Ветрино обл. Варна

Обща информация
 

Ветрино

 
 
10
 
164 756
 
81
 
3.25 / 89%
 
Обяви за земеделска земя във Ветрино
Средни оценки
 
 
55
 
50

Арендатори в община Ветрино

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
55
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
22 311 (+39) от 25 333 дка (+57) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна25 333 дка (+57)
Ветрино15 605 дка (+56)
Ветрино4198 дка (-9)
Ветрино2442 дка (-8)
Провадия2390 дка (+25)
Провадия446 дка
Провадия186 дка (-7)
Ветрино66 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
20 501 (+6582) от 57 897 дка (+14 671) 
20 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен23 096 дка (+8065)
Смядово12 066 дка (+3646)
Смядово7001 дка (+4058)
Велики Преслав3380 дка (+360)
Велики Преслав296 дка
Смядово281 дка (-1)
Смядово34 дка
Смядово28 дка (+2)
Смядово10 дка
Област: Варна20 501 дка (+6582)
Ветрино13 927 дка (+5650)
Ветрино4159 дка (+902)
Ветрино1907 дка (+43)
Ветрино508 дка (-13)
Област: Търговище8135 дка (-110)
Попово5200 дка (-94)
Попово989 дка (-7)
Търговище751 дка (+7)
Попово732 дка (-16)
Попово394 дка
Търговище37 дка
Търговище32 дка
Област: Разград6165 дка (+68)
Разград6165 дка (+68)
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
17 598 от 17 598 дка (+593) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна17 598 дка (+593)
Ветрино15 455 дка (+372)
Ветрино934 дка (+65)
Ветрино922 дка (+49)
Ветрино193 дка (+107)
Ветрино70 дка
Ветрино24 дка
62
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2411 дка 
9244 (-1) от 9644 дка (+54) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9644 дка (+22)
ВетриноНеофит Рилски9129 дка (+16)
ПровадияПетров дол368 дка (+23)
ВетриноВетрино115 дка (-17)
ПровадияСтароселец32 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
67
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 3735 дка 
7470 от 7470 дка (-5579) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7470 дка (-5579)
Ветрино5760 дка (+317)
Ветрино1710 дка (-5896)
42
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 3684 дка 
7367 от 7367 дка (-53) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7367 дка (-53)
Ветрино4080 дка (-14)
Ветрино3287 дка (-39)
58
2019
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 2688 дка 
7004 (+313) от 8065 дка (-9) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8065 дка (-9)
Ветрино6761 дка (+343)
Девня1061 дка (-322)
Ветрино243 дка (-30)
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
6323 (+9) от 13 274 дка (+35) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (-17)
Вълчи дол4588 дка (-63)
Ветрино4463 дка (-52)
Ветрино1603 дка (+12)
Вълчи дол1357 дка (+35)
Вълчи дол657 дка (+1)
Вълчи дол164 дка
Ветрино138 дка (+49)
Вълчи дол133 дка (+1)
Ветрино119 дка
Вълчи дол37 дка
Вълчи дол15 дка
65
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3066 дка 
5918 (-1248) от 6131 дка (-1265) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5918 дка (-1248)
Ветрино5918 дка (-1248)
Област: Шумен213 дка (-17)
Нови пазар213 дка (-17)
39
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1908 дка 
5723 от 5723 дка (-88) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5723 дка (-88)
Ветрино3080 дка (-43)
Ветрино2409 дка (-45)
Ветрино234 дка
49
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 4603 дка 
4603 от 4603 дка (+276) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4603 дка (+276)
Ветрино4603 дка (+276)
38
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1552 дка 
4586 (-15) от 4655 дка (-8) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4586 дка (-15)
Ветрино4231 дка (-89)
Ветрино355 дка (+74)
Област: Шумен69 дка (+7)
Нови пазар69 дка (+7)
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
58
2019
На печалба
Категория: 3.74 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
4356 (+230) от 27 209 дка (-33) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна27 209 дка (-33)
Провадия11 603 дка (+30)
Провадия4855 дка (-95)
Провадия4484 дка (+11)
Ветрино4356 дка (+230)
Провадия1425 дка (-12)
Провадия335 дка
Провадия132 дка
Провадия19 дка (-197)
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
91
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1325 дка 
3529 от 17 227 дка (+5055) 
13 землища, 7 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5619 дка (-497)
Ветово5619 дка (-497)
