Каспичан обл. Шумен

Обща информация
 

Каспичан

 
 
8
 
111 371 
 
52
 
4 / 79%
 
Обяви за земеделска земя в Каспичан
Средни оценки
 
 
57
 
57

Арендатори в община Каспичан

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
71
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2658 дка 
10 475 (+269) от 15 947 дка (+102) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен15 947 дка (+102)
Каспичан10 475 дка (+269)
Шумен2196 дка (-83)
Шумен1471 дка (-138)
Шумен731 дка (+160)
Шумен660 дка (-106)
Шумен414 дка
57
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 2007 дка 
9371 (+95) от 10 037 дка (+97) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен10 037 дка (+97)
Каспичан7635 дка (+340)
Каспичан1400 дка (+29)
Шумен594 дка (+1)
Каспичан336 дка (-274)
Нови пазар72 дка (+1)
87
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3063 дка 
8581 (+26) от 9188 дка (+89) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9188 дка (+89)
Каспичан6287 дка (+21)
Каспичан2294 дка (+5)
Шумен607 дка (+63)
70
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2448 дка 
7345 от 7345 дка (+343) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7345 дка (+343)
КаспичанЗлатна нива4325 дка (+256)
КаспичанПлиска2542 дка (+20)
КаспичанВърбяне478 дка (+67)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 6250 дка 
6250 от 6250 дка (-329) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен6250 дка (-329)
Каспичан6250 дка (-329)
60
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1555 дка 
5736 (-119) от 7773 дка (-20) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7773 дка (-20)
Каспичан4179 дка (-35)
Каспичан1557 дка (-84)
Нови пазар1388 дка (+98)
Нови пазар510 дка
Шумен139 дка (+1)
72
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1195 дка 
5425 (-201) от 5976 дка (-49) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен5976 дка (-49)
Каспичан4207 дка (-169)
Каспичан870 дка (+373)
Нови пазар551 дка (+152)
Каспичан229 дка (+31)
Каспичан119 дка (-436)
39
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1222 дка 
4937 (+7) от 6110 дка (+2) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен6110 дка (+2)
Каспичан4678 дка (+19)
Шумен1161 дка (-17)
Каспичан220 дка (-51)
Каспичан39 дка (+39)
Нови пазар12 дка (+12)
44
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1137 дка 
4361 (+257) от 4547 дка (+146) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4547 дка (+146)
Каспичан4135 дка (+31)
Нови пазар186 дка (-111)
Каспичан128 дка (+128)
Каспичан98 дка (+98)
78
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
3811 (+25) от 7792 дка (+201) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7792 дка (+201)
Каспичан3513 дка (+9)
Шумен2320 дка (-5)
Шумен1110 дка (-8)
Шумен551 дка (+189)
Каспичан246 дка (+16)
Каспичан52 дка
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1577 дка 
3398 (+608) от 6308 дка (+615) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3398 дка (+608)
Каспичан3398 дка (+608)
Област: Варна2910 дка (+7)
Провадия2724 дка (+7)
Провадия131 дка
Провадия55 дка
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 1002 дка 
3007 от 3007 дка (+88) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3007 дка (+88)
Каспичан2574 дка (+94)
Каспичан332 дка (-6)
Каспичан101 дка
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
2998 (+2998) от 16 207 дка (+2528) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 209 дка (-470)
Провадия5693 дка (+257)
Провадия4978 дка (-42)
Ветрино1315 дка (-89)
Провадия710 дка (-737)
Провадия235 дка (+58)
Провадия190 дка (+22)
Провадия68 дка (+61)
Провадия20 дка
Област: Шумен2998 дка (+2998)
Каспичан2998 дка (+2998)
74
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1346 дка 
2962 (+168) от 4038 дка (-114) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4038 дка (-114)
Каспичан2844 дка (+168)
Шумен1076 дка (-282)
Каспичан118 дка
42
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2063 дка 
2910 от 26 821 дка (-49) 
13 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен26 821 дка (-49)
Шумен10 992 дка
Нови пазар6659 дка (-52)
Каспичан1772 дка
Хитрино1765 дка (-22)
Хитрино1742 дка (-20)
Шумен1638 дка
Каспичан964 дка
Шумен907 дка (+2)
Каспичан174 дка
Шумен83 дка (+1)
