Хитрино обл. Шумен

Обща информация
 

Хитрино

 
 
18
 
138 580 
 
63
 
3.4 / 87%
 
Обяви за земеделска земя в Хитрино
Средни оценки
 
 
53
 
57

Арендатори в община Хитрино

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 3972 дка 
15 887 от 15 887 дка (+10 098) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен15 887 дка (+10 098)
Хитрино6413 дка (+4443)
Хитрино5837 дка (+5837)
Хитрино3387 дка (-156)
Хитрино250 дка (-26)
48
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3550 дка 
14 199 от 14 199 дка (+166) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен14 199 дка (+166)
Хитрино6245 дка (+186)
Хитрино4214 дка (-4)
Хитрино3552 дка (+55)
Хитрино188 дка (-71)
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
73
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1253 дка 
12 531 от 12 531 дка (+1406) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен12 531 дка (+1406)
Хитрино3729 дка (+115)
Хитрино3369 дка (-86)
Хитрино1898 дка (+263)
Хитрино1067 дка (+2)
Хитрино764 дка (+764)
Хитрино735 дка
Хитрино414 дка (+349)
Хитрино365 дка
Хитрино129 дка
Хитрино61 дка (-1)
49
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 5396 дка 
10 791 от 10 791 дка (-234) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен10 791 дка (-234)
ХитриноЖивково10 656 дка (-369)
ХитриноИглика135 дка (+135)
68
2019
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 4899 дка 
9798 от 9798 дка (-843) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9798 дка (-843)
Хитрино9093 дка (-1004)
Хитрино705 дка (+161)
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1670 дка 
7992 (-4090) от 11 691 дка (-4020) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен11 691 дка (-4020)
Хитрино3668 дка
Шумен2589 дка (+82)
Хитрино1904 дка (+962)
Хитрино1586 дка (-5886)
Шумен1110 дка (-12)
Хитрино752 дка (+752)
Хитрино82 дка (+82)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2066 дка 
6199 от 6199 дка (+113) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен6199 дка (+113)
Хитрино5659 дка (+56)
Хитрино484 дка (+1)
Хитрино56 дка (+56)
54
2019
ХОЛДИНГ 18 088 дка (+7293)  
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3824 дка 
5480 от 7648 дка 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7648 дка
Хитрино5480 дка
Шумен2168 дка
52
2019
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2733 дка 
5465 от 5465 дка (-131) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен5465 дка (-131)
Хитрино3549 дка (-37)
Хитрино1916 дка (-94)
54
2019
ХОЛДИНГ 18 088 дка (+7293)  
65
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 2526 дка 
5450 (+5395) от 7578 дка (+7523) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7578 дка (+7523)
Хитрино5394 дка (+5394)
Шумен2128 дка (+2128)
Хитрино56 дка (+1)
54
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2667 дка 
5333 от 5333 дка (+63) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен5333 дка (+63)
Хитрино5263 дка (-7)
Хитрино70 дка (+70)
57
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 534 дка 
4268 от 4268 дка (+212) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4268 дка (+212)
Хитрино2830 дка (+69)
Хитрино838 дка (+93)
Хитрино224 дка
Хитрино177 дка (+17)
Хитрино149 дка
Хитрино32 дка (+32)
Хитрино11 дка (+1)
Хитрино7 дка
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 3374 дка 
4059 (-227) от 10 123 дка (-334) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен10 123 дка (-334)
Хитрино4059 дка (-227)
Шумен3886 дка (-219)
Шумен2178 дка (+112)
42
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2063 дка 
3507 (-42) от 26 821 дка (-49) 
13 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен26 821 дка (-49)
Шумен10 992 дка
Нови пазар6659 дка (-52)
Каспичан1772 дка
Хитрино1765 дка (-22)
Хитрино1742 дка (-20)
Шумен1638 дка
Каспичан964 дка
Шумен907 дка (+2)
Каспичан174 дка
Шумен83 дка (+1)
Нови пазар57 дка
Нови пазар42 дка (+42)
Шумен26 дка
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
59
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
3263 (-939) от 9890 дка (-1331) 
29 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7345 дка (-2319)
Шумен1477 дка (-55)
Хитрино1284 дка (-481)
Шумен1212 дка (-417)
Хитрино991 дка (-699)
Шумен501 дка
Хитрино376 дка (-10)
Шумен358 дка (-398)
Хитрино280 дка (+280)
Шумен203 дка (-126)
Хитрино177 дка (+17)
Хитрино155 дка (-46)
Шумен130 дка (-24)
Шумен116 дка (+46)
Шумен44 дка (-368)
Шумен41 дка (-38)
Област: Варна2545 дка (+988)
Аврен442 дка (+442)
Долни чифлик315 дка (+97)
Аврен256 дка (+224)
Аврен237 дка (-30)
Аврен216 дка (+24)
