Бургас

Обща информация
 

Бургас

 
237
 
1 916 687
 
910
 
4.55 / 72%
 
Обяви за земеделска земя в Бургас
Средни оценки
 
 
44

Арендатори в област Бургас

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
49
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 11 324 дка 
79 271 (+2664) от 79 271 дка (+3346) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас79 271 дка (+2664)
Средец19 720 дка (+505)
Средец19 662 дка (+270)
Карнобат16 974 дка (+322)
Средец12 113 дка (+467)
Карнобат7689 дка (+968)
Карнобат2431 дка (+132)
Средец682 дка
41
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 29 460 дка 
29 460 от 29 460 дка (-269) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас29 460 дка (-269)
Карнобат29 460 дка (-269)
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 4863 дка 
24 314 (+252) от 24 314 дка (+308) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас24 314 дка (+252)
Бургас15 155 дка (+48)
Камено4704 дка (+87)
Бургас3702 дка (+100)
Камено697 дка (+17)
Айтос56 дка
66
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 3154 дка 
22 076 от 22 076 дка (+24) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас22 076 дка (+24)
КарнобатКрушово16 060 дка (+73)
КарнобатДетелина2511 дка (+41)
КарнобатАспарухово1368 дка (-123)
КарнобатЧерково930 дка (+2)
КарнобатХаджиите751 дка (+11)
КарнобатКозаре269 дка (+21)
КарнобатЕкзарх Антимово187 дка (-1)
79
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 7009 дка 
21 028 от 21 028 дка (-2218) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас21 028 дка (-2218)
Бургас13 213 дка (-201)
Айтос6540 дка (-93)
Бургас1275 дка (-1924)
61
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 6803 дка 
20 409 от 20 409 дка (+17) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас20 409 дка (+17)
Камено20 261 дка (+14)
Средец104 дка (+2)
Камено44 дка (+1)
58
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3768 дка 
18 841 от 18 841 дка (+320) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас18 841 дка (+320)
Карнобат17 177 дка (+283)
Карнобат1083 дка (+2)
Карнобат358 дка (+24)
Карнобат155 дка (+11)
Карнобат68 дка
68
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 6017 дка 
18 051 от 18 051 дка (+127) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас18 051 дка (+127)
Камено15 092 дка (+60)
Айтос2607 дка (+70)
Айтос352 дка (-3)
50
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 8444 дка 
16 888 от 16 888 дка (+390) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас16 888 дка (+390)
Бургас15 248 дка (+491)
Бургас1640 дка (-101)
64
2019
На печалба
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 8322 дка 
16 643 от 16 643 дка (+466) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас16 643 дка (+466)
Созопол16 453 дка (+465)
Созопол190 дка (+1)
26
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 5547 дка 
16 640 от 16 640 дка (-304) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас16 640 дка (-304)
Поморие12 867 дка (-148)
Поморие3728 дка (-156)
Поморие45 дка
60
2019
На печалба
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 7857 дка 
15 713 от 15 713 дка (+1354) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас15 713 дка (+1354)
Созопол9222 дка (+572)
Созопол6491 дка (+782)
56
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 5131 дка 
15 393 от 15 393 дка (-156) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас15 393 дка (-156)
Карнобат13 026 дка (-46)
Карнобат2275 дка (-30)
Карнобат92 дка (-80)
34
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2534 дка 
15 203 от 15 203 дка (+257) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас15 203 дка (+257)
Айтос14 404 дка (+210)
Айтос447 дка (-5)
Айтос128 дка (+61)
Айтос101 дка (-9)
Айтос98 дка
Айтос25 дка
22
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 7137 дка 
14 274 от 14 274 дка (+2194) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас14 274 дка (+2194)
Поморие12 457 дка (+2602)
Поморие1817 дка (-408)
74
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1381 дка 
