Дългопол обл. Варна

Обща информация
 

Дългопол

 
 
17
 
90 423 
 
56
 
4.25 / 76%
 
Обяви за земеделска земя в Дългопол
Средни оценки
 
 
50
 
50

Арендатори в община Дългопол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
18
2019
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1499 дка 
7493 от 7493 дка (-403) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7493 дка (-403)
ДългополЛопушна4024 дка (-86)
ДългополПоляците2415 дка (-85)
ДългополМедовец910 дка (-223)
ДългополАрковна95 дка (-2)
ДългополСладка вода49 дка (-7)
44
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
7038 от 7038 дка (+315) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7038 дка (+315)
ДългополДългопол2796 дка (+328)
ДългополКрасимир2682 дка (-94)
ДългополРояк710 дка (-41)
ДългополЦонево515 дка
ДългополБоряна252 дка (+131)
ДългополКомунари83 дка (-9)
77
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1685 дка 
6741 от 6741 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6741 дка
ДългополБоряна2835 дка
ДългополРояк1851 дка
ДългополСава1114 дка
ДългополЦонево941 дка
54
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 745 дка 
5960 от 5960 дка (-536) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5960 дка (-536)
ДългополДългопол2921 дка (+115)
ДългополКомунари1740 дка (-30)
ДългополРояк571 дка (+5)
ДългополАспарухово479 дка (-514)
ДългополПартизани122 дка
ДългополБоряна67 дка
ДългополЦонево36 дка (-125)
ДългополЛопушна24 дка (+13)
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 984 дка 
5906 от 5906 дка (-224) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5906 дка (-224)
ДългополДългопол4573 дка (-492)
ДългополАспарухово649 дка (-193)
ДългополЦонево458 дка (+447)
ДългополСава202 дка
ДългополКомунари14 дка (+14)
ДългополБоряна10 дка
24
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 937 дка 
5623 от 5623 дка (-423) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5623 дка (-423)
ДългополПартизани5413 дка (-409)
ДългополЛопушна66 дка (-15)
ДългополПоляците63 дка (+2)
ДългополАрковна46 дка (-1)
ДългополБоряна26 дка
ДългополСава9 дка
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 701 дка 
5606 от 5606 дка (+1105) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5606 дка (+1105)
ДългополДългопол2947 дка (+919)
ДългополСава1799 дка (+2)
ДългополРояк301 дка (+13)
ДългополКрасимир154 дка (-11)
ДългополЦонево152 дка (+27)
ДългополБоряна142 дка (+142)
ДългополАспарухово98 дка
ДългополСладка вода13 дка (+13)
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
5547 (+144) от 5763 дка (+360) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5763 дка (+360)
ДългополМедовец2288 дка (+318)
ДългополПоляците1020 дка (+8)
ДългополАспарухово691 дка (+54)
ДългополДългопол518 дка (+518)
ДългополПартизани415 дка (-651)
ДългополЦонево318 дка (+78)
ПровадияЧайка216 дка (+216)
ДългополКомунари149 дка (-116)
ДългополРояк99 дка (-114)
ДългополАрковна49 дка (+49)
55
2019
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1064 дка 
5319 от 5319 дка (+3819) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5319 дка (+3819)
ДългополБоряна2416 дка (+2416)
ДългополСава1158 дка (+1158)
ДългополЦонево811 дка (+343)
ДългополВеличково684 дка (-15)
ДългополДебелец250 дка (-83)
76
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1225 дка 
4901 от 4901 дка (-256) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4901 дка (-256)
ДългополЦонево4597 дка (-378)
ДългополДебелец191 дка (+9)
ДългополСава71 дка (+71)
ДългополДългопол42 дка (+42)
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 688 дка 
4815 от 4815 дка (+2586) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4815 дка (+2586)
ДългополРояк1581 дка (+1581)
ДългополАрковна1400 дка (+639)
ДългополЦонево839 дка (+245)
ДългополСладка вода599 дка (-83)
ДългополАспарухово290 дка (+290)
ДългополПоляците56 дка (-25)
ДългополЛопушна50 дка (-61)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 345 дка 
3797 от 3797 дка (-80) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3797 дка (-80)
ДългополДългопол2532 дка (-134)
ДългополРояк287 дка (+92)
ДългополСава284 дка (-25)
ДългополАспарухово215 дка (+4)
ДългополКрасимир151 дка (-9)
ДългополЦонево120 дка (-2)
ДългополСладка вода84 дка (-1)
ДългополПоляците76 дка (-2)
ДългополМедовец17 дка (+1)
ДългополВеличково17 дка (-3)
ДългополДебелец14 дка (-1)
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 651 дка 
3253 от 3253 дка (-403) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3253 дка (-403)
ДългополБоряна1487 дка (-335)
ДългополДългопол1237 дка (-247)
ДългополСладка вода244 дка (-106)
ДългополЦонево234 дка (+234)
ДългополСава51 дка (+51)
27
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 822 дка 
3136 (-85) от 3288 дка (-96) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3288 дка (-96)
ДългополЦонево2197 дка (+36)
ДългополВеличково874 дка (-186)
Долни чифликГроздьово152 дка (-11)
ДългополДебелец65 дка (+65)
37
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 750 дка 
3001 от 3001 дка (+73) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3001 дка (+73)
ДългополЦонево2452 дка (+58)
ДългополДебелец493 дка (+15)
ДългополСава35 дка
ДългополДългопол21 дка
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 466 дка 
1864 от 1864 дка (-547) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1864 дка (-547)
ДългополЛопушна1225 дка (+94)
ДългополАрковна473 дка (-640)
ДългополМедовец119 дка (-1)
ДългополПартизани47 дка
58
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 801 дка 
1602 от 1602 дка (-45) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1602 дка (-45)
ДългополКамен дял1521 дка (-35)
ДългополКомунари81 дка (-10)
41
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 479 дка 
1594 (-102) от 5749 дка (-708) 
12 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3483 дка (-734)
Нови пазарБеджене2082 дка (+2)
Нови пазарСечище1045 дка (-7)
Нови пазарПреселка201 дка (-665)
Нови пазарПамукчии122 дка (-64)
Нови пазарМировци33 дка
Област: Варна1594 дка (-102)
ДългополДебелец710 дка (-33)
ДългополЦонево700 дка (-48)
ДългополВеличково184 дка (-21)
Област: Добрич672 дка (+128)
ТервелЗърнево245 дка (+245)
ТервелВойниково165 дка (-90)
ТервелТервел154 дка (+133)
ТервелЧестименско108 дка (-160)
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1556 дка 
