Сливен

Обща информация
 

Сливен

 
97
 
819 680 
 
648
 
4.6 / 71%
 
Обяви за земеделска земя в Сливен
Средни оценки
 
 
49

Арендатори в област Сливен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
62
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2710 дка 
18 973 от 18 973 дка (+451) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен18 973 дка (+451)
Нова Загора7929 дка (+182)
Нова Загора6672 дка (+132)
Нова Загора2133 дка (+90)
Нова Загора1482 дка (+42)
Нова Загора538 дка (-214)
Нова Загора201 дка (+201)
Нова Загора18 дка (+18)
5
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 3766 дка 
15 062 от 15 062 дка (+19) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен15 062 дка (+19)
Нова Загора12 124 дка (-14)
Нова Загора1790 дка (+33)
Нова Загора1098 дка
Сливен50 дка
47
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 4778 дка 
14 335 от 14 335 дка (-378) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен14 335 дка (-378)
Нова Загора9459 дка (-146)
Нова Загора3821 дка (-125)
Нова Загора1055 дка (-107)
68
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2854 дка 
14 270 от 14 270 дка (+1825) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен14 270 дка (+1825)
Нова ЗагораДядово7330 дка (-15)
Нова ЗагораЕзеро3533 дка (+145)
Нова ЗагораБогданово1492 дка (+553)
Нова ЗагораЛюбенец1463 дка (+911)
Нова ЗагораЗагорци452 дка (+231)
66
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 6262 дка 
12 523 от 12 523 дка (+303) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен12 523 дка (+303)
Нова Загора12 121 дка (+303)
Нова Загора402 дка
81
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 2924 дка 
11 695 от 11 695 дка (+388) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен11 695 дка (+388)
Нова Загора11 137 дка (+133)
Нова Загора305 дка (+2)
Нова Загора138 дка (+138)
Нова Загора115 дка (+115)
21
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 5843 дка 
11 685 от 11 685 дка (-215) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен11 685 дка (-215)
Нова Загора11 640 дка (-216)
Нова Загора45 дка (+1)
22
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
11 526 от 11 526 дка (+663) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен11 526 дка (+663)
Сливен7037 дка (+150)
Сливен1432 дка (-8)
Сливен1406 дка (+409)
Сливен851 дка (+14)
Сливен641 дка (+103)
Сливен114 дка (-5)
Сливен45 дка
29
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2813 дка 
11 253 от 11 253 дка (+71) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен11 253 дка (+71)
Нова Загора10 589 дка (+40)
Нова Загора502 дка (+30)
Нова Загора81 дка
Нова Загора81 дка (+1)
86
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 3334 дка 
11 067 (+537) от 13 337 дка (+2807) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен11 067 дка (+537)
Сливен10 524 дка (-6)
Сливен462 дка (+462)
Сливен81 дка (+81)
Област: Ямбол2270 дка (+2270)
Тунджа2270 дка (+2270)
57
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 3449 дка 
10 348 от 10 348 дка (-89) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен10 348 дка (-89)
Нова Загора9738 дка (-172)
Нова Загора407 дка (-4)
Нова Загора203 дка (+87)
64
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1617 дка 
9703 от 9703 дка (-13) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен9703 дка (-13)
Сливен6839 дка (-233)
Сливен2240 дка (+88)
Сливен256 дка (+29)
Сливен232 дка
Сливен103 дка (+103)
Сливен33 дка
41
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4844 дка 
9687 от 9687 дка (-619) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен9687 дка (-619)
Нова Загора9589 дка (-619)
Нова Загора98 дка
40
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1486 дка 
8916 от 8916 дка (-450) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8916 дка (-450)
Сливен3624 дка (-388)
Нова Загора1912 дка
Нова Загора1659 дка (-34)
Нова Загора1561 дка (-61)
Сливен127 дка
Сливен33 дка (+33)
82
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 955 дка 
8876 (+654) от 10 500 дка (+627) 
11 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8876 дка (+654)
Сливен1573 дка (-39)
Сливен1492 дка
Сливен1354 дка (-9)
Сливен1066 дка (+9)
