Твърдица обл. Сливен

Обща информация
 

Твърдица

 
 
5
 
22 678 
 
37
 
6.25 / 50%
 
Обяви за земеделска земя в Твърдица
Средни оценки
 
 
38
 
49

Арендатори в община Твърдица

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
37
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1688 дка 
1688 от 1688 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен1688 дка
Твърдица1688 дка
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 979 дка 
979 от 979 дка (+123) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен979 дка (+123)
Твърдица979 дка (+123)
82
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 955 дка 
856 (+25) от 10 500 дка (+627) 
11 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен8876 дка (+654)
Сливен1573 дка (-39)
Сливен1492 дка
Сливен1354 дка (-9)
Сливен1066 дка (+9)
Нова Загора862 дка (+12)
Твърдица856 дка (+25)
Нова Загора784 дка (+655)
Нова Загора604 дка (+1)
Нова Загора285 дка
Област: Стара Загора1624 дка (-27)
Николаево1236 дка (-100)
Николаево388 дка (+73)
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 741 дка 
741 от 741 дка (-1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен741 дка (-1)
ТвърдицаОризари741 дка (-1)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 727 дка 
727 от 727 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен727 дка
Твърдица727 дка
3
2019
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 668 дка 
668 от 668 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен668 дка
Твърдица668 дка
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 658 дка 
658 от 658 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен658 дка
Твърдица658 дка
31
2019
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 321 дка 
642 от 642 дка (-96) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен642 дка (-96)
Твърдица330 дка
Твърдица312 дка (-96)
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 640 дка 
640 от 640 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен640 дка
Твърдица640 дка
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 601 дка 
601 от 601 дка (+62) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен601 дка (+62)
Твърдица601 дка (+62)
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 383 дка 
551 (+214) от 1148 дка (+255) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен1148 дка (+255)
Твърдица551 дка (+214)
Нова Загора466 дка (+41)
Нова Загора131 дка
Комасационен фактор: 235 дка 
469 от 469 дка (+101) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен469 дка (+101)
Твърдица368 дка
Твърдица101 дка (+101)
Комасационен фактор: 461 дка 
461 от 461 дка (+134) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен461 дка (+134)
Твърдица461 дка (+134)
Комасационен фактор: 458 дка 
458 от 458 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен458 дка
Твърдица458 дка
Комасационен фактор: 402 дка 
402 от 402 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен402 дка
Твърдица402 дка
Комасационен фактор: 392 дка 
392 от 392 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен392 дка
Твърдица392 дка
Комасационен фактор: 387 дка 
387 от 387 дка (-24) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен387 дка (-24)
Твърдица387 дка (-24)
Комасационен фактор: 350 дка 
350 от 350 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен350 дка
Твърдица350 дка
Комасационен фактор: 330 дка 
330 от 330 дка (+8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен330 дка (+8)
Твърдица330 дка (+8)
Комасационен фактор: 327 дка 
327 от 327 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен327 дка
Твърдица327 дка
Комасационен фактор: 318 дка 
318 от 318 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен318 дка
Твърдица318 дка
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (+18) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен316 дка (+18)
Твърдица316 дка (+18)
Комасационен фактор: 315 дка 
315 от 315 дка (+10) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен315 дка (+10)
Твърдица315 дка (+10)
Комасационен фактор: 305 дка 
305 от 305 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен305 дка
Твърдица305 дка
Комасационен фактор: 293 дка 
293 от 293 дка (-3) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен293 дка (-3)
Твърдица293 дка (-3)
Комасационен фактор: 182 дка 
283 от 364 дка (+81) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен364 дка (+81)
Твърдица283 дка
Сливен81 дка (+81)
Комасационен фактор: 235 дка 
235 от 235 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен235 дка
Твърдица235 дка
Комасационен фактор: 218 дка 
