Шумен

Обща информация
 

Шумен

 
123
 
1 087 336 
 
515
 
4 / 79%
 
Обяви за земеделска земя в Шумен
Средни оценки
 
 
57

Арендатори в област Шумен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
42
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2063 дка 
26 821 от 26 821 дка (-49) 
13 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен26 821 дка (-49)
Шумен10 992 дка
Нови пазар6659 дка (-52)
Каспичан1772 дка
Хитрино1765 дка (-22)
Хитрино1742 дка (-20)
Шумен1638 дка
Каспичан964 дка
Шумен907 дка (+2)
Каспичан174 дка
Шумен83 дка (+1)
Нови пазар57 дка
Нови пазар42 дка (+42)
Шумен26 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
23 096 (+8099) от 57 897 дка (+14 671) 
20 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен23 096 дка (+8099)
Смядово12 066 дка (+3646)
Смядово7001 дка (+4058)
Велики Преслав3380 дка (+360)
Велики Преслав296 дка
Смядово281 дка (-1)
Смядово34 дка (+34)
Смядово28 дка (+2)
Смядово10 дка
Област: Варна20 501 дка (+6582)
Ветрино13 927 дка (+5650)
Ветрино4159 дка (+902)
Ветрино1907 дка (+43)
Ветрино508 дка (-13)
Област: Търговище8135 дка (-78)
Попово5200 дка (-94)
Попово989 дка (-7)
Търговище751 дка (+7)
Попово732 дка (-16)
Попово394 дка
Търговище37 дка
Търговище32 дка (+32)
Област: Разград6165 дка (+68)
Разград6165 дка (+68)
90
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
18 481 от 18 481 дка (-4187) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен18 481 дка (-4187)
Нови пазар8204 дка (-2413)
Нови пазар6989 дка (-1906)
Нови пазар1295 дка (-49)
Нови пазар592 дка (+101)
Нови пазар534 дка
Нови пазар514 дка (+45)
Нови пазар353 дка (+35)
33
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 4340 дка 
17 359 от 17 359 дка (+3018) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен17 359 дка (+3018)
ШуменШумен7518 дка (+3095)
ШуменЦарев брод7199 дка (-33)
ШуменЛозево2307 дка (-46)
ШуменМадара335 дка (+2)
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
52
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 2917 дка 
17 152 (+288) от 37 926 дка (+2475) 
13 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище20 774 дка (+2187)
Търговище6750 дка (+2866)
Търговище6140 дка (-20)
Търговище3426 дка (-469)
Търговище1691 дка (-417)
Търговище1667 дка (+10)
Търговище582 дка
Търговище350 дка (+49)
Търговище100 дка (+100)
Търговище68 дка (+68)
Област: Шумен17 152 дка (+288)
Шумен7382 дка (+1)
Шумен7265 дка (+54)
Шумен2291 дка (+233)
Шумен214 дка
71
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2658 дка 
15 947 от 15 947 дка (+102) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен15 947 дка (+102)
Каспичан10 475 дка (+269)
Шумен2196 дка (-83)
Шумен1471 дка (-138)
Шумен731 дка (+160)
Шумен660 дка (-106)
Шумен414 дка
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 3972 дка 
15 887 от 15 887 дка (+10 098) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен15 887 дка (+10 098)
Хитрино6413 дка (+4443)
Хитрино5837 дка (+5837)
Хитрино3387 дка (-156)
Хитрино250 дка (-26)
45
2019
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3574 дка 
14 778 (-5754) от 17 872 дка (-5832) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен14 778 дка (-5754)
Никола Козлево9205 дка (-1683)
Никола Козлево4914 дка (-4405)
Никола Козлево334 дка (+334)
Каолиново325 дка
Област: Добрич3094 дка (-78)
Добрич-селска3094 дка (-78)
40
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 14 387 дка 
14 387 от 14 387 дка (+847) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен14 387 дка (+847)
Шумен14 387 дка (+847)
48
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3550 дка 
14 199 от 14 199 дка (+166) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен14 199 дка (+166)
Хитрино6245 дка (+186)
Хитрино4214 дка (-4)
Хитрино3552 дка (+55)
Хитрино188 дка (-71)
47
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 4649 дка 
13 947 от 13 947 дка (-1693) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен13 947 дка (-1693)
Велики Преслав12 645 дка (-1517)
Велики Преслав1292 дка (-176)
Велики Преслав10 дка
Комасационен фактор: 954 дка 
13 687 (-866) от 17 166 дка (-660) 
18 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен13 687 дка (-866)
Велики Преслав5632 дка (+99)
Велики Преслав2994 дка (-980)
Велики Преслав2618 дка (-15)
Велики Преслав867 дка (+20)
Велики Преслав541 дка (+8)
Велики Преслав520 дка (-2)
Велики Преслав376 дка (+53)
Велики Преслав121 дка (-39)
Велики Преслав18 дка (-10)
Област: Търговище2997 дка (+46)
Търговище2997 дка (+46)
Област: Добрич482 дка (+160)
Генерал Тошево150 дка (+126)
Балчик119 дка
Генерал Тошево79 дка
Генерал Тошево53 дка
Генерал Тошево24 дка
Генерал Тошево23 дка
Генерал Тошево19 дка (+19)
Генерал Тошево15 дка (+15)
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
73
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1253 дка 
12 531 от 12 531 дка (+1406) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен12 531 дка (+1406)
