Шумен обл. Шумен

Обща информация
 

Шумен

 
 
25
 
279 887 
 
117
 
4 / 79%
 
Обяви за земеделска земя в Шумен
Средни оценки
 
 
55
 
57

Арендатори в община Шумен

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
33
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 4340 дка 
17 359 от 17 359 дка (+3018) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен17 359 дка (+3018)
Шумен7518 дка (+3095)
Шумен7199 дка (-33)
Шумен2307 дка (-46)
Шумен335 дка (+2)
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
52
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 2917 дка 
17 152 (+288) от 37 926 дка (+2475) 
13 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище20 774 дка (+2187)
Търговище6750 дка (+2866)
Търговище6140 дка (-20)
Търговище3426 дка (-469)
Търговище1691 дка (-417)
Търговище1667 дка (+10)
Търговище582 дка
Търговище350 дка (+49)
Търговище100 дка (+100)
Търговище68 дка (+68)
Област: Шумен17 152 дка (+288)
Шумен7382 дка (+1)
Шумен7265 дка (+54)
Шумен2291 дка (+233)
Шумен214 дка
40
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 14 387 дка 
14 387 от 14 387 дка (+847) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен14 387 дка (+847)
Шумен14 387 дка (+847)
42
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2063 дка 
13 646 (+3) от 26 821 дка (-49) 
13 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен26 821 дка (-49)
ШуменШумен10 992 дка
Нови пазарИзбул6659 дка (-52)
КаспичанВърбяне1772 дка
ХитриноВърбак1765 дка (-22)
ХитриноКаменяк1742 дка (-20)
ШуменБелокопитово1638 дка
КаспичанЗлатна нива964 дка
ШуменПанайот Волово907 дка (+2)
КаспичанПлиска174 дка
ШуменВелино83 дка (+1)
Нови пазарПравенци57 дка
Нови пазарСтоян Михайловски42 дка (+42)
ШуменЦарев брод26 дка
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
68
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1409 дка 
9866 от 9866 дка (-1164) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9866 дка (-1164)
Шумен4633 дка (+46)
Шумен3706 дка (-489)
Шумен477 дка (+1)
Шумен358 дка (+77)
Шумен309 дка (-712)
Шумен250 дка (-87)
Шумен133 дка
51
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 3353 дка 
9458 (+54) от 10 060 дка (+55) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен10 060 дка (+55)
Шумен9458 дка (+54)
Каспичан521 дка (+1)
Каспичан81 дка
50
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 3113 дка 
9340 от 9340 дка (+74) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9340 дка (+74)
Шумен8993 дка (+81)
Шумен245 дка (+7)
Шумен102 дка (-14)
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
62
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1277 дка 
8941 от 8941 дка (-75) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен8941 дка (-75)
Шумен5080 дка (-237)
Шумен1546 дка (-190)
Шумен1295 дка (+296)
Шумен594 дка (-8)
Шумен208 дка (-8)
Шумен153 дка (+7)
Шумен65 дка (+65)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1432 дка 
8593 от 8593 дка (+251) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен8593 дка (+251)
Шумен4723 дка (+338)
Шумен1215 дка (-9)
Шумен1047 дка (-258)
Шумен925 дка (+159)
Шумен409 дка
Шумен274 дка (+21)
71
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 800 дка 
8389 (-982) от 8802 дка (-4233) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен8802 дка (-4233)
Шумен2005 дка (-707)
Шумен1707 дка (-814)
Шумен1682 дка (+1)
Шумен1129 дка (-53)
Шумен808 дка (-55)
Шумен724 дка (+724)
Смядово413 дка (-3251)
Шумен111 дка
Шумен106 дка (-78)
Шумен82 дка
Шумен35 дка
42
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 3373 дка 
8225 (+122) от 10 120 дка (+625) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен10 120 дка (+625)
Шумен8225 дка (+122)
Каспичан1820 дка (+428)
Каспичан75 дка (+75)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 6729 дка 
6729 от 6729 дка (-657) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен6729 дка (-657)
Шумен6729 дка (-657)
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 3374 дка 
6064 (-107) от 10 123 дка (-334) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен10 123 дка (-334)
Хитрино4059 дка (-227)
Шумен3886 дка (-219)
Шумен2178 дка (+112)
71
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2658 дка 
5472 (-167) от 15 947 дка (+102) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен15 947 дка (+102)
Каспичан10 475 дка (+269)
Шумен2196 дка (-83)
Шумен1471 дка (-138)
Шумен731 дка (+160)
Шумен660 дка (-106)
Шумен414 дка
62
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1197 дка 
5444 от 5985 дка (-109) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен5985 дка (-109)
Шумен4436 дка (-142)
Шумен687 дка (+24)
Хитрино541 дка
Шумен241 дка (+9)
Шумен80 дка
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1046 дка 
5231 (+5231) от 5231 дка 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен5231 дка (+5231)
Шумен2091 дка (+2091)
