Камено обл. Бургас

Обща информация
 

Камено

 
 
11
 
185 444 
 
74
 
3.9 / 80%
 
Обяви за земеделска земя в Камено
Средни оценки
 
 
50
 
44

Арендатори в община Камено

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
61
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 6803 дка 
20 305 (+15) от 20 409 дка (+17) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас20 409 дка (+17)
КаменоРусокастро20 261 дка (+14)
СредецДюлево104 дка (+2)
КаменоТръстиково44 дка (+1)
68
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 6017 дка 
15 092 (+60) от 18 051 дка (+127) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас18 051 дка (+127)
КаменоВинарско15 092 дка (+60)
АйтосКараново2607 дка (+70)
АйтосМалка поляна352 дка (-3)
48
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6281 дка 
12 562 от 12 562 дка (+35) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 562 дка (+35)
КаменоКамено12 140 дка (-16)
КаменоКръстина422 дка (+51)
48
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2615 дка 
7846 от 7846 дка (-124) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7846 дка (-124)
КаменоТръстиково6409 дка (-109)
КаменоЛивада1396 дка (-15)
КаменоПолски извор41 дка
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1491 дка 
7328 (+108) от 7454 дка (+111) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7454 дка (+111)
КаменоПолски извор3612 дка (-7)
КаменоЧерни връх2584 дка (+126)
КаменоЛивада982 дка (-8)
КаменоКонстантиново150 дка (-3)
БургасБургас126 дка (+3)
50
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 4191 дка 
7038 (+140) от 8381 дка (+189) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас8381 дка (+189)
КаменоВратица7038 дка (+140)
КарнобатДрагово1343 дка (+49)
57
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 1402 дка 
6296 (+50) от 7012 дка (+114) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7012 дка (+114)
КаменоКръстина5709 дка (+57)
АйтосМалка поляна653 дка (+1)
КаменоВинарско472 дка (-1)
КаменоКамено115 дка (-6)
БургасРавнец63 дка (+63)
ХОЛДИНГ 5926 дка (+277)  
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2963 дка 
5926 от 5926 дка (+277) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5926 дка (+277)
КаменоЧерни връх2994 дка (+120)
КаменоПолски извор2932 дка (+157)
50
2019
ХОЛДИНГ 57 353 дка (+401)  
42
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 4863 дка 
5401 (+104) от 24 314 дка (+308) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас24 314 дка (+308)
БургасБългарово15 155 дка (+48)
КаменоКамено4704 дка (+87)
БургасМиролюбово3702 дка (+100)
КаменоКръстина697 дка (+17)
АйтосДрянковец56 дка (+56)
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1504 дка 
5378 (-605) от 6016 дка (-196) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6016 дка (-196)
КаменоЧерни връх3196 дка (+79)
КаменоПолски извор1958 дка (-684)
БургасБургас638 дка (+409)
КаменоЛивада224 дка
54
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1971 дка 
5375 (+116) от 7884 дка (+316) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7884 дка (+316)
БургасРавнец2509 дка (+200)
КаменоКръстина2085 дка (+49)
КаменоКамено2048 дка (+60)
КаменоВратица1242 дка (+7)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1754 дка 
5158 (+98) от 5261 дка (+99) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5261 дка (+99)
КаменоКамено3848 дка (+103)
КаменоКръстина1310 дка (-5)
БургасБратово103 дка (+1)
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3759 дка 
5133 (+110) от 11 277 дка (+231) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 277 дка (+231)
СозополГабър6144 дка (+121)
КаменоПолски извор4414 дка (+69)
КаменоЧерни връх719 дка (+41)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2471 дка 
4941 от 4941 дка (+60) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4941 дка (+60)
КаменоЛивада4674 дка (+80)
КаменоТръстиково267 дка (-20)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1623 дка 
4394 (+119) от 4868 дка (+125) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4868 дка (+125)
КаменоКамено4192 дка (+108)
БургасБургас474 дка (+6)
КаменоКръстина202 дка (+11)
22
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 899 дка 
4225 (+160) от 4497 дка (+217) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4497 дка (+217)
КаменоКонстантиново3382 дка (+104)
КаменоЛивада549 дка (+28)
КаменоРусокастро274 дка (+28)
СредецДебелт272 дка (+57)
КаменоТръстиково20 дка
49