Нова Загора862 дка (+12)
Твърдица856 дка (+25)
Нова Загора784 дка (+655)
Нова Загора604 дка (+1)
Нова Загора285 дка
Област: Стара Загора1624 дка (-27)
Николаево1236 дка (-100)
Николаево388 дка (+73)
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1771 дка 
8855 от 8855 дка (+133) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8855 дка (+133)
Сливен6022 дка (-87)
Сливен1928 дка (+3)
Сливен406 дка (-2)
Сливен391 дка (+219)
Сливен108 дка
56
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 3219 дка 
8699 от 9658 дка (-67) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8699 дка (-67)
Нова Загора7810 дка (-4)
Нова Загора889 дка (-63)
Област: Ямбол959 дка
Тунджа959 дка
43
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 4330 дка 
8660 от 8660 дка (-224) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8660 дка (-224)
Нова Загора5653 дка (+151)
Нова Загора3007 дка (-375)
38
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1213 дка 
8491 от 8491 дка (+217) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8491 дка (+217)
Сливен3264 дка (-64)
Сливен2164 дка (-75)
Сливен1366 дка (+6)
Сливен1226 дка (-27)
Сливен217 дка (+217)
Сливен138 дка (+138)
Сливен116 дка (+22)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1640 дка 
8201 от 8201 дка (-21) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8201 дка (-21)
Сливен5890 дка (+63)
Сливен985 дка (-123)
Сливен783 дка (-18)
Сливен401 дка (+44)
Сливен142 дка (+13)
60
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1375 дка 
8118 (-643) от 8251 дка (-651) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8118 дка (-643)
Нова Загора7064 дка (-680)
Нова Загора691 дка (+38)
Нова Загора341 дка (-1)
Нова Загора22 дка
Област: Стара Загора133 дка (-8)
Стара Загора104 дка (-37)
Стара Загора29 дка (+29)
59
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
8053 от 8053 дка (-29) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8053 дка (-29)
Нова Загора7976 дка (-51)
Нова Загора77 дка (+22)
57
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 4177 дка 
7813 от 8354 дка (+7) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен7813 дка (+7)
Нова Загора7813 дка (+7)
Област: Стара Загора541 дка
Раднево541 дка
48
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1273 дка 
7786 (+48) от 8910 дка (+109) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен7786 дка (+48)
Нова Загора7786 дка (+48)
Област: Стара Загора1124 дка (+61)
Стара Загора393 дка (-81)
Стара Загора258 дка (+78)
Стара Загора238 дка (+1)
Стара Загора130 дка
Стара Загора63 дка (+63)
Стара Загора42 дка
81
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1237 дка 
7423 от 7423 дка (+131) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен7423 дка (+131)
Нова Загора6620 дка (+79)
Нова Загора258 дка (+123)
Нова Загора258 дка (+12)
Нова Загора187 дка (+2)
Нова Загора52 дка (-56)
Нова Загора48 дка (-29)
70
2019
ХОЛДИНГ 10 956 дка (+268)  
46
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1218 дка 
7305 от 7305 дка (+54) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен7305 дка (+54)
Сливен3548 дка (-40)
Сливен1966 дка (-93)
Сливен1382 дка (+28)
Сливен151 дка (+35)
Сливен135 дка (+135)
Сливен123 дка (-11)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3546 дка 
7092 от 7092 дка (-1) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен7092 дка (-1)
Нова Загора6693 дка (+19)
Нова Загора399 дка (-20)
59
2019
ХОЛДИНГ 11 942 дка (+1775)  
54
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 3515 дка 
7029 от 7029 дка (+770) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен7029 дка (+770)
Сливен5939 дка (+900)
Сливен1090 дка (-130)
70
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1135 дка 
6810 от 6810 дка (+414) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен6810 дка (+414)
Сливен2340 дка (+24)
Сливен1683 дка (+474)
Сливен1245 дка (-3)
Сливен760 дка (+21)
Сливен737 дка (-147)
Сливен45 дка (+45)
26
2019
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 3395 дка 
6790 от 6790 дка (-114) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен6790 дка (-114)
Сливен6250 дка (-98)
Сливен540 дка (-16)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