1556 (+1556) от 1556 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1556 дка (+1556)
ДългополРояк1556 дка (+1556)
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
1424 (+131) от 15 194 дка (+218) 
7 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 994 дка (+249)
ПровадияСнежина5384 дка (-33)
ПровадияСлавейково5035 дка (+12)
ВетриноНевша2041 дка (+200)
ДългополАспарухово1424 дка (+131)
ПровадияЧерноок60 дка
ПровадияГрадинарово50 дка (-61)
Област: Шумен1200 дка (-31)
КаспичанКосово1200 дка (-31)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 199 дка 
1196 от 1196 дка (-150) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1196 дка (-150)
ДългополАспарухово660 дка (-359)
ДългополДългопол190 дка
ДългополБоряна137 дка
ДългополЦонево135 дка (+135)
ДългополКомунари59 дка (+59)
ДългополСладка вода15 дка (+15)
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 379 дка 
1189 (+140) от 3032 дка (+959) 
8 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1843 дка (+819)
СмядовоРиш950 дка (+950)
СмядовоЧерни връх717 дка (+107)
СмядовоНово Янково118 дка (-214)
СмядовоЖелъд58 дка (-24)
Област: Варна1189 дка (+140)
ДългополБоряна767 дка (-59)
ДългополРояк154 дка (+154)
ДългополАрковна148 дка (-75)
ДългополСладка вода120 дка (+120)
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 345 дка 
1035 от 1035 дка (+11) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1035 дка (+11)
ДългополАспарухово510 дка (+70)
ДългополЦонево507 дка (-59)
ДългополДългопол18 дка
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 164 дка 
983 от 983 дка (-292) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна983 дка (-292)
ДългополАспарухово812 дка (+112)
ДългополКомунари77 дка (-122)
ДългополСава28 дка (+28)
ДългополДългопол28 дка (-325)
ДългополБоряна23 дка
ДългополЦонево15 дка (+15)
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 956 дка 
956 (+956) от 956 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна956 дка (+956)
ДългополПартизани956 дка (+956)
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 400 дка 
800 (+800) от 800 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна800 дка (+800)
ДългополПоляците745 дка (+745)
ДългополПартизани55 дка (+55)
46
2019
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 253 дка 
760 от 760 дка (+68) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна760 дка (+68)
ДългополЦонево671 дка (+67)
ДългополВеличково50 дка
ДългополСава39 дка (+1)
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 746 дка 
746 от 746 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна746 дка
ДългополПоляците746 дка
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 643 дка 
643 от 643 дка (+353) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна643 дка (+353)
ДългополКомунари643 дка (+353)
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 633 дка 
633 от 633 дка (+91) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна633 дка (+91)
ДългополЦонево633 дка (+91)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Дългопол обл. Варна Страна
18
2019
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 1499 дка 
7493 от 7493 дка (-403) 
Варна: 49 Страна: 1048
44
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
7038 от 7038 дка (+315) 
Варна: 53 Страна: 1129
77
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1685 дка 
6741 от 6741 дка 
Варна: 62 Страна: 1188
54
2019
На печалба
Категория: 4.25 / 43% 
Комасационен фактор: 745 дка 
5960 от 5960 дка (-536) 
Варна: 73 Страна: 1397
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 984 дка 
5906 от 5906 дка (-224) 
Варна: 75 Страна: 1409
24
2019
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 937 дка 
5623 от 5623 дка (-423) 
Варна: 82 Страна: 1503
49
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 701 дка 
5606 от 5606 дка (+1105) 
Варна: 83 Страна: 1507
42
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
5547 (+144) от 5763 дка (+360) 
Варна: 78 Страна: 1464
55
2019
Категория: 3.22 / 83% 
Комасационен фактор: 1064 дка 
5319 от 5319 дка (+3819) 
Варна: 86 Страна: 1591
76
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1225 дка 
4901 от 4901 дка (-256) 
Варна: 94 Страна: 1753
Категория: 4.6 / 34% 
Комасационен фактор: 688 дка 
4815 от 4815 дка (+2586) 
Варна: 97 Страна: 1780
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 345 дка 
3797 от 3797 дка (-80) 
Варна: 122 Страна: 2189
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 651 дка 
3253 от 3253 дка (-403) 
Варна: 135 Страна: 2469
27
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 822 дка 
3136 (-85) от 3288 дка (-96) 
Варна: 134 Страна: 2449
37
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 750 дка 
3001 от 3001 дка (+73) 
Варна: 142 Страна: 2635
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 466 дка 
1864 от 1864 дка (-547) 
Варна: 191 Страна: 3567
58
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 801 дка 
1602 от 1602 дка (-45) 
Варна: 203 Страна: 3911
41
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 479 дка 
1594 (-102) от 5749 дка (-708) 
Варна: 205 Страна: 1468
Категория: 5.1 / 24% 
Комасационен фактор: 1556 дка 
1556 (+1556) от 1556 дка 
Варна: 209 Страна: 3970
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
1424 (+131) от 15 194 дка (+218) 
Варна: 16 Страна: 281
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 199 дка 
1196 от 1196 дка (-150) 
Варна: 238 Страна: 4561
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 379 дка 
1189 (+140) от 3032 дка (+959) 
Варна: 239 Страна: 2611
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 345 дка 
1035 от 1035 дка (+11) 
Варна: 252 Страна: 4937
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 164 дка 
983 от 983 дка (-292) 
Варна: 256 Страна: 5074
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 956 дка 
956 (+956) от 956 дка 
Варна: 259 Страна: 5152
Категория: 4.5 / 36% 
Комасационен фактор: 400 дка 
800 (+800) от 800 дка 
Варна: 277 Страна: 5686
46
2019
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 253 дка 
760 от 760 дка (+68) 
Варна: 282 Страна: 5874
Категория: 4.54 / 35% 
Комасационен фактор: 746 дка 
746 от 746 дка 
Варна: 286 Страна: 5940
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 643 дка 
643 от 643 дка (+353) 
Варна: 295 Страна: 6473
Категория: 3.36 / 77% 
Комасационен фактор: 633 дка 
633 от 633 дка (+91) 
Варна: 299 Страна: 6518