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 962 дка 
3796 от 3849 дка (+36) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3849 дка (+36)
КаменоЛивада2293 дка (+31)
КаменоРусокастро1395 дка (+5)
КаменоЖелязово108 дка
СредецДюлево53 дка
44
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 579 дка 
3708 (-414) от 4055 дка (-334) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4055 дка (-334)
КаменоЛивада1641 дка (-7)
КаменоРусокастро1315 дка (-12)
КаменоТръстиково452 дка (+12)
СредецДюлево295 дка (+80)
КаменоЖелязово174 дка (-370)
КаменоКонстантиново126 дка (-37)
СредецДебелт52 дка
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1209 дка 
3627 от 3627 дка (+769) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3627 дка (+769)
КаменоРусокастро1927 дка (+310)
КаменоЛивада1090 дка (+118)
КаменоЖелязово610 дка (+341)
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1241 дка 
3475 (+100) от 3724 дка (+173) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3724 дка (+173)
КаменоТръстиково2509 дка (+87)
КаменоЛивада966 дка (+13)
СредецДебелт249 дка (+73)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1687 дка 
3374 от 3374 дка (+84) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3374 дка (+84)
КаменоКамено3147 дка (+82)
КаменоКръстина227 дка (+2)
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1480 дка 
2959 от 2959 дка (+44) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2959 дка (+44)
КаменоЧерни връх2602 дка (+43)
КаменоПолски извор357 дка (+1)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1484 дка 
2907 (+1580) от 2968 дка (+1641) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2968 дка (+1641)
КаменоЖелязово2907 дка (+1580)
КарнобатСърнево61 дка (+61)
20
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
2864 (-33) от 6252 дка (-76) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6252 дка (-76)
КарнобатГлумче3351 дка (-46)
КаменоТръстиково2864 дка (-33)
КарнобатЗимен37 дка (+3)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 621 дка 
2372 от 2485 дка (-137) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2485 дка (-137)
КаменоЛивада1154 дка (-46)
КаменоЖелязово943 дка (+160)
КаменоРусокастро275 дка (-251)
СредецДюлево113 дка
63
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1119 дка 
2237 от 2237 дка (+36) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2237 дка (+36)
КаменоКамено2203 дка (+36)
КаменоКръстина34 дка
53
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 602 дка 
2163 (+75) от 2409 дка (+61) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2409 дка (+61)
КаменоРусокастро1220 дка (+3)
КаменоЛивада694 дка (+64)
КаменоТръстиково249 дка (+8)
СредецДюлево246 дка (-14)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1062 дка 
2123 от 2123 дка (+6) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2123 дка (+6)
КаменоРусокастро1301 дка (+20)
КаменоЛивада822 дка (-14)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1867 дка 
2112 (-82) от 5600 дка (+137) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5600 дка (+137)
СредецДюлево3230 дка (-39)
КаменоКръстина2112 дка (-82)
СредецСредец258 дка (+258)
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 948 дка 
1895 от 1895 дка (+115) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1895 дка (+115)
КаменоКръстина1615 дка (+112)
КаменоКамено280 дка (+3)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Камено обл. Бургас Страна Холдинг
61
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 6803 дка 
20 305 (+15) от 20 409 дка (+17) 
Бургас: 6 Страна: 143
68
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 6017 дка 
15 092 (+60) от 18 051 дка (+127) 
Бургас: 8 Страна: 182
48
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6281 дка 
12 562 от 12 562 дка (+35) 
Бургас: 21 Страна: 410
48
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2615 дка 
7846 от 7846 дка (-124) 
Бургас: 68 Страна: 962
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1491 дка 
7328 (+108) от 7454 дка (+111) 
Бургас: 78 Страна: 1058
50
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 4191 дка 
7038 (+140) от 8381 дка (+189) 
Бургас: 62 Страна: 875
57
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 1402 дка 
6296 (+50) от 7012 дка (+114) 
Бургас: 84 Страна: 1137
ХОЛДИНГ 5926 дка (+277)  
Страна: 121
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 2963 дка 
5926 от 5926 дка (+277) 
Бургас: 103 Страна: 1402
