Златина общ. Провадия

Обща информация
 

Златина

 
 
 
249
 
31005
 
7192  (+42) 
 
4
 
0-49
 
Обяви за земеделска земя в Златина
Средни оценки
 
 
46
 
44
 
50

Арендатори в Златина

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
58
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
4484 (+11) от 27 209 дка (-33) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна27 209 дка (-33)
Провадия11 603 дка (+30)
Провадия4855 дка (-95)
Провадия4484 дка (+11)
Ветрино4356 дка (+230)
Провадия1425 дка (-12)
Провадия335 дка
Провадия132 дка
Провадия19 дка (-197)
38
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 903 дка 
1358 (+12) от 6324 дка (-275) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6324 дка (-275)
Провадия3204 дка (-168)
Провадия1388 дка (-96)
Провадия1358 дка (+12)
Провадия175 дка (-19)
Провадия92 дка (-1)
Провадия89 дка (-3)
Провадия18 дка
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
934 (+32) от 5700 дка (+1357) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5700 дка (+1357)
Девня1522 дка (+268)
Провадия1465 дка (+4)
Ветрино1056 дка (+1056)
Провадия934 дка (+32)
Ветрино307 дка (+33)
Ветрино177 дка (+54)
Провадия138 дка (+14)
Провадия68 дка (-104)
Провадия33 дка
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 996 дка 
416 (-13) от 2988 дка (+98) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2988 дка (+98)
ПровадияВенчан2318 дка (-53)
ПровадияЗлатина416 дка (-13)
ПровадияПровадия254 дка (+164)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Златина общ. Провадия обл. Варна Страна Холдинг
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 19
58
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
4484 (+11) от 27 209 дка (-33) 
Провадия: 2 Варна: 2 Страна: 76
38
2019
На печалба
Категория: 4.77 / 30% 
Комасационен фактор: 903 дка 
1358 (+12) от 6324 дка (-275) 
Провадия: 15 Варна: 68 Страна: 1281
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
934 (+32) от 5700 дка (+1357) 
Провадия: 31 Варна: 81 Страна: 1482
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 996 дка 
416 (-13) от 2988 дка (+98) 
Провадия: 28 Варна: 143 Страна: 2645

Ренти на арендаторите в Златина

Бели петна за община Провадия, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години Златина

Арендатор
Златена Живкова Цонкова

Ренти за община Провадия (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви в Златина

Няма данни за това землище. Вижте цените на съседните землища по-надолу.

arable_land в съседните землища

Средни цени на земеделската земя в община Провадия (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Златина по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
523
717
1632
Златена Живкова Цонкова

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
184134281154
213140126136
17192132226
Златена Живкова Цонкова

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
295
189
139
Златена Живкова Цонкова

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
44
27
Златена Живкова Цонкова

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
25 11326 44426 04827 24227 209
64495182542565996324
979110 597563943435700
Златена Живкова Цонкова37733204305928902988
Общо45 12645 42740 17141 07442 221

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
26392899182144734484
135543957313461358
796903861902934
Златена Живкова Цонкова452455433429416
Общо52424696368871507192

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
58
38
43
Златена Живкова Цонкова

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
58
38
43
Златена Живкова Цонкова

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Златина (Провадия)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.