Каолиново обл. Шумен

Обща информация
 

Каолиново

 
 
7
 
66 882 
 
51
 
3.25 / 89%
 
Обяви за земеделска земя в Каолиново
Средни оценки
 
 
64
 
57

Арендатори в община Каолиново

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
74
2019
ХОЛДИНГ 14 307 дка  
48
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 4869 дка 
9737 от 9737 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9737 дка
Каолиново8942 дка
Каолиново795 дка
72
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 3751 дка 
9713 (+98) от 11 253 дка (+146) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен11 253 дка (+146)
Каолиново6305 дка (+75)
Каолиново3408 дка (+23)
Никола Козлево1540 дка (+48)
74
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1604 дка 
6240 (-199) от 6417 дка (-291) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен6417 дка (-291)
Каолиново3723 дка (-203)
Каолиново2517 дка (+4)
Хитрино110 дка (-159)
Хитрино67 дка (+67)
74
2019
ХОЛДИНГ 14 307 дка  
68
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 4570 дка 
4570 от 4570 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4570 дка
Каолиново4570 дка
70
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 926 дка 
3847 от 4628 дка (+574) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3847 дка (+574)
КаолиновоТодор Икономово3273 дка
КаолиновоЛятно574 дка (+574)
Област: Силистра781 дка
ДуловоГрънчарово671 дка
ДуловоСекулово63 дка
ДуловоСкала47 дка
56
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1791 дка 
3404 (-130) от 3582 дка (-227) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3582 дка (-227)
Каолиново3404 дка (-130)
Венец178 дка (-97)
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1081 дка 
2740 (-211) от 3244 дка (-155) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3244 дка (-155)
Каолиново2700 дка (-161)
Никола Козлево504 дка (+56)
Каолиново40 дка (-50)
84
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 838 дка 
2710 от 3353 дка (+453) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2710 дка
Каолиново2710 дка
Област: Силистра643 дка (+453)
Дулово307 дка (+307)
Дулово190 дка
Дулово146 дка (+146)
57
2019
ХОЛДИНГ 15 710 дка (+436)  
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
2521 (+71) от 14 728 дка (+527) 
10 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград7384 дка (+469)
Исперих3300 дка (-12)
Исперих1683 дка (+211)
Исперих1484 дка (+266)
Исперих858 дка (+25)
Исперих47 дка (-21)
Исперих12 дка
Област: Шумен7344 дка (+58)
Венец2840 дка (+353)
Каолиново2521 дка (+71)
Венец1959 дка (-375)
Венец24 дка (+9)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2018 дка 
2018 (+2018) от 2018 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2018 дка (+2018)
Каолиново2018 дка (+2018)
86
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 1427 дка 
1937 от 17 128 дка (+197) 
12 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра15 191 дка (+197)
Дулово3996 дка (+458)
Дулово3759 дка (+87)
Дулово1593 дка (+164)
Дулово1305 дка (-930)
Дулово1005 дка (+44)
Дулово998 дка (+293)
Дулово862 дка (+35)
Дулово592 дка
Дулово583 дка (+11)
Алфатар348 дка (+35)
Алфатар150 дка
Област: Шумен1937 дка
Каолиново1937 дка
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1231 дка 
1231 от 1231 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1231 дка (+7)
Каолиново1231 дка (+7)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1135 дка 
1135 (+1135) от 1135 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1135 дка (+1135)
Каолиново1135 дка (+1135)
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 334 дка 
1002 от 1002 дка (+39) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1002 дка (+39)
Каолиново958 дка (-5)
Каолиново24 дка (+24)
Каолиново20 дка (+20)
Комасационен фактор: 815 дка 
815 от 815 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен815 дка
Каолиново815 дка
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 812 дка 
812 (+812) от 812 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен812 дка (+812)
Каолиново812 дка (+812)
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 759 дка 