Нови пазар57 дка
Нови пазар42 дка (+42)
Шумен26 дка
9
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1344 дка 
2683 (-268) от 5377 дка (-181) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2694 дка (+87)
Провадия2340 дка (+20)
Провадия290 дка (+3)
Провадия64 дка (+64)
Област: Шумен2683 дка (-268)
Каспичан2683 дка (-268)
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 848 дка 
2446 (+259) от 3390 дка (+160) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3390 дка (+160)
Каспичан1336 дка (+266)
Каспичан953 дка (+73)
Нови пазар944 дка (-99)
Каспичан157 дка (-80)
80
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 841 дка 
2434 (+88) от 5885 дка (+76) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен5885 дка (+76)
Шумен3115 дка (-44)
Каспичан2186 дка (+88)
Шумен250 дка (+1)
Каспичан248 дка
Шумен42 дка (+42)
Шумен34 дка
Шумен10 дка (-11)
58
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 590 дка 
2359 от 2359 дка (+199) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2359 дка (+199)
Каспичан1109 дка (+65)
Каспичан696 дка (+118)
Каспичан519 дка (-19)
Каспичан35 дка (+35)
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 2070 дка 
2070 от 2070 дка (-36) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2070 дка (-36)
Каспичан2070 дка (-36)
42
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 3373 дка 
1895 (+503) от 10 120 дка (+625) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен10 120 дка (+625)
Шумен8225 дка (+122)
Каспичан1820 дка (+428)
Каспичан75 дка (+75)
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 604 дка 
1723 от 1812 дка (+13) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1812 дка (+13)
Каспичан1607 дка (+13)
Каспичан116 дка
Нови пазар89 дка
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
1200 (-31) от 15 194 дка (+218) 
7 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 994 дка (+249)
Провадия5384 дка (-33)
Провадия5035 дка (+12)
Ветрино2041 дка (+200)
Дългопол1424 дка (+131)
Провадия60 дка
Провадия50 дка (-61)
Област: Шумен1200 дка (-31)
Каспичан1200 дка (-31)
Комасационен фактор: 498 дка 
996 от 996 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен996 дка
Каспичан840 дка
Каспичан156 дка
44
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 978 дка 
978 от 978 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен978 дка (-2)
Каспичан978 дка (-2)
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 341 дка 
959 (-41) от 1706 дка (-52) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1706 дка (-52)
Каспичан959 дка (-41)
Нови пазар583 дка (-93)
Нови пазар83 дка (+1)
Нови пазар59 дка (+59)
Нови пазар22 дка (+22)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 248 дка 
745 от 745 дка (-347) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен745 дка (-347)
Каспичан563 дка (-168)
Каспичан139 дка (-47)
Каспичан43 дка (-132)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3131 дка 
712 (+10) от 9394 дка (-332) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен9394 дка (-332)
Нови пазар7319 дка (-313)
Нови пазар1363 дка (-29)
Каспичан712 дка (+10)
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 800 дка 
702 (+17) от 3999 дка (-8) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3999 дка (-8)
Шумен2417 дка (-442)
Хитрино488 дка (+25)
Каспичан409 дка (+17)
Шумен392 дка (+392)
Каспичан293 дка
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 862 дка 
636 от 4310 дка (+2747) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4310 дка (+2747)
Шумен2813 дка (+2813)
Каспичан636 дка
Шумен328 дка (+1)
Шумен280 дка (-50)
Хитрино253 дка (-17)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Каспичан обл. Шумен Страна
71
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 2658 дка 
10 475 (+269) от 15 947 дка (+102) 
Шумен: 6 Страна: 252
57
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 2007 дка 
9371 (+95) от 10 037 дка (+97) 
Шумен: 23 Страна: 644
87
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3063 дка 
8581 (+26) от 9188 дка (+89) 
Шумен: 29 Страна: 753
70
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2448 дка 
7345 от 7345 дка (+343) 
Шумен: 45 Страна: 1071
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 6250 дка 
6250 от 6250 дка (-329) 
