Нови пазар обл. Шумен

Обща информация
 

Нови пазар

 
 
15
 
125 168 
 
91
 
4 / 79%
 
Обяви за земеделска земя в Нови пазар
Средни оценки
 
 
56
 
57

Арендатори в община Нови пазар

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
90
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
18 481 от 18 481 дка (-4187) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен18 481 дка (-4187)
Нови пазар8204 дка (-2413)
Нови пазар6989 дка (-1906)
Нови пазар1295 дка (-49)
Нови пазар592 дка (+101)
Нови пазар534 дка
Нови пазар514 дка (+45)
Нови пазар353 дка (+35)
44
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1805 дка 
10 770 (+1529) от 10 831 дка (+1590) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен10 831 дка (+1590)
Нови пазар10 145 дка (+1523)
Нови пазар424 дка (-45)
Нови пазар101 дка
Нови пазар75 дка (+51)
Никола Козлево61 дка (+61)
Нови пазар25 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3131 дка 
8682 (-342) от 9394 дка (-332) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9394 дка (-332)
Нови пазар7319 дка (-313)
Нови пазар1363 дка (-29)
Каспичан712 дка (+10)
64
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 7301 дка 
7301 от 7301 дка (+1770) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7301 дка (+1770)
Нови пазарМировци7301 дка (+1770)
53
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1210 дка 
7260 от 7260 дка (-1764) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7260 дка (-1764)
Нови пазар5304 дка (-78)
Нови пазар1671 дка (-1644)
Нови пазар121 дка (+121)
Нови пазар61 дка (+61)
Нови пазар53 дка (-200)
Нови пазар50 дка (-24)
42
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2063 дка 
6758 (-10) от 26 821 дка (-49) 
13 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен26 821 дка (-49)
Шумен10 992 дка
Нови пазар6659 дка (-52)
Каспичан1772 дка
Хитрино1765 дка (-22)
Хитрино1742 дка (-20)
Шумен1638 дка
Каспичан964 дка
Шумен907 дка (+2)
Каспичан174 дка
Шумен83 дка (+1)
Нови пазар57 дка
Нови пазар42 дка (+42)
Шумен26 дка
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 6339 дка 
6339 от 6339 дка (-16) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен6339 дка (-16)
Нови пазар6339 дка (-16)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1147 дка 
5734 от 5734 дка (+95) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен5734 дка (+95)
Нови пазар3635 дка (+140)
Нови пазар1516 дка (-7)
Нови пазар311 дка (+3)
Нови пазар145 дка (-41)
Нови пазар127 дка
70
2019
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 990 дка 
3961 от 3961 дка (+233) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3961 дка (+233)
Нови пазар1696 дка (+117)
Нови пазар1483 дка (+21)
Нови пазар528 дка (+95)
Нови пазар254 дка
45
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 3779 дка 
3779 от 3779 дка (-11) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3779 дка (-11)
Нови пазар3779 дка (-11)
82
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1100 дка 
3591 от 11 004 дка (-1580) 
10 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7970 дка (+76)
Никола Козлево3733 дка (+113)
Нови пазар3591 дка
Никола Козлево401 дка (+1)
Никола Козлево144 дка
Никола Козлево101 дка (-38)
Област: Добрич3034 дка (-1656)
Тервел2348 дка (-577)
Тервел331 дка (-1072)
Тервел312 дка (-50)
Тервел28 дка (+28)
Тервел15 дка (+15)
41
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 479 дка 
3483 (-734) от 5749 дка (-708) 
12 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3483 дка (-734)
Нови пазар2082 дка (+2)
Нови пазар1045 дка (-7)
Нови пазар201 дка (-665)
Нови пазар122 дка (-64)
Нови пазар33 дка
Област: Варна1594 дка (-102)
Дългопол710 дка (-33)
Дългопол700 дка (-48)
Дългопол184 дка (-21)
Област: Добрич672 дка (+128)
Тервел245 дка (+245)
Тервел165 дка (-90)
Тервел154 дка (+133)
Тервел108 дка (-160)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2433 дка 
2433 от 2433 дка (+58) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2433 дка (+58)
Нови пазар2433 дка (+58)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1201 дка 
2401 от 2401 дка (+175) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2401 дка (+175)
Нови пазар2141 дка (+174)
Нови пазар260 дка (+1)
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 769 дка 
2306 от 2306 дка (-99) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2306 дка (-99)
Нови пазар2065 дка (-64)
Нови пазар211 дка (-35)
Нови пазар30 дка
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1108 дка 
