Девня обл. Варна

Обща информация
 

Девня

 
 
3
 
41 716
 
29
Обяви за земеделска земя в Девня
Средни оценки
 
 
44
 
50

Арендатори в община Девня

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
41
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2788 дка 
8139 (+214) от 8364 дка (+360) 
3 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8364 дка (+360)
Девня8139 дка (+214)
Суворово175 дка (+166)
Ветрино50 дка (-20)
76
2019
На печалба
Категория: 4.97 / 26% 
Комасационен фактор: 6212 дка 
6212 от 6212 дка (-197) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6212 дка (-197)
Девня6212 дка (-197)
20
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1395 дка 
4037 (-218) от 4186 дка (-63) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4186 дка (-218)
Девня4031 дка (-218)
Суворово149 дка
Девня6 дка
61
2019
На печалба
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 1456 дка 
3636 (-3) от 13 101 дка (-325) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 101 дка (-325)
ДевняПадина3636 дка (-3)
АвренРавна гора2701 дка (-59)
АвренБолярци2369 дка (-161)
АвренКитка1794 дка (-142)
АвренСадово1562 дка
АвренКазашка река767 дка (+45)
АвренАврен117 дка (-5)
АвренДобри дол112 дка
АвренПриселци43 дка
Категория: 4.97 / 26% 
Комасационен фактор: 2690 дка 
2690 от 2690 дка (-70) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2690 дка (-70)
Девня2690 дка (-70)
25
2019
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 928 дка 
2677 (+281) от 2785 дка (+112) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2785 дка (+64)
Девня2629 дка (+281)
Суворово108 дка (-217)
Девня48 дка
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2672 дка 
2672 от 2672 дка (-74) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2672 дка (-74)
Девня2672 дка (-74)
74
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 364 дка 
2160 (-106) от 2545 дка (+59) 
7 землища, 5 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2545 дка (-69)
Девня2036 дка (-56)
Суворово182 дка (+37)
Девня98 дка (-49)
Ветрино90 дка
Провадия75 дка
Аврен38 дка
Девня26 дка (-1)
Категория: 4.97 / 26% 
Комасационен фактор: 1597 дка 
1597 от 1597 дка (-42) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1597 дка (-42)
Девня1597 дка (-42)
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1522 (+268) от 5700 дка (+1357) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5700 дка (+301)
Девня1522 дка (+268)
Провадия1465 дка (+4)
Ветрино1056 дка
Провадия934 дка (+32)
Ветрино307 дка (+33)
Ветрино177 дка (+54)
Провадия138 дка (+14)
Провадия68 дка (-104)
Провадия33 дка
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1236 дка 
1236 от 1236 дка (-260) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1236 дка (-260)
Девня1236 дка (-260)
58
2019
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 2688 дка 
1061 (-322) от 8065 дка (-9) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8065 дка (-9)
Ветрино6761 дка (+343)
Девня1061 дка (-322)
Ветрино243 дка (-30)
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 299 дка 
896 (+61) от 896 дка (+114) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна896 дка (+61)
Девня673 дка (+78)
Девня170 дка (-17)
Девня53 дка
29
2019
Категория: 4.97 / 26% 
Комасационен фактор: 518 дка 
518 от 518 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна518 дка
Девня518 дка
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1068 дка 
511 (-210) от 3204 дка (-714) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3204 дка (-714)
Аврен1425 дка (-130)
Аврен1268 дка (-374)
Девня511 дка (-210)
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
358 (-7) от 2139 дка (+51) 
7 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2139 дка (+51)
Аврен830 дка (+31)
Девня358 дка (-7)
Аврен276 дка (+27)
Провадия275 дка (+21)
Аврен189 дка (-25)
Аврен130 дка (-5)
Белослав81 дка (+9)
Комасационен фактор: 357 дка 
357 от 357 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна357 дка
Девня357 дка
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 171 дка 
267 (-182) от 513 дка (-194) 
3 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна513 дка (-194)
Девня267 дка (-182)
Аврен123 дка (-12)
Провадия123 дка
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
58
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
200 от 9890 дка (-1331) 
29 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7345 дка (-2599)
Шумен1477 дка (-55)
Хитрино1284 дка (-481)
Шумен1212 дка (-417)
Хитрино991 дка (-699)
Шумен501 дка
Хитрино376 дка (-10)
Шумен358 дка (-398)
Хитрино280 дка
Шумен203 дка (-126)
Хитрино177 дка (+17)
Хитрино155 дка (-46)
Шумен130 дка (-24)
Шумен116 дка (+46)
Шумен44 дка (-368)
Шумен41 дка (-38)
Област: Варна2545 дка (+504)
Аврен442 дка
Долни чифлик315 дка (+97)
Аврен256 дка (+224)
Аврен237 дка (-30)
Аврен216 дка (+24)
Аврен211 дка (+121)
Девня200 дка
Аврен173 дка (-1)
Аврен159 дка (+45)
Аврен152 дка (+11)
Аврен94 дка
Долни чифлик48 дка (+13)
Аврен27 дка
Аврен15 дка
Комасационен фактор: 199 дка 
199 от 199 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна199 дка (+2)
Девня199 дка (+2)
Комасационен фактор: 96 дка 
174 от 191 дка (-59) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна191 дка (-59)
Девня174 дка
Ветрино17 дка (-59)
34
2019
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 3928 дка 
149 (-36) от 7856 дка (-483) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7856 дка (-483)
Суворово7707 дка (-447)
Девня149 дка (-36)
Комасационен фактор: 133 дка 
