Камено общ. Камено

Обща информация
 

Камено

 
 
 
4096
 
35883
 
37 152  (+595) 
 
17
 
0-49
 
Обяви за земеделска земя в Камено
Средни оценки
 
 
55
 
50
 
44

Арендатори в Камено

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
48
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6281 дка 
12 140 (-16) от 12 562 дка (+35) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас12 562 дка (+35)
Камено12 140 дка (-16)
Камено422 дка (+51)
50
2019
ХОЛДИНГ 57 353 дка (+401)  
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 4863 дка 
4704 (+87) от 24 314 дка (+308) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас24 314 дка (+308)
Бургас15 155 дка (+48)
Камено4704 дка (+87)
Бургас3702 дка (+100)
Камено697 дка (+17)
Айтос56 дка (+56)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1623 дка 
4192 (+108) от 4868 дка (+125) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4868 дка (+125)
Камено4192 дка (+108)
Бургас474 дка (+6)
Камено202 дка (+11)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1754 дка 
3848 (+103) от 5261 дка (+99) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5261 дка (+99)
КаменоКамено3848 дка (+103)
КаменоКръстина1310 дка (-5)
БургасБратово103 дка (+1)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1687 дка 
3147 (+82) от 3374 дка (+84) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3374 дка (+84)
Камено3147 дка (+82)
Камено227 дка (+2)
63
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1119 дка 
2203 от 2237 дка (+36) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2237 дка (+36)
Камено2203 дка (+36)
Камено34 дка
54
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1971 дка 
2048 (+60) от 7884 дка (+316) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7884 дка (+316)
Бургас2509 дка (+200)
Камено2085 дка (+49)
Камено2048 дка (+60)
Камено1242 дка (+7)
58
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 924 дка 
1663 (+15) от 1848 дка (-73) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1848 дка (-73)
Камено1663 дка (+15)
Камено185 дка (-88)
64
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
803 (+29) от 9502 дка (-2844) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9502 дка (-2844)
Бургас6767 дка (-2886)
Бургас887 дка (+3)
Камено803 дка (+29)
Айтос745 дка (+13)
Айтос300 дка (-3)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 371 дка 
688 от 741 дка (+33) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас741 дка (+33)
Камено688 дка (+33)
Камено53 дка
Комасационен фактор: 493 дка 
493 от 493 дка (+20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас493 дка (+20)
Камено493 дка (+20)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 585 дка 
353 (+13) от 1754 дка (+53) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1754 дка (+53)
Бургас1392 дка (+42)
Камено353 дка (+13)
Камено9 дка (-2)
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 948 дка 
280 (+3) от 1895 дка (+115) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1895 дка (+115)
Камено1615 дка (+112)
Камено280 дка (+3)
Комасационен фактор: 92 дка 
135 от 184 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас184 дка
Камено135 дка
Камено49 дка
57
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 1402 дка 
115 (-6) от 7012 дка (+114) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7012 дка (+114)
Камено5709 дка (+57)
Айтос653 дка (+1)
Камено472 дка (-1)
Камено115 дка (-6)
Бургас63 дка (+63)
Комасационен фактор: 119 дка 
114 от 238 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас238 дка
Камено124 дка
Камено114 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Камено общ. Камено обл. Бургас Страна Холдинг
48
2019
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 6281 дка 
12 140 (-16) от 12 562 дка (+35) 
Камено: 3 Бургас: 21 Страна: 410
50
2019
ХОЛДИНГ 57 353 дка (+401)  
Страна: 18
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 4863 дка 
4704 (+87) от 24 314 дка (+308) 
Камено: 9 Бургас: 3 Страна: 100
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1623 дка 
4192 (+108) от 4868 дка (+125) 
Камено: 15 Бургас: 126 Страна: 1765
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1754 дка 
3848 (+103) от 5261 дка (+99) 
Камено: 12 Бургас: 115 Страна: 1610
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1687 дка 
3147 (+82) от 3374 дка (+84) 
Камено: 21 Бургас: 160 Страна: 2401
63
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1119 дка 
2203 от 2237 дка (+36) 
Камено: 26 Бургас: 216 Страна: 3190
54
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1971 дка 
2048 (+60) от 7884 дка (+316) 
Камено: 11 Бургас: 67 Страна: 956
58
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 924 дка 
1663 (+15) от 1848 дка (-73) 
Камено: 32 Бургас: 246 Страна: 3584
64
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
803 (+29) от 9502 дка (-2844) 
Камено: 40 Бургас: 48 Страна: 714
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 371 дка 
688 от 741 дка (+33) 
Камено: 41 Бургас: 391 Страна: 5969
Комасационен фактор: 493 дка 
493 от 493 дка (+20) 
Камено: 47 Бургас: 444 Страна: 7515
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 585 дка 
353 (+13) от 1754 дка (+53) 
Камено: 49 Бургас: 254 Страна: 3705
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 948 дка 
280 (+3) от 1895 дка (+115) 
Камено: 30 Бургас: 243 Страна: 3534
Комасационен фактор: 92 дка 
135 от 184 дка 
Камено: 55 Бургас: 691 Страна: 11936
57
2019
На печалба
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 1402 дка 
115 (-6) от 7012 дка (+114) 
Камено: 7 Бургас: 84 Страна: 1137
Комасационен фактор: 119 дка 
114 от 238 дка 
Камено: 51 Бургас: 633 Страна: 10977
0 от 0 дка (-8550)
Камено: 74 Бургас: 852 Страна: 14618

Ренти на арендаторите в Камено

Бели петна за община Камено, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Камено

Арендатор
Данаил Димитров Иванов

Ренти за община Камено (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Камено

24
10
8505 лв./дка
5350 лв./дка
4107 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
9 септември 2022 г.23 0002Тук
8 август 2022 г.245030Тук
26 юли 2022 г.300030Тук
5 юни 2022 г.15 0001,5Тук
25 май 2022 г.760010,8Тук
24 март 2022 г.15 00015Тук
16 февруари 2022 г.13 4008,4Тук
16 януари 2022 г.310056Тук
9 юни 2021 г.120086Тук
1 март 2021 г.130014

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Камено (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Камено по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
881
660
Данаил Димитров Иванов
717
1345
950
548
67
774
2865

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
126176170179
148133128137
Данаил Димитров Иванов
74108455197
175215303261
200204187220
193189275177
49616778
161168128189
158213151739

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
203
208
Данаил Димитров Иванов
275
194
231
323
1165
244
258

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
1
Данаил Димитров Иванов
45
22
69
219
47

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
13 21413 08212 83512 52712 562
24 40524 41223 98924 00624 314
5192446047434868
Данаил Димитров Иванов51345256513651625261
2971298532903374
21502209219522012237
67246712710475687884
19001909191319211848
10 41912 15212 63212 3469502
320571708741
401439473473493
17151703170117011754
9491354136117801895
189204184184
69696878688968987012
245247242238238
859444
Общо82 81985 06984 69085 74684 167

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
12 96812 81812 51212 15612 140
49124841464346174704
4531426240844192
Данаил Димитров Иванов37503850372437453848
2833283630653147
21172176216121672203
17871923193319882048
16361647164816481663
760765760774803
294507655688
401439473473493
350350353340353
277280
141151135135
144145121121115
118118118114114
804044
Общо36 98336 91536 20236 35936 926

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
48
42
Данаил Димитров Иванов
63
54
58
64
57

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
48
42
Данаил Димитров Иванов
63
54
58
64
57

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Камено (Камено)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.