Николаево обл. Стара Загора

Обща информация
 

Николаево

 
4
 
26 120 
 
24
 
4.95 / 67%
 
Обяви за земеделска земя в Николаево
Средни оценки
 
 
36
 
48

Арендатори в община Николаево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
30
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 678 дка 
3352 (-385) от 3389 дка (-382) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3389 дка (-382)
Николаево2284 дка (-200)
Николаево674 дка (-142)
Николаево286 дка (-48)
Николаево108 дка (+5)
Мъглиж37 дка (+3)
39
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1177 дка 
2747 (+1) от 5887 дка (-7) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5887 дка (-7)
Николаево2456 дка (-21)
Мъглиж2152 дка (+31)
Мъглиж988 дка (-39)
Николаево191 дка (+26)
Николаево100 дка (-4)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2356 дка 
2356 от 2356 дка (-637) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2356 дка (-637)
Николаево2356 дка (-637)
9
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 729 дка 
2148 (-7) от 2915 дка (+1) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2915 дка (+1)
НиколаевоЕлхово2148 дка (-7)
МъглижМъглиж367 дка
МъглижВетрен362 дка (+7)
МъглижТулово38 дка (+1)
82
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 955 дка 
1624 (-27) от 10 500 дка (+627) 
11 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8876 дка (+654)
Сливен1573 дка (-39)
Сливен1492 дка
Сливен1354 дка (-9)
Сливен1066 дка (+9)
Нова Загора862 дка (+12)
Твърдица856 дка (+25)
Нова Загора784 дка (+655)
Нова Загора604 дка (+1)
Нова Загора285 дка
Област: Стара Загора1624 дка (-27)
Николаево1236 дка (-100)
Николаево388 дка (+73)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1434 дка 
1434 от 1434 дка (+12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1434 дка (+12)
Николаево1434 дка (+12)
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 530 дка 
1395 (+6) от 3707 дка (-383) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3707 дка (-383)
Стара Загора1004 дка (-272)
Николаево936 дка (+6)
Стара Загора742 дка (-99)
Николаево459 дка
Стара Загора454 дка
Стара Загора57 дка (-19)
Стара Загора55 дка (+1)
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1102 дка 
1102 от 1102 дка (+529) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1102 дка (+529)
Николаево1102 дка (+529)
Комасационен фактор: 1021 дка 
1021 от 1021 дка (+400) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора1021 дка (+400)
Николаево1021 дка (+400)
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
927 (+79) от 2598 дка (-60) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2598 дка (-60)
Мъглиж1671 дка (-139)
Николаево927 дка (+79)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 890 дка 
890 от 890 дка (+21) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора890 дка (+21)
Николаево890 дка (+21)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 827 дка 
827 от 827 дка (-390) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора827 дка (-390)
Николаево827 дка (-390)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 802 дка 
802 от 802 дка (-12) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора802 дка (-12)
Николаево802 дка (-12)
18
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1263 дка 
767 от 3788 дка (+3021) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3788 дка (+3021)
Гурково3021 дка (+3021)
Николаево548 дка (-8)
Николаево219 дка (+8)
Комасационен фактор: 488 дка 
488 от 488 дка (+246) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора488 дка (+246)
Николаево488 дка (+246)
Комасационен фактор: 476 дка 
476 от 476 дка (-306) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора476 дка (-306)
Николаево476 дка (-306)
Комасационен фактор: 427 дка 
427 от 427 дка (-18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора427 дка (-18)
Николаево427 дка (-18)
Комасационен фактор: 424 дка 
424 от 424 дка (-332) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора424 дка (-332)
Николаево424 дка (-332)
Комасационен фактор: 310 дка 
310 (+310) от 310 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора310 дка (+310)
Николаево310 дка (+310)
Комасационен фактор: 207 дка 