133 от 133 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна133 дка (-9)
Девня133 дка (-9)
Комасационен фактор: 130 дка 
130 от 130 дка (+52) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна130 дка
Девня130 дка
Комасационен фактор: 129 дка 
129 от 129 дка (-8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна129 дка (-8)
Девня129 дка (-8)
24
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 524 дка 
92 от 1572 дка (+59) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1572 дка (-33)
Аврен1419 дка (-33)
Девня92 дка
Аврен61 дка
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 528 дка 
89 (-1) от 1585 дка (+187) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1585 дка (+39)
Суворово1348 дка (+40)
Суворово148 дка
Девня89 дка (-1)
17
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 158 дка 
35 от 790 дка (+125) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна790 дка (+30)
Провадия469 дка (+30)
Провадия226 дка
Девня35 дка
Провадия35 дка
Провадия25 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Девня обл. Варна Страна Холдинг
41
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2788 дка 
8139 (+214) от 8364 дка (+360) 
Варна: 38 Страна: 870
76
2019
На печалба
Категория: 4.97 / 26% 
Комасационен фактор: 6212 дка 
6212 от 6212 дка (-197) 
Варна: 70 Страна: 1317
20
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1395 дка 
4037 (-218) от 4186 дка (-63) 
Варна: 117 Страна: 2019
61
2019
На печалба
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 1456 дка 
3636 (-3) от 13 101 дка (-325) 
Варна: 19 Страна: 381
Категория: 4.97 / 26% 
Комасационен фактор: 2690 дка 
2690 от 2690 дка (-70) 
Варна: 153 Страна: 2829
25
2019
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 928 дка 
2677 (+281) от 2785 дка (+112) 
Варна: 149 Страна: 2763
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 2672 дка 
2672 от 2672 дка (-74) 
Варна: 155 Страна: 2835
74
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 364 дка 
2160 (-106) от 2545 дка (+59) 
Варна: 160 Страна: 2910
Категория: 4.97 / 26% 
Комасационен фактор: 1597 дка 
1597 от 1597 дка (-42) 
Варна: 204 Страна: 3894
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1522 (+268) от 5700 дка (+1357) 
Варна: 81 Страна: 1467
Категория: 4.27 / 42% 
Комасационен фактор: 1236 дка 
1236 от 1236 дка (-260) 
Варна: 236 Страна: 4457
58
2019
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 2688 дка 
1061 (-322) от 8065 дка (-9) 
Варна: 41 Страна: 920
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 299 дка 
896 (+61) от 896 дка (+114) 
Варна: 267 Страна: 5297
29
2019
Категория: 4.97 / 26% 
Комасационен фактор: 518 дка 
518 от 518 дка 
Варна: 321 Страна: 7239
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 1068 дка 
511 (-210) от 3204 дка (-714) 
Варна: 136 Страна: 2485
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
358 (-7) от 2139 дка (+51) 
Варна: 176 Страна: 3263
Комасационен фактор: 357 дка 
357 от 357 дка 
Варна: 367 Страна: 8918
Категория: 4.3 / 41% 
Комасационен фактор: 171 дка 
267 (-182) от 513 дка (-194) 
Варна: 323 Страна: 7278
69
2019
ХОЛДИНГ 41 228 дка (-1164)  
Страна: 24
58
2019
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 341 дка 
200 от 9890 дка (-1331) 
Варна: 161 Страна: 664
Комасационен фактор: 199 дка 
199 от 199 дка (+2) 
Варна: 443 Страна: 11535
Комасационен фактор: 96 дка 
174 от 191 дка (-59) 
Варна: 448 Страна: 11693
34
2019
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 3928 дка 
149 (-36) от 7856 дка (-483) 
Варна: 45 Страна: 951
Комасационен фактор: 133 дка 
133 от 133 дка (-9) 
Варна: 482 Страна: 12779
Комасационен фактор: 130 дка 
130 от 130 дка (+52) 
Варна: 484 Страна: 12839
Комасационен фактор: 129 дка 
129 от 129 дка (-8) 
Варна: 485 Страна: 12852
24
2019
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 524 дка 
92 от 1572 дка (+59) 
Варна: 207 Страна: 3924
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 528 дка 
89 (-1) от 1585 дка (+187) 
Варна: 206 Страна: 3908
17
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 158 дка 
35 от 790 дка (+125) 
Варна: 278 Страна: 5689
0 от 0 дка (+31)0
Варна: 594 Страна: 14554

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна, бели петна за община Девня, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Био Елит Енерджи ООД

Цени на земеделската земя по обяви в undefined

Invalid Date
Invalid Date
0 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Девня (2022)

3
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2021.41551104553000
2021.32833214994167
2021.21267311001400
20211665154554167
2022.43167320005000
2022.333921020005999
2022.22880514005000
2022.1323089195114
20223217269195999
2023.14500320006500
20234500320006500

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Био Елит Енерджи ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Био Елит Енерджи ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Био Елит Енерджи ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Био Елит Енерджи ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Био Елит Енерджи ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Био Елит Енерджи ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
41
76
20
Био Елит Енерджи ООД61
25
74
43
58
29
59
58
34
24
17

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
41
76
20
Био Елит Енерджи ООД61
25
74
43
58
29
59
58
34
24
17

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Девня (Варна)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.