Област: Разград5517 дка (-32)
Цар Калоян2398 дка (-119)
Цар Калоян1597 дка (+73)
Разград946 дка (-44)
Разград413 дка (+77)
Разград112 дка (-19)
Разград51 дка
Област: Варна3529 дка
Ветрино3529 дка
Област: Шумен2055 дка
Смядово2055 дка
Област: Търговище507 дка
Попово287 дка
Търговище91 дка
Попово80 дка
Търговище49 дка
33
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 868 дка 
3247 от 3470 дка (+203) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3470 дка (+203)
Ветрино2593 дка (+204)
Ветрино535 дка (-1)
Вълчи дол223 дка
Ветрино119 дка
42
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1117 дка 
2674 (-312) от 4467 дка (+1481) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2674 дка (-312)
Ветрино2575 дка (-312)
Ветрино99 дка
Област: Шумен1793 дка
Нови пазар1656 дка
Нови пазар137 дка
34
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
37
2019
На печалба
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
2638 от 2638 дка (-1290) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2638 дка (-1290)
Ветрино2518 дка (-1290)
Ветрино120 дка
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1129 дка 
2145 от 2258 дка (-1) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2258 дка (-1)
Ветрино2145 дка
Вълчи дол113 дка (-1)
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
2041 (+200) от 15 194 дка (+218) 
7 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 994 дка (+249)
Провадия5384 дка (-33)
Провадия5035 дка (+12)
Ветрино2041 дка (+200)
Дългопол1424 дка (+131)
Провадия60 дка
Провадия50 дка (-61)
Област: Шумен1200 дка (-31)
Каспичан1200 дка (-31)
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 988 дка 
1975 от 1975 дка (+37) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1975 дка (+37)
Ветрино1595 дка (+37)
Ветрино380 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1785 дка 
1785 от 1785 дка (-165) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1785 дка (-165)
Ветрино1785 дка (-165)
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1540 (+87) от 5700 дка (+1357) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5700 дка (+301)
Девня1522 дка (+268)
Провадия1465 дка (+4)
Ветрино1056 дка
Провадия934 дка (+32)
Ветрино307 дка (+33)
Ветрино177 дка (+54)
Провадия138 дка (+14)
Провадия68 дка (-104)
Провадия33 дка
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
1315 (-89) от 16 207 дка (+2528) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 209 дка (-470)
Провадия5693 дка (+257)
Провадия4978 дка (-42)
Ветрино1315 дка (-89)
Провадия710 дка (-737)
Провадия235 дка (+58)
Провадия190 дка (+22)
Провадия68 дка (+61)
Провадия20 дка
Област: Шумен2998 дка
Каспичан2998 дка
52
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1244 дка 
1244 от 1244 дка (+101) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1244 дка (+101)
Ветрино1244 дка (+101)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1017 дка 
1017 от 1017 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1017 дка (-9)
Ветрино1017 дка (-9)
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 247 дка 
988 (-212) от 988 дка (-201) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна988 дка (-212)
Ветрино624 дка (-54)
Ветрино234 дка (-158)
Ветрино119 дка
Ветрино11 дка
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 987 дка 
987 от 987 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна987 дка
Ветрино987 дка
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 315 дка 
945 от 945 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна945 дка
Ветрино482 дка
Ветрино359 дка
Ветрино104 дка
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 408 дка 
691 от 815 дка (-13) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна691 дка
Ветрино691 дка
Област: София124 дка (-13)
Самоков124 дка (-13)
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 664 дка 
664 от 664 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна664 дка (+2)
Ветрино664 дка (+2)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Ветрино обл. Варна Страна Холдинг
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 17
55
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
22 311 (+39) от 25 333 дка (+57) 
Варна: 4 Страна: 90
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
20 501 (+6582) от 57 897 дка (+14 671) 
Варна: 5 Страна: 18
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