207 от 207 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора207 дка (-9)
Николаево207 дка (-9)
Комасационен фактор: 185 дка 
185 от 185 дка (+16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора185 дка (+16)
Николаево185 дка (+16)
Комасационен фактор: 173 дка 
173 от 173 дка (+6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора173 дка (+6)
Николаево173 дка (+6)
Комасационен фактор: 32 дка 
32 от 32 дка (-244) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора32 дка (-244)
Николаево32 дка (-244)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Николаево обл. Стара Загора Страна
30
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 678 дка 
3352 (-385) от 3389 дка (-382) 
Стара Загора: 143 Страна: 2392
39
2019
На печалба
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1177 дка 
2747 (+1) от 5887 дка (-7) 
Стара Загора: 82 Страна: 1414
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 2356 дка 
2356 от 2356 дка (-637) 
Стара Загора: 179 Страна: 3080
9
2019
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 729 дка 
2148 (-7) от 2915 дка (+1) 
Стара Загора: 162 Страна: 2697
82
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 955 дка 
1624 (-27) от 10 500 дка (+627) 
Стара Загора: 224 Страна: 587
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1434 дка 
1434 от 1434 дка (+12) 
Стара Загора: 244 Страна: 4141
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 530 дка 
1395 (+6) от 3707 дка (-383) 
Стара Загора: 132 Страна: 2239
Категория: 5.76 / 15% 
Комасационен фактор: 1102 дка 
1102 от 1102 дка (+529) 
Стара Загора: 279 Страна: 4780
Комасационен фактор: 1021 дка 
1021 от 1021 дка (+400) 
Стара Загора: 291 Страна: 4972
Категория: 5.24 / 22% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
927 (+79) от 2598 дка (-60) 
Стара Загора: 169 Страна: 2897
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 890 дка 
890 от 890 дка (+21) 
Стара Загора: 307 Страна: 5355
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 827 дка 
827 от 827 дка (-390) 
Стара Загора: 322 Страна: 5586
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 802 дка 
802 от 802 дка (-12) 
Стара Загора: 324 Страна: 5680
18
2019
Категория: 6.07 / 12% 
Комасационен фактор: 1263 дка 
767 от 3788 дка (+3021) 
Стара Загора: 128 Страна: 2195
Комасационен фактор: 488 дка 
488 от 488 дка (+246) 
Стара Загора: 419 Страна: 7566
Комасационен фактор: 476 дка 
476 от 476 дка (-306) 
Стара Загора: 428 Страна: 7666
Комасационен фактор: 427 дка 
427 от 427 дка (-18) 
Стара Загора: 455 Страна: 8176
Комасационен фактор: 424 дка 
424 от 424 дка (-332) 
Стара Загора: 456 Страна: 8218
Комасационен фактор: 310 дка 
310 (+310) от 310 дка 
Стара Загора: 537 Страна: 9718
Комасационен фактор: 207 дка 
207 от 207 дка (-9) 
Стара Загора: 640 Страна: 11523
Комасационен фактор: 185 дка 
185 от 185 дка (+16) 
Стара Загора: 674 Страна: 11931
Комасационен фактор: 173 дка 
173 от 173 дка (+6) 
Стара Загора: 694 Страна: 12159
Комасационен фактор: 32 дка 
32 от 32 дка (-244) 
Стара Загора: 837 Страна: 14375
0 от 0 дка (+1493)
Стара Загора: 909 Страна: 15441

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Николаево, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Лаванда Агро ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Николаево (2022)

4
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.44000140004000
20216004000140004000
2022.45001500500
2022.35001500500
20225002500500

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Лаванда Агро ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Лаванда Агро ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Лаванда Агро ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Лаванда Агро ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Лаванда Агро ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Лаванда Агро ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
30
39
Лаванда Агро ЕООД9
82
18

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
30
39
Лаванда Агро ЕООД9
82
18

Няма намерени резултати

25 509 дка
26 120 дка
16 619
6403 (39%)
4.75
5
5

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
35977
41654
59504
67828
8345
985
10115

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.