Провадия общ. Провадия

Обща информация
 

Провадия

 
 
 
11 764
 
58503
 
4857  
 
16
 
0-49
 
Обяви за земеделска земя в Провадия
Средни оценки
 
 
44
 
44
 
50

Арендатори в Провадия

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
38
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 903 дка 
3204 (-168) от 6324 дка (-275) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6324 дка (-275)
Провадия3204 дка (-168)
Провадия1388 дка (-96)
Провадия1358 дка (+12)
Провадия175 дка (-19)
Провадия92 дка (-1)
Провадия89 дка (-3)
Провадия18 дка
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
315 от 7234 дка (-80) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7234 дка (-80)
Провадия4810 дка (-43)
Провадия944 дка (+2)
Провадия725 дка (-70)
Провадия409 дка
Провадия315 дка
Провадия31 дка (+31)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1257 дка 
278 от 7541 дка (-71) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7541 дка (-71)
Провадия3021 дка (+7)
Провадия2949 дка (+53)
Провадия644 дка (+2)
Провадия574 дка (-110)
Провадия278 дка
Провадия75 дка (-23)
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 996 дка 
254 (+164) от 2988 дка (+98) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2988 дка (+98)
ПровадияВенчан2318 дка (-53)
ПровадияЗлатина416 дка (-13)
ПровадияПровадия254 дка (+164)
30
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 211 дка 
209 (+199) от 2326 дка (+859) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2326 дка (+859)
Провадия735 дка (+14)
Провадия579 дка (+579)
Провадия209 дка (+199)
Провадия178 дка (+13)
Провадия171 дка (+23)
Провадия153 дка (+5)
Провадия90 дка (+15)
Провадия74 дка
Провадия60 дка
Провадия45 дка
Провадия32 дка (+11)
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
79
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2900 дка 
101 от 26 104 дка (+3460) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна26 104 дка (+3460)
Провадия6577 дка (-386)
Провадия5191 дка (+30)
Провадия4833 дка (+136)
Провадия3653 дка (+3653)
Провадия2379 дка (-1)
Провадия1862 дка (+71)
Провадия871 дка (-6)
Провадия637 дка (-37)
Провадия101 дка
56
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
86 (+86) от 4591 дка (+232) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4591 дка (+232)
Провадия4401 дка (+42)
Провадия104 дка (+104)
Провадия86 дка (+86)
43
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 9516 дка 
68 (+20) от 19 032 дка (-86) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна19 032 дка (-86)
Провадия18 964 дка (-106)
Провадия68 дка (+20)
42
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 809 дка 
54 от 4854 дка 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4854 дка
Провадия2946 дка (-20)
Провадия944 дка (-2)
Провадия553 дка (-5)
Провадия284 дка (+27)
Провадия73 дка
Провадия54 дка
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 61 дка 
53 от 546 дка (-176) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна546 дка (-176)
Ветрино253 дка
Ветрино90 дка
Провадия61 дка
Провадия53 дка
Провадия36 дка (+36)
Ветрино17 дка (-220)
Ветрино15 дка
Ветрино13 дка
Провадия8 дка (+8)
30
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1462 дка 
49 (-8) от 5847 дка (+35) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5847 дка (+35)
Провадия4140 дка
Провадия1037 дка (+53)
Провадия621 дка (-10)
Провадия49 дка (-8)
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
33 от 5700 дка (+1357) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5700 дка (+1357)
Девня1522 дка (+268)
Провадия1465 дка (+4)
Ветрино1056 дка (+1056)
Провадия934 дка (+32)
Ветрино307 дка (+33)
Ветрино177 дка (+54)
Провадия138 дка (+14)
Провадия68 дка (-104)
Провадия33 дка
19
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
24 от 6815 дка (-55) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6815 дка (-55)
Провадия6754 дка (-55)
Провадия24 дка
Провадия24 дка
Провадия13 дка
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
20 (+20) от 5284 дка (+1116) 
12 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5284 дка (+1116)
Провадия2545 дка (+241)
Провадия1088 дка (-39)
Провадия730 дка (+730)
Провадия230 дка
Провадия151 дка (+25)
Провадия127 дка (+1)
Провадия104 дка (-1)
Провадия87 дка (+87)
Провадия81 дка (+6)
Провадия75 дка
Провадия46 дка (+46)
Провадия20 дка (+20)
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
58
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
19 (-197) от 27 209 дка (-33) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна27 209 дка (-33)
Провадия11 603 дка (+30)
Провадия4855 дка (-95)
Провадия4484 дка (+11)
Ветрино4356 дка (+230)
Провадия1425 дка (-12)
Провадия335 дка
Провадия132 дка
Провадия19 дка (-197)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Провадия общ. Провадия обл. Варна Страна Холдинг
38
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 903 дка 
3204 (-168) от 6324 дка (-275) 
Провадия: 15 Варна: 68 Страна: 1281
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
315 от 7234 дка (-80) 
Провадия: 9 Варна: 52 Страна: 1095
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1257 дка 
278 от 7541 дка (-71) 
Провадия: 8 Варна: 48 Страна: 1033
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 996 дка 
254 (+164) от 2988 дка (+98) 
Провадия: 28 Варна: 143 Страна: 2645
30
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 211 дка 
209 (+199) от 2326 дка (+859) 
Провадия: 32 Варна: 168 Страна: 3112
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
79
2019
На печалба
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 2900 дка 
101 от 26 104 дка (+3460) 
Провадия: 1 Варна: 3 Страна: 82
56
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
86 (+86) от 4591 дка (+232) 
Провадия: 22 Варна: 103 Страна: 1868
43
2019
На печалба
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 9516 дка 
68 (+20) от 19 032 дка (-86) 
Провадия: 3 Варна: 8 Страна: 162
42
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 809 дка 
54 от 4854 дка 
Провадия: 19 Варна: 96 Страна: 1770
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 61 дка 
53 от 546 дка (-176) 
Провадия: 56 Варна: 314 Страна: 7102
30
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1462 дка 
49 (-8) от 5847 дка (+35) 
Провадия: 17 Варна: 76 Страна: 1428
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
33 от 5700 дка (+1357) 
Провадия: 31 Варна: 81 Страна: 1482
19
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
24 от 6815 дка (-55) 
Провадия: 13 Варна: 59 Страна: 1169
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
20 (+20) от 5284 дка (+1116) 
Провадия: 18 Варна: 87 Страна: 1598
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 19
58
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
19 (-197) от 27 209 дка (-33) 
Провадия: 2 Варна: 2 Страна: 76
0 от 0 дка (+25)
Провадия: 75 Варна: 586 Страна: 14701

