Комарево общ. Провадия

Обща информация
 

Комарево

 
 
 
411
 
38114
 
10 213 (+11) 
 
19
 
50-99
Обяви за земеделска земя в Комарево
Средни оценки
 
 
44
 
44
 
50

Арендатори в Комарево

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
41
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 809 дка 
2946 (-20) от 4854 дка 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4854 дка
Провадия2946 дка (-20)
Провадия944 дка (-2)
Провадия553 дка (-5)
Провадия284 дка (+27)
Провадия73 дка
Провадия54 дка
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
65
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1563 дка 
2399 (+172) от 7814 дка (+163) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7814 дка (+163)
Провадия4551 дка (-38)
Провадия2399 дка (+172)
Провадия611 дка (+74)
Провадия219 дка
Провадия34 дка (-45)
30
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1462 дка 
1037 (+53) от 5847 дка (+35) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5847 дка (+35)
Провадия4140 дка
Провадия1037 дка (+53)
Провадия621 дка (-10)
Провадия49 дка (-8)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
730 от 5284 дка (+1116) 
12 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5284 дка (+233)
ПровадияБлъсково2545 дка (+241)
ПровадияГрадинарово1088 дка (-39)
ПровадияКомарево730 дка
ПровадияХраброво230 дка
ПровадияКривня151 дка (+25)
ПровадияЧерноок127 дка (+1)
ПровадияЧерковна104 дка (-1)
ПровадияОвчага87 дка
ПровадияСлавейково81 дка (+6)
ПровадияСнежина75 дка
ПровадияРавна46 дка
ПровадияПровадия20 дка
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
725 (-70) от 7234 дка (-80) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7234 дка (-111)
Провадия4810 дка (-43)
Провадия944 дка (+2)
Провадия725 дка (-70)
Провадия409 дка
Провадия315 дка
Провадия31 дка
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
710 (-737) от 16 207 дка (+2528) 
9 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 209 дка (-470)
Провадия5693 дка (+257)
Провадия4978 дка (-42)
Ветрино1315 дка (-89)
Провадия710 дка (-737)
Провадия235 дка (+58)
Провадия190 дка (+22)
Провадия68 дка (+61)
Провадия20 дка
Област: Шумен2998 дка
Каспичан2998 дка
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1257 дка 
574 (-110) от 7541 дка (-71) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7541 дка (-71)
Провадия3021 дка (+7)
Провадия2949 дка (+53)
Провадия644 дка (+2)
Провадия574 дка (-110)
Провадия278 дка
Провадия75 дка (-23)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 187 дка 
354 от 747 дка (+60) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна747 дка (+60)
Провадия354 дка (+60)
Провадия231 дка
Провадия140 дка
Провадия22 дка
Комасационен фактор: 159 дка 
159 от 159 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна159 дка
Провадия159 дка
Комасационен фактор: 197 дка 
121 от 394 дка (-17) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна394 дка (-17)
Провадия273 дка (-17)
Провадия121 дка
Комасационен фактор: 123 дка 
103 от 368 дка (+27) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна368 дка (+27)
Провадия175 дка
Провадия103 дка
Провадия90 дка (+27)
Комасационен фактор: 166 дка 
102 от 497 дка (+4) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна497 дка (+4)
Провадия282 дка (+4)
Провадия113 дка
Провадия102 дка
Комасационен фактор: 83 дка 
83 от 83 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна83 дка
Провадия83 дка
29
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 211 дка 
45 от 2326 дка (+859) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2326 дка (+280)
Провадия735 дка (+14)
Провадия579 дка
Провадия209 дка (+199)
Провадия178 дка (+13)
Провадия171 дка (+23)
Провадия153 дка (+5)
Провадия90 дка (+15)
Провадия74 дка
Провадия60 дка
Провадия45 дка
Провадия32 дка (+11)
36
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 776 дка 
26 (-9) от 6982 дка (+62) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6982 дка (-71)
Провадия5805 дка (-173)
Провадия422 дка (+43)
Провадия356 дка (+58)
Провадия119 дка (+10)
Провадия101 дка
Провадия92 дка
Провадия41 дка
Провадия26 дка (-9)
Провадия20 дка
Комасационен фактор: 17 дка 
17 от 17 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна17 дка
Провадия17 дка
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
0 от 2139 дка (+51)0
7 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2139 дка (+51)
Аврен830 дка (+31)
Девня358 дка (-7)
Аврен276 дка (+27)
Провадия275 дка (+21)
Аврен189 дка (-25)
Аврен130 дка (-5)
Белослав81 дка (+9)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Комарево общ. Провадия обл. Варна Страна Холдинг
41
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 809 дка 
2946 (-20) от 4854 дка 
Провадия: 19 Варна: 96 Страна: 1756
61
2019
ХОЛДИНГ 14 692 дка (+109)  
Страна: 78
65
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1563 дка 
2399 (+172) от 7814 дка (+163) 
Провадия: 7 Варна: 46 Страна: 960
30
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1462 дка 
1037 (+53) от 5847 дка (+35) 
Провадия: 17 Варна: 76 Страна: 1416
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
730 от 5284 дка (+1116) 
Провадия: 18 Варна: 87 Страна: 1588
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
725 (-70) от 7234 дка (-80) 
Провадия: 9 Варна: 52 Страна: 1090
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1801 дка 
710 (-737) от 16 207 дка (+2528) 
Провадия: 4 Варна: 18 Страна: 246
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1257 дка 
574 (-110) от 7541 дка (-71) 
Провадия: 8 Варна: 48 Страна: 1025
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 187 дка 
354 от 747 дка (+60) 
Провадия: 40 Варна: 285 Страна: 5891
Комасационен фактор: 159 дка 
159 от 159 дка 
Провадия: 55 Варна: 467 Страна: 12258
Комасационен фактор: 197 дка 
121 от 394 дка (-17) 
Провадия: 46 Варна: 357 Страна: 8465
Комасационен фактор: 123 дка 
103 от 368 дка (+27) 
Провадия: 47 Варна: 364 Страна: 8795
Комасационен фактор: 166 дка 
102 от 497 дка (+4) 
Провадия: 43 Варна: 327 Страна: 7404
Комасационен фактор: 83 дка 
83 от 83 дка 
Провадия: 64 Варна: 522 Страна: 13627
29
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 211 дка 
45 от 2326 дка (+859) 
Провадия: 32 Варна: 168 Страна: 3093
36
2019
На печалба
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 776 дка 
26 (-9) от 6982 дка (+62) 
Провадия: 10 Варна: 54 Страна: 1140
Комасационен фактор: 17 дка 
17 от 17 дка 
Провадия: 72 Варна: 554 Страна: 14345
0 от 0 дка (+25)0
Провадия: 75 Варна: 586 Страна: 14547
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
0 от 2139 дка (+51)0
Провадия: 50 Варна: 176 Страна: 3263
0 от 0 дка0
Провадия: 79 Варна: 590 Страна: 14550

