Провадия обл. Варна

Обща информация
 

Провадия

 
 
25
 
251 399 
 
83
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя в Провадия
Средни оценки
 
 
44
 
50

Арендатори в община Провадия

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
79
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2900 дка 
26 104 от 26 104 дка (+3460) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна26 104 дка (+3460)
ПровадияРавна6577 дка (-386)
ПровадияМанастир5191 дка (+30)
ПровадияГрадинарово4833 дка (+136)
ПровадияБозвелийско3653 дка (+3653)
ПровадияЧерковна2379 дка (-1)
ПровадияЧерноок1862 дка (+71)
ПровадияБързица871 дка (-6)
ПровадияТутраканци637 дка (-37)
ПровадияПровадия101 дка
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
58
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
22 853 (-263) от 27 209 дка (-33) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна27 209 дка (-33)
ПровадияДобрина11 603 дка (+30)
ПровадияМанастир4855 дка (-95)
ПровадияЗлатина4484 дка (+11)
ВетриноВетрино4356 дка (+230)
ПровадияПетров дол1425 дка (-12)
ПровадияЖитница335 дка
ПровадияНеново132 дка
ПровадияПровадия19 дка (-197)
43
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 9516 дка 
19 032 от 19 032 дка (-86) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна19 032 дка (-86)
ПровадияЖитница18 964 дка (-106)
ПровадияПровадия68 дка (+20)
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
11 894 (-381) от 16 207 дка (+2528) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 209 дка (-470)
ПровадияСнежина5693 дка (+257)
ПровадияСлавейково4978 дка (-42)
ВетриноНевша1315 дка (-89)
ПровадияКомарево710 дка (-737)
ПровадияГрадинарово235 дка (+58)
ПровадияОвчага190 дка (+22)
ПровадияЧерноок68 дка (+61)
ПровадияХраброво20 дка
Област: Шумен2998 дка (+2998)
КаспичанКосово2998 дка (+2998)
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
10 529 (-82) от 15 194 дка (+218) 
7 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 994 дка (+249)
ПровадияСнежина5384 дка (-33)
ПровадияСлавейково5035 дка (+12)
ВетриноНевша2041 дка (+200)
ДългополАспарухово1424 дка (+131)
ПровадияЧерноок60 дка
ПровадияГрадинарово50 дка (-61)
Област: Шумен1200 дка (-31)
КаспичанКосово1200 дка (-31)
43
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1124 дка 
7866 от 7866 дка (+72) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7866 дка (+72)
ПровадияЧерковна7437 дка (+65)
ПровадияКривня123 дка
ПровадияОвчага93 дка (+4)
ПровадияХраброво86 дка (+2)
ПровадияНеново75 дка (+32)
ПровадияРавна38 дка (-31)
ПровадияСнежина14 дка
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
65
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1563 дка 
7814 от 7814 дка (+163) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7814 дка (+163)
ПровадияБлъсково4551 дка (-38)
ПровадияКомарево2399 дка (+172)
ПровадияГрадинарово611 дка (+74)
ПровадияКитен219 дка
ПровадияЧерноок34 дка (-45)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1257 дка 
7541 от 7541 дка (-71) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7541 дка (-71)
ПровадияОвчага3021 дка (+7)
ПровадияХраброво2949 дка (+53)
ПровадияКривня644 дка (+2)
ПровадияКомарево574 дка (-110)
ПровадияПровадия278 дка
ПровадияБлъсково75 дка (-23)
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
7234 от 7234 дка (-80) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7234 дка (-80)
ПровадияХраброво4810 дка (-43)
ПровадияКривня944 дка (+2)
ПровадияКомарево725 дка (-70)
ПровадияОвчага409 дка
ПровадияПровадия315 дка
ПровадияБлъсково31 дка (+31)
36
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 776 дка 
6982 от 6982 дка (+62) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6982 дка (+62)
ПровадияБлъсково5805 дка (-173)
ПровадияГрадинарово422 дка (+43)
ПровадияТутраканци356 дка (+58)
ПровадияКитен119 дка (+10)
ПровадияХраброво101 дка
ПровадияСнежина92 дка (+92)
ПровадияСлавейково41 дка (+41)
ПровадияКомарево26 дка (-9)
ПровадияОвчага20 дка
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
58
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1720 дка 
6878 от 6878 дка (-54) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6878 дка (-54)
ПровадияБлъсково2710 дка (+4)
ПровадияКитен2333 дка (-11)
ПровадияГрадинарово1211 дка (-47)
ПровадияОвчага624 дка
27
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 6838 дка 
6838 от 6838 дка (+23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6838 дка (+23)
ПровадияБързица6838 дка (+23)
19
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
6815 от 6815 дка (-55) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6815 дка (-55)
ПровадияКривня6754 дка (-55)
ПровадияХраброво24 дка
ПровадияПровадия24 дка
ПровадияРавна13 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
6463 от 6463 дка (-173) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6463 дка (-173)
ПровадияКривня2585 дка (-47)
ПровадияЖитница2480 дка (-93)
ПровадияОвчага1398 дка (-33)
38
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 903 дка 
6324 от 6324 дка (-275) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6324 дка (-275)
ПровадияПровадия3204 дка (-168)
ПровадияКривня1388 дка (-96)
ПровадияЗлатина1358 дка (+12)
ПровадияПетров дол175 дка (-19)
ПровадияХраброво92 дка (-1)
ПровадияВенчан89 дка (-3)
ПровадияБозвелийско18 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1616 дка 
5870 (-3998) от 8078 дка (-3989) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8078 дка (-3989)
ПровадияБозвелийско5198 дка (-3972)
АвренЦаревци2208 дка (+9)
ПровадияДобрина470 дка (-173)
ПровадияЖитница147 дка (+147)
ПровадияЧайка55 дка
30
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1462 дка 
5847 от 5847 дка (+35) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5847 дка (+35)
ПровадияТутраканци4140 дка
ПровадияКомарево1037 дка (+53)
ПровадияБозвелийско621 дка (-10)
ПровадияПровадия49 дка (-8)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
5284 от 5284 дка (+1116) 
12 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5284 дка (+1116)
ПровадияБлъсково2545 дка (+241)
ПровадияГрадинарово1088 дка (-39)
ПровадияКомарево730 дка (+730)
ПровадияХраброво230 дка
ПровадияКривня151 дка (+25)
ПровадияЧерноок127 дка (+1)
ПровадияЧерковна104 дка (-1)
ПровадияОвчага87 дка (+87)
ПровадияСлавейково81 дка (+6)
ПровадияСнежина75 дка
ПровадияРавна46 дка (+46)
ПровадияПровадия20 дка (+20)
42
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 809 дка 
4854 от 4854 дка 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4854 дка
ПровадияКомарево2946 дка (-20)
ПровадияХраброво944 дка (-2)
ПровадияКривня553 дка (-5)
ПровадияБлъсково284 дка (+27)
ПровадияОвчага73 дка
ПровадияПровадия54 дка
