Бургас общ. Бургас

Обща информация
 

Бургас

 
 
 
198 593
 
07079
 
64 156  (-4433) 
 
30
 
0-49
 
Обяви за земеделска земя в Бургас
Средни оценки
 
 
55
 
54
 
44

Арендатори в Бургас

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
33
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 13 229 дка 
13 229 от 13 229 дка (+78) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 229 дка (+78)
Бургас13 229 дка (+78)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 9250 дка 
9250 от 9250 дка (+3712) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9250 дка (+3712)
Бургас9250 дка (+3712)
64
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
6767 (-2886) от 9502 дка (-2844) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9502 дка (-2844)
Бургас6767 дка (-2886)
Бургас887 дка (+3)
Камено803 дка (+29)
Айтос745 дка (+13)
Айтос300 дка (-3)
45
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 5228 дка 
5228 от 5228 дка (-90) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5228 дка (-90)
БургасБургас5228 дка (-90)
64
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4924 дка 
4924 от 4924 дка (+108) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4924 дка (+108)
Бургас4924 дка (+108)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4801 дка 
4801 от 4801 дка (-221) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4801 дка (-221)
Бургас4801 дка (-221)
50
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4599 дка 
4599 от 4599 дка (+423) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4599 дка (+423)
Бургас4599 дка (+423)
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1070 дка 
2455 (+60) от 3210 дка (+620) 
3 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2643 дка (+53)
Бургас2455 дка (+60)
Средец188 дка (-7)
Област: Плевен567 дка (+567)
Левски567 дка (+567)
25
2019
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2422 дка 
2422 от 2422 дка (+341) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2422 дка (+341)
Бургас2422 дка (+341)
66
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2234 дка 
1934 (-418) от 6703 дка (-267) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6703 дка (-267)
Бургас4602 дка (+122)
Бургас1934 дка (-418)
Бургас167 дка (+29)
50
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 8444 дка 
1640 (-101) от 16 888 дка (+390) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас16 888 дка (+390)
Бургас15 248 дка (+491)
Бургас1640 дка (-101)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1510 дка 
1510 от 1510 дка (+20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1510 дка (+20)
Бургас1510 дка (+20)
79
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 7009 дка 
1275 (-1924) от 21 028 дка (-2218) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас21 028 дка (-2218)
Бургас13 213 дка (-201)
Айтос6540 дка (-93)
Бургас1275 дка (-1924)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 940 дка 
940 от 940 дка (+9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас940 дка (+9)
Бургас940 дка (+9)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 874 дка 
874 от 874 дка (+27) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас874 дка (+27)
Бургас874 дка (+27)
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1504 дка 
638 (+409) от 6016 дка (-196) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6016 дка (-196)
Камено3196 дка (+79)
Камено1958 дка (-684)
Бургас638 дка (+409)
Камено224 дка
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1623 дка 
474 (+6) от 4868 дка (+125) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4868 дка (+125)
Камено4192 дка (+108)
Бургас474 дка (+6)
Камено202 дка (+11)
Комасационен фактор: 395 дка 
395 от 395 дка (+13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас395 дка (+13)
Бургас395 дка (+13)
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
74
2019
На печалба
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1485 дка 
321 (+51) от 11 881 дка (+984) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас11 881 дка (+984)
Средец4402 дка (-136)
Средец3962 дка (+587)
Средец1978 дка (+95)
Средец661 дка (+318)
Созопол367 дка (+42)
Бургас321 дка (+51)
Средец114 дка (+16)
Средец76 дка (+11)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 579 дка 
298 от 1737 дка (-4293) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1737 дка (-4293)
Бургас1177 дка (-3958)
Бургас298 дка
Бургас262 дка (-335)
Комасационен фактор: 1046 дка 
132 (+16) от 3139 дка (+1631) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3139 дка (+1631)