Шумен2025 дка (+2025)
Шумен799 дка (+799)
Шумен260 дка (+260)
Шумен56 дка (+56)
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1204 дка 
4814 от 4814 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4814 дка
Шумен2039 дка
Шумен1802 дка
Шумен799 дка
Шумен174 дка
52
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 4354 дка 
4354 от 4354 дка (-119) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4354 дка (-119)
Шумен4354 дка (-119)
79
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2127 дка 
4254 от 4254 дка (+77) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4254 дка (+77)
Шумен4174 дка (-3)
Шумен80 дка (+80)
51
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1031 дка 
4125 от 4125 дка (+795) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4125 дка (+795)
Шумен3652 дка (+688)
Шумен341 дка
Шумен82 дка (+82)
Шумен50 дка (+25)
42
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2043 дка 
4086 от 4086 дка (+1085) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4086 дка (+1085)
Шумен3890 дка (+1090)
Шумен196 дка (-5)
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
59
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
4082 (-1380) от 9890 дка (-1331) 
29 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7345 дка (-2319)
Шумен1477 дка (-55)
Хитрино1284 дка (-481)
Шумен1212 дка (-417)
Хитрино991 дка (-699)
Шумен501 дка
Хитрино376 дка (-10)
Шумен358 дка (-398)
Хитрино280 дка (+280)
Шумен203 дка (-126)
Хитрино177 дка (+17)
Хитрино155 дка (-46)
Шумен130 дка (-24)
Шумен116 дка (+46)
Шумен44 дка (-368)
Шумен41 дка (-38)
Област: Варна2545 дка (+988)
Аврен442 дка (+442)
Долни чифлик315 дка (+97)
Аврен256 дка (+224)
Аврен237 дка (-30)
Аврен216 дка (+24)
Аврен211 дка (+121)
Девня200 дка
Аврен173 дка (-1)
Аврен159 дка (+45)
Аврен152 дка (+11)
Аврен94 дка
Долни чифлик48 дка (+13)
Аврен27 дка (+27)
Аврен15 дка (+15)
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4021 дка 
4021 от 4021 дка (-741) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4021 дка (-741)
Шумен4021 дка (-741)
78
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
3981 (+176) от 7792 дка (+201) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7792 дка (+201)
Каспичан3513 дка (+9)
Шумен2320 дка (-5)
Шумен1110 дка (-8)
Шумен551 дка (+189)
Каспичан246 дка (+16)
Каспичан52 дка
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1670 дка 
3699 (+70) от 11 691 дка (-4020) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен11 691 дка (-4020)
Хитрино3668 дка
Шумен2589 дка (+82)
Хитрино1904 дка (+962)
Хитрино1586 дка (-5886)
Шумен1110 дка (-12)
Хитрино752 дка (+752)
Хитрино82 дка (+82)
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
3496 (-324) от 77 546 дка (-3279) 
19 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна47 175 дка (-2599)
Вълчи дол13 986 дка (-52)
Аксаково10 016 дка (-7)
Аксаково7104 дка (-316)
Суворово6620 дка (+78)
Вълчи дол4757 дка (-2092)
Суворово2670 дка (+99)
Суворово1784 дка (-375)
Вълчи дол238 дка (+66)
Област: Разград20 026 дка (-271)
Лозница8473 дка (+736)
Разград5438 дка (+53)
Цар Калоян1775 дка (-86)
Разград1416 дка (-2)
Цар Калоян1326 дка (-568)
Лозница953 дка (-410)
Разград645 дка (+6)
Област: Шумен10 345 дка (-409)
Велики Преслав4836 дка (-183)
Шумен3496 дка (-324)
Велики Преслав1451 дка (+46)
Велики Преслав562 дка (+52)
80
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 841 дка 
3451 (-12) от 5885 дка (+76) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен5885 дка (+76)
Шумен3115 дка (-44)
Каспичан2186 дка (+88)
Шумен250 дка (+1)
Каспичан248 дка
Шумен42 дка (+42)
Шумен34 дка
Шумен10 дка (-11)
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 862 дка 
3421 (+2764) от 4310 дка (+2747) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4310 дка (+2747)
Шумен2813 дка (+2813)
Каспичан636 дка
Шумен328 дка (+1)
Шумен280 дка (-50)
Хитрино253 дка (-17)
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 814 дка 
3254 от 3254 дка (-21) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3254 дка (-21)
Шумен2634 дка (+2)
Шумен287 дка
Шумен182 дка (-26)
Шумен151 дка (+3)
38
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1441 дка 
3243 (+7) от 4322 дка (+8) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4322 дка (+8)
Шумен2533 дка (+6)
Смядово1079 дка (+1)
Шумен710 дка (+1)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Шумен обл. Шумен Страна Холдинг
33
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 4340 дка 
17 359 от 17 359 дка (+3018) 
Шумен: 4 Страна: 203
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
Страна: 4
52
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 2917 дка 
17 152 (+288) от 37 926 дка (+2475) 
Шумен: 5 Страна: 31
40
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 14 387 дка 
14 387 от 14 387 дка (+847) 
Шумен: 9 Страна: 313
42
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2063 дка 
