Ветово обл. Русе

Обща информация
 

Ветово

 
 
6
 
160 806 
 
69
 
3.3 / 88%
 
Обяви за земеделска земя във Ветово
Средни оценки
 
 
58
 
53

Арендатори в община Ветово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
78
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 6952 дка 
13 904 от 13 904 дка (-28) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе13 904 дка (-28)
Ветово11 579 дка (-88)
Ветово2325 дка (+60)
70
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2267 дка 
11 335 от 11 335 дка (+620) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе11 335 дка (+620)
Ветово7697 дка (+389)
Ветово3168 дка (+330)
Ветово316 дка (-52)
Ветово103 дка (-47)
Ветово51 дка
66
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 10 481 дка 
10 481 от 10 481 дка (-316) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе10 481 дка (-316)
Ветово10 481 дка (-316)
68
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 8721 дка 
8721 от 8721 дка (-306) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе8721 дка (-306)
ВетовоСмирненски8721 дка (-306)
37
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 2638 дка 
7915 от 7915 дка (-925) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе7915 дка (-925)
Ветово5768 дка (-461)
Ветово1928 дка (-466)
Ветово219 дка (+2)
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
91
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1325 дка 
5619 (-497) от 17 227 дка (+5055) 
13 землища, 7 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5619 дка (-497)
Ветово5619 дка (-497)
Област: Разград5517 дка (-32)
Цар Калоян2398 дка (-119)
Цар Калоян1597 дка (+73)
Разград946 дка (-44)
Разград413 дка (+77)
Разград112 дка (-19)
Разград51 дка
Област: Варна3529 дка (+3529)
Ветрино3529 дка (+3529)
Област: Шумен2055 дка (+2055)
Смядово2055 дка (+2055)
Област: Търговище507 дка
Попово287 дка
Търговище91 дка
Попово80 дка
Търговище49 дка
ХОЛДИНГ 12 438 дка (+113)  
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1777 дка 
5088 (-101) от 12 438 дка (+113) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Разград7350 дка (+214)
Разград6529 дка (+229)
Разград719 дка (+8)
Разград102 дка (-23)
Област: Русе5088 дка (-101)
Ветово4633 дка (-226)
Ветово201 дка (-11)
Ветово173 дка (+136)
Ветово81 дка
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1806 дка 
5046 (+49) от 7222 дка (+2225) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5046 дка (+49)
Ветово3560 дка (-102)
Ветово1317 дка (+151)
Ветово169 дка
Област: Разград2176 дка (+2176)
Цар Калоян2176 дка (+2176)
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1241 дка 
4792 (+160) от 4963 дка (+155) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4792 дка (+160)
Ветово1904 дка (+191)
Ветово1807 дка (-97)
Ветово1081 дка (+66)
Област: Разград171 дка (-5)
Разград171 дка (-5)
51
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4570 дка 
4570 от 4570 дка (+296) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4570 дка (+296)
Ветово4570 дка (+296)
63
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1582 дка 
4325 (+42) от 4745 дка (+72) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе4745 дка (+72)
Ветово3995 дка (+4)
Русе420 дка (+30)
Ветово330 дка (+38)
21
2019
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 6766 дка 
4106 (-63) от 47 365 дка (+11 897) 
7 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе47 365 дка (+11 897)
Иваново17 669 дка
Борово12 311 дка (-129)
Борово12 311 дка (+12 089)
Ветово3933 дка (-63)
Борово629 дка
Иваново339 дка
Ветово173 дка
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 953 дка 
3811 от 3811 дка (+890) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3811 дка (+890)
Ветово1895 дка (+331)
Ветово1421 дка (+64)
Ветово250 дка (+250)
Ветово245 дка (+245)
82
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3786 дка 
3786 от 3786 дка (+239) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3786 дка (+239)
Ветово3786 дка (+239)
72
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1832 дка 
3663 от 3663 дка (+32) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3663 дка (+32)
Ветово2722 дка (+37)
Ветово941 дка (-5)
84
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 3638 дка 
3638 от 3638 дка (+74) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3638 дка (+74)
Ветово3638 дка (+74)
50
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 3606 дка 
3606 от 3606 дка (-583) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3606 дка (-583)
Ветово3606 дка (-583)
20
2019
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1372 дка 
2744 от 2744 дка (-179) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2744 дка (-179)
Ветово2409 дка (-208)
Ветово335 дка (+29)
50
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 594 дка 
2679 (-1116) от 5344 дка (-633) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5344 дка (-633)
Ветово1709 дка (-188)
Русе1206 дка (+512)
Русе1125 дка (+169)
Ветово586 дка (-928)
Ветово313 дка
Русе196 дка (+90)
Русе124 дка (-288)
Ветово71 дка
Русе14 дка
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2627 дка 
2627 от 2627 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2627 дка
Ветово2627 дка
77
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1929 дка 
2560 от 3858 дка (+39) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе3858 дка (+39)
Ветово2560 дка (+39)
Иваново1298 дка
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2253 дка 
2253 (+2253) от 2253 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2253 дка (+2253)
Ветово2253 дка (+2253)
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2218 дка 
2218 от 2218 дка (-30) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2218 дка (-30)
Ветово2218 дка (-30)
63
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
2154 от 2154 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2154 дка (+7)
Ветово2154 дка (+7)
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 659 дка 
2042 (+11) от 5269 дка (+774) 
8 землища, 4 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище2797 дка (+593)
Попово885 дка (+291)
Антоново842 дка (+221)
Попово624 дка
Антоново365 дка
Попово81 дка (+81)
Област: Русе2042 дка (+11)
Ветово1610 дка (-14)
