Кривня общ. Провадия

Обща информация
 

Кривня

 
 
 
328
 
39829
 
18 503 (-87) 
 
14
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Кривня
Средни оценки
 
 
41
 
44
 
50

Арендатори в Кривня

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
19
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
6754 от 6815 дка (-55) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6815 дка (-55)
Провадия6754 дка (-55)
Провадия24 дка
Провадия24 дка
Провадия13 дка
56
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
4401 (+42) от 4591 дка (+232) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4591 дка (+42)
Провадия4401 дка (+42)
Провадия104 дка
Провадия86 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
2585 (-47) от 6463 дка (-173) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6463 дка (-173)
Провадия2585 дка (-47)
Провадия2480 дка (-93)
Провадия1398 дка (-33)
38
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 903 дка 
1388 (-96) от 6324 дка (-275) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6324 дка (-275)
ПровадияПровадия3204 дка (-168)
ПровадияКривня1388 дка (-96)
ПровадияЗлатина1358 дка (+12)
ПровадияПетров дол175 дка (-19)
ПровадияХраброво92 дка (-1)
ПровадияВенчан89 дка (-3)
ПровадияБозвелийско18 дка
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
944 (+2) от 7234 дка (-80) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7234 дка (-111)
Провадия4810 дка (-43)
Провадия944 дка (+2)
Провадия725 дка (-70)
Провадия409 дка
Провадия315 дка
Провадия31 дка
29
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 211 дка 
735 (+14) от 2326 дка (+859) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2326 дка (+280)
Провадия735 дка (+14)
Провадия579 дка
Провадия209 дка (+199)
Провадия178 дка (+13)
Провадия171 дка (+23)
Провадия153 дка (+5)
Провадия90 дка (+15)
Провадия74 дка
Провадия60 дка
Провадия45 дка
Провадия32 дка (+11)
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1257 дка 
644 (+2) от 7541 дка (-71) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7541 дка (-71)
Провадия3021 дка (+7)
Провадия2949 дка (+53)
Провадия644 дка (+2)
Провадия574 дка (-110)
Провадия278 дка
Провадия75 дка (-23)
41
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 809 дка 
553 (-5) от 4854 дка 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4854 дка
Провадия2946 дка (-20)
Провадия944 дка (-2)
Провадия553 дка (-5)
Провадия284 дка (+27)
Провадия73 дка
Провадия54 дка
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
151 (+25) от 5284 дка (+1116) 
12 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5284 дка (+233)
Провадия2545 дка (+241)
Провадия1088 дка (-39)
Провадия730 дка
Провадия230 дка
Провадия151 дка (+25)
Провадия127 дка (+1)
Провадия104 дка (-1)
Провадия87 дка
Провадия81 дка (+6)
Провадия75 дка
Провадия46 дка
Провадия20 дка
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 187 дка 
140 от 747 дка (+60) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна747 дка (+60)
Провадия354 дка (+60)
Провадия231 дка
Провадия140 дка
Провадия22 дка
43
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1124 дка 
123 от 7866 дка (+72) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7866 дка (+72)
Провадия7437 дка (+65)
Провадия123 дка
Провадия93 дка (+4)
Провадия86 дка (+2)
Провадия75 дка (+32)
Провадия38 дка (-31)
Провадия14 дка
Комасационен фактор: 85 дка 
85 от 85 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна85 дка
Провадия85 дка
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
0 от 2139 дка (+51)0
7 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2139 дка (+51)
Аврен830 дка (+31)
Девня358 дка (-7)
Аврен276 дка (+27)
Провадия275 дка (+21)
Аврен189 дка (-25)
Аврен130 дка (-5)
Белослав81 дка (+9)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Кривня общ. Провадия обл. Варна Страна Холдинг
19
2019
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 1704 дка 
6754 от 6815 дка (-55) 
Провадия: 13 Варна: 59 Страна: 1166
56
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1530 дка 
4401 (+42) от 4591 дка (+232) 
Провадия: 22 Варна: 103 Страна: 1854
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 2154 дка 
2585 (-47) от 6463 дка (-173) 
Провадия: 14 Варна: 66 Страна: 1245
38
2019
На печалба
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 903 дка 
1388 (-96) от 6324 дка (-275) 
Провадия: 15 Варна: 68 Страна: 1276
46
2019
На печалба
Категория: 3.55 / 70% 
Комасационен фактор: 1206 дка 
944 (+2) от 7234 дка (-80) 
Провадия: 9 Варна: 52 Страна: 1090
29
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 211 дка 
735 (+14) от 2326 дка (+859) 
Провадия: 32 Варна: 168 Страна: 3093
Категория: 3.93 / 57% 
Комасационен фактор: 1257 дка 
644 (+2) от 7541 дка (-71) 
Провадия: 8 Варна: 48 Страна: 1025
41
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 809 дка 
553 (-5) от 4854 дка 
Провадия: 19 Варна: 96 Страна: 1756
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 440 дка 
151 (+25) от 5284 дка (+1116) 
Провадия: 18 Варна: 87 Страна: 1588
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 187 дка 
140 от 747 дка (+60) 
Провадия: 40 Варна: 285 Страна: 5891
43
2019
На печалба
Категория: 4.67 / 32% 
Комасационен фактор: 1124 дка 
123 от 7866 дка (+72) 
Провадия: 6 Варна: 44 Страна: 950
Комасационен фактор: 85 дка 
85 от 85 дка 
Провадия: 63 Варна: 520 Страна: 13599
0 от 0 дка (+25)0
Провадия: 75 Варна: 586 Страна: 14547
59
2019
На печалба
Категория: 4.45 / 37% 
Комасационен фактор: 306 дка 
0 от 2139 дка (+51)0
Провадия: 50 Варна: 176 Страна: 3263

Ренти на арендаторите в Кривня

Бели петна, бели петна за община Провадия, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
ЗКПУ Провадия

Цени на земеделската земя по обяви в Кривня

22 ноември 2021 г.
19 март 2023 г.
11 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Провадия (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Кривня по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
467
940
ЗКПУ Провадия717
1017
500
2269
582
928
1883

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
1358310772
238232265211
ЗКПУ Провадия213140126136
336301307189
597095
241
109136119129
243255231195
199151289362

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
154
224
ЗКПУ Провадия189
186
189
106
221
210
192

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
64
84
ЗКПУ Провадия27
40
17
25
36
32

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
74787609742268706815
47014591435943594591
65356719685966366463
ЗКПУ Провадия64495182542565996324
81367684243273147234
9991241126514672326
75509576127541
45374498386448544854
23412785317741685284
577687747
75697609763277947866
85
83518376
37663591224420882139
Общо60 86259 96050 35160 44862 269

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
74187552738968096754
46374504435943594401
24102411242326322585
ЗКПУ Провадия13171316128914841388
1077951934942944
464708711721735
731642644
540556547558553
109109105126151
111140140
123123
85
634746
358111
Общо18 96418 96418 59918 53618 503

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
19
56
ЗКПУ Провадия38
46
29
41
43
59

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
19
56
ЗКПУ Провадия38
46
29
41
43
59

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Кривня (Провадия)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.