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Дългопол, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Пантекс Агро ЕООД

Ренти за община Дългопол (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Дългопол

Арендатор1819202122
5050505056
5060

Ренти по години за Аспарухово

Арендатор2021
4550

Ренти по години за Партизани

Арендатор22
70

Ренти по години за Цонево

Арендатор21
50

Ренти по години за Арковна

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Боряна

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Величково

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Дебелец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Камен дял

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Комунари

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Красимир

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Лопушна

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Медовец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Поляците

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Рояк

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Сава

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Сладка вода

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Дългопол (2022)

17
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020585
2021.41566455806000
2021.31001176001800
202110501411625806000
2022.42016154324500
2022.31979174805000
2022.21676176005000
2022.11484313254500
202211921730803255000
2023.423461610005633
2023.32150374165633
2023.21909184484500
2023.11332384004500
202318541094005633

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Пантекс Агро ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Пантекс Агро ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Пантекс Агро ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Пантекс Агро ЕООД

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Пантекс Агро ЕООД
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
Пантекс Агро ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
18
44
77
Пантекс Агро ЕООД54
62
24
49
42
55
76
27
37
58
41
49
46

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
18
44
77
Пантекс Агро ЕООД54
62
24
49
42
55
76
27
37
58
41
49
46

Няма намерени резултати

96 126 дка
90 423 дка
53 576
21 763 (41%)
4.31
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
26151
329 247
422 072
524 952
67586
73744
841
92286
1048

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.