 от 23 126 дка (-55) 
Страна: 112
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 1628 дка 
17 910 (+5413) от 17 910 дка (+7686) 
Страна: 188
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1781 дка 
17 814 (+842) от 17 814 дка (+7945) 
Страна: 192
59
2019
На печалба
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 4264 дка 
17 054 от 17 054 дка (-30) 
Страна: 214
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1540 дка 
16 942 от 16 942 дка (-2029) 
Страна: 217
75
2019
ХОЛДИНГ 28 406 дка (-34)  
Страна: 43
65
2019
На печалба
Категория: 4.87 / 28% 
Комасационен фактор: 1265 дка 
16 451 (-669) от 16 451 дка (-471) 
Страна: 238
52
2019
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3271 дка 
16 354 от 16 354 дка (+34) 
Страна: 242
63
2019
На печалба
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 2567 дка 
16 199 от 66 731 дка (+3142) 
Страна: 14
54
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 3880 дка 
15 521 от 15 521 дка (+730) 
Страна: 267
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 4592 дка 
13 776 от 13 776 дка (+37) 
Страна: 351
88
2019
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 2227 дка 
13 364 от 13 364 дка (+1048) 
Страна: 365
67
2019
На печалба
Категория: 4.19 / 45% 
Комасационен фактор: 2002 дка 
12 011 от 12 011 дка (-704) 
Страна: 444
29
2019
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 5978 дка 
11 956 от 11 956 дка (+230) 
Страна: 449
75
2019
ХОЛДИНГ 28 406 дка (-34)  
Страна: 43
81
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 996 дка 
11 955 от 11 955 дка (+437) 
Страна: 450
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 5872 дка 
11 743 от 11 743 дка 
Страна: 468
38
2019
На печалба
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 3712 дка 
11 137 (+2) от 11 137 дка (+10 401) 
Страна: 530
58
2019
На печалба
Категория: 5.85 / 14% 
Комасационен фактор: 5310 дка 
10 619 от 10 619 дка (+3230) 
Страна: 575
63
2019
ХОЛДИНГ 23 909 дка (-3070)  
Страна: 53
60
2019
На печалба
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 2081 дка 
10 405 от 10 405 дка (+1161) 
Страна: 591
59
2019
Категория: 5.43 / 19% 
Комасационен фактор: 2244 дка 
10 373 (-1694) от 11 218 дка (-1673) 
Страна: 523
59
2019
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 2589 дка 
10 356 от 10 356 дка (+602) 
Страна: 597
Комасационен фактор: 5150 дка 
10 299 от 10 299 дка (-96) 
Страна: 602
41
2019
На печалба
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 3426 дка 
10 277 (-82) от 10 277 дка (-2) 
Страна: 604
68
2019
На печалба
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 2038 дка 
9866 (-111) от 10 189 дка (+320) 
Страна: 612
52
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 4932 дка 
9863 от 9863 дка 
Страна: 673
26
2019
На печалба
Категория: 7.91 / 3% 
Комасационен фактор: 1937 дка 
9687 (-29) от 9687 дка (+912) 
Страна: 692

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община , ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ППК Начало - 93

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в област Ямбол (2022)

106
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020892
2021.415001022994000
2021.31508872605000
2021.21287353995000
2021.1118394501550
202195414592332605000
2022.42301613585883
2022.32002663005884
2022.21790672676900
2022.11831753996900
202219692692676900
2023.12283497525609
20232283497525609

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ППК Начало - 93

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ППК Начало - 93

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ППК Начало - 93

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ППК Начало - 93

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ППК Начало - 93
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ППК Начало - 93
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
47
74
29
ППК Начало - 9329
49
55
59
65
52
63
54
88
67
29
81
38
58
60
59
59
41
68
52
26

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
47
74
29
ППК Начало - 9329
49
55
59
65
52
63
54
88
67
29
81
38
58
60
59
59
41
68
52
26

Няма намерени резултати

1 757 501 дка
1 567 712 дка
316 761
184 358 (58%)
4.88
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
1834
23941
3388 474
4706 371
5277 652
6160 852
758 401
837 438
973 019
1050 519

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.