Ямбол обл. Ямбол

Обща информация
 

Ямбол

 
 
1
 
40 711 
 
35
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя в Ямбол
Средни оценки
 
 
56
 
49

Арендатори в община Ямбол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 5584 дка 
5584 от 5584 дка (-1292) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол5584 дка (-1292)
Ямбол5584 дка (-1292)
65
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1405 дка 
4783 (-27) от 7023 дка (-78) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол7023 дка (-78)
Ямбол4783 дка (-27)
Тунджа757 дка
Тунджа640 дка (-10)
Тунджа436 дка (-41)
Тунджа407 дка
41
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2245 дка 
3474 (-58) от 4490 дка (-104) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол4490 дка (-104)
Ямбол3474 дка (-58)
Тунджа1016 дка (-46)
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2011 дка 
3120 (-520) от 14 077 дка (+1362) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол14 077 дка (+1362)
ЯмболЯмбол3120 дка (-520)
ТунджаХАДЖИДИМИТРОВО2760 дка (-235)
ТунджаХАНОВО2709 дка (+123)
ТунджаТЕНЕВО2066 дка (+2066)
ТунджаРОЗА1613 дка (-47)
ТунджаКАБИЛЕ1499 дка (-25)
ТунджаКозарево310 дка
89
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 918 дка 
2978 (+266) от 7343 дка (+197) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол7343 дка (+197)
Ямбол2978 дка (+266)
Стралджа2201 дка (-42)
Тунджа668 дка (+27)
Тунджа557 дка
Тунджа378 дка (+2)
Тунджа281 дка (-76)
Тунджа211 дка (+40)
Тунджа69 дка (-20)
24
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2862 дка 
2862 от 2862 дка (+52) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол2862 дка (+52)
Ямбол2862 дка (+52)
55
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1694 дка 
2573 (+652) от 6777 дка (+711) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол6777 дка (+711)
Тунджа4026 дка (+8)
Ямбол2573 дка (+652)
Тунджа127 дка
Тунджа51 дка (+51)
44
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1838 дка 
2288 (-98) от 5515 дка (-70) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол5515 дка (-70)
Ямбол2288 дка (-98)
Тунджа1791 дка (-1)
Тунджа1436 дка (+29)
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1221 дка 
2168 (+96) от 2442 дка (+129) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол2442 дка (+129)
Ямбол2168 дка (+96)
Тунджа274 дка (+33)
75
2019
ХОЛДИНГ 28 377 дка (-63)  
65
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1210 дка 
1256 (+223) от 15 728 дка (-1194) 
13 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол15 728 дка (-1194)
Стралджа4455 дка
Стралджа1837 дка (-1342)
Тунджа1755 дка (+57)
Стралджа1350 дка (+35)
Стралджа1263 дка
Ямбол1256 дка (+223)
Стралджа1115 дка
Стралджа911 дка (+11)
Стралджа609 дка (+218)
Тунджа474 дка (+24)
Тунджа290 дка (+105)
Тунджа215 дка (-723)
Стралджа198 дка (+198)
47
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 3492 дка 
1008 (+199) от 38 416 дка (+701) 
11 землища, 5 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол38 416 дка (+701)
Болярово8135 дка (-51)
Стралджа7841 дка (+18)
Болярово6690 дка (+614)
Елхово6058 дка (+73)
Стралджа4793 дка (-111)
Тунджа2015 дка (-66)
Ямбол1008 дка (+199)
Тунджа736 дка (+97)
Тунджа609 дка (-5)
Елхово503 дка (-67)
Тунджа28 дка
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 247 дка 
830 (+388) от 1979 дка (+639) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол1979 дка (+639)
Ямбол830 дка (+388)
Тунджа577 дка (+70)
Тунджа219 дка (-13)
Тунджа111 дка (+111)
Тунджа77 дка (-82)
Тунджа66 дка (+66)
Тунджа63 дка (+63)
Тунджа36 дка (+36)
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 2437 дка 
693 (-52) от 4873 дка (+236) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол4873 дка (+236)
Тунджа4180 дка (+288)
Ямбол693 дка (-52)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 559 дка 
559 (+559) от 559 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол559 дка (+559)
Ямбол559 дка (+559)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 551 дка 
551 от 551 дка (-11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол551 дка (-11)
