Раднево обл. Стара Загора

Обща информация
 

Раднево

 
24
 
263 280 
 
143
 
4.25 / 76%
 
Обяви за земеделска земя в Раднево
Средни оценки
 
 
51
 
48

Арендатори в община Раднево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
59
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 3259 дка 
20 627 (+64) от 22 813 дка (+343) 
7 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора22 318 дка (+343)
Раднево12 384 дка (-190)
Раднево4119 дка (+20)
Раднево3765 дка
Гълъбово1388 дка (-24)
Раднево359 дка (+234)
Гълъбово303 дка (+303)
Област: Ямбол495 дка
Тунджа495 дка
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
63
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 4505 дка 
18 018 от 18 018 дка (+112) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора18 018 дка (+112)
Раднево10 014 дка (+118)
Раднево4039 дка (-13)
Раднево3572 дка (+7)
Раднево393 дка
57
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 7151 дка 
14 302 от 14 302 дка (+25) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора14 302 дка (+25)
Раднево14 233 дка (+25)
Раднево69 дка
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
67
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 5089 дка 
10 177 от 10 177 дка (+197) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 177 дка (+197)
Раднево7979 дка (+165)
Раднево2198 дка (+32)
45
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 5072 дка 
10 144 от 10 144 дка (-164) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора10 144 дка (-164)
РадневоРаднево9421 дка (+19)
РадневоГледачево723 дка (-183)
56
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 4978 дка 
9956 от 9956 дка (-10) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора9956 дка (-10)
Раднево6415 дка (-133)
Раднево3541 дка (+123)
10
2019
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2100 дка 
8399 от 8399 дка (+112) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора8399 дка (+112)
Раднево4148 дка (+89)
Раднево2682 дка (+73)
Раднево1518 дка (-50)
Раднево51 дка
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 8301 дка 
8301 от 8301 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора8301 дка (-2)
Раднево8301 дка (-2)
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
38
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 4048 дка 
8047 (-179) от 8096 дка (-178) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора8096 дка (-178)
Раднево8047 дка (-179)
Стара Загора49 дка (+1)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 7629 дка 
7629 от 7629 дка (-219) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора7629 дка (-219)
Раднево7629 дка (-219)
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
76
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1011 дка 
7597 от 8089 дка (+51) 
8 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора7597 дка (+51)
Раднево2978 дка (+9)
Раднево2973 дка (-1)
Раднево636 дка (+40)
Раднево546 дка (+1)
Раднево200 дка (+2)
Раднево137 дка
Раднево127 дка
Област: Сливен492 дка
Нова Загора492 дка
49
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1785 дка 
7141 от 7141 дка (+93) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора7141 дка (+93)
Раднево6802 дка (+29)
Раднево187 дка (-35)
Раднево99 дка (+99)
Раднево53 дка
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 7050 дка 
7050 от 7050 дка (+44) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора7050 дка (+44)
Раднево7050 дка (+44)
47
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2092 дка 
6277 от 6277 дка (+99) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора6277 дка (+99)
Раднево6057 дка (-11)
Раднево110 дка (+110)
Раднево110 дка
31
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 669 дка 
6152 (-29) от 9370 дка (-236) 
14 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора9370 дка (-236)
Раднево5676 дка (-29)
Стара Загора559 дка (+57)
Раднево476 дка
Стара Загора376 дка (-29)
Стара Загора334 дка (+95)
Стара Загора314 дка (+8)
Стара Загора303 дка
Стара Загора301 дка (-249)
Стара Загора283 дка
Стара Загора228 дка (+11)
Стара Загора200 дка (-9)
Стара Загора138 дка (-91)
Стара Загора112 дка
Стара Загора70 дка
58
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2996 дка 
5991 от 5991 дка (-1002) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5991 дка (-1002)
Раднево5941 дка (-1002)
Раднево50 дка
65
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1921 дка 
5762 от 5762 дка (-151) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5762 дка (-151)
Раднево5318 дка (+117)
Раднево264 дка (-268)
Раднево180 дка
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 5356 дка 
