Лозница обл. Разград

Обща информация
 

Лозница

 
 
16
 
133 465 
 
67
 
3.3 / 88%
 
Обяви за земеделска земя в Лозница
Средни оценки
 
 
53
 
51

Арендатори в община Лозница

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
57
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2306 дка 
13 316 (+77) от 13 836 дка (+88) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград13 836 дка (+88)
Лозница6906 дка (+83)
Лозница3845 дка (+1)
Лозница2269 дка (-8)
Самуил520 дка (+11)
Лозница204 дка
Лозница92 дка (+1)
31
2019
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 3543 дка 
10 630 от 10 630 дка (+110) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград10 630 дка (+110)
Лозница6666 дка (-7)
Лозница2486 дка (+91)
Лозница1478 дка (+26)
69
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 1078 дка 
9867 (+122) от 10 783 дка (+138) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград10 783 дка (+138)
Лозница5508 дка (+41)
Лозница2312 дка (+65)
Лозница1051 дка (-56)
Разград916 дка (+16)
Лозница293 дка
Лозница286 дка
Лозница158 дка (+1)
Лозница157 дка (+28)
Лозница59 дка
Лозница43 дка (+43)
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
9426 (+326) от 77 546 дка (-3279) 
19 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна47 175 дка (-2599)
Вълчи дол13 986 дка (-52)
Аксаково10 016 дка (-7)
Аксаково7104 дка (-316)
Суворово6620 дка (+78)
Вълчи дол4757 дка (-2092)
Суворово2670 дка (+99)
Суворово1784 дка (-375)
Вълчи дол238 дка (+66)
Област: Разград20 026 дка (-271)
Лозница8473 дка (+736)
Разград5438 дка (+53)
Цар Калоян1775 дка (-86)
Разград1416 дка (-2)
Цар Калоян1326 дка (-568)
Лозница953 дка (-410)
Разград645 дка (+6)
Област: Шумен10 345 дка (-409)
Велики Преслав4836 дка (-183)
Шумен3496 дка (-324)
Велики Преслав1451 дка (+46)
Велики Преслав562 дка (+52)
46
2019
ХОЛДИНГ 17 801 дка (-590)  
71
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 2336 дка 
9343 от 9343 дка (-216) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград9343 дка (-216)
Лозница5378 дка (-5)
Лозница2351 дка (-133)
Лозница1567 дка (+6)
Лозница47 дка (-84)
40
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1197 дка 
8609 (+183) от 14 364 дка (+115) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград14 364 дка (+115)
ЛозницаВеселина5955 дка (+79)
СамуилКривица3236 дка (+225)
ЛозницаКаменар2526 дка (+104)
СамуилСамуил1074 дка (-5)
СамуилГолям извор628 дка
СамуилГоляма вода232 дка (+1)
СамуилБогомилци187 дка (-88)
СамуилХърсово177 дка (-55)
СамуилЖелязковец133 дка (+133)
ЛозницаСтуденец128 дка
СамуилХума67 дка (-279)
СамуилБогданци21 дка
46
2019
ХОЛДИНГ 17 801 дка (-590)  
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1410 дка 
8458 от 8458 дка (-374) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград8458 дка (-374)
Лозница3369 дка (-25)
Лозница1611 дка (-206)
Лозница1454 дка
Лозница1204 дка (-27)
Лозница720 дка (-95)
Лозница100 дка (-21)
40
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1368 дка 
7797 от 8207 дка (-180) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград7797 дка (-180)
Лозница3641 дка (-24)
Лозница3238 дка (-153)
Лозница458 дка (-4)
Лозница293 дка (+1)
Лозница167 дка
Област: Търговище410 дка
Търговище410 дка
59
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 4368 дка 
6299 (-6) от 17 470 дка (-70) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград17 470 дка (-70)
Разград11 171 дка (-64)
Лозница5409 дка (-8)
Лозница584 дка (+1)
Лозница306 дка (+1)
75
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2706 дка 
5411 от 5411 дка (+13) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград5411 дка (+13)
Лозница4805 дка (+13)
Лозница606 дка
21
2019
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1959 дка 
3918 от 3918 дка (-6) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград3918 дка (-6)
Лозница3791 дка (-29)
Лозница127 дка (+23)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 924 дка 
2772 от 2772 дка (-21) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2772 дка (-21)
Лозница2590 дка (-51)
Лозница152 дка
Лозница30 дка (+30)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 2411 дка 
2411 от 2411 дка (-161) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2411 дка (-161)
Лозница2411 дка (-161)
41
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 2102 дка 
2340 (-15) от 10 511 дка (-42) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград9014 дка (-75)
Разград3830 дка
Разград2844 дка (-60)
Лозница1920 дка (-26)
Лозница420 дка (+11)
Област: Русе1497 дка (+33)
Ветово1497 дка (+33)
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
61
2019
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1582 дка 