12
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2516 дка 
4812 (-143) от 5031 дка (-193) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5031 дка (-193)
ПровадияПетров дол4812 дка (-143)
ВетриноГабърница219 дка (-50)
47
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 2494 дка 
4766 (-112) от 4987 дка (-1561) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4987 дка (-1561)
ПровадияЧайка4766 дка (-112)
ДългополРояк221 дка (-1449)
56
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
4591 от 4591 дка (+232) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4591 дка (+232)
ПровадияКривня4401 дка (+42)
ПровадияРавна104 дка (+104)
ПровадияПровадия86 дка (+86)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1140 дка 
4559 (+4559) от 4559 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4559 дка (+4559)
ПровадияБозвелийско3347 дка (+3347)
ПровадияЖитница691 дка (+691)
ПровадияТутраканци479 дка (+479)
ПровадияБързица42 дка (+42)
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3923 дка 
4531 (-47) от 7846 дка (-878) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4531 дка (-47)
ПровадияПетров дол4531 дка (-47)
Област: Шумен3315 дка (-831)
СмядовоСмядово3315 дка (-831)
31
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 4203 дка 
4203 от 4203 дка (-2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4203 дка (-2)
ПровадияОвчага4203 дка (-2)
38
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 4052 дка 
4052 от 4052 дка (-66) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4052 дка (-66)
ПровадияЧерноок4052 дка (-66)
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
55
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
3022 (+18) от 25 333 дка (+57) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна25 333 дка (+57)
ВетриноМлада гвардия15 605 дка (+56)
ВетриноБелоградец4198 дка (-9)
ВетриноНеофит Рилски2442 дка (-8)
ПровадияВенчан2390 дка (+25)
ПровадияНеново446 дка
ПровадияСтароселец186 дка (-7)
ВетриноЯгнило66 дка
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 996 дка 
2988 от 2988 дка (+98) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2988 дка (+98)
ПровадияВенчан2318 дка (-53)
ПровадияЗлатина416 дка (-13)
ПровадияПровадия254 дка (+164)
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1577 дка 
2910 (+7) от 6308 дка (+615) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3398 дка (+608)
КаспичанКосово3398 дка (+608)
Област: Варна2910 дка (+7)
ПровадияНеново2724 дка (+7)
ПровадияЧерковна131 дка
ПровадияРавна55 дка
9
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1344 дка 
2694 (+87) от 5377 дка (-181) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2694 дка (+87)
ПровадияНеново2340 дка (+20)
ПровадияРавна290 дка (+3)
ПровадияЧерковна64 дка (+64)
Област: Шумен2683 дка (-268)
КаспичанКосово2683 дка (-268)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Провадия обл. Варна Страна Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
79
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2900 дка 
26 104 от 26 104 дка (+3460) 
Варна: 3 Страна: 82
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 19
58
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
22 853 (-263) от 27 209 дка (-33) 
Варна: 2 Страна: 76
43
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 9516 дка 
19 032 от 19 032 дка (-86) 
Варна: 8 Страна: 162
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
11 894 (-381) от 16 207 дка (+2528) 
Варна: 18 Страна: 245
49
2019
На печалба
Категория: 3.45 / 73% 
Комасационен фактор: 2171 дка 
10 529 (-82) от 15 194 дка (+218) 
Варна: 16 Страна: 281
43
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1124 дка 
7866 от 7866 дка (+72) 
Варна: 44 Страна: 958
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
Страна: 80
65
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1563 дка 
7814 от 7814 дка (+163) 
Варна: 46 Страна: 968
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1257 дка 
7541 от 7541 дка (-71) 
Варна: 48 Страна: 1033
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
7234 от 7234 дка (-80) 
Варна: 52 Страна: 1095
36
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 776 дка 
6982 от 6982 дка (+62) 
Варна: 54 Страна: 1143
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
Страна: 80
58
2019
На печалба
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1720 дка 
6878 от 6878 дка (-54) 
Варна: 56 Страна: 1162
27
2019
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 6838 дка 
6838 от 6838 дка (+23) 
Варна: 58 Страна: 1166
19
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
6815 от 6815 дка (-55) 
Варна: 59 Страна: 1169
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
6463 от 6463 дка (-173) 
Варна: 66 Страна: 1250
38
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 903 дка 
6324 от 6324 дка (-275) 
Варна: 68 Страна: 1281
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 1616 дка 
5870 (-3998) от 8078 дка (-3989) 
Варна: 40 Страна: 924
30
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1462 дка 
5847 от 5847 дка (+35) 
Варна: 76 Страна: 1428
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
5284 от 5284 дка (+1116) 
Варна: 87 Страна: 1598
42
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 809 дка 
4854 от 4854 дка 
Варна: 96 Страна: 1770
12
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2516 дка 
4812 (-143) от 5031 дка (-193) 
Варна: 90 Страна: 1691
47
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 2494 дка 
4766 (-112) от 4987 дка (-1561) 
Варна: 92 Страна: 1713
56
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
4591 от 4591 дка (+232) 
Варна: 103 Страна: 1868
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1140 дка 
4559 (+4559) от 4559 дка 
Варна: 105 Страна: 1883
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3923 дка 
4531 (-47) от 7846 дка (-878) 
Варна: 106 Страна: 963
31
2019
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 4203 дка 
4203 от 4203 дка (-2) 
Варна: 116 Страна: 2025
38
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 4052 дка 
4052 от 4052 дка (-66) 
Варна: 119 Страна: 2090
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 19
55
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 3619 дка 
3022 (+18) от 25 333 дка (+57) 
Варна: 4 Страна: 90
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 996 дка 
2988 от 2988 дка (+98) 
Варна: 143 Страна: 2645
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1577 дка 
2910 (+7) от 6308 дка (+615) 
Варна: 147 Страна: 1287
9
2019
На печалба
Категория: 4.14 / 47% 
Комасационен фактор: 1344 дка 
2694 (+87) от 5377 дка (-181) 
Варна: 152 Страна: 1572