Ренти на арендаторите в Комарево

Бели петна, бели петна за община Провадия, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Ана Николаева Савова Михалева

Цени на земеделската земя по обяви в Комарево

17 август 2021 г.
2 февруари 2023 г.
11 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Провадия (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Комарево по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
2269
511
437
Ана Николаева Савова Михалева
1017
500
844
928
1883

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
241
128143202175
96897988
Ана Николаева Савова Михалева
336301307189
597095
9284104144
243255231195
199151289362

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
106
343
201
Ана Николаева Савова Михалева
186
189
171
210
192

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
14
5
Ана Николаева Савова Михалева
40
17
3
36
32

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
45374498386448544854
81777832713876517814
56755795577058125847
Ана Николаева Савова Михалева23412785317741685284
81367684243273147234
17 02816 95217 17913 67916 207
75509576127541
577687747
144141163159159
514577550411394
37174237341368
205314351493497
8585838383
9991241126514672326
67497063713469206982
17
83518376
37663591224420882139
290
Общо66 74467 47357 25963 73968 493

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
30222987297529662946
23862317221822272399
8709279559841037
Ана Николаева Савова Михалева730
861851818795725
1204118215161447710
684684574
235294354
144141163159159
134144160121121
103103
7373102102
8585838383
4646454545
4343303526
17
715696
328344
290
Общо983810 126995510 04510 131

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
41
65
30
Ана Николаева Савова Михалева
46
29
36
59

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
41
65
30
Ана Николаева Савова Михалева
46
29
36
59

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Комарево (Провадия)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.