2266 (-4) от 15 819 дка (+1159) 
10 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище13 553 дка (+1163)
Търговище3292 дка (-1)
Търговище2537 дка (+495)
Търговище2019 дка (-2)
Търговище1497 дка (+18)
Търговище1432 дка (-2)
Търговище1430 дка (+655)
Търговище647 дка
Търговище587 дка
Търговище112 дка
Област: Разград2266 дка (-4)
Лозница2266 дка (-4)
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
2242 (+47) от 10 310 дка (+57) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище8068 дка (+10)
Търговище3365 дка (+14)
Търговище2121 дка
Търговище1589 дка (-7)
Търговище754 дка (+3)
Търговище239 дка
Област: Разград2242 дка (+47)
Лозница1639 дка (+54)
Лозница603 дка (-7)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
2154 от 2154 дка (+80) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2154 дка (+80)
Лозница2154 дка (+80)
59
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 441 дка 
1765 от 1765 дка (+369) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1765 дка (+369)
Лозница915 дка (+125)
Лозница615 дка (+122)
Лозница201 дка (+121)
Лозница34 дка (+1)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 880 дка 
1759 от 1759 дка (-214) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1759 дка (-214)
Лозница1667 дка (-208)
Лозница92 дка (-6)
78
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 278 дка 
1390 от 1390 дка (+302) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1390 дка (+302)
Лозница593 дка (+74)
Лозница284 дка (+7)
Лозница221 дка (+221)
Лозница181 дка
Лозница111 дка
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 655 дка 
1310 от 1310 дка (+1033) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1310 дка (+1033)
Лозница764 дка (+487)
Лозница546 дка (+546)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1233 дка 
1233 от 1233 дка (-51) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1233 дка (-51)
Лозница1233 дка (-51)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 393 дка 
1179 от 1179 дка (-191) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград1179 дка (-191)
Лозница902 дка (-66)
Лозница189 дка (-93)
Лозница88 дка (-32)
42
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 499 дка 
884 (+39) от 2494 дка (+149) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград2213 дка (+80)
Самуил1329 дка (+41)
Лозница410 дка (-58)
Лозница378 дка (+1)
Лозница96 дка (+96)
Област: Шумен281 дка (+69)
Хитрино281 дка (+69)
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 1669 дка 
872 от 15 024 дка (-817) 
9 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище14 152 дка (-817)
Търговище8646 дка (-17)
Търговище1700 дка (-15)
Търговище977 дка (-1)
Търговище832 дка (-21)
Търговище831 дка (-758)
Търговище528 дка (-3)
Търговище396 дка (-1)
Търговище242 дка (-1)
Област: Разград872 дка
Лозница872 дка
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 542 дка 
867 (+112) от 1627 дка (-59) 
3 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград867 дка (+112)
Лозница867 дка (+112)
Област: Хасково760 дка (-171)
Харманли522 дка (-41)
Хасково238 дка (-130)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 272 дка 
816 от 816 дка (+80) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград816 дка (+80)
Лозница317 дка
Лозница270 дка (+80)
Лозница229 дка
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 723 дка 
723 от 723 дка (+193) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград723 дка (+193)
Лозница723 дка (+193)
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 342 дка 
684 от 684 дка (-90) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград684 дка (-90)
Лозница426 дка
Лозница258 дка (-90)
38
2019
ХОЛДИНГ 6847 дка (-61)  
53
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 700 дка 
651 от 3501 дка (-53) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище2071 дка (-53)
Попово1992 дка (-53)
Попово79 дка
Област: Разград1430 дка
Лозница651 дка
Разград460 дка
Разград319 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Лозница обл. Разград Страна Холдинг
57
2019
На печалба
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2306 дка 
13 316 (+77) от 13 836 дка (+88) 
Разград: 22 Страна: 349
31
2019
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 3543 дка 
10 630 от 10 630 дка (+110) 
Разград: 38 Страна: 575
69
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 1078 дка 
9867 (+122) от 10 783 дка (+138) 
Разград: 37 Страна: 565
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
Страна: 9
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
9426 (+326) от 77 546 дка (-3279) 
Разград: 9 Страна: 8
46
2019
ХОЛДИНГ 17 801 дка (-590)  
Страна: 66
71