Аврен211 дка (+121)
Девня200 дка
Аврен173 дка (-1)
Аврен159 дка (+45)
Аврен152 дка (+11)
Аврен94 дка
Долни чифлик48 дка (+13)
Аврен27 дка (+27)
Аврен15 дка (+15)
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 372 дка 
2947 (-99) от 17 487 дка (+650) 
47 землища, 7 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград12 952 дка (-839)
Самуил1272 дка (-181)
Исперих1068 дка (+130)
Исперих905 дка (+98)
Исперих730 дка
Исперих584 дка (+367)
Самуил573 дка (-249)
Самуил540 дка (+7)
Исперих512 дка (-13)
Кубрат456 дка
Исперих444 дка
Самуил433 дка (-47)
Самуил414 дка (+393)
Исперих406 дка (+175)
Исперих385 дка (-160)
Самуил378 дка
Исперих372 дка (-191)
Самуил361 дка
Самуил354 дка
Исперих354 дка (+14)
Самуил308 дка (-11)
Исперих295 дка (-118)
Исперих272 дка (-508)
Разград223 дка (+13)
Исперих186 дка (-39)
Исперих185 дка (-29)
Исперих176 дка (-42)
Исперих170 дка (-122)
Завет128 дка (-25)
Завет98 дка (+1)
Самуил83 дка (+16)
Самуил67 дка (-2)
Разград50 дка
Разград32 дка
Самуил30 дка
Самуил24 дка (+24)
Исперих22 дка (-12)
Исперих22 дка
Исперих16 дка
Исперих15 дка
Завет9 дка (-328)
Област: Шумен4535 дка (+1489)
Хитрино1666 дка (+8)
Шумен1129 дка (+1129)
Хитрино1037 дка (+8)
Шумен327 дка (+327)
Хитрино197 дка (+197)
Шумен132 дка (+132)
Хитрино47 дка (-312)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1073 дка 
2145 от 2145 дка (+115) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2145 дка (+115)
Хитрино2028 дка (+114)
Хитрино117 дка (+1)
69
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1041 дка 
2082 от 2082 дка (-42) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2082 дка (-42)
Хитрино2030 дка (-42)
Хитрино52 дка
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1978 дка 
1978 от 1978 дка (+161) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1978 дка (+161)
Хитрино1978 дка (+161)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1946 дка 
1946 от 1946 дка (-33) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1946 дка (-33)
Хитрино1946 дка (-33)
31
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1699 дка 
1699 от 1699 дка (+39) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1699 дка (+39)
Хитрино1699 дка (+39)
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 417 дка 
1668 от 1668 дка (-24) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1668 дка (-24)
Хитрино1172 дка (-25)
Хитрино332 дка
Хитрино104 дка (+1)
Хитрино60 дка
56
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1479 дка 
1627 от 4436 дка (-523) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4436 дка (-523)
Шумен2809 дка
Хитрино1308 дка (-319)
Хитрино319 дка (-204)
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 708 дка 
1618 (-728) от 2124 дка (-715) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2124 дка (-715)
Хитрино1499 дка (-707)
Нови пазар506 дка (+13)
Хитрино119 дка (-21)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 673 дка 
1303 от 2019 дка (+597) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2019 дка (+597)
Хитрино809 дка (+103)
Шумен716 дка
Хитрино494 дка (+494)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1294 дка 
1294 от 1294 дка (+48) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1294 дка (+48)
Хитрино1294 дка (+48)
59
2019
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 334 дка 
1003 от 1003 дка (-216) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1003 дка (-216)
Хитрино601 дка (-66)
Хитрино349 дка (-203)
Хитрино53 дка (+53)
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 478 дка 
956 от 956 дка (+127) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен956 дка (+127)
Хитрино882 дка (+53)
Хитрино74 дка (+74)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 759 дка 
759 от 759 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен759 дка
Хитрино759 дка
45
2019
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 554 дка 
753 (+65) от 2217 дка (+62) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2217 дка (+62)
Шумен1358 дка (-3)
Хитрино500 дка (-3)
Хитрино253 дка (+68)
Шумен106 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Хитрино обл. Шумен Страна Холдинг
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 3972 дка 
15 887 от 15 887 дка (+10 098) 
Шумен: 7 Страна: 254
48
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 3550 дка 
14 199 от 14 199 дка (+166) 
Шумен: 10 Страна: 322
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 26
73
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1253 дка 
12 531 от 12 531 дка (+1406) 
Шумен: 13 Страна: 412
49
