Девня общ. Девня

Обща информация
 

Девня

 
 
 
7797
 
20482
 
24 718 (-613) 
 
15
 
0-49
Обяви за земеделска земя в Девня
Средни оценки
 
 
46
 
44
 
50

Арендатори в Девня

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
41
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2788 дка 
8139 (+214) от 8364 дка (+360) 
3 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8364 дка (+360)
Девня8139 дка (+214)
Суворово175 дка (+166)
Ветрино50 дка (-20)
76
2019
На печалба
Категория: 4.96 / 26% 
Комасационен фактор: 6212 дка 
6212 от 6212 дка (-197) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6212 дка (-197)
Девня6212 дка (-197)
Категория: 4.96 / 26% 
Комасационен фактор: 2690 дка 
2690 от 2690 дка (-70) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2690 дка (-70)
Девня2690 дка (-70)
74
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 364 дка 
2036 (-56) от 2545 дка (+59) 
7 землища, 5 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2545 дка (-69)
ДевняДевня2036 дка (-56)
СуворовоЧернево182 дка (+37)
ДевняКипра98 дка (-49)
ВетриноНеофит Рилски90 дка
ПровадияПетров дол75 дка
АвренЦаревци38 дка
ДевняПадина26 дка (-1)
Категория: 4.96 / 26% 
Комасационен фактор: 1597 дка 
1597 от 1597 дка (-42) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1597 дка (-42)
Девня1597 дка (-42)
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1522 (+268) от 5700 дка (+1357) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5700 дка (+301)
Девня1522 дка (+268)
Провадия1465 дка (+4)
Ветрино1056 дка
Провадия934 дка (+32)
Ветрино307 дка (+33)
Ветрино177 дка (+54)
Провадия138 дка (+14)
Провадия68 дка (-104)
Провадия33 дка
58
2019
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 2688 дка 
1061 (-322) от 8065 дка (-9) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8065 дка (-9)
Ветрино6761 дка (+343)
Девня1061 дка (-322)
Ветрино243 дка (-30)
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 299 дка 
673 (+78) от 896 дка (+114) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна896 дка (+61)
Девня673 дка (+78)
Девня170 дка (-17)
Девня53 дка
29
2019
Категория: 4.96 / 26% 
Комасационен фактор: 518 дка 
518 от 518 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна518 дка
Девня518 дка
Комасационен фактор: 199 дка 
199 от 199 дка (+2) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна199 дка (+2)
Девня199 дка (+2)
Комасационен фактор: 96 дка 
174 от 191 дка (-59) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна191 дка (-59)
Девня174 дка
Ветрино17 дка (-59)
Комасационен фактор: 133 дка 
133 от 133 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна133 дка (-9)
Девня133 дка (-9)
Комасационен фактор: 129 дка 
129 от 129 дка (-8) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна129 дка (-8)
Девня129 дка (-8)
25
2019
Категория: 4.11 / 48% 
Комасационен фактор: 928 дка 
48 от 2785 дка (+112) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2785 дка (+64)
Девня2629 дка (+281)
Суворово108 дка (-217)
Девня48 дка
20
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1395 дка 
6 от 4186 дка (-63) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4186 дка (-218)
Девня4031 дка (-218)
Суворово149 дка
Девня6 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Девня общ. Девня обл. Варна Страна
41
2019
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 2788 дка 
8139 (+214) от 8364 дка (+360) 
Девня: 1 Варна: 38 Страна: 870
76
2019
На печалба
Категория: 4.96 / 26% 
Комасационен фактор: 6212 дка 
6212 от 6212 дка (-197) 
Девня: 2 Варна: 70 Страна: 1317
Категория: 4.96 / 26% 
Комасационен фактор: 2690 дка 
2690 от 2690 дка (-70) 
Девня: 5 Варна: 153 Страна: 2829
74
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 364 дка 
2036 (-56) от 2545 дка (+59) 
Девня: 8 Варна: 160 Страна: 2910
Категория: 4.96 / 26% 
Комасационен фактор: 1597 дка 
1597 от 1597 дка (-42) 
Девня: 9 Варна: 204 Страна: 3894
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
1522 (+268) от 5700 дка (+1357) 
Девня: 10 Варна: 81 Страна: 1467
58
2019
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 2688 дка 
1061 (-322) от 8065 дка (-9) 
Девня: 12 Варна: 41 Страна: 921
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 299 дка 
673 (+78) от 896 дка (+114) 
Девня: 13 Варна: 267 Страна: 5297
29
2019
Категория: 4.96 / 26% 
Комасационен фактор: 518 дка 
518 от 518 дка 
Девня: 14 Варна: 321 Страна: 7242
Комасационен фактор: 199 дка 
199 от 199 дка (+2) 
Девня: 20 Варна: 443 Страна: 11541
Комасационен фактор: 96 дка 
174 от 191 дка (-59) 
Девня: 21 Варна: 448 Страна: 11698
Комасационен фактор: 133 дка 
133 от 133 дка (-9) 
Девня: 23 Варна: 482 Страна: 12785
Комасационен фактор: 129 дка 
129 от 129 дка (-8) 
Девня: 25 Варна: 485 Страна: 12858
25
2019
Категория: 4.11 / 48% 
Комасационен фактор: 928 дка 
48 от 2785 дка (+112) 
Девня: 6 Варна: 149 Страна: 2763
20
2019
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 1395 дка 
6 от 4186 дка (-63) 
Девня: 3 Варна: 117 Страна: 2019

Ренти на арендаторите в Девня

Бели петна, бели петна за община Девня, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Марциана - Агро ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Девня

6 юни 2023 г.
28 ноември 2022 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Девня (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Девня по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
552
1628
Марциана - Агро ЕООД2722
1632
2608
2569
704
479

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
121104120121
419267469468
Марциана - Агро ЕООД231499682683
17192132226
3784641051461
2193114
15610389156
11770143105
87566676

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
219
287
Марциана - Агро ЕООД251
139
177
61
149
158

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
40
55
Марциана - Агро ЕООД18
164

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
77317764787080048364
81388301642064096212
28182824281827602690
Марциана - Агро ЕООД27222855263524862545
164216391597
979110 597563943435700
78237896769580748065
206782896
51384559765518518
91157208197199
269125292250191
146149142142133
112113130137129
21112187213726732785
47874945490242494186
Общо51 67752 47243 50142 66344 210

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
77317762779879258139
81388301642064096212
27622824281827602690
Марциана - Агро ЕООД22622429225220922036
164216391597
12471271121212541522
12471363137913831061
206595673
829841765518518
91157208197199
269125292174174
146149142142133
112113130137129
393948
266
Общо24 89925 37425 26425 22525 137

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
41
76
Марциана - Агро ЕООД74
43
58
29
25
20

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
41
76
Марциана - Агро ЕООД74
43
58
29
25
20

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Девня (Девня)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.