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 2336 дка 
9343 от 9343 дка (-216) 
Разград: 45 Страна: 738
40
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1197 дка 
8609 (+183) от 14 364 дка (+115) 
Разград: 21 Страна: 314
46
2019
ХОЛДИНГ 17 801 дка (-590)  
Страна: 66
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1410 дка 
8458 от 8458 дка (-374) 
Разград: 55 Страна: 864
40
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1368 дка 
7797 от 8207 дка (-180) 
Разград: 59 Страна: 900
59
2019
На печалба
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 4368 дка 
6299 (-6) от 17 470 дка (-70) 
Разград: 14 Страна: 201
75
2019
На печалба
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 2706 дка 
5411 от 5411 дка (+13) 
Разград: 82 Страна: 1567
21
2019
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1959 дка 
3918 от 3918 дка (-6) 
Разград: 96 Страна: 2135
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 924 дка 
2772 от 2772 дка (-21) 
Разград: 122 Страна: 2790
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 2411 дка 
2411 от 2411 дка (-161) 
Разград: 135 Страна: 3028
41
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 2102 дка 
2340 (-15) от 10 511 дка (-42) 
Разград: 50 Страна: 585
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
Страна: 4
61
2019
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1582 дка 
2266 (-4) от 15 819 дка (+1159) 
Разград: 140 Страна: 256
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
2242 (+47) от 10 310 дка (+57) 
Разград: 145 Страна: 606
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
2154 от 2154 дка (+80) 
Разград: 149 Страна: 3268
59
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 441 дка 
1765 от 1765 дка (+369) 
Разград: 164 Страна: 3688
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 880 дка 
1759 от 1759 дка (-214) 
Разград: 165 Страна: 3698
78
2019
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 278 дка 
1390 от 1390 дка (+302) 
Разград: 187 Страна: 4217
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 655 дка 
1310 от 1310 дка (+1033) 
Разград: 192 Страна: 4342
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1233 дка 
1233 от 1233 дка (-51) 
Разград: 200 Страна: 4492
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 393 дка 
1179 от 1179 дка (-191) 
Разград: 203 Страна: 4601
42
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 499 дка 
884 (+39) от 2494 дка (+149) 
Разград: 146 Страна: 2970
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
Страна: 4
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 1669 дка 
872 от 15 024 дка (-817) 
Разград: 233 Страна: 286
Категория: 5.67 / 16% 
Комасационен фактор: 542 дка 
867 (+112) от 1627 дка (-59) 
Разград: 235 Страна: 3866
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 272 дка 
816 от 816 дка (+80) 
Разград: 238 Страна: 5621
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 723 дка 
723 от 723 дка (+193) 
Разград: 254 Страна: 6062
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 342 дка 
684 от 684 дка (-90) 
Разград: 261 Страна: 6262
38
2019
ХОЛДИНГ 6847 дка (-61)  
Страна: 118
53
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 700 дка 
651 от 3501 дка (-53) 
Разград: 184 Страна: 2332

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Лозница, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
КПУ Кооп - Партнерс

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Лозница (2022)

16
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020896
2021.41730316501799
2021.31350213501350
2021.21533310002000
202110231561810002000
2022.42020162983300
2022.3113553312500
2022.2139022802500
20221772232803300
2023.334271025384150
2023.2253292603485
2023.12072122764000
20232642312604150

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
КПУ Кооп - Партнерс

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
КПУ Кооп - Партнерс

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
КПУ Кооп - Партнерс

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
КПУ Кооп - Партнерс

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
КПУ Кооп - Партнерс
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
КПУ Кооп - Партнерс
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
57
31
69
60
71
КПУ Кооп - Партнерс40
40
59
75
21
41
61
59
78
42
53

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
57
31
69
60
71
КПУ Кооп - Партнерс40
40
59
75
21
41
61
59
78
42
53

Няма намерени резултати

140 104 дка
133 465 дка
20 848
13 335 (64%)
3.63
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
216 562
369 302
427 168
58749
615 390
7283
81257
91392

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.