Комунари общ. Дългопол

Обща информация
 

Комунари

 
 
 
120
 
38162
 
3055 (-65) 
 
13
 
50-99
Обяви за земеделска земя в Комунари
Средни оценки
 
 
47
 
49
 
50

Арендатори в Комунари

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
53
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 745 дка 
1740 (-30) от 5960 дка (-536) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5960 дка (-536)
Дългопол2921 дка (+115)
Дългопол1740 дка (-30)
Дългопол571 дка (+5)
Дългопол479 дка (-514)
Дългопол122 дка
Дългопол67 дка
Дългопол36 дка (-125)
Дългопол24 дка (+13)
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 643 дка 
643 от 643 дка (+353) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна643 дка (+353)
Дългопол643 дка (+353)
Комасационен фактор: 143 дка 
227 от 429 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна429 дка
Дългопол227 дка
Дългопол102 дка
Дългопол100 дка
Комасационен фактор: 150 дка 
217 от 299 дка (+82) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна299 дка
ДългополКомунари217 дка
ДългополАспарухово82 дка
Комасационен фактор: 110 дка 
196 от 438 дка (-16) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна438 дка (-16)
Дългопол196 дка
Дългопол101 дка
Дългопол99 дка
Дългопол42 дка (-16)
41
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
149 (-116) от 5763 дка (+360) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5763 дка (-423)
Дългопол2288 дка (+318)
Дългопол1020 дка (+8)
Дългопол691 дка (+54)
Дългопол518 дка
Дългопол415 дка (-651)
Дългопол318 дка (+78)
Провадия216 дка
Дългопол149 дка (-116)
Дългопол99 дка (-114)
Дългопол49 дка
44
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
83 (-9) от 7038 дка (+315) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7038 дка (+315)
Дългопол2796 дка (+328)
Дългопол2682 дка (-94)
Дългопол710 дка (-41)
Дългопол515 дка
Дългопол252 дка (+131)
Дългопол83 дка (-9)
58
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 801 дка 
81 (-10) от 1602 дка (-45) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1602 дка (-45)
Дългопол1521 дка (-35)
Дългопол81 дка (-10)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 164 дка 
77 (-122) от 983 дка (-292) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна983 дка (-335)
Дългопол812 дка (+112)
Дългопол77 дка (-122)
Дългопол28 дка
Дългопол28 дка (-325)
Дългопол23 дка
Дългопол15 дка
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 199 дка 
59 от 1196 дка (-150) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1196 дка (-359)
Дългопол660 дка (-359)
Дългопол190 дка
Дългопол137 дка
Дългопол135 дка
Дългопол59 дка
Дългопол15 дка
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 844 дка 
14 от 5906 дка (-224) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5906 дка (-238)
Дългопол4573 дка (-492)
Дългопол649 дка (-193)
Дългопол458 дка (+447)
Дългопол202 дка
Дългопол10 дка
Дългопол7 дка
Дългопол7 дка
24
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 937 дка 
0 от 5623 дка (-423)
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5623 дка (-423)
Дългопол5413 дка (-409)
Дългопол66 дка (-15)
Дългопол63 дка (+2)
Дългопол46 дка (-1)
Дългопол26 дка
Дългопол9 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Комунари общ. Дългопол обл. Варна Страна
53
2019
На печалба
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 745 дка 
1740 (-30) от 5960 дка (-536) 
Дългопол: 4 Варна: 73 Страна: 1390
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 643 дка 
643 от 643 дка (+353) 
Дългопол: 29 Варна: 295 Страна: 6415
Комасационен фактор: 143 дка 
227 от 429 дка 
Дългопол: 34 Варна: 342 Страна: 8051
Комасационен фактор: 150 дка 
217 от 299 дка (+82) 
Дългопол: 39 Варна: 390 Страна: 9812
Комасационен фактор: 110 дка 
196 от 438 дка (-16) 
Дългопол: 33 Варна: 340 Страна: 7949
41
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 576 дка 
149 (-116) от 5763 дка (+360) 
Дългопол: 8 Варна: 78 Страна: 1448
44
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1173 дка 
83 (-9) от 7038 дка (+315) 
Дългопол: 2 Варна: 53 Страна: 1127
58
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 801 дка 
81 (-10) от 1602 дка (-45) 
Дългопол: 17 Варна: 203 Страна: 3888
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 164 дка 
77 (-122) от 983 дка (-292) 
Дългопол: 24 Варна: 256 Страна: 5039
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 199 дка 
59 от 1196 дка (-150) 
Дългопол: 21 Варна: 238 Страна: 4532
62
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 844 дка 
14 от 5906 дка (-224) 
Дългопол: 5 Варна: 75 Страна: 1402
24
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 937 дка 
0 от 5623 дка (-423)
Дългопол: 6 Варна: 82 Страна: 1491
0 от 0 дка
Дългопол: 54 Варна: 603 Страна: 14572

Ренти на арендаторите в Комунари

Бели петна, бели петна за община Дългопол, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Грийнфиш България ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Комунари

8 юни 2023 г.
8 юни 2023 г.
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Дългопол (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Комунари по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
368
Грийнфиш България ЕООД
156
1141
668
171
404
594
19

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
96113225118
152372
Грийнфиш България ЕООД
152372
185159142186
138169221142
696362101
308300324149
55465595
74906922

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
321
Грийнфиш България ЕООД
462
163
213
590
369
159
1159

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
53
Грийнфиш България ЕООД
5
7
210
57
20
11

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
66155865625864965960
290643
429
Грийнфиш България ЕООД175140212217299
156202367454438
57055873507654035763
53455841590467237038
17081720165116471602
6155402226311275983
26982384156413461196
10 1046752568361305906
65356378605860465623
189
Общо45 38539 17735 40436 02735 880

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
23911753154417701740
290643
227
Грийнфиш България ЕООД175140212217217
140174239196196
533265149
8169283
114106959181
11626119977
59
6667
84183
138
Общо30393039307331203479

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
53
Грийнфиш България ЕООД
41
44
58
62
24

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
53
Грийнфиш България ЕООД
41
44
58
62
24

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Комунари (Дългопол)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.