759 (+759) от 759 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен759 дка (+759)
Каолиново759 дка (+759)
75
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 320 дка 
620 от 10 566 дка (-252) 
33 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6637 дка (-297)
Добрич-селска884 дка
Шабла739 дка (-49)
Добрич-селска697 дка (-133)
Шабла568 дка
Добрич-селска493 дка (+16)
Добрич-селска374 дка
Добрич-селска322 дка
Шабла262 дка
Добрич-селска244 дка (+28)
Добрич-селска223 дка (-28)
Тервел217 дка (+84)
Тервел174 дка
Добрич-селска173 дка (-16)
Каварна144 дка
Тервел136 дка (-36)
Генерал Тошево133 дка
Добрич-селска130 дка (+130)
Добрич-селска113 дка
Добрич-селска106 дка
Добрич-селска95 дка (-5)
Добрич-селска94 дка
Тервел77 дка (-190)
Генерал Тошево61 дка
Добрич-селска59 дка
Добрич-селска52 дка (-28)
Тервел40 дка (+40)
Тервел27 дка (-110)
Област: Варна3162 дка (+56)
Вълчи дол2370 дка (-55)
Вълчи дол669 дка (+111)
Вълчи дол79 дка
Вълчи дол44 дка
Област: Шумен767 дка (-11)
Каолиново620 дка
Никола Козлево147 дка (-11)
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1264 дка 
527 (+72) от 2527 дка (+270) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2527 дка (+270)
Никола Козлево2000 дка (+198)
Каолиново527 дка (+72)
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 516 дка 
516 от 516 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен516 дка
Каолиново516 дка
Комасационен фактор: 434 дка 
434 (+434) от 434 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен434 дка (+434)
Каолиново434 дка (+434)
Комасационен фактор: 425 дка 
425 (+425) от 425 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен425 дка (+425)
Каолиново425 дка (+425)
62
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 595 дка 
419 от 1786 дка (+18) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1786 дка (+18)
Нови пазар1364 дка (+15)
Каолиново419 дка
Нови пазар3 дка (+3)
Комасационен фактор: 202 дка 
403 от 403 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен403 дка
Каолиново334 дка
Каолиново69 дка
Комасационен фактор: 376 дка 
376 (+376) от 376 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен376 дка (+376)
Каолиново376 дка (+376)
62
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 527 дка 
373 от 9478 дка (+1535) 
18 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Силистра4304 дка (-85)
Дулово2232 дка (+46)
Дулово783 дка (-36)
Алфатар561 дка
Алфатар294 дка (-71)
Дулово283 дка (-9)
Дулово65 дка (-40)
Дулово61 дка
Дулово25 дка (+25)
Област: Търговище3166 дка (+218)
Омуртаг1435 дка (+67)
Омуртаг676 дка (-11)
Омуртаг380 дка (+88)
Омуртаг354 дка (+9)
Омуртаг216 дка (+39)
Омуртаг67 дка (-12)
Омуртаг38 дка (+38)
Област: Шумен2008 дка (+1402)
Велики Преслав1473 дка (+1473)
Каолиново373 дка
Върбица162 дка (-71)
Комасационен фактор: 365 дка 
365 от 365 дка (+15) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен365 дка (+15)
Каолиново365 дка (+15)
Комасационен фактор: 334 дка 
334 от 334 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен334 дка (+1)
Каолиново334 дка (+1)
45
2019
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3574 дка 
325 от 17 872 дка (-5832) 
5 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен14 778 дка (-5754)
Никола Козлево9205 дка (-1683)
Никола Козлево4914 дка (-4405)
Никола Козлево334 дка (+334)
Каолиново325 дка
Област: Добрич3094 дка (-78)
Добрич-селска3094 дка (-78)
Комасационен фактор: 312 дка 
312 от 312 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен312 дка (+1)
Каолиново312 дка (+1)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Каолиново обл. Шумен Страна Холдинг
74
2019
ХОЛДИНГ 14 307 дка  
Страна: 82
48
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 4869 дка 
9737 от 9737 дка 
Шумен: 26 Страна: 692
72
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 3751 дка 
9713 (+98) от 11 253 дка (+146) 
Шумен: 16 Страна: 521
74
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1604 дка 
6240 (-199) от 6417 дка (-291) 
Шумен: 51 Страна: 1264
74
2019
ХОЛДИНГ 14 307 дка  
Страна: 82
68