Хитрино3729 дка (+115)
Хитрино3369 дка (-86)
Хитрино1898 дка (+263)
Хитрино1067 дка (+2)
Хитрино764 дка (+764)
Хитрино735 дка
Хитрино414 дка (+349)
Хитрино365 дка
Хитрино129 дка
Хитрино61 дка (-1)
49
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3090 дка 
12 360 от 12 360 дка (+243) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен12 360 дка (+243)
Венец6465 дка (+41)
Венец4427 дка (+99)
Венец1425 дка (+103)
Венец43 дка
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1670 дка 
11 691 от 11 691 дка (-4020) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен11 691 дка (-4020)
Хитрино3668 дка
Шумен2589 дка (+82)
Хитрино1904 дка (+962)
Хитрино1586 дка (-5886)
Шумен1110 дка (-12)
Хитрино752 дка (+752)
Хитрино82 дка (+82)
72
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 3751 дка 
11 253 от 11 253 дка (+146) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен11 253 дка (+146)
Каолиново6305 дка (+75)
Каолиново3408 дка (+23)
Никола Козлево1540 дка (+48)
44
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1805 дка 
10 831 от 10 831 дка (+1590) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен10 831 дка (+1590)
Нови пазар10 145 дка (+1523)
Нови пазар424 дка (-45)
Нови пазар101 дка
Нови пазар75 дка (+51)
Никола Козлево61 дка (+61)
Нови пазар25 дка
49
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 5396 дка 
10 791 от 10 791 дка (-234) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен10 791 дка (-234)
Хитрино10 656 дка (-369)
Хитрино135 дка (+135)
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
10 345 (-409) от 77 546 дка (-3279) 
19 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна47 175 дка (-2599)
Вълчи дол13 986 дка (-52)
Аксаково10 016 дка (-7)
Аксаково7104 дка (-316)
Суворово6620 дка (+78)
Вълчи дол4757 дка (-2092)
Суворово2670 дка (+99)
Суворово1784 дка (-375)
Вълчи дол238 дка (+66)
Област: Разград20 026 дка (-271)
Лозница8473 дка (+736)
Разград5438 дка (+53)
Цар Калоян1775 дка (-86)
Разград1416 дка (-2)
Цар Калоян1326 дка (-568)
Лозница953 дка (-410)
Разград645 дка (+6)
Област: Шумен10 345 дка (-409)
Велики Преслав4836 дка (-183)
Шумен3496 дка (-324)
Велики Преслав1451 дка (+46)
Велики Преслав562 дка (+52)
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 3374 дка 
10 123 от 10 123 дка (-334) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен10 123 дка (-334)
Хитрино4059 дка (-227)
Шумен3886 дка (-219)
Шумен2178 дка (+112)
42
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 3373 дка 
10 120 от 10 120 дка (+625) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен10 120 дка (+625)
Шумен8225 дка (+122)
Каспичан1820 дка (+428)
Каспичан75 дка (+75)
51
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 3353 дка 
10 060 от 10 060 дка (+55) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен10 060 дка (+55)
Шумен9458 дка (+54)
Каспичан521 дка (+1)
Каспичан81 дка
57
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 2007 дка 
10 037 от 10 037 дка (+97) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен10 037 дка (+97)
Каспичан7635 дка (+340)
Каспичан1400 дка (+29)
Шумен594 дка (+1)
Каспичан336 дка (-274)
Нови пазар72 дка (+1)
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
68
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1409 дка 
9866 от 9866 дка (-1164) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9866 дка (-1164)
Шумен4633 дка (+46)
Шумен3706 дка (-489)
Шумен477 дка (+1)
Шумен358 дка (+77)
Шумен309 дка (-712)
Шумен250 дка (-87)
Шумен133 дка
68
2019
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 4899 дка 
9798 от 9798 дка (-843) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9798 дка (-843)
Хитрино9093 дка (-1004)
Хитрино705 дка (+161)
74
2019
ХОЛДИНГ 14 307 дка  
48
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 4869 дка 
9737 от 9737 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9737 дка
Каолиново8942 дка
Каолиново795 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3131 дка 
9394 от 9394 дка (-332) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9394 дка (-332)
Нови пазар7319 дка (-313)
Нови пазар1363 дка (-29)
Каспичан712 дка (+10)
50
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 3113 дка 
9340 от 9340 дка (+74) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9340 дка (+74)
Шумен8993 дка (+81)
Шумен245 дка (+7)
Шумен102 дка (-14)
87
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3063 дка 
9188 от 9188 дка (+89) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9188 дка (+89)
Каспичан6287 дка (+21)
Каспичан2294 дка (+5)
Шумен607 дка (+63)
56
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 9091 дка 
9091 от 9091 дка (-275) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9091 дка (-275)
Велики Преслав9091 дка (-275)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