Бургас2032 дка (+1254)
Бургас975 дка (+361)
Бургас132 дка (+16)
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1491 дка 
126 (+3) от 7454 дка (+111) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7454 дка (+111)
Камено3612 дка (-7)
Камено2584 дка (+126)
Камено982 дка (-8)
Камено150 дка (-3)
Бургас126 дка (+3)
Комасационен фактор: 106 дка 
94 (-12) от 212 дка (-9) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас212 дка (-9)
Камено118 дка (+3)
Бургас94 дка (-12)
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 280 дка 
78 (+78) от 1402 дка 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1402 дка (+1402)
Средец585 дка (+585)
Средец433 дка (+433)
Средец205 дка (+205)
Камено101 дка (+101)
Бургас78 дка (+78)
Комасационен фактор: 50 дка 
50 от 50 дка (-4532) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас50 дка (-4532)
Бургас50 дка (-4532)
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 320 дка 
0 от 639 дка (+2)
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград639 дка (+2)
Лозница428 дка (+1)
Лозница211 дка (+1)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Бургас общ. Бургас обл. Бургас Страна Холдинг
33
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 13 229 дка 
13 229 от 13 229 дка (+78) 
Бургас: 4 Бургас: 19 Страна: 373
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 9250 дка 
9250 от 9250 дка (+3712) 
Бургас: 5 Бургас: 51 Страна: 748
64
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
6767 (-2886) от 9502 дка (-2844) 
Бургас: 6 Бургас: 48 Страна: 714
45
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 5228 дка 
5228 от 5228 дка (-90) 
Бургас: 9 Бургас: 116 Страна: 1629
64
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4924 дка 
4924 от 4924 дка (+108) 
Бургас: 11 Бургас: 124 Страна: 1743
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4801 дка 
4801 от 4801 дка (-221) 
Бургас: 12 Бургас: 127 Страна: 1791
50
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4599 дка 
4599 от 4599 дка (+423) 
Бургас: 13 Бургас: 131 Страна: 1865
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1070 дка 
2455 (+60) от 3210 дка (+620) 
Бургас: 20 Бургас: 192 Страна: 2495
25
2019
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2422 дка 
2422 от 2422 дка (+341) 
Бургас: 21 Бургас: 203 Страна: 3019
66
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2234 дка 
1934 (-418) от 6703 дка (-267) 
Бургас: 7 Бургас: 90 Страна: 1203
50
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 8444 дка 
1640 (-101) от 16 888 дка (+390) 
Бургас: 2 Бургас: 9 Страна: 221
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1510 дка 
1510 от 1510 дка (+20) 
Бургас: 23 Бургас: 273 Страна: 4033
79
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 7009 дка 
1275 (-1924) от 21 028 дка (-2218) 
Бургас: 3 Бургас: 5 Страна: 134
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 940 дка 
940 от 940 дка (+9) 
Бургас: 32 Бургас: 343 Страна: 5195
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 874 дка 
874 от 874 дка (+27) 
Бургас: 34 Бургас: 362 Страна: 5414
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1504 дка 
638 (+409) от 6016 дка (-196) 
Бургас: 35 Бургас: 100 Страна: 1380
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1623 дка 
474 (+6) от 4868 дка (+125) 
Бургас: 36 Бургас: 126 Страна: 1765
Комасационен фактор: 395 дка 
395 от 395 дка (+13) 
Бургас: 40 Бургас: 498 Страна: 8547
66
2019
ХОЛДИНГ 16 774 дка (+1461)  
Страна: 69
74
2019
На печалба
Категория: 6.47 / 9% 
Комасационен фактор: 1485 дка 
321 (+51) от 11 881 дка (+984) 
Бургас: 42 Бургас: 26 Страна: 460
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 579 дка 
298 от 1737 дка (-4293) 
Бургас: 22 Бургас: 256 Страна: 3723
Комасационен фактор: 1046 дка 
132 (+16) от 3139 дка (+1631) 
Бургас: 17 Бургас: 172 Страна: 2535
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1491 дка 
126 (+3) от 7454 дка (+111) 
Бургас: 49 Бургас: 78 Страна: 1058
Комасационен фактор: 106 дка 
94 (-12) от 212 дка (-9) 
Бургас: 54 Бургас: 662 Страна: 11430
Категория: 5.37 / 20% 
Комасационен фактор: 280 дка 
78 (+78) от 1402 дка 
Бургас: 56 Бургас: 290 Страна: 4198
Комасационен фактор: 50 дка 
50 от 50 дка (-4532) 
Бургас: 59 Бургас: 833 Страна: 14178
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 320 дка 
0 от 639 дка (+2)
Бургас: 62 Бургас: 849 Страна: 6498
0 от 0 дка
Бургас: 63 Бургас: 850 Страна: 14616
0 от 0 дка
Бургас: 64 Бургас: 851 Страна: 14617
0 от 0 дка (-8550)
Бургас: 65 Бургас: 852 Страна: 14618
0 от 0 дка
Бургас: 66 Бургас: 853 Страна: 14619