обл. Сливен Страна Холдинг
62
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2710 дка 
18 973 от 18 973 дка (+451) 
Страна: 163
5
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 3766 дка 
15 062 от 15 062 дка (+19) 
Страна: 284
47
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 4778 дка 
14 335 от 14 335 дка (-378) 
Страна: 315
68
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2854 дка 
14 270 от 14 270 дка (+1825) 
Страна: 320
66
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 6262 дка 
12 523 от 12 523 дка (+303) 
Страна: 413
81
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 2924 дка 
11 695 от 11 695 дка (+388) 
Страна: 471
21
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 5843 дка 
11 685 от 11 685 дка (-215) 
Страна: 474
22
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1647 дка 
11 526 от 11 526 дка (+663) 
Страна: 492
29
2019
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2813 дка 
11 253 от 11 253 дка (+71) 
Страна: 520
86
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 3334 дка 
11 067 (+537) от 13 337 дка (+2807) 
Страна: 368
57
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 3449 дка 
10 348 от 10 348 дка (-89) 
Страна: 603
64
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1617 дка 
9703 от 9703 дка (-13) 
Страна: 695
41
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4844 дка 
9687 от 9687 дка (-619) 
Страна: 697
40
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1486 дка 
8916 от 8916 дка (-450) 
Страна: 790
82
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 955 дка 
8876 (+654) от 10 500 дка (+627) 
Страна: 587
66
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1771 дка 
8855 от 8855 дка (+133) 
Страна: 798
56
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 3219 дка 
8699 от 9658 дка (-67) 
Страна: 698
43
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 4330 дка 
8660 от 8660 дка (-224) 
Страна: 825
38
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1213 дка 
8491 от 8491 дка (+217) 
Страна: 858
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1640 дка 
8201 от 8201 дка (-21) 
Страна: 901
60
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1375 дка 
8118 (-643) от 8251 дка (-651) 
Страна: 892
59
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 4027 дка 
8053 от 8053 дка (-29) 
Страна: 932
57
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 4177 дка 
7813 от 8354 дка (+7) 
Страна: 880
48
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1273 дка 
7786 (+48) от 8910 дка (+109) 
Страна: 793
81
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1237 дка 
7423 от 7423 дка (+131) 
Страна: 1064
70
2019
ХОЛДИНГ 10 956 дка (+268)  
Страна: 101
46
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 1218 дка 
7305 от 7305 дка (+54) 
Страна: 1081
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3546 дка 
7092 от 7092 дка (-1) 
Страна: 1119
59
2019
ХОЛДИНГ 11 942 дка (+1775)  
Страна: 98
54
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 3515 дка 
7029 от 7029 дка (+770) 
Страна: 1130
70
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1135 дка 
6810 от 6810 дка (+414) 
Страна: 1171
26
2019
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 3395 дка 
6790 от 6790 дка (-114) 
Страна: 1175

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Венид Агро ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област Сливен (2022)

97
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201011
2021.41420822803800
2021.31399573073800
2021.21197244203000
2021.19501950950
2021105913771642803800
2022.41901814646500
2022.315861232605523
2022.21835633645600
2022.11472842645510
2022120416763512606500
2023.330543710006519
2023.22309393046519
2023.11798773046500
202322321533046519

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Венид Агро ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Венид Агро ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Венид Агро ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Венид Агро ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Венид Агро ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Венид Агро ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
62
5
47
Венид Агро ООД68
66
81
21
22
29
86
57
64
41
40
82
66
56
43
38
60
59
57
48
81
46
54
70
26

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
62
5
47
Венид Агро ООД68
66
81
21
22
29
86
57
64
41
40
82
66
56
43
38
60
59
57
48
81
46
54
70
26

Няма намерени резултати

916 984 дка
819 680 дка
307 664
129 781 (42%)
5.13
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
12
219 950
3266 904
4426 277
576 944
628 041
78550
832 654
930 765
1026 897

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.