5356 от 5356 дка (+334) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5356 дка (+334)
Раднево5356 дка (+334)
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1333 дка 
5330 от 5330 дка (+275) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора5330 дка (+275)
Раднево2239 дка (+273)
Раднево2052 дка (+1)
Раднево541 дка
Раднево498 дка (+1)
59
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1210 дка 
5320 (-55) от 12 104 дка (+119) 
10 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Хасково6136 дка (+174)
Тополовград5769 дка
Тополовград367 дка (+174)
Област: Стара Загора5320 дка (-55)
Раднево4110 дка (+96)
Раднево964 дка (+1)
Раднево121 дка (-109)
Раднево115 дка
Раднево10 дка (-43)
Област: Сливен648 дка
Нова Загора426 дка
Нова Загора131 дка
Нова Загора91 дка
29
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 664 дка 
5279 (+739) от 8629 дка (+1462) 
13 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора8629 дка (+1462)
Раднево1650 дка (+490)
Раднево1463 дка (+130)
Раднево1112 дка (+120)
Раднево1054 дка (-1)
Опан944 дка (+232)
Гълъбово766 дка (+13)
Стара Загора447 дка (+187)
Стара Загора361 дка (+361)
Стара Загора264 дка (+40)
Стара Загора178 дка
Опан153 дка
Опан143 дка
Гълъбово94 дка (-110)
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 4961 дка 
4961 от 4961 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4961 дка
Раднево4961 дка
60
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1288 дка 
4931 (+57) от 11 594 дка (+18) 
9 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора11 594 дка (+18)
Раднево4912 дка (+38)
Опан2908 дка (+8)
Опан1829 дка (+34)
Гълъбово721 дка (+8)
Опан411 дка (+11)
Стара Загора370 дка (+1)
Стара Загора330 дка (-102)
Стара Загора94 дка (+1)
Раднево19 дка (+19)
46
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2459 дка 
4686 от 4917 дка (+72) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора4686 дка (+72)
Раднево4686 дка (+72)
Област: Сливен231 дка
Нова Загора231 дка
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 955 дка 
3820 от 3820 дка (+70) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3820 дка (+70)
Раднево2109 дка (+43)
Раднево727 дка
Раднево580 дка (+27)
Раднево404 дка
83
2019
ХОЛДИНГ 17 761 дка (-78)  
80
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1434 дка 
2966 (+4) от 12 903 дка (-16) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора12 903 дка (-16)
Опан7081 дка (-113)
Раднево2608 дка (+2)
Гълъбово2203 дка
Опан371 дка (+1)
Раднево221 дка
Опан190 дка
Раднево112 дка (+1)
Опан92 дка (+92)
Раднево25 дка (+1)
62
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1564 дка 
2601 (+64) от 9381 дка (+53) 
6 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора9139 дка (+53)
Чирпан6538 дка (-11)
Раднево1625 дка (+12)
Раднево643 дка (+41)
Раднево333 дка (+11)
Област: Сливен242 дка
Нова Загора221 дка (-1)
Нова Загора21 дка (+1)
27
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2535 дка 
2535 от 2535 дка (-340) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2535 дка (-340)
Раднево2535 дка (-340)
25
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2535 дка 
2535 от 2535 дка (+858) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора2535 дка (+858)
Раднево2535 дка (+858)
55
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 786 дка 
2106 (+208) от 3142 дка (+209) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Стара Загора3142 дка (+209)
Раднево1128 дка (+215)
Опан1036 дка (+1)
Раднево753 дка (+77)
Раднево225 дка (-84)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Раднево обл. Стара Загора Страна Холдинг
59
2019
На печалба
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 3259 дка 
20 627 (+64) от 22 813 дка (+343) 
Стара Загора: 2 Страна: 116
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
Страна: 10
63
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 4505 дка 
18 018 от 18 018 дка (+112) 
Стара Загора: 4 Страна: 185
57
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 7151 дка 
14 302 от 14 302 дка (+25) 
Стара Загора: 10 Страна: 318
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
Страна: 10
67
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 5089 дка 
10 177 от 10 177 дка (+197) 
Стара Загора: 28 Страна: 620
45
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 5072 дка 
10 144 от 10 144 дка (-164) 
Стара Загора: 30 Страна: 628
56
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 4978 дка 
9956 от 9956 дка (-10) 
Стара Загора: 33 Страна: 656
10
2019
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2100 дка 
8399 от 8399 дка (+112) 
Стара Загора: 43 Страна: 872