Ренти на арендаторите в Бургас

Бели петна за община Бургас, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Бургас

Арендатор
ЗКПУ Сарафово

Ренти за община Бургас (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Бургас

335
108
6688 лв./дка
3836 лв./дка
3096 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
5 декември 2022 г.704150Тук
28 ноември 2022 г.249925Тук
28 ноември 2022 г.12 4206Тук
23 ноември 2022 г.632512,1Тук
23 ноември 2022 г.79098Тук
15 ноември 2022 г.777716,3Тук
5 ноември 2022 г.12 4785Тук
3 ноември 2022 г.11 7375,3Тук
22 октомври 2022 г.20 0009,7Тук
19 октомври 2022 г.16 6251Тук
10 октомври 2022 г.15 2556Тук
9 октомври 2022 г.11 0000,5Тук
5 октомври 2022 г.376025Тук
13 септември 2022 г.256011,3Тук
5 септември 2022 г.30003Тук
4 септември 2022 г.11 74731Тук
30 август 2022 г.260020Тук
27 август 2022 г.1799100Тук
22 август 2022 г.67208,4Тук
22 август 2022 г.990612,7Тук
19 август 2022 г.15004,5Тук
15 август 2022 г.14449Тук
11 август 2022 г.9809,1Тук
7 август 2022 г.11 7359,5Тук
3 август 2022 г.2200292,4Тук
1 август 2022 г.13 6919,5Тук
26 юли 2022 г.15 0009,5Тук
17 юли 2022 г.18 0009,5Тук
16 юли 2022 г.16609,5Тук
16 юли 2022 г.17779Тук
15 юли 2022 г.2500170Тук
14 юли 2022 г.16 0009,5Тук
13 юли 2022 г.16 0009,5Тук
11 юли 2022 г.950010Тук
11 юли 2022 г.99409,6Тук
9 юли 2022 г.10909,1Тук
6 юли 2022 г.16 0008,5Тук
5 юли 2022 г.22008,5Тук
2 юли 2022 г.19 0008,5Тук
30 юни 2022 г.20 00030Тук
21 юни 2022 г.20004Тук
13 юни 2022 г.4890300Тук
13 юни 2022 г.19 7151,1Тук
11 юни 2022 г.98058,2Тук
11 юни 2022 г.16 6588,3Тук
9 юни 2022 г.16409,1Тук
30 май 2022 г.2315275Тук
26 април 2022 г.110049Тук
26 април 2022 г.299647Тук
19 април 2022 г.27037,4Тук
19 април 2022 г.20 0007Тук
18 април 2022 г.150050Тук
14 април 2022 г.100040Тук
12 април 2022 г.30969,7Тук
28 март 2022 г.13 63838Тук
23 март 2022 г.190521Тук
14 март 2022 г.122024,6Тук
14 март 2022 г.168012,5Тук
6 март 2022 г.15 64792Тук
25 февруари 2022 г.12 6006Тук
24 февруари 2022 г.220050Тук
23 февруари 2022 г.72172Тук
22 февруари 2022 г.58674,2Тук
17 февруари 2022 г.21514,2Тук
17 февруари 2022 г.220015Тук
14 февруари 2022 г.89974,2Тук
10 февруари 2022 г.27974,2Тук
10 февруари 2022 г.11 7354,2Тук
4 февруари 2022 г.37408Тук
4 февруари 2022 г.13 8006Тук
3 февруари 2022 г.300014Тук
3 февруари 2022 г.80004,3Тук
2 февруари 2022 г.400015Тук
24 януари 2022 г.11 2003,1Тук
17 януари 2022 г.880110Тук
14 януари 2022 г.145036Тук
11 януари 2022 г.23006Тук
4 януари 2022 г.25002,5Тук
4 януари 2022 г.12 0007,8Тук
2 януари 2022 г.64017,3Тук
9 декември 2021 г.5538,91116Тук
2 декември 2021 г.99996,7Тук
19 ноември 2021 г.13 356,0848Тук
29 октомври 2021 г.7823,3220Тук
28 октомври 2021 г.135036Тук
11 октомври 2021 г.1955,836Тук
10 октомври 2021 г.6812,4428,9Тук
7 октомври 2021 г.10001000Тук
6 октомври 2021 г.10000Тук
5 октомври 2021 г.10005,9Тук
5 октомври 2021 г.12 000,0027,8Тук
30 септември 2021 г.800030Тук
29 септември 2021 г.600087Тук
28 септември 2021 г.210020Тук
30 август 2021 г.1090264Тук
30 август 2021 г.1955,8330,2Тук
30 август 2021 г.2000318,4Тук
30 август 2021 г.300012Тук
30 август 2021 г.300020Тук
30 август 2021 г.148027Тук