13 813 от 13 813 дка (+849) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 813 дка (+849)
Сунгурларе6036 дка (-24)
Сунгурларе1852 дка (+46)
Карнобат1657 дка (+147)
Сунгурларе1302 дка (-16)
Сунгурларе955 дка (+474)
Сунгурларе728 дка (+150)
Сунгурларе567 дка (+17)
Сунгурларе293 дка (+4)
Сунгурларе253 дка (+30)
Сунгурларе170 дка (+21)
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
13 605 от 13 605 дка (+177) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 605 дка (+177)
Карнобат5748 дка (-42)
Карнобат2571 дка (+5)
Карнобат1826 дка (+92)
Карнобат1060 дка (+70)
Карнобат836 дка (+36)
Карнобат623 дка (+14)
Карнобат590 дка
Карнобат351 дка (+2)
38
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 6789 дка 
13 577 от 13 577 дка (+1076) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 577 дка (+1076)
Средец13 035 дка (+1043)
Средец542 дка (+33)
33
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 13 229 дка 
13 229 от 13 229 дка (+78) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 229 дка (+78)
Бургас13 229 дка (+78)
68
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2188 дка 
13 129 от 13 129 дка (-123) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 129 дка (-123)
Созопол4425 дка
Бургас2337 дка (-676)
Созопол2307 дка (+290)
Бургас1781 дка (+195)
Бургас1308 дка (+68)
Созопол971 дка
48
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6281 дка 
12 562 от 12 562 дка (+35) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 562 дка (+35)
Камено12 140 дка (-16)
Камено422 дка (+51)
56
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3322 дка 
12 396 (+59) от 13 289 дка (+127) 
4 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 396 дка (+59)
Карнобат12 097 дка (+58)
Карнобат299 дка (+1)
Област: Сливен889 дка (+68)
Сливен889 дка (+68)
Област: Ямбол4 дка
Стралджа4 дка
39
2019
На печалба
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 4126 дка 
12 378 от 12 378 дка (+619) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 378 дка (+619)
Руен8374 дка (+423)
Руен2412 дка (+175)
Руен1592 дка (+21)
61
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 6133 дка 
12 266 от 12 266 дка (+470) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 266 дка (+470)
Несебър6681 дка (+103)
Поморие5585 дка (+367)
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1734 дка 
12 138 (+91) от 12 138 дка (+317) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 138 дка (+91)
Карнобат9705 дка (+54)
Карнобат1053 дка (+17)
Средец451 дка (+30)
Карнобат421 дка (-6)
Средец226 дка
Карнобат149 дка (-26)
Карнобат133 дка (+22)
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
73
2019
На печалба
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 1485 дка 
11 881 от 11 881 дка (+984) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 881 дка (+984)
Средец4402 дка (-136)
Средец3962 дка (+587)
Средец1978 дка (+95)
Средец661 дка (+318)
Созопол367 дка (+42)
Бургас321 дка (+51)
Средец114 дка (+16)
Средец76 дка (+11)
37
2019
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 3958 дка 
11 874 от 11 874 дка (+647) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 874 дка (+647)
Поморие11 263 дка (+666)
Поморие423 дка (-42)
Поморие188 дка (+23)
64
2019
На печалба
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 2365 дка 
11 827 от 11 827 дка (+878) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 827 дка (+878)
Сунгурларе5044 дка (+81)
Сунгурларе4013 дка (+619)
Сунгурларе1293 дка (+114)
Сунгурларе828 дка (+20)
Сунгурларе649 дка (+44)
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 2918 дка 
11 670 (+1011) от 11 670 дка (+4145) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 670 дка (+1011)
Сунгурларе5304 дка (+515)
Сунгурларе3134 дка
Сунгурларе1993 дка (+288)
Сунгурларе1239 дка (+208)
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 3795 дка 
11 385 от 11 385 дка (-1339) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 385 дка (-1339)
Сунгурларе8715 дка (+395)
Сунгурларе1839 дка (+584)
Сунгурларе831 дка (-2318)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