Ренти на арендаторите в Провадия

Бели петна за община Провадия, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниПровадия

Арендатор
Златена Живкова Цонкова

Ренти за община Провадия (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Провадия

26
10
3322 лв./дка
2750 лв./дка
1957 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
2 ноември 2022 г.240014Тук
2 ноември 2022 г.28903Тук
23 август 2022 г.250019Тук
8 август 2022 г.270013,7Тук
3 юни 2022 г.280014Тук
11 май 2022 г.200023Тук
9 март 2022 г.200015Тук
19 януари 2022 г.8000486Тук
13 октомври 2021 г.3698,9095,4Тук
3 октомври 2021 г.4230,0695Тук

Средни цени на земеделската земя в община Провадия (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Провадия по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
717
1017
Златена Живкова Цонкова
500
718
940
384
2269
437
1632
467
523
928

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
213140126136
336301307189
Златена Живкова Цонкова
597095
257262301291
238232265211
859910499
241
96897988
17192132226
1358310772
184134281154
243255231195

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
189
186
Златена Живкова Цонкова
189
405
224
258
106
201
139
154
295
210

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
27
40
Златена Живкова Цонкова
17
43
64
6
51
5
44
36

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
64495182542565996324
81367684243273147234
75509576127541
Златена Живкова Цонкова37733204305928902988
9991241126514672326
20 10020 22621 24722 64426 104
47014591435943594591
19 56819 47519 18919 11819 032
45374498386448544854
569866721722546
56755795577058125847
979110 597563943435700
74787609742268706815
23412785317741685284
25 11326 44426 04827 24227 209
83518376
Общо127 581128 648114 712126 014132 395

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
34683143338533723204
225225245315315
367278278
Златена Живкова Цонкова858290254
10101010209
104104103101101
646486
4848484868
5656545454
5756535353
3751385749
32303333
2020202424
20
17820219921619
389385
Общо46564481463446514767

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
38
46
Златена Живкова Цонкова
30
79
56
43
42
30
43
19
58

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
38
46
Златена Живкова Цонкова
30
79
56
43
42
30
43
19
58

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Провадия (Провадия)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.