Бургас обл. Бургас

Обща информация
 

Бургас

 
 
11
 
163 134 
 
71
 
4.4 / 74%
 
Обяви за земеделска земя в Бургас
Средни оценки
 
 
54
 
44

Арендатори в община Бургас

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
50
2019
ХОЛДИНГ 57 353 дка (+401)  
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 4863 дка 
18 857 (+148) от 24 314 дка (+308) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас24 314 дка (+308)
БургасБългарово15 155 дка (+48)
КаменоКамено4704 дка (+87)
БургасМиролюбово3702 дка (+100)
КаменоКръстина697 дка (+17)
АйтосДрянковец56 дка (+56)
50
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 8444 дка 
16 888 от 16 888 дка (+390) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас16 888 дка (+390)
БургасРавнец15 248 дка (+491)
БургасБургас1640 дка (-101)
79
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 7009 дка 
14 488 (-2125) от 21 028 дка (-2218) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас21 028 дка (-2218)
БургасБългарово13 213 дка (-201)
АйтосСъдиево6540 дка (-93)
БургасБургас1275 дка (-1924)
33
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 13 229 дка 
13 229 от 13 229 дка (+78) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 229 дка (+78)
БургасБургас13 229 дка (+78)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 9250 дка 
9250 от 9250 дка (+3712) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9250 дка (+3712)
БургасБургас9250 дка (+3712)
64
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
7654 (-2883) от 9502 дка (-2844) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас9502 дка (-2844)
БургасБургас6767 дка (-2886)
БургасБългарово887 дка (+3)
КаменоКамено803 дка (+29)
АйтосСъдиево745 дка (+13)
АйтосАйтос300 дка (-3)
66
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2234 дка 
6703 от 6703 дка (-267) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас6703 дка (-267)
БургасБратово4602 дка (+122)
БургасБургас1934 дка (-418)
БургасРавнец167 дка (+29)
68
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2188 дка 
5426 (-413) от 13 129 дка (-123) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас13 129 дка (-123)
СозополЧерноморец4425 дка
БургасТвърдица2337 дка (-676)
СозополРосен2307 дка (+290)
БургасМаринка1781 дка (+195)
БургасИзвор1308 дка (+68)
СозополРавна Гора971 дка
45
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 5228 дка 
5228 от 5228 дка (-90) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас5228 дка (-90)
БургасБургас5228 дка (-90)
79
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 630 дка 
4927 (-1314) от 7565 дка (-581) 
12 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4927 дка (-1314)
БургасМаринка2803 дка (+317)
БургасТвърдица1359 дка (+139)
БургасИзвор496 дка (-1769)
БургасДимчево269 дка (-1)
Област: Добрич2638 дка (+733)
КрушариТелериг622 дка (+13)
КрушариГабер567 дка (+567)
КрушариКоритен550 дка (+443)
КрушариОгняново300 дка (-1)
КрушариЕфрейтор Бакалово247 дка (-30)
КрушариЗимница229 дка (+38)
КрушариКапитан Димитрово98 дка
КрушариАлександрия25 дка (-297)
64
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4924 дка 
4924 от 4924 дка (+108) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4924 дка (+108)
БургасБургас4924 дка (+108)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4801 дка 
4801 от 4801 дка (-221) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4801 дка (-221)
БургасБургас4801 дка (-221)
50
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4599 дка 
4599 от 4599 дка (+423) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4599 дка (+423)
БургасБургас4599 дка (+423)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 3779 дка 
3779 от 3779 дка (+177) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3779 дка (+177)
БургасИзвор3779 дка (+177)
57
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1673 дка 
3346 от 3346 дка (+418) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3346 дка (+418)
БургасДимчево3242 дка (+392)
БургасИзвор104 дка (+26)
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 1631 дка 
3262 от 3262 дка (+317) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3262 дка (+317)
БургасРавнец2910 дка (+314)
БургасБратово352 дка (+3)
Комасационен фактор: 1046 дка 
3139 от 3139 дка (+1631) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3139 дка (+1631)
БургасБрястовец2032 дка (+1254)
БургасИзворище975 дка (+361)
БургасБургас132 дка (+16)
62
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1332 дка 
2663 от 2663 дка (+363) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2663 дка (+363)
БургасМаринка1588 дка (+237)
БургасИзвор1075 дка (+126)
54
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1971 дка 
2509 (+200) от 7884 дка (+316) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас7884 дка (+316)
БургасРавнец2509 дка (+200)
КаменоКръстина2085 дка (+49)
КаменоКамено2048 дка (+60)
КаменоВратица1242 дка (+7)
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1070 дка 
2455 (+60) от 3210 дка (+620) 
3 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2643 дка (+53)
БургасБургас2455 дка (+60)
СредецГранитец188 дка (-7)
Област: Плевен567 дка (+567)
ЛевскиГРАДИЩЕ567 дка (+567)
25
2019
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2422 дка 
2422 от 2422 дка (+341) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас2422 дка (+341)
БургасБургас2422 дка (+341)
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 579 дка 
1737 от 1737 дка (-4293) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1737 дка (-4293)
