Невша общ. Ветрино

Обща информация
 

Невша

 
 
 
492
 
51233
 
20 487 (+134) 
 
13
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Невша
Средни оценки
 
 
66
 
55
 
50

Арендатори в Невша

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
65
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3066 дка 
5918 (-1248) от 6131 дка (-1265) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5918 дка (-1248)
Ветрино5918 дка (-1248)
Област: Шумен213 дка (-17)
Нови пазар213 дка (-17)
49
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 4603 дка 
4603 от 4603 дка (+276) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4603 дка (+276)
Ветрино4603 дка (+276)
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
91
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1325 дка 
3529 от 17 227 дка (+5055) 
13 землища, 7 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5619 дка (-497)
Ветово5619 дка (-497)
Област: Разград5517 дка (-32)
Цар Калоян2398 дка (-119)
Цар Калоян1597 дка (+73)
Разград946 дка (-44)
Разград413 дка (+77)
Разград112 дка (-19)
Разград51 дка
Област: Варна3529 дка
Ветрино3529 дка
Област: Шумен2055 дка
Смядово2055 дка
Област: Търговище507 дка
Попово287 дка
Търговище91 дка
Попово80 дка
Търговище49 дка
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
2041 (+200) от 15 194 дка (+218) 
7 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 994 дка (+249)
ПровадияСнежина5384 дка (-33)
ПровадияСлавейково5035 дка (+12)
ВетриноНевша2041 дка (+200)
ДългополАспарухово1424 дка (+131)
ПровадияЧерноок60 дка
ПровадияГрадинарово50 дка (-61)
Област: Шумен1200 дка (-31)
КаспичанКосово1200 дка (-31)
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1785 дка 
1785 от 1785 дка (-165) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1785 дка (-165)
Ветрино1785 дка (-165)
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
1315 (-89) от 16 207 дка (+2528) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 209 дка (-470)
Провадия5693 дка (+257)
Провадия4978 дка (-42)
Ветрино1315 дка (-89)
Провадия710 дка (-737)
Провадия235 дка (+58)
Провадия190 дка (+22)
Провадия68 дка (+61)
Провадия20 дка
Област: Шумен2998 дка
Каспичан2998 дка
Комасационен фактор: 453 дка 
453 от 453 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна453 дка
Ветрино453 дка
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
86
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 626 дка 
286 (-2819) от 3754 дка (-2827) 
6 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3117 дка
Смядово3117 дка
Област: Варна481 дка (-2827)
Ветрино286 дка (-2819)
Вълчи дол195 дка (-8)
Област: Разград124 дка
Разград69 дка
Цар Калоян55 дка
Област: Търговище32 дка
Попово32 дка
Комасационен фактор: 193 дка 
193 от 193 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна193 дка
Ветрино193 дка
Комасационен фактор: 176 дка 
176 от 176 дка (-84) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна176 дка (-84)
Ветрино176 дка (-84)
Комасационен фактор: 168 дка 
168 от 168 дка (+59) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна168 дка (+59)
Ветрино168 дка (+59)
Комасационен фактор: 67 дка 
67 от 67 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна67 дка
Ветрино67 дка
53
2019
На печалба
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 745 дка 
0 от 5960 дка (-536)0
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5960 дка (-536)
Дългопол2921 дка (+115)
Дългопол1740 дка (-30)
Дългопол571 дка (+5)
Дългопол479 дка (-514)
Дългопол122 дка
Дългопол67 дка
Дългопол36 дка (-125)
Дългопол24 дка (+13)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Невша общ. Ветрино обл. Варна Страна Холдинг
65
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 3066 дка 
5918 (-1248) от 6131 дка (-1265) 
Ветрино: 9 Варна: 74 Страна: 1342
49
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 4603 дка 
4603 от 4603 дка (+276) 
Ветрино: 11 Варна: 101 Страна: 1849
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
Страна: 40
91
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1325 дка 
3529 от 17 227 дка (+5055) 
Ветрино: 14 Варна: 126 Страна: 209
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
2041 (+200) от 15 194 дка (+218) 
Ветрино: 19 Варна: 16 Страна: 282
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1785 дка 
1785 от 1785 дка (-165) 
Ветрино: 21 Варна: 194 Страна: 3636
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
1315 (-89) от 16 207 дка (+2528) 
Ветрино: 23 Варна: 18 Страна: 246
Комасационен фактор: 453 дка 
453 от 453 дка 
Ветрино: 38 Варна: 337 Страна: 7807
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
Страна: 40
86
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 626 дка 
286 (-2819) от 3754 дка (-2827) 
Ветрино: 49 Варна: 329 Страна: 2203
Комасационен фактор: 193 дка 
193 от 193 дка 
Ветрино: 58 Варна: 445 Страна: 11647
Комасационен фактор: 176 дка 
176 от 176 дка (-84) 
Ветрино: 60 Варна: 456 Страна: 11960
Комасационен фактор: 168 дка 
168 от 168 дка (+59) 
Ветрино: 61 Варна: 463 Страна: 12108
Комасационен фактор: 67 дка 
67 от 67 дка 
Ветрино: 73 Варна: 535 Страна: 13824
53
2019
На печалба
Категория: 4.24 / 43% 
Комасационен фактор: 745 дка 
0 от 5960 дка (-536)0
Ветрино: 79 Варна: 73 Страна: 1389

Ренти на арендаторите в Невша

Бели петна, бели петна за община Ветрино, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Найд - 62 - Найден Мавров

Цени на земеделската земя по обяви в Невша

11 юни 2021 г.
6 януари 2023 г.
26 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Ветрино (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Невша по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
930
2001
1685
ЕТ Найд - 62 - Найден Мавров969
1031
12
368

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
211192190240
298
56319921218
ЕТ Найд - 62 - Найден Мавров204178237192
641471522
11133518
96113225118

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
258
149
723
ЕТ Найд - 62 - Найден Мавров199
506
1549
321

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
8
49
ЕТ Найд - 62 - Найден Мавров34
53

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
74397288759373966131
40013997409343274603
11 79412 34711 41012 17217 227
ЕТ Найд - 62 - Найден Мавров15 49915 09114 87714 97615 194
19651967195019501785
17 02816 95217 17913 67916 207
453
18 56317 52216 77765813754
193
343339260260176
453310109168
7165656767
66155865625864965960
Общо83 36381 46680 47268 01371 918

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
72287073739471665918
40013997409343274603
3529
ЕТ Найд - 62 - Найден Мавров18431830183318412041
19651967195019501785
15491543141614041315
453
3140326431053105286
193
343339260260176
453310109168
7165656767
21
Общо20 20620 11120 12620 22920 534

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
65
49
91
ЕТ Найд - 62 - Найден Мавров49
86
53

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
65
49
91
ЕТ Найд - 62 - Найден Мавров49
86
53

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Невша (Ветрино)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.