Ветово432 дка (+25)
Област: Разград430 дка (+170)
Разград430 дка (+170)
61
2019
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2010 дка 
2010 от 2010 дка (+156) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе2010 дка (+156)
Ветово2010 дка (+156)
71
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1770 дка 
1770 от 1770 дка (+38) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1770 дка (+38)
Ветово1770 дка (+38)
43
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1439 дка 
1767 (-149) от 2878 дка (-190) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1767 дка (-149)
Ветово1767 дка (-149)
Област: Разград1111 дка (-41)
Разград1111 дка (-41)
63
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 950 дка 
1683 (+50) от 1899 дка (+21) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1683 дка (+50)
Ветово1683 дка (+50)
Област: Разград216 дка (-29)
Разград216 дка (-29)
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 558 дка 
1673 от 1673 дка (+55) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе1673 дка (+55)
Ветово1431 дка (-62)
Ветово232 дка (+117)
Ветово10 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Ветово обл. Русе Страна Холдинг
78
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 6952 дка 
13 904 от 13 904 дка (-28) 
Русе: 14 Страна: 340
70
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2267 дка 
11 335 от 11 335 дка (+620) 
Русе: 22 Страна: 508
66
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 10 481 дка 
10 481 от 10 481 дка (-316) 
Русе: 26 Страна: 588
68
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 8721 дка 
8721 от 8721 дка (-306) 
Русе: 36 Страна: 821
37
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 2638 дка 
7915 от 7915 дка (-925) 
Русе: 44 Страна: 952
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
Страна: 42
91
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1325 дка 
5619 (-497) от 17 227 дка (+5055) 
Русе: 77 Страна: 210
ХОЛДИНГ 12 438 дка (+113)  
Страна: 93
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1777 дка 
5088 (-101) от 12 438 дка (+113) 
Русе: 92 Страна: 416
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1806 дка 
5046 (+49) от 7222 дка (+2225) 
Русе: 93 Страна: 1098
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1241 дка 
4792 (+160) от 4963 дка (+155) 
Русе: 96 Страна: 1726
51
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 4570 дка 
4570 от 4570 дка (+296) 
Русе: 102 Страна: 1876
63
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1582 дка 
4325 (+42) от 4745 дка (+72) 
Русе: 98 Страна: 1807
21
2019
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 6766 дка 
4106 (-63) от 47 365 дка (+11 897) 
Русе: 2 Страна: 22
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 953 дка 
3811 от 3811 дка (+890) 
Русе: 121 Страна: 2182
82
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 3786 дка 
3786 от 3786 дка (+239) 
Русе: 123 Страна: 2197
72
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 1832 дка 
3663 от 3663 дка (+32) 
Русе: 129 Страна: 2262
84
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 3638 дка 
3638 от 3638 дка (+74) 
Русе: 131 Страна: 2273
50
2019
На печалба
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 3606 дка 
3606 от 3606 дка (-583) 
Русе: 132 Страна: 2289
20
2019
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 1372 дка 
2744 от 2744 дка (-179) 
Русе: 159 Страна: 2811
50
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 594 дка 
2679 (-1116) от 5344 дка (-633) 
Русе: 82 Страна: 1583
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2627 дка 
2627 от 2627 дка 
Русе: 160 Страна: 2881
77
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1929 дка 
2560 от 3858 дка (+39) 
Русе: 119 Страна: 2162
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2253 дка 
2253 (+2253) от 2253 дка 
Русе: 179 Страна: 3176
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 2218 дка 
2218 от 2218 дка (-30) 
Русе: 183 Страна: 3206
63
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
2154 от 2154 дка (+7) 
Русе: 185 Страна: 3269
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 659 дка 
2042 (+11) от 5269 дка (+774) 
Русе: 189 Страна: 1608
61
2019
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 2010 дка 
2010 от 2010 дка (+156) 
Русе: 190 Страна: 3392
71
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1770 дка 
1770 от 1770 дка (+38) 
Русе: 207 Страна: 3683
43
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1439 дка 
1767 (-149) от 2878 дка (-190) 
Русе: 208 Страна: 2717
63
2019
На печалба
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 950 дка 
1683 (+50) от 1899 дка (+21) 
Русе: 211 Страна: 3530
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 558 дка 
1673 от 1673 дка (+55) 
Русе: 213 Страна: 3799

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Ветово, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Емин Закиф - С

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Ветово (2022)

6
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201128
2021.32000219992000
2021.21841418001869
202113271894618002000
2022.42915324453300
2022.3276874093400
2022.2169173512400
2022.13946319495000
202217402590203515000
2023.333381123315100
2023.22948324453200
2023.126861120003400
202330042520005100

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Емин Закиф - С

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Емин Закиф - С

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Емин Закиф - С

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Емин Закиф - С

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Емин Закиф - С
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Емин Закиф - С
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
78
70
66
ЕТ Емин Закиф - С68
37
91
51
63
21
82
72
84
50
20
50
77
63
61
71
43
63

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
78
70
66
ЕТ Емин Закиф - С68
37
91
51
63
21
82
72
84
50
20
50
77
63
61
71
43
63

Няма намерени резултати

181 401 дка
160 806 дка
26 526
17 383 (66%)
3.55
3
3

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
2228
3107 776
448 638
518 019
66705
828
97

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.