обл. Шумен Страна Холдинг
42
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2063 дка 
26 821 от 26 821 дка (-49) 
Страна: 79
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
23 096 (+8099) от 57 897 дка (+14 671) 
Страна: 18
90
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
18 481 от 18 481 дка (-4187) 
Страна: 174
33
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 4340 дка 
17 359 от 17 359 дка (+3018) 
Страна: 203
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
Страна: 4
52
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 2917 дка 
17 152 (+288) от 37 926 дка (+2475) 
Страна: 31
71
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2658 дка 
15 947 от 15 947 дка (+102) 
Страна: 252
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 3972 дка 
15 887 от 15 887 дка (+10 098) 
Страна: 254
45
2019
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3574 дка 
14 778 (-5754) от 17 872 дка (-5832) 
Страна: 189
40
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 14 387 дка 
14 387 от 14 387 дка (+847) 
Страна: 313
48
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3550 дка 
14 199 от 14 199 дка (+166) 
Страна: 322
47
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 4649 дка 
13 947 от 13 947 дка (-1693) 
Страна: 337
Комасационен фактор: 954 дка 
13 687 (-866) от 17 166 дка (-660) 
Страна: 211
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 26
73
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1253 дка 
12 531 от 12 531 дка (+1406) 
Страна: 412
49
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3090 дка 
12 360 от 12 360 дка (+243) 
Страна: 420
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1670 дка 
11 691 от 11 691 дка (-4020) 
Страна: 473
72
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 3751 дка 
11 253 от 11 253 дка (+146) 
Страна: 521
44
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1805 дка 
10 831 от 10 831 дка (+1590) 
Страна: 560
49
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 5396 дка 
10 791 от 10 791 дка (-234) 
Страна: 563
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
Страна: 9
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
10 345 (-409) от 77 546 дка (-3279) 
Страна: 8
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 3374 дка 
10 123 от 10 123 дка (-334) 
Страна: 630
42
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 3373 дка 
10 120 от 10 120 дка (+625) 
Страна: 632
51
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 3353 дка 
10 060 от 10 060 дка (+55) 
Страна: 639
57
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 2007 дка 
10 037 от 10 037 дка (+97) 
Страна: 644
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 26
68
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1409 дка 
9866 от 9866 дка (-1164) 
Страна: 678
68
2019
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 4899 дка 
9798 от 9798 дка (-843) 
Страна: 684
74
2019
ХОЛДИНГ 14 307 дка  
Страна: 82
48
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 4869 дка 
9737 от 9737 дка 
Страна: 692
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3131 дка 
9394 от 9394 дка (-332) 
Страна: 728
50
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 3113 дка 
9340 от 9340 дка (+74) 
Страна: 739
87
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3063 дка 
9188 от 9188 дка (+89) 
Страна: 753
56
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 9091 дка 
9091 от 9091 дка (-275) 
Страна: 768

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община , ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ППК Зора - с. Царев Брод

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в област Шумен (2022)

123
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201044
2021.41802623996000
2021.31520433504500
2021.21355474996333
2021.11443146502000
202199815721663506333
2022.42592853666517
2022.31992712926000
2022.216071062516000
2022.111681192556000
2022118517613812516517
2023.32766695046000
2023.22627983756333
2023.12568963496825
202326422633496825

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ППК Зора - с. Царев Брод

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ППК Зора - с. Царев Брод

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ППК Зора - с. Царев Брод

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ППК Зора - с. Царев Брод

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ППК Зора - с. Царев Брод
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ППК Зора - с. Царев Брод
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
42
80
90
ППК Зора - с. Царев Брод33
52
71
45
40
48
47
73
49
72
44
49
60
60
42
51
57
68
68
48
50
87
56

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
42
80
90
ППК Зора - с. Царев Брод33
52
71
45
40
48
47
73
49
72
44
49
60
60
42
51
57
68
68
48
50
87
56

Няма намерени резултати

1 215 707 дка
1 087 336 дка
274 614
133 125 (48%)
3.99
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
13
217 835
3599 355
4351 395
5136 342
673 188
719 290
87453
98506
102340

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.