БургасБрястовец1177 дка (-3958)
БургасБургас298 дка
БургасИзворище262 дка (-335)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1510 дка 
1510 от 1510 дка (+20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1510 дка (+20)
БургасБургас1510 дка (+20)
65
2019
На печалба
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 816 дка 
1457 (+1180) от 1632 дка (+1355) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1632 дка (+1355)
БургасБрястовец1457 дка (+1180)
ПомориеПоморие175 дка (+175)
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 794 дка 
1433 (+960) от 3177 дка (+1040) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас3177 дка (+1040)
ПомориеМедово1633 дка (+81)
БургасИзворище803 дка (+330)
БургасБрястовец630 дка (+630)
ПомориеАлександрово111 дка (-1)
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 991 дка 
1408 (+299) от 1981 дка (+510) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1981 дка (+510)
БургасБългарово1408 дка (+299)
АйтосСъдиево573 дка (+211)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 585 дка 
1392 (+42) от 1754 дка (+53) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1754 дка (+53)
БургасБългарово1392 дка (+42)
КаменоКамено353 дка (+13)
КаменоКръстина9 дка (-2)
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 897 дка 
1341 (+35) от 1794 дка (+33) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1794 дка (+33)
БургасБългарово1341 дка (+35)
АйтосСъдиево453 дка (-2)
Комасационен фактор: 1288 дка 
1288 от 1288 дка (+448) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1288 дка (+448)
БургасИзворище1288 дка (+448)
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 660 дка 
1266 от 1320 дка (+1266) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас1266 дка (+1266)
БургасТвърдица1266 дка (+1266)
Област: Стара Загора54 дка
Стара ЗагораКалояновец54 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Бургас обл. Бургас Страна Холдинг
50
2019
ХОЛДИНГ 57 353 дка (+401)  
Страна: 18
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 4863 дка 
18 857 (+148) от 24 314 дка (+308) 
Бургас: 3 Страна: 100
50
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 8444 дка 
16 888 от 16 888 дка (+390) 
Бургас: 9 Страна: 221
79
2019
На печалба
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 7009 дка 
14 488 (-2125) от 21 028 дка (-2218) 
Бургас: 5 Страна: 134
33
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 13 229 дка 
13 229 от 13 229 дка (+78) 
Бургас: 19 Страна: 373
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 9250 дка 
9250 от 9250 дка (+3712) 
Бургас: 51 Страна: 748
64
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1900 дка 
7654 (-2883) от 9502 дка (-2844) 
Бургас: 48 Страна: 714
66
2019
На печалба
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 2234 дка 
6703 от 6703 дка (-267) 
Бургас: 90 Страна: 1203
68
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 2188 дка 
5426 (-413) от 13 129 дка (-123) 
Бургас: 20 Страна: 380
45
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 5228 дка 
5228 от 5228 дка (-90) 
Бургас: 116 Страна: 1629
79
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 630 дка 
4927 (-1314) от 7565 дка (-581) 
Бургас: 123 Страна: 1022
64
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4924 дка 
4924 от 4924 дка (+108) 
Бургас: 124 Страна: 1743
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4801 дка 
4801 от 4801 дка (-221) 
Бургас: 127 Страна: 1791
50
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 4599 дка 
4599 от 4599 дка (+423) 
Бургас: 131 Страна: 1865
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 3779 дка 
3779 от 3779 дка (+177) 
Бургас: 152 Страна: 2201
57
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1673 дка 
3346 от 3346 дка (+418) 
Бургас: 164 Страна: 2420
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 1631 дка 
3262 от 3262 дка (+317) 
Бургас: 169 Страна: 2462
Комасационен фактор: 1046 дка 
3139 от 3139 дка (+1631) 
Бургас: 172 Страна: 2535
62
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 1332 дка 
2663 от 2663 дка (+363) 
Бургас: 191 Страна: 2859
54
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1971 дка 
2509 (+200) от 7884 дка (+316) 
Бургас: 67 Страна: 956
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1070 дка 
2455 (+60) от 3210 дка (+620) 
Бургас: 192 Страна: 2495
25
2019
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2422 дка 
2422 от 2422 дка (+341) 
Бургас: 203 Страна: 3019
Категория: 7.3 / 5% 
Комасационен фактор: 579 дка 
1737 от 1737 дка (-4293) 
Бургас: 256 Страна: 3723
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1510 дка 
1510 от 1510 дка (+20) 
Бургас: 273 Страна: 4033
65
2019
На печалба
Категория: 7.54 / 4% 
Комасационен фактор: 816 дка 
1457 (+1180) от 1632 дка (+1355) 
Бургас: 266 Страна: 3860
Категория: 5.95 / 13% 
Комасационен фактор: 794 дка 
1433 (+960) от 3177 дка (+1040) 
Бургас: 171 Страна: 2516
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 991 дка 
1408 (+299) от 1981 дка (+510) 
Бургас: 232 Страна: 3425
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 585 дка 
1392 (+42) от 1754 дка (+53) 
Бургас: 254 Страна: 3705
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 897 дка 
1341 (+35) от 1794 дка (+33) 
Бургас: 251 Страна: 3652
Комасационен фактор: 1288 дка 
1288 от 1288 дка (+448) 
Бургас: 301 Страна: 4382
Категория: 5.29 / 21% 
Комасационен фактор: 660 дка 
1266 от 1320 дка (+1266) 
Бургас: 304 Страна: 4320

