Петров дол общ. Провадия

Обща информация
 

Петров дол

 
 
 
409
 
56143
 
12 218 (-4) 
 
11
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Петров дол
Средни оценки
 
 
45
 
44
 
50

Арендатори в Петров дол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
12
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2516 дка 
4812 (-143) от 5031 дка (-193) 
2 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5031 дка (-193)
Провадия4812 дка (-143)
Ветрино219 дка (-50)
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3923 дка 
4531 (-47) от 7846 дка (-878) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4531 дка (-47)
Провадия4531 дка (-47)
Област: Шумен3315 дка (-831)
Смядово3315 дка (-831)
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
58
2019
На печалба
Категория: 3.74 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
1425 (-12) от 27 209 дка (-33) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна27 209 дка (-33)
Провадия11 603 дка (+30)
Провадия4855 дка (-95)
Провадия4484 дка (+11)
Ветрино4356 дка (+230)
Провадия1425 дка (-12)
Провадия335 дка
Провадия132 дка
Провадия19 дка (-197)
62
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2411 дка 
368 (+23) от 9644 дка (+54) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9644 дка (+22)
ВетриноНеофит Рилски9129 дка (+16)
ПровадияПетров дол368 дка (+23)
ВетриноВетрино115 дка (-17)
ПровадияСтароселец32 дка
29
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 211 дка 
178 (+13) от 2326 дка (+859) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2326 дка (+280)
Провадия735 дка (+14)
Провадия579 дка
Провадия209 дка (+199)
Провадия178 дка (+13)
Провадия171 дка (+23)
Провадия153 дка (+5)
Провадия90 дка (+15)
Провадия74 дка
Провадия60 дка
Провадия45 дка
Провадия32 дка (+11)
38
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 903 дка 
175 (-19) от 6324 дка (-275) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6324 дка (-275)
Провадия3204 дка (-168)
Провадия1388 дка (-96)
Провадия1358 дка (+12)
Провадия175 дка (-19)
Провадия92 дка (-1)
Провадия89 дка (-3)
Провадия18 дка
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 580 дка 
128 (+17) от 2320 дка (+372) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2320 дка (+372)
Провадия1229 дка (+314)
Провадия690 дка (+41)
Провадия273 дка
Провадия128 дка (+17)
74
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 364 дка 
75 от 2545 дка (+59) 
7 землища, 5 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2545 дка (-69)
Девня2036 дка (-56)
Суворово182 дка (+37)
Девня98 дка (-49)
Ветрино90 дка
Провадия75 дка
Аврен38 дка
Девня26 дка (-1)
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
68 (-104) от 5700 дка (+1357) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5700 дка (+301)
Девня1522 дка (+268)
Провадия1465 дка (+4)
Ветрино1056 дка
Провадия934 дка (+32)
Ветрино307 дка (+33)
Ветрино177 дка (+54)
Провадия138 дка (+14)
Провадия68 дка (-104)
Провадия33 дка
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 273 дка 
24 от 2187 дка (+142) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2187 дка (+142)
Провадия1271 дка (+18)
Провадия406 дка (+114)
Провадия297 дка (+10)
Провадия102 дка
Провадия51 дка
Провадия25 дка
Провадия24 дка
Провадия11 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Петров дол общ. Провадия обл. Варна Страна Холдинг
12
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 2516 дка 
4812 (-143) от 5031 дка (-193) 
Провадия: 20 Варна: 90 Страна: 1678
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3923 дка 
4531 (-47) от 7846 дка (-878) 
Провадия: 24 Варна: 106 Страна: 956
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 17
58
2019
На печалба
Категория: 3.74 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
1425 (-12) от 27 209 дка (-33) 
Провадия: 2 Варна: 2 Страна: 76
62
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2411 дка 
368 (+23) от 9644 дка (+54) 
Провадия: 45 Варна: 29 Страна: 695
29
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 211 дка 
178 (+13) от 2326 дка (+859) 
Провадия: 32 Варна: 168 Страна: 3096
38
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 903 дка 
175 (-19) от 6324 дка (-275) 
Провадия: 15 Варна: 68 Страна: 1276
Категория: 4.62 / 33% 
Комасационен фактор: 580 дка 
128 (+17) от 2320 дка (+372) 
Провадия: 33 Варна: 169 Страна: 3100
74
2019
На печалба
Категория: 4.76 / 30% 
Комасационен фактор: 364 дка 
75 от 2545 дка (+59) 
Провадия: 65 Варна: 160 Страна: 2910
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
68 (-104) от 5700 дка (+1357) 
Провадия: 31 Варна: 81 Страна: 1467
Категория: 4.58 / 34% 
Комасационен фактор: 273 дка 
24 от 2187 дка (+142) 
Провадия: 35 Варна: 174 Страна: 3216
0 от 0 дка
Провадия: 73 Варна: 576 Страна: 14546

Ренти на арендаторите в Петров дол

Бели петна, бели петна за община Провадия, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов

Цени на земеделската земя по обяви в Петров дол

6 април 2023 г.
18 август 2021 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Провадия (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Петров дол по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
515
523
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов1196
500
717
2722
1632
1292

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
125485060
184134281154
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов255208412275
597095
213140126136
231499682683
17192132226
120147565

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
116
295
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов230
189
189
251
139
437

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
12
69
44
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов
17
27
6
18

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
56705253517252245031
91788888876687247846
25 11326 44426 04827 24227 209
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов83749819966595909644
9991241126514672326
64495182542565996324
21082104197019482320
27222855263524862545
979110 597563943435700
1701202920452187
1292
Общо71 69674 08468 61469 66871 132

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
55065089500849554812
42014138453445784531
7831464143514371425
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов635624376345368
1029596165178
161159160194175
115148155111128
7594757575
24223417268
31242424
631
Общо12 20912 08412 09712 05611 784

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
12
58
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов62
29
38
74
43

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
12
58
ЕТ Агрошанс - 53 - Илия Вълчанов62
29
38
74
43

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Петров дол (Провадия)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.