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Провадия, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев

Ренти за община Провадия (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Ренти по години за Златина

Арендатор22
40

Ренти по години за Блъсково

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Бозвелийско

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Бързица

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Венчан

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Градинарово

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Добрина

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Житница

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Китен

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Комарево

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Кривня

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Манастир

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Неново

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Овчага

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Петров дол

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Провадия

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Равна

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Славейково

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Снежина

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Староселец

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Тутраканци

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Храброво

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Чайка

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Черковна

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Ренти по години за Черноок

Нямаме данни. Помогнете с добавяне на рента.

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Провадия (2022)

25
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020936
2021.41460247004500
2021.31281255003000
2021.2130278662000
20217321360565004500
2022.41743213816390
2022.31985394232900
2022.21931266203240
2022.11439294514500
2022102517911153816390
2023.43728464224500
2023.32545255704500
2023.22678207706390
2023.12256283266390
202329571193266390

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев
Общо

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
79
58
43
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев
49
43
65
46
36
58
27
19
38
30
42
12
47
56
31
38
55
9

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
79
58
43
ЕТ Скала 13 - Стойчо Стоев
49
43
65
46
36
58
27
19
38
30
42
12
47
56
31
38
55
9

Няма намерени резултати

276 648 дка
251 399 дка
57 993
39 223 (68%)
4.24
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
115
23084
3123 311
489 741
530 409
620 088
73444
8516
92454
103586

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.