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 4570 дка 
4570 от 4570 дка 
Шумен: 74 Страна: 1877
70
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 926 дка 
3847 от 4628 дка (+574) 
Шумен: 94 Страна: 1856
56
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1791 дка 
3404 (-130) от 3582 дка (-227) 
Шумен: 98 Страна: 2304
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1081 дка 
2740 (-211) от 3244 дка (-155) 
Шумен: 107 Страна: 2480
84
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 838 дка 
2710 от 3353 дка (+453) 
Шумен: 122 Страна: 2417
57
2019
ХОЛДИНГ 15 710 дка (+436)  
Страна: 75
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
2521 (+71) от 14 728 дка (+527) 
Шумен: 46 Страна: 302
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 2018 дка 
2018 (+2018) от 2018 дка 
Шумен: 148 Страна: 3387
86
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 1427 дка 
1937 от 17 128 дка (+197) 
Шумен: 153 Страна: 212
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1231 дка 
1231 от 1231 дка (+7) 
Шумен: 188 Страна: 4497
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 1135 дка 
1135 (+1135) от 1135 дка 
Шумен: 199 Страна: 4700
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 334 дка 
1002 от 1002 дка (+39) 
Шумен: 208 Страна: 5027
Комасационен фактор: 815 дка 
815 от 815 дка 
Шумен: 226 Страна: 5628
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 812 дка 
812 (+812) от 812 дка 
Шумен: 227 Страна: 5641
Категория: 3.05 / 92% 
Комасационен фактор: 759 дка 
759 (+759) от 759 дка 
Шумен: 235 Страна: 5881
75
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 320 дка 
620 от 10 566 дка (-252) 
Шумен: 233 Страна: 581
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1264 дка 
527 (+72) от 2527 дка (+270) 
Шумен: 126 Страна: 2943
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 516 дка 
516 от 516 дка 
Шумен: 263 Страна: 7342
Комасационен фактор: 434 дка 
434 (+434) от 434 дка 
Шумен: 286 Страна: 8091
Комасационен фактор: 425 дка 
425 (+425) от 425 дка 
Шумен: 289 Страна: 8209
62
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 595 дка 
419 от 1786 дка (+18) 
Шумен: 162 Страна: 3660
Комасационен фактор: 202 дка 
403 от 403 дка 
Шумен: 294 Страна: 8469
Комасационен фактор: 376 дка 
376 (+376) от 376 дка 
Шумен: 305 Страна: 8796
62
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 527 дка 
373 от 9478 дка (+1535) 
Шумен: 149 Страна: 717
Комасационен фактор: 365 дка 
365 от 365 дка (+15) 
Шумен: 308 Страна: 8930
Комасационен фактор: 334 дка 
334 от 334 дка (+1) 
Шумен: 314 Страна: 9337
45
2019
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3574 дка 
325 от 17 872 дка (-5832) 
Шумен: 8 Страна: 189
Комасационен фактор: 312 дка 
312 от 312 дка (+1) 
Шумен: 318 Страна: 9688

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Каолиново, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Серес Агро ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Каолиново (2022)

7
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.41900416002200
2021.33500135003500
2021.28501850850
20211200199268503500
2022.4263999503000
2022.3153849502800
2022.2181249502300
2022.11858410003392
20222123219503392
2023.32933320003700
2023.23125427003500
2023.1165039503000
20232625109503700

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Серес Агро ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Серес Агро ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Серес Агро ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Серес Агро ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Серес Агро ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Серес Агро ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
48
72
74
68
Серес Агро ЕООД70
56
84
86
75
62
62
45

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
48
72
74
68
Серес Агро ЕООД70
56
84
86
75
62
62
45

Няма намерени резултати

83 316 дка
66 882 дка
8443
6591 (78%)
3.33
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
367 859
412 398
51453
6958
7321
846
9280

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.