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Бургас, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ВЗК Христо Ботев

Ренти за община Бургас (Бургас)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Българово

Арендатор212223
456060

Ренти по години за Бургас

Арендатор22
ВЗК Христо Ботев63
35

Ренти по години за Миролюбово

Арендатор2223
6060

Ренти по години за Братово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Брястовец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Димчево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Извор

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Изворище

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Маринка

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Равнец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Твърдица

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Бургас (2022)

11
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201172
2021.41796703506845
2021.31608504206000
2021.21458214004222
2021.165634491000
2021113616581443506845
2022.42741583916373
2022.32975694506999
2022.22415584506999
2022.12612694306922
2022165926952543916999
2023.42984486506410
2023.33155489006796
2023.23091643916845
2023.12990563886845
202330552163886845

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ВЗК Христо Ботев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ВЗК Христо Ботев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ВЗК Христо Ботев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ВЗК Христо Ботев

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ВЗК Христо Ботев
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
ВЗК Христо Ботев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
42
50
79
ВЗК Христо Ботев33
64
66
68
45
79
64
50
57
62
54
25
65

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
42
50
79
ВЗК Христо Ботев33
64
66
68
45
79
64
50
57
62
54
25
65

Няма намерени резултати

161 977 дка
163 134 дка
74 159
17 738 (24%)
4.85
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
373 398
449 327
57914
63174
76949
8958
916 992
103264

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.