Ямбол551 дка (-11)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1540 дка 
548 от 16 942 дка (-2029) 
11 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол16 942 дка (-2029)
Тунджа6682 дка (-2029)
Тунджа3617 дка
Тунджа2256 дка
Тунджа1905 дка
Стралджа710 дка
Ямбол548 дка
Тунджа419 дка
Тунджа359 дка
Тунджа343 дка
Тунджа60 дка
Тунджа43 дка
Комасационен фактор: 821 дка 
524 (+8) от 1642 дка (+130) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол1642 дка (+130)
Тунджа1118 дка (+122)
Ямбол524 дка (+8)
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 716 дка 
501 (+12) от 1431 дка (+106) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол1431 дка (+106)
Тунджа930 дка (+94)
Ямбол501 дка (+12)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 800 дка 
498 (+498) от 4802 дка 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол4802 дка (+4802)
Тунджа2007 дка (+2007)
Тунджа1820 дка (+1820)
Ямбол498 дка (+498)
Тунджа365 дка (+365)
Тунджа69 дка (+69)
Тунджа43 дка (+43)
73
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1025 дка 
451 (+78) от 8197 дка (+121) 
8 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол7507 дка (+87)
Стралджа5476 дка (+19)
Тунджа1234 дка (-10)
Ямбол451 дка (+78)
Стралджа246 дка
Тунджа100 дка
Област: Сливен690 дка (+34)
Сливен601 дка (-23)
Сливен56 дка (+56)
Сливен33 дка (+1)
45
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 277 дка 
374 (+7) от 553 дка (+24) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол553 дка (+24)
Ямбол374 дка (+7)
Тунджа179 дка (+17)
Комасационен фактор: 359 дка 
359 от 359 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол359 дка
Ямбол359 дка
33
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1341 дка 
355 (-4) от 4023 дка (-13) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол4023 дка (-13)
Тунджа3387 дка (-7)
Ямбол355 дка (-4)
Тунджа281 дка (-2)
Комасационен фактор: 233 дка 
318 (+318) от 465 дка (+365) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол465 дка (+365)
Ямбол318 дка (+318)
Тунджа147 дка (+47)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1133 дка 
310 (+310) от 4533 дка (+404) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол4533 дка (+404)
Тунджа2860 дка (-191)
Тунджа682 дка (+231)
Тунджа681 дка (+54)
Ямбол310 дка (+310)
Комасационен фактор: 206 дка 
206 (+206) от 206 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол206 дка (+206)
Ямбол206 дка (+206)
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 205 дка 
167 (+167) от 1026 дка (+222) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен545 дка (+97)
Сливен386 дка (+1)
Сливен89 дка (+26)
Сливен70 дка (+70)
Област: Ямбол481 дка (+125)
Тунджа314 дка (-42)
Ямбол167 дка (+167)
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 194 дка 
143 (+2) от 774 дка (-55) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол774 дка (-55)
Тунджа568 дка (-13)
Ямбол143 дка (+2)
Тунджа37 дка
Тунджа26 дка (-44)
65
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 583 дка 
114 (-1) от 2330 дка (+26) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол2330 дка (+26)
Тунджа2058 дка (+3)
Тунджа134 дка
Ямбол114 дка (-1)
Тунджа24 дка (+24)
Комасационен фактор: 251 дка 
109 (-183) от 753 дка (-224) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Ямбол753 дка (-224)
Тунджа610 дка (-41)
Ямбол109 дка (-183)
Тунджа34 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Ямбол обл. Ямбол Страна Холдинг
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 5584 дка 
5584 от 5584 дка (-1292) 
Ямбол: 90 Страна: 1513
65
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1405 дка 
4783 (-27) от 7023 дка (-78) 
Ямбол: 57 Страна: 1132
41
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2245 дка 
3474 (-58) от 4490 дка (-104) 
Ямбол: 122 Страна: 1913
67
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2011 дка 
3120 (-520) от 14 077 дка (+1362) 
Ямбол: 14 Страна: 329
89
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 918 дка 
2978 (+266) от 7343 дка (+197) 
Ямбол: 50 Страна: 1072
24
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2862 дка 
2862 от 2862 дка (+52) 