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 5396 дка 
10 791 от 10 791 дка (-234) 
Шумен: 18 Страна: 563
68
2019
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 4899 дка 
9798 от 9798 дка (-843) 
Шумен: 25 Страна: 684
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1670 дка 
7992 (-4090) от 11 691 дка (-4020) 
Шумен: 15 Страна: 473
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2066 дка 
6199 от 6199 дка (+113) 
Шумен: 54 Страна: 1327
54
2019
ХОЛДИНГ 18 088 дка (+7293)  
Страна: 65
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3824 дка 
5480 от 7648 дка 
Шумен: 42 Страна: 1007
52
2019
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2733 дка 
5465 от 5465 дка (-131) 
Шумен: 64 Страна: 1548
54
2019
ХОЛДИНГ 18 088 дка (+7293)  
Страна: 65
65
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 2526 дка 
5450 (+5395) от 7578 дка (+7523) 
Шумен: 43 Страна: 1018
54
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 2667 дка 
5333 от 5333 дка (+63) 
Шумен: 66 Страна: 1588
57
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 534 дка 
4268 от 4268 дка (+212) 
Шумен: 82 Страна: 2002
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 3374 дка 
4059 (-227) от 10 123 дка (-334) 
Шумен: 20 Страна: 630
42
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2063 дка 
3507 (-42) от 26 821 дка (-49) 
Шумен: 1 Страна: 79
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 26
59
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
3263 (-939) от 9890 дка (-1331) 
Шумен: 44 Страна: 670
42
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 372 дка 
2947 (-99) от 17 487 дка (+650) 
Шумен: 76 Страна: 200
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1073 дка 
2145 от 2145 дка (+115) 
Шумен: 138 Страна: 3276
69
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1041 дка 
2082 от 2082 дка (-42) 
Шумен: 142 Страна: 3336
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1978 дка 
1978 от 1978 дка (+161) 
Шумен: 150 Страна: 3430
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 1946 дка 
1946 от 1946 дка (-33) 
Шумен: 152 Страна: 3475
31
2019
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 1699 дка 
1699 от 1699 дка (+39) 
Шумен: 168 Страна: 3765
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 417 дка 
1668 от 1668 дка (-24) 
Шумен: 169 Страна: 3804
56
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1479 дка 
1627 от 4436 дка (-523) 
Шумен: 78 Страна: 1931
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 708 дка 
1618 (-728) от 2124 дка (-715) 
Шумен: 139 Страна: 3296
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 673 дка 
1303 от 2019 дка (+597) 
Шумен: 147 Страна: 3386
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1294 дка 
1294 от 1294 дка (+48) 
Шумен: 183 Страна: 4374
59
2019
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 334 дка 
1003 от 1003 дка (-216) 
Шумен: 207 Страна: 5022
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 478 дка 
956 от 956 дка (+127) 
Шумен: 216 Страна: 5155
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 759 дка 
759 от 759 дка 
Шумен: 236 Страна: 5882
45
2019
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 554 дка 
753 (+65) от 2217 дка (+62) 
Шумен: 136 Страна: 3208

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Хитрино, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗК Житен Клас

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Хитрино (2022)

18
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020948
2021.41526313991650
2021.3165739702000
2021.11500214001600
20211043156989702000
2022.2245438634000
2022.11650215001800
2022672213358634000
2023.33000130003000
2023.2218958003500
2023.1242667573000
20232375127573500

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Житен Клас

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Житен Клас

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Житен Клас

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Житен Клас

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Житен Клас
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Житен Клас
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
48
73
ЗК Житен Клас49
68
52
65
54
57
60
42
59
42
69
31
56
59
45

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
48
73
ЗК Житен Клас49
68
52
65
54
57
60
42
59
42
69
31
56
59
45

Няма намерени резултати

101 214 дка
138 580 дка
16 182
7708 (48%)
3.75
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
22501
362 210
422 023
59810
62870
71637
9162

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.