Средни цени на земеделската земя в община Бургас (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Бургас по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
351
548
ЗКПУ Сарафово264
682
358
341
1413
695
2464
897
60
1289
2865

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
61768478
193189275177
ЗКПУ Сарафово485810280
181152995195
523967108
72837367
183289170329
144138130160
358479681716
290186350279
17
275254190157
11
222634268
158213151739

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
224
323
ЗКПУ Сарафово305
286
302
197
233
230
291
312
2616
208
258

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
11
23
69
ЗКПУ Сарафово29
51
10
39
1
33
3
405
3711

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
14 73414 12110 60713 15113 229
60766177546455389250
10 41912 15212 63212 3469502
ЗКПУ Сарафово52785415521953185228
40924510472648164924
70508896466650224801
46594763429041764599
24582404260725903210
23842353202020812422
70647118642569706703
16 68816 90317 20216 49816 888
10851279143214901510
22 17524 48922 44723 24621 028
944916931931940
738769764847874
73207275620962126016
5192446047434868
43130698382395
12 55212 657963510 89711 881
60301737
541940119115083139
73837498733173437454
60231213221212
1402
47614557458250
8185995637639
2192
2578
859444
135
Общо147 630151 987141 121147 575142 901

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
14 73414 12110 60713 15113 229
60766177546455389250
79429659990196536767
ЗКПУ Сарафово52785415521953185228
40924510472648164924
2360425550224801
46594763429041764599
22652228242023952455
23842353202020812422
23512421178623521934
15901780176017411640
10851279143214901510
14553485196631991275
944916931931940
738769764847874
9661130229229638
46510468474
43130698382395
309316283270321
298298
121121116132
124123123126
12111710694
78
47614557458250
5017
2192
2578
554
135
Общо65 23971 47563 72069 28464 454

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
33
64
ЗКПУ Сарафово45
64
50
25
66
50
79
74

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
33
64
ЗКПУ Сарафово45
64
50
25
66
50
79
74

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Бургас (Бургас)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.