2216 от 2216 дка (-23) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2216 дка (-23)
Нови пазар1300 дка (+26)
Нови пазар916 дка (-49)
73
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 439 дка 
2184 (+2184) от 13 603 дка (+1434) 
31 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6350 дка (-470)
Добрич-селска1367 дка (+82)
Добрич-селска1125 дка (-359)
Тервел657 дка
Добрич-селска652 дка (+1)
Добрич-селска580 дка (-239)
Добрич-селска445 дка (+374)
Добрич-селска306 дка (-232)
Добрич-селска204 дка (-29)
Генерал Тошево196 дка
Добрич-селска186 дка
Добрич-селска144 дка (-87)
Тервел110 дка (+110)
Добрич-селска75 дка
Добрич-селска57 дка (+1)
Генерал Тошево52 дка
Добрич-селска49 дка
Добрич-селска46 дка (-1)
Добрич-селска41 дка
Добрич-селска26 дка
Добрич-селска19 дка
Добрич-селска7 дка
Добрич-селска6 дка (-91)
Област: Шумен3637 дка (+2186)
Никола Козлево1453 дка (+2)
Нови пазар1258 дка (+1258)
Нови пазар926 дка (+926)
Област: Варна3616 дка (-252)
Вълчи дол1578 дка (-223)
Вълчи дол984 дка (-2)
Вълчи дол694 дка (+1)
Вълчи дол151 дка (-29)
Вълчи дол121 дка (+1)
Вълчи дол88 дка
60
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1555 дка 
1898 (+98) от 7773 дка (-20) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7773 дка (-20)
Каспичан4179 дка (-35)
Каспичан1557 дка (-84)
Нови пазар1388 дка (+98)
Нови пазар510 дка
Шумен139 дка (+1)
42
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1117 дка 
1793 (+1793) от 4467 дка (+1481) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2674 дка (-312)
Ветрино2575 дка (-312)
Ветрино99 дка
Област: Шумен1793 дка (+1793)
Нови пазар1656 дка (+1656)
Нови пазар137 дка (+137)
69
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 877 дка 
1754 от 1754 дка (+313) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1754 дка (+313)
Нови пазар1593 дка (+312)
Нови пазар161 дка (+1)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1637 дка 
1637 от 1637 дка (-84) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1637 дка (-84)
Нови пазар1637 дка (-84)
62
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 595 дка 
1367 от 1786 дка (+18) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1786 дка (+18)
Нови пазар1364 дка (+15)
Каолиново419 дка
Нови пазар3 дка (+3)
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1143 дка 
1143 от 1143 дка (+13) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1143 дка (+13)
Нови пазар1143 дка (+13)
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 451 дка 
1049 (+1049) от 1804 дка (+1703) 
4 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1706 дка (+1706)
Нови пазар719 дка (+719)
Никола Козлево657 дка (+657)
Нови пазар330 дка (+330)
Област: Варна98 дка (-3)
Вълчи дол98 дка (-3)
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 516 дка 
1031 от 1031 дка (-3) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1031 дка (-3)
Нови пазар766 дка (+50)
Нови пазар265 дка (-53)
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 213 дка 
993 от 1063 дка (+260) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен993 дка (+260)
Нови пазар543 дка (+17)
Нови пазар288 дка (+81)
Нови пазар121 дка (+121)
Нови пазар41 дка (+41)
Област: Варна70 дка
Ветрино70 дка
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 848 дка 
944 (-99) от 3390 дка (+160) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3390 дка (+160)
Каспичан1336 дка (+266)
Каспичан953 дка (+73)
Нови пазар944 дка (-99)
Каспичан157 дка (-80)
59
2019
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 293 дка 
880 от 880 дка (+468) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен880 дка (+468)
Нови пазар495 дка (+278)
Нови пазар344 дка (+189)
Нови пазар41 дка (+1)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 290 дка 
869 от 869 дка (+514) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен869 дка (+514)
Нови пазар474 дка (+401)
Нови пазар325 дка (+112)
Нови пазар70 дка (+1)
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 341 дка 
747 (-11) от 1706 дка (-52) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1706 дка (-52)
Каспичан959 дка (-41)
Нови пазар583 дка (-93)
Нови пазар83 дка (+1)
Нови пазар59 дка (+59)
Нови пазар22 дка (+22)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Нови пазар обл. Шумен Страна
90
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 2640 дка 
18 481 от 18 481 дка (-4187) 
Шумен: 3 Страна: 174
44
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1805 дка 
10 770 (+1529) от 10 831 дка (+1590) 
Шумен: 17 Страна: 560
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3131 дка 