Ямбол: 169 Страна: 2729
55
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1694 дка 
2573 (+652) от 6777 дка (+711) 
Ямбол: 59 Страна: 1181
44
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1838 дка 
2288 (-98) от 5515 дка (-70) 
Ямбол: 93 Страна: 1534
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1221 дка 
2168 (+96) от 2442 дка (+129) 
Ямбол: 190 Страна: 3007
75
2019
ХОЛДИНГ 28 377 дка (-63)  
Страна: 45
65
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 1210 дка 
1256 (+223) от 15 728 дка (-1194) 
Ямбол: 12 Страна: 259
47
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 3492 дка 
1008 (+199) от 38 416 дка (+701) 
Ямбол: 1 Страна: 30
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 247 дка 
830 (+388) от 1979 дка (+639) 
Ямбол: 214 Страна: 3429
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 2437 дка 
693 (-52) от 4873 дка (+236) 
Ямбол: 109 Страна: 1763
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 559 дка 
559 (+559) от 559 дка 
Ямбол: 381 Страна: 6997
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 551 дка 
551 от 551 дка (-11) 
Ямбол: 386 Страна: 7061
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1540 дка 
548 от 16 942 дка (-2029) 
Ямбол: 9 Страна: 218
Комасационен фактор: 821 дка 
524 (+8) от 1642 дка (+130) 
Ямбол: 241 Страна: 3843
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 716 дка 
501 (+12) от 1431 дка (+106) 
Ямбол: 258 Страна: 4148
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 800 дка 
498 (+498) от 4802 дка 
Ямбол: 110 Страна: 1790
73
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1025 дка 
451 (+78) от 8197 дка (+121) 
Ямбол: 49 Страна: 903
45
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 277 дка 
374 (+7) от 553 дка (+24) 
Ямбол: 385 Страна: 7046
Комасационен фактор: 359 дка 
359 от 359 дка 
Ямбол: 475 Страна: 8998
33
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1341 дка 
355 (-4) от 4023 дка (-13) 
Ямбол: 132 Страна: 2100
Комасационен фактор: 233 дка 
318 (+318) от 465 дка (+365) 
Ямбол: 429 Страна: 7776
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1133 дка 
310 (+310) от 4533 дка (+404) 
Ямбол: 118 Страна: 1893
Комасационен фактор: 206 дка 
206 (+206) от 206 дка 
Ямбол: 598 Страна: 11544
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 205 дка 
167 (+167) от 1026 дка (+222) 
Ямбол: 419 Страна: 4958
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 194 дка 
143 (+2) от 774 дка (-55) 
Ямбол: 330 Страна: 5814
65
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 583 дка 
114 (-1) от 2330 дка (+26) 
Ямбол: 196 Страна: 3109
Комасационен фактор: 251 дка 
109 (-183) от 753 дка (-224) 
Ямбол: 334 Страна: 5909

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Ямбол, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Елиа - Елисавета Тодорова

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Ямбол (2022)

1
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201053
2021.41662610002100
202111001662610002100
2022.44876533005883
2022.3355693215884
2022.2433848575884
2022.1311239535884
20223956213215884
2023.3320696256353
2023.24013922006354
2023.1361977525609
20233612256256354

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Елиа - Елисавета Тодорова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Елиа - Елисавета Тодорова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Елиа - Елисавета Тодорова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Елиа - Елисавета Тодорова

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Елиа - Елисавета Тодорова
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Елиа - Елисавета Тодорова
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
65
41
ЕТ Елиа - Елисавета Тодорова67
89
24
55
44
65
47
73
45
33
65

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
65
41
ЕТ Елиа - Елисавета Тодорова67
89
24
55
44
65
47
73
45
33
65

Няма намерени резултати

20 760 дка
40 711 дка
20 168
2318 (11%)
4.1
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
32074
415 659
51751
61055
7217
93

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.