50
2019
ХОЛДИНГ 57 353 дка (+401)  
Страна: 18
42
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 4863 дка 
5401 (+104) от 24 314 дка (+308) 
Бургас: 3 Страна: 100
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1504 дка 
5378 (-605) от 6016 дка (-196) 
Бургас: 100 Страна: 1380
54
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1971 дка 
5375 (+116) от 7884 дка (+316) 
Бургас: 67 Страна: 956
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1754 дка 
5158 (+98) от 5261 дка (+99) 
Бургас: 115 Страна: 1610
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3759 дка 
5133 (+110) от 11 277 дка (+231) 
Бургас: 31 Страна: 515
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 2471 дка 
4941 от 4941 дка (+60) 
Бургас: 121 Страна: 1736
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1623 дка 
4394 (+119) от 4868 дка (+125) 
Бургас: 126 Страна: 1765
22
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 899 дка 
4225 (+160) от 4497 дка (+217) 
Бургас: 132 Страна: 1907
49
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 962 дка 
3796 от 3849 дка (+36) 
Бургас: 151 Страна: 2166
44
2019
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 579 дка 
3708 (-414) от 4055 дка (-334) 
Бургас: 147 Страна: 2089
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1209 дка 
3627 от 3627 дка (+769) 
Бургас: 156 Страна: 2280
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1241 дка 
3475 (+100) от 3724 дка (+173) 
Бургас: 154 Страна: 2228
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1687 дка 
3374 от 3374 дка (+84) 
Бургас: 160 Страна: 2401
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 1480 дка 
2959 от 2959 дка (+44) 
Бургас: 178 Страна: 2659
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1484 дка 
2907 (+1580) от 2968 дка (+1641) 
Бургас: 177 Страна: 2655
20
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2084 дка 
2864 (-33) от 6252 дка (-76) 
Бургас: 96 Страна: 1305
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 621 дка 
2372 от 2485 дка (-137) 
Бургас: 200 Страна: 2977
63
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1119 дка 
2237 от 2237 дка (+36) 
Бургас: 216 Страна: 3190
53
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 602 дка 
2163 (+75) от 2409 дка (+61) 
Бургас: 204 Страна: 3032
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1062 дка 
2123 от 2123 дка (+6) 
Бургас: 225 Страна: 3297
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1867 дка 
2112 (-82) от 5600 дка (+137) 
Бургас: 108 Страна: 1508
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 948 дка 
1895 от 1895 дка (+115) 
Бургас: 243 Страна: 3534

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Камено, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов

Ренти за община Камено (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Винарско

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Вратица

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Желязово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Камено

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Константиново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Кръстина

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Ливада

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Полски извор

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Русокастро

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Тръстиково

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Черни връх

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Камено (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020928
2021.421452413002980
2021.3148058872290
2021.21400212001600
2021.11333312001500
20218391932348872980
2022.41921610463000
2022.32064106784100
2022.22145133505550
2022.12169176784574
202210662107463505550
2023.43160720006845
2023.330101319846845
2023.238981114626845
2023.12600715004000
202332193814626845

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Желязко Драгов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
61
68
48
ЕТ Желязко Драгов48
50
57
42
54
22
49
44
20
63
53

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
61
68
48
ЕТ Желязко Драгов48
50
57
42
54
22
49
44
20
63
53

Няма намерени резултати

197 143 дка
185 444 дка
30 420
20 529 (67%)
3.77
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
112
210 533
392 258
467 936
515 060
61966
75021
81208
92888
10262

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.