8682 (-342) от 9394 дка (-332) 
Шумен: 27 Страна: 728
64
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 7301 дка 
7301 от 7301 дка (+1770) 
Шумен: 47 Страна: 1082
53
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 1210 дка 
7260 от 7260 дка (-1764) 
Шумен: 48 Страна: 1089
42
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2063 дка 
6758 (-10) от 26 821 дка (-49) 
Шумен: 1 Страна: 79
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 6339 дка 
6339 от 6339 дка (-16) 
Шумен: 52 Страна: 1278
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1147 дка 
5734 от 5734 дка (+95) 
Шумен: 62 Страна: 1472
70
2019
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 990 дка 
3961 от 3961 дка (+233) 
Шумен: 93 Страна: 2121
45
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 3779 дка 
3779 от 3779 дка (-11) 
Шумен: 95 Страна: 2202
82
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1100 дка 
3591 от 11 004 дка (-1580) 
Шумен: 38 Страна: 543
41
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 479 дка 
3483 (-734) от 5749 дка (-708) 
Шумен: 100 Страна: 1468
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2433 дка 
2433 от 2433 дка (+58) 
Шумен: 130 Страна: 3015
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1201 дка 
2401 от 2401 дка (+175) 
Шумен: 131 Страна: 3039
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 769 дка 
2306 от 2306 дка (-99) 
Шумен: 135 Страна: 3134
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1108 дка 
2216 от 2216 дка (-23) 
Шумен: 137 Страна: 3209
73
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 439 дка 
2184 (+2184) от 13 603 дка (+1434) 
Шумен: 97 Страна: 357
60
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1555 дка 
1898 (+98) от 7773 дка (-20) 
Шумен: 41 Страна: 979
42
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1117 дка 
1793 (+1793) от 4467 дка (+1481) 
Шумен: 161 Страна: 1922
69
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 877 дка 
1754 от 1754 дка (+313) 
Шумен: 164 Страна: 3706
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1637 дка 
1637 от 1637 дка (-84) 
Шумен: 171 Страна: 3850
62
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 595 дка 
1367 от 1786 дка (+18) 
Шумен: 162 Страна: 3660
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1143 дка 
1143 от 1143 дка (+13) 
Шумен: 198 Страна: 4681
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 451 дка 
1049 (+1049) от 1804 дка (+1703) 
Шумен: 165 Страна: 3640
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 516 дка 
1031 от 1031 дка (-3) 
Шумен: 206 Страна: 4951
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 213 дка 
993 от 1063 дка (+260) 
Шумен: 211 Страна: 4871
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 848 дка 
944 (-99) от 3390 дка (+160) 
Шумен: 102 Страна: 2389
59
2019
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 293 дка 
880 от 880 дка (+468) 
Шумен: 219 Страна: 5389
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 290 дка 
869 от 869 дка (+514) 
Шумен: 220 Страна: 5445
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 341 дка 
747 (-11) от 1706 дка (-52) 
Шумен: 166 Страна: 3753

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Нови пазар, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агрохикс ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Нови пазар (2022)

15
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201200
2021.4196073992940
2021.3109053501670
2021.2212264996333
20216021772183506333
2022.42966123666333
2022.32844512005308
2022.21494173772953
2022.11329153492547
20221942493496333
2023.3262589004115
2023.23495106076333
2023.13033133495790
20233077313496333

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агрохикс ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агрохикс ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агрохикс ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агрохикс ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агрохикс ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агрохикс ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
90
44
Агрохикс ЕООД64
53
42
70
45
82
41
73
60
42
69
62
59

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
90
44
Агрохикс ЕООД64
53
42
70
45
82
41
73
60
42
69
62
59

Няма намерени резултати

144 831 дка
125 168 дка
29 493
14 368 (49%)
4.02
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
369 296
448 745
514 890
64432
74700
8602
91884
10283

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.