13 646 (+3) от 26 821 дка (-49) 
Шумен: 1 Страна: 79
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 26
68
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 1409 дка 
9866 от 9866 дка (-1164) 
Шумен: 24 Страна: 678
51
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 3353 дка 
9458 (+54) от 10 060 дка (+55) 
Шумен: 22 Страна: 639
50
2019
На печалба
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 3113 дка 
9340 от 9340 дка (+74) 
Шумен: 28 Страна: 739
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 26
62
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1277 дка 
8941 от 8941 дка (-75) 
Шумен: 32 Страна: 789
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1432 дка 
8593 от 8593 дка (+251) 
Шумен: 35 Страна: 839
71
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 800 дка 
8389 (-982) от 8802 дка (-4233) 
Шумен: 33 Страна: 805
42
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 3373 дка 
8225 (+122) от 10 120 дка (+625) 
Шумен: 21 Страна: 632
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 6729 дка 
6729 от 6729 дка (-657) 
Шумен: 50 Страна: 1192
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 3374 дка 
6064 (-107) от 10 123 дка (-334) 
Шумен: 20 Страна: 630
71
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2658 дка 
5472 (-167) от 15 947 дка (+102) 
Шумен: 6 Страна: 252
62
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1197 дка 
5444 от 5985 дка (-109) 
Шумен: 59 Страна: 1393
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1046 дка 
5231 (+5231) от 5231 дка 
Шумен: 67 Страна: 1627
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1204 дка 
4814 от 4814 дка 
Шумен: 69 Страна: 1782
52
2019
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 4354 дка 
4354 от 4354 дка (-119) 
Шумен: 79 Страна: 1967
79
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 2127 дка 
4254 от 4254 дка (+77) 
Шумен: 84 Страна: 2009
51
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1031 дка 
4125 от 4125 дка (+795) 
Шумен: 87 Страна: 2059
42
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2043 дка 
4086 от 4086 дка (+1085) 
Шумен: 88 Страна: 2075
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 26
59
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
4082 (-1380) от 9890 дка (-1331) 
Шумен: 44 Страна: 670
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4021 дка 
4021 от 4021 дка (-741) 
Шумен: 90 Страна: 2101
78
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
3981 (+176) от 7792 дка (+201) 
Шумен: 40 Страна: 976
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1670 дка 
3699 (+70) от 11 691 дка (-4020) 
Шумен: 15 Страна: 473
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
Страна: 9
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
3496 (-324) от 77 546 дка (-3279) 
Шумен: 19 Страна: 8
80
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 841 дка 
3451 (-12) от 5885 дка (+76) 
Шумен: 61 Страна: 1416
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 862 дка 
3421 (+2764) от 4310 дка (+2747) 
Шумен: 81 Страна: 1984
58
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 814 дка 
3254 от 3254 дка (-21) 
Шумен: 106 Страна: 2468
38
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1441 дка 
3243 (+7) от 4322 дка (+8) 
Шумен: 80 Страна: 1980

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Шумен, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Фуражи ООД - гр. Шумен

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Шумен (2022)

25
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201071
2021.42348188006000
2021.3208998004500
2021.2113075102000
2021.11424212501599
202112161995365106000
2022.437031223506517
2022.32634189606000
2022.22390166846000
2022.11777235006000
202216292478695006517
2023.3323299206000
2023.23169253756259
2023.13416219396825
20233274553756825

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Фуражи ООД - гр. Шумен

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Фуражи ООД - гр. Шумен

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Фуражи ООД - гр. Шумен

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Фуражи ООД - гр. Шумен

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Фуражи ООД - гр. Шумен
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Фуражи ООД - гр. Шумен
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
33
52
40
Фуражи ООД - гр. Шумен42
68
51
50
62
71
42
60
71
62
52
79
51
42
59
78
60
80
58
38

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
33
52
40
Фуражи ООД - гр. Шумен42
68
51
50
62
71
42
60
71
62
52
79
51
42
59
78
60
80
58
38

Няма намерени резултати

299 214 дка
279 887 дка
93 855
38 320 (41%)
3.94
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
13
25
3153 790
4100 016
523 987
615 399
72789
8142
92265
10817

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.