Шумен: 53 Страна: 1307
60
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1555 дка 
5736 (-119) от 7773 дка (-20) 
Шумен: 41 Страна: 979
72
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1195 дка 
5425 (-201) от 5976 дка (-49) 
Шумен: 60 Страна: 1394
39
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1222 дка 
4937 (+7) от 6110 дка (+2) 
Шумен: 55 Страна: 1355
44
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1137 дка 
4361 (+257) от 4547 дка (+146) 
Шумен: 75 Страна: 1887
78
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1299 дка 
3811 (+25) от 7792 дка (+201) 
Шумен: 40 Страна: 976
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1577 дка 
3398 (+608) от 6308 дка (+615) 
Шумен: 101 Страна: 1287
Категория: 3.13 / 88% 
Комасационен фактор: 1002 дка 
3007 от 3007 дка (+88) 
Шумен: 113 Страна: 2630
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
2998 (+2998) от 16 207 дка (+2528) 
Шумен: 114 Страна: 245
74
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1346 дка 
2962 (+168) от 4038 дка (-114) 
Шумен: 89 Страна: 2097
42
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 2063 дка 
2910 от 26 821 дка (-49) 
Шумен: 1 Страна: 79
9
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1344 дка 
2683 (-268) от 5377 дка (-181) 
Шумен: 123 Страна: 1572
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 848 дка 
2446 (+259) от 3390 дка (+160) 
Шумен: 102 Страна: 2389
80
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 841 дка 
2434 (+88) от 5885 дка (+76) 
Шумен: 61 Страна: 1416
58
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 590 дка 
2359 от 2359 дка (+199) 
Шумен: 132 Страна: 3076
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 2070 дка 
2070 от 2070 дка (-36) 
Шумен: 143 Страна: 3352
42
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 3373 дка 
1895 (+503) от 10 120 дка (+625) 
Шумен: 21 Страна: 632
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 604 дка 
1723 от 1812 дка (+13) 
Шумен: 158 Страна: 3628
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
1200 (-31) от 15 194 дка (+218) 
Шумен: 193 Страна: 281
Комасационен фактор: 498 дка 
996 от 996 дка 
Шумен: 209 Страна: 5042
44
2019
На печалба
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 978 дка 
978 от 978 дка (-2) 
Шумен: 213 Страна: 5092
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 341 дка 
959 (-41) от 1706 дка (-52) 
Шумен: 166 Страна: 3753
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 248 дка 
745 от 745 дка (-347) 
Шумен: 237 Страна: 5954
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3131 дка 
712 (+10) от 9394 дка (-332) 
Шумен: 27 Страна: 728
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 800 дка 
702 (+17) от 3999 дка (-8) 
Шумен: 91 Страна: 2105
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 862 дка 
636 от 4310 дка (+2747) 
Шумен: 81 Страна: 1984

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Каспичан, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Бразда ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Каспичан (2022)

8
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201055
2021.41300113001300
2021.31289310001666
2021.21582810002222
2021.11483313501650
2021115614851510002222
2022.4180026003000
2022.3116182923000
2022.21989142924000
2022.11260113042500
202216331560352924000
2023.33840529006000
2023.22825410004500
2023.13831625004687
202335661510006000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Бразда ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Бразда ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Бразда ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Бразда ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Бразда ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Бразда ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
71
57
87
Бразда ЕООД70
60
72
39
44
78
74
42
9
80
58
42
49
44

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
71
57
87
Бразда ЕООД70
60
72
39
44
78
74
42
9
80
58
42
49
44

Няма намерени резултати

141 235 дка
111 371 дка
25 336
15 543 (61%)
3.92
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
371 256
435 016
524 077
67010
71795
8977
9901
10202

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.