17 598 от 17 598 дка (+593) 
Варна: 12 Страна: 198
62
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2411 дка 
9244 (-1) от 9644 дка (+54) 
Варна: 29 Страна: 695
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
67
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 3735 дка 
7470 от 7470 дка (-5579) 
Варна: 50 Страна: 1049
42
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 3684 дка 
7367 от 7367 дка (-53) 
Варна: 51 Страна: 1066
58
2019
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 2688 дка 
7004 (+313) от 8065 дка (-9) 
Варна: 41 Страна: 921
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
6323 (+9) от 13 274 дка (+35) 
Варна: 17 Страна: 371
65
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3066 дка 
5918 (-1248) от 6131 дка (-1265) 
Варна: 74 Страна: 1342
39
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1908 дка 
5723 от 5723 дка (-88) 
Варна: 80 Страна: 1459
49
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 4603 дка 
4603 от 4603 дка (+276) 
Варна: 101 Страна: 1849
38
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 1552 дка 
4586 (-15) от 4655 дка (-8) 
Варна: 104 Страна: 1830
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 17
58
2019
На печалба
Категория: 3.74 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
4356 (+230) от 27 209 дка (-33) 
Варна: 2 Страна: 76
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
Страна: 40
91
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1325 дка 
3529 от 17 227 дка (+5055) 
Варна: 126 Страна: 210
33
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 868 дка 
3247 от 3470 дка (+203) 
Варна: 129 Страна: 2335
42
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1117 дка 
2674 (-312) от 4467 дка (+1481) 
Варна: 154 Страна: 1908
34
2019
ХОЛДИНГ 2739 дка (-1189)  
Страна: 132
37
2019
На печалба
Категория: 3.19 / 85% 
Комасационен фактор: 1319 дка 
2638 от 2638 дка (-1290) 
Варна: 156 Страна: 2859
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1129 дка 
2145 от 2258 дка (-1) 
Варна: 172 Страна: 3151
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
2041 (+200) от 15 194 дка (+218) 
Варна: 16 Страна: 282
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 988 дка 
1975 от 1975 дка (+37) 
Варна: 187 Страна: 3409
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1785 дка 
1785 от 1785 дка (-165) 
Варна: 194 Страна: 3635
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1540 (+87) от 5700 дка (+1357) 
Варна: 81 Страна: 1467
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
1315 (-89) от 16 207 дка (+2528) 
Варна: 18 Страна: 246
52
2019
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1244 дка 
1244 от 1244 дка (+101) 
Варна: 235 Страна: 4440
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1017 дка 
1017 от 1017 дка (-9) 
Варна: 253 Страна: 4947
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 247 дка 
988 (-212) от 988 дка (-201) 
Варна: 254 Страна: 5023
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 987 дка 
987 от 987 дка 
Варна: 255 Страна: 5025
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 315 дка 
945 от 945 дка 
Варна: 261 Страна: 5148
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 408 дка 
691 от 815 дка (-13) 
Варна: 290 Страна: 5582
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 664 дка 
664 от 664 дка (+2) 
Варна: 291 Страна: 6303

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Ветрино, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Ветрино (2022)

10
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201395
2021.419001913502349
2021.318561515002540
2021.21830615802500
2021116218734013502540
2022.42803214004000
2022.32660314004166
2022.22215125004166
2022.11990354003520
20222400994004166
2023.12947195006519
20232947195006519

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
55
80
43
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов62
67
42
58
53
65
39
49
38
58
91
33
42
37
49
43
52

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
55
80
43
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов62
67
42
58
53
65
39
49
38
58
91
33
42
37
49
43
52

Няма намерени резултати

196 236 дка
164 756 дка
28 554
23 013 (81%)
3.33
2
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
174
254 212
378 439
450 533
55464
64749
71591
9742
10433

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.