обл. Бургас Страна Холдинг
49
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 11 324 дка 
79 271 (+2664) от 79 271 дка (+3346) 
Страна: 7
41
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 29 460 дка 
29 460 от 29 460 дка (-269) 
Страна: 57
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 4863 дка 
24 314 (+252) от 24 314 дка (+308) 
Страна: 102
66
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 3154 дка 
22 076 от 22 076 дка (+24) 
Страна: 125
79
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 7009 дка 
21 028 от 21 028 дка (-2218) 
Страна: 133
61
2019
На печалба
Категория: 4.01 / 53% 
Комасационен фактор: 6803 дка 
20 409 от 20 409 дка (+17) 
Страна: 143
58
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3768 дка 
18 841 от 18 841 дка (+320) 
Страна: 169
68
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 6017 дка 
18 051 от 18 051 дка (+127) 
Страна: 184
50
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 8444 дка 
16 888 от 16 888 дка (+390) 
Страна: 221
64
2019
На печалба
Категория: 4.53 / 35% 
Комасационен фактор: 8322 дка 
16 643 от 16 643 дка (+466) 
Страна: 228
26
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 5547 дка 
16 640 от 16 640 дка (-304) 
Страна: 229
60
2019
На печалба
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 7857 дка 
15 713 от 15 713 дка (+1354) 
Страна: 261
56
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 5131 дка 
15 393 от 15 393 дка (-156) 
Страна: 273
34
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2534 дка 
15 203 от 15 203 дка (+257) 
Страна: 281
22
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 7137 дка 
14 274 от 14 274 дка (+2194) 
Страна: 318
74
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1381 дка 
13 813 от 13 813 дка (+849) 
Страна: 350
44
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1701 дка 
13 605 от 13 605 дка (+177) 
Страна: 354
38
2019
На печалба
Категория: 8.47 / 2% 
Комасационен фактор: 6789 дка 
13 577 от 13 577 дка (+1076) 
Страна: 358
33
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 13 229 дка 
13 229 от 13 229 дка (+78) 
Страна: 372
68
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2188 дка 
13 129 от 13 129 дка (-123) 
Страна: 379
48
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6281 дка 
12 562 от 12 562 дка (+35) 
Страна: 408
56
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3322 дка 
12 396 (+59) от 13 289 дка (+127) 
Страна: 369
39
2019
На печалба
Категория: 5.15 / 23% 
Комасационен фактор: 4126 дка 
12 378 от 12 378 дка (+619) 
Страна: 417
61
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 6133 дка 
12 266 от 12 266 дка (+470) 
Страна: 425
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1734 дка 
12 138 (+91) от 12 138 дка (+317) 
Страна: 435
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
Страна: 67
73
2019
На печалба
Категория: 6.46 / 9% 
Комасационен фактор: 1485 дка 
11 881 от 11 881 дка (+984) 
Страна: 458
37
2019
Категория: 4.49 / 36% 
Комасационен фактор: 3958 дка 
11 874 от 11 874 дка (+647) 
Страна: 459
64
2019
На печалба
Категория: 5.28 / 21% 
Комасационен фактор: 2365 дка 
11 827 от 11 827 дка (+878) 
Страна: 462
Категория: 5.09 / 24% 
Комасационен фактор: 2918 дка 
11 670 (+1011) от 11 670 дка (+4145) 
Страна: 475
Категория: 5.02 / 25% 
Комасационен фактор: 3795 дка 
11 385 от 11 385 дка (-1339) 
Страна: 501

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община , ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Крушево АД - с. Крушово

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в област Бургас (2022)

237
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020834
2021.417983702656845
2021.314442601906923
2021.213771022995041
2021.1891293292000
202186915867611906923
2022.423912912566978
2022.323773652566999
2022.221743832526999
2022.121114202546975
2022225014592526999
2023.124761922526845
202324761922526845

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Крушево АД - с. Крушово

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Крушево АД - с. Крушово

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Крушево АД - с. Крушово

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Крушево АД - с. Крушово

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Крушево АД - с. Крушово
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Крушево АД - с. Крушово
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
49
41
42
Крушево АД - с. Крушово66
79
61
58
68
50
64
26
60
56
34
22
74
44
38
33
68
48
56
39
61
58
73
37
64

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
49
41
42
Крушево АД - с. Крушово66
79
61
58
68
50
64
26
60
56
34
22
74
44
38
33
68
48
56
39
61
58
73
37
64

Няма намерени резултати

2 118 878 дка
1 916 687 дка
618 108
270 115 (44%)
5.03
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
162
231 619
3727 361
4534 094
5317 923
6124 377
7139 804
866 097
9141 487
1036 053

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.