218 от 218 дка (+32) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен218 дка (+32)
Твърдица218 дка (+32)
Комасационен фактор: 214 дка 
214 от 214 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Сливен214 дка
Твърдица214 дка
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 376 дка 
170 от 752 дка (+29) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас582 дка (+29)
Карнобат582 дка (+29)
Област: Сливен170 дка
Твърдица170 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Твърдица обл. Сливен Страна
37
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 1688 дка 
1688 от 1688 дка 
Сливен: 113 Страна: 3782
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 979 дка 
979 от 979 дка (+123) 
Сливен: 147 Страна: 5087
82
2019
На печалба
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 955 дка 
856 (+25) от 10 500 дка (+627) 
Сливен: 15 Страна: 587
Категория: 6.62 / 8% 
Комасационен фактор: 741 дка 
741 от 741 дка (-1) 
Сливен: 183 Страна: 5973
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 727 дка 
727 от 727 дка 
Сливен: 189 Страна: 6041
3
2019
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 668 дка 
668 от 668 дка 
Сливен: 215 Страна: 6346
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 658 дка 
658 от 658 дка 
Сливен: 218 Страна: 6405
31
2019
Категория: 6.17 / 11% 
Комасационен фактор: 321 дка 
642 от 642 дка (-96) 
Сливен: 223 Страна: 6481
Категория: 5.03 / 25% 
Комасационен фактор: 640 дка 
640 от 640 дка 
Сливен: 226 Страна: 6496
Категория: 6.31 / 10% 
Комасационен фактор: 601 дка 
601 от 601 дка (+62) 
Сливен: 233 Страна: 6700
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 383 дка 
551 (+214) от 1148 дка (+255) 
Сливен: 136 Страна: 4674
Комасационен фактор: 235 дка 
469 от 469 дка (+101) 
Сливен: 279 Страна: 7721
Комасационен фактор: 461 дка 
461 от 461 дка (+134) 
Сливен: 282 Страна: 7807
Комасационен фактор: 458 дка 
458 от 458 дка 
Сливен: 284 Страна: 7841
Комасационен фактор: 402 дка 
402 от 402 дка 
Сливен: 314 Страна: 8481
Комасационен фактор: 392 дка 
392 от 392 дка 
Сливен: 321 Страна: 8592
Комасационен фактор: 387 дка 
387 от 387 дка (-24) 
Сливен: 323 Страна: 8652
Комасационен фактор: 350 дка 
350 от 350 дка 
Сливен: 347 Страна: 9125
Комасационен фактор: 330 дка 
330 от 330 дка (+8) 
Сливен: 360 Страна: 9394
Комасационен фактор: 327 дка 
327 от 327 дка 
Сливен: 364 Страна: 9442
Комасационен фактор: 318 дка 
318 от 318 дка 
Сливен: 372 Страна: 9585
Комасационен фактор: 316 дка 
316 от 316 дка (+18) 
Сливен: 373 Страна: 9613
Комасационен фактор: 315 дка 
315 от 315 дка (+10) 
Сливен: 376 Страна: 9637
Комасационен фактор: 305 дка 
305 от 305 дка 
Сливен: 391 Страна: 9809
Комасационен фактор: 293 дка 
293 от 293 дка (-3) 
Сливен: 401 Страна: 10030
Комасационен фактор: 182 дка 
283 от 364 дка (+81) 
Сливен: 337 Страна: 8935
Комасационен фактор: 235 дка 
235 от 235 дка 
Сливен: 465 Страна: 11054
Комасационен фактор: 218 дка 
218 от 218 дка (+32) 
Сливен: 480 Страна: 11340
Комасационен фактор: 214 дка 
214 от 214 дка 
Сливен: 482 Страна: 11407
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 376 дка 
170 от 752 дка (+29) 
Сливен: 521 Страна: 5910

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Твърдица, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Иван Тодоров Иванов - с. Оризари

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Твърдица (2022)

5
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.4120059901499
2021.31100111001100
2021.25752550600
2021103185501499
2022.42769312075100
2022.3104053693000
2022.21779313002031
2022.164315264780
20221096262645100
2023.31978510503472
2023.21102111021102
2023.1100483692288
20231359143693472

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Иван Тодоров Иванов - с. Оризари

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Иван Тодоров Иванов - с. Оризари

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Иван Тодоров Иванов - с. Оризари

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Иван Тодоров Иванов - с. Оризари

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Иван Тодоров Иванов - с. Оризари
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Иван Тодоров Иванов - с. Оризари
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
37
82
Иван Тодоров Иванов - с. Оризари
3
31

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
37
82
Иван Тодоров Иванов - с. Оризари
3
31

Няма намерени резултати

33 647 дка
22 678 дка
20 222
11 331 (56%)
6.46
9
6

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
3100
410 434
57215
66729
738
82613
95067
101452

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.