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 8301 дка 
8301 от 8301 дка (-2) 
Стара Загора: 44 Страна: 886
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
Страна: 10
38
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 4048 дка 
8047 (-179) от 8096 дка (-178) 
Стара Загора: 45 Страна: 918
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 7629 дка 
7629 от 7629 дка (-219) 
Стара Загора: 49 Страна: 1009
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
Страна: 10
76
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1011 дка 
7597 от 8089 дка (+51) 
Стара Загора: 52 Страна: 921
49
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1785 дка 
7141 от 7141 дка (+93) 
Стара Загора: 56 Страна: 1110
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 7050 дка 
7050 от 7050 дка (+44) 
Стара Загора: 58 Страна: 1126
47
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 2092 дка 
6277 от 6277 дка (+99) 
Стара Загора: 72 Страна: 1294
31
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 669 дка 
6152 (-29) от 9370 дка (-236) 
Стара Загора: 36 Страна: 734
58
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 2996 дка 
5991 от 5991 дка (-1002) 
Стара Загора: 81 Страна: 1390
65
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 1921 дка 
5762 от 5762 дка (-151) 
Стара Загора: 87 Страна: 1465
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 5356 дка 
5356 от 5356 дка (+334) 
Стара Загора: 91 Страна: 1579
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
Страна: 10
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1333 дка 
5330 от 5330 дка (+275) 
Стара Загора: 92 Страна: 1589
59
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1210 дка 
5320 (-55) от 12 104 дка (+119) 
Стара Загора: 93 Страна: 440
29
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 664 дка 
5279 (+739) от 8629 дка (+1462) 
Стара Загора: 42 Страна: 834
ХОЛДИНГ 82 386 дка (+605)  
Страна: 10
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 4961 дка 
4961 от 4961 дка 
Стара Загора: 102 Страна: 1728
60
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 1288 дка 
4931 (+57) от 11 594 дка (+18) 
Стара Загора: 19 Страна: 484
46
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2459 дка 
4686 от 4917 дка (+72) 
Стара Загора: 110 Страна: 1747
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 955 дка 
3820 от 3820 дка (+70) 
Стара Загора: 127 Страна: 2175
83
2019
ХОЛДИНГ 17 761 дка (-78)  
Страна: 67
80
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 1434 дка 
2966 (+4) от 12 903 дка (-16) 
Стара Загора: 14 Страна: 389
62
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1564 дка 
2601 (+64) от 9381 дка (+53) 
Стара Загора: 37 Страна: 732
27
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2535 дка 
2535 от 2535 дка (-340) 
Стара Загора: 171 Страна: 2933
25
2019
На печалба
Категория: 4.98 / 26% 
Комасационен фактор: 2535 дка 
2535 от 2535 дка (+858) 
Стара Загора: 172 Страна: 2934
55
2019
На печалба
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 786 дка 
2106 (+208) от 3142 дка (+209) 
Стара Загора: 150 Страна: 2534

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Раднево, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗКПУ Тракия - гр. Раднево

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Раднево (2022)

24
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020938
2021.4147254002059
2021.31338610501450
2021.21433314001500
20219141406144002059
2022.4283963015867
2022.32796819994000
2022.22596815994000
2022.1157939782059
202211282596253015867
2023.34415725436223
2023.23787109606223
2023.14028825006223
20234040259606223

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗКПУ Тракия - гр. Раднево

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗКПУ Тракия - гр. Раднево

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗКПУ Тракия - гр. Раднево

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗКПУ Тракия - гр. Раднево

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗКПУ Тракия - гр. Раднево
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗКПУ Тракия - гр. Раднево
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
59
63
57
67
ЗКПУ Тракия - гр. Раднево45
56
10
38
76
49
47
31
58
65
59
29
60
46
80
62
27
25
55

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
59
63
57
67
ЗКПУ Тракия - гр. Раднево45
56
10
38
76
49
47
31
58
65
59
29
60
46
80
62
27
25
55

Няма намерени резултати

275 698 дка
263 280 дка
48 164
25 155 (52%)
4.36
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
1140
311 461
4183 263
561 632
613 013
7400
8904
94884

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.