Габърница общ. Ветрино

Обща информация
 

Габърница

 
 
 
89
 
14252
 
219 (-50) 
 
2
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Габърница
Средни оценки
 
 
12
 
55
 
50

Арендатори в Габърница

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
12
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2516 дка 
219 (-50) от 5031 дка (-193) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5031 дка (-193)
Провадия4812 дка (-143)
Ветрино219 дка (-50)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Габърница общ. Ветрино обл. Варна Страна
12
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2516 дка 
219 (-50) от 5031 дка (-193) 
Ветрино: 53 Варна: 90 Страна: 1678
0 от 0 дка (-287)
Ветрино: 78 Варна: 570 Страна: 14541

Ренти на арендаторите в Габърница

Бели петна, бели петна за община Ветрино, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Ол Сийзънс Лейк Батак ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Габърница

25 април 2023 г.
30 август 2021 г.
5 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Ветрино (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Габърница по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
515
Ол Сийзънс Лейк Батак ЕООД330

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
125485060
Ол Сийзънс Лейк Батак ЕООД99111116

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
116
Ол Сийзънс Лейк Батак ЕООД352

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
12
Ол Сийзънс Лейк Батак ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
56705253517252245031
Ол Сийзънс Лейк Батак ЕООД659546259
Общо63295799543152245031

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
164164164269219
Ол Сийзънс Лейк Батак ЕООД293225259
Общо457389423269219

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
12
Ол Сийзънс Лейк Батак ЕООД

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
12
Ол Сийзънс Лейк Батак ЕООД

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Габърница (Ветрино)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.