Ветрино общ. Ветрино

Обща информация
 

Ветрино

 
 
 
967
 
10865
 
33 912  (+413) 
 
20
 
200-299
 
Обяви за земеделска земя във Ветрино
Средни оценки
 
 
55
 
55
 
50

Арендатори във Ветрино

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
15 455 (+372) от 17 598 дка (+593) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна17 598 дка (+593)
Ветрино15 455 дка (+372)
Ветрино934 дка (+65)
Ветрино922 дка (+49)
Ветрино193 дка (+107)
Ветрино70 дка
Ветрино24 дка
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
58
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
4356 (+230) от 27 209 дка (-33) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна27 209 дка (-33)
Провадия11 603 дка (+30)
Провадия4855 дка (-95)
Провадия4484 дка (+11)
Ветрино4356 дка (+230)
Провадия1425 дка (-12)
Провадия335 дка
Провадия132 дка
Провадия19 дка (-197)
42
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 3684 дка 
4080 (-14) от 7367 дка (-53) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна7367 дка (-53)
Ветрино4080 дка (-14)
Ветрино3287 дка (-39)
39
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1908 дка 
3080 (-43) от 5723 дка (-88) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5723 дка (-88)
ВетриноВетрино3080 дка (-43)
ВетриноМомчилово2409 дка (-45)
ВетриноНеофит Рилски234 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
1907 (+43) от 57 897 дка (+14 671) 
20 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен23 096 дка (+8099)
Смядово12 066 дка (+3646)
Смядово7001 дка (+4058)
Велики Преслав3380 дка (+360)
Велики Преслав296 дка
Смядово281 дка (-1)
Смядово34 дка (+34)
Смядово28 дка (+2)
Смядово10 дка
Област: Варна20 501 дка (+6582)
Ветрино13 927 дка (+5650)
Ветрино4159 дка (+902)
Ветрино1907 дка (+43)
Ветрино508 дка (-13)
Област: Търговище8135 дка (-78)
Попово5200 дка (-94)
Попово989 дка (-7)
Търговище751 дка (+7)
Попово732 дка (-16)
Попово394 дка
Търговище37 дка
Търговище32 дка (+32)
Област: Разград6165 дка (+68)
Разград6165 дка (+68)
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
1603 (+12) от 13 274 дка (+35) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (+35)
Вълчи дол4588 дка (-63)
Ветрино4463 дка (-52)
Ветрино1603 дка (+12)
Вълчи дол1357 дка (+35)
Вълчи дол657 дка (+1)
Вълчи дол164 дка
Ветрино138 дка (+49)
Вълчи дол133 дка (+1)
Ветрино119 дка
Вълчи дол37 дка (+37)
Вълчи дол15 дка (+15)
33
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 868 дка 
535 (-1) от 3470 дка (+203) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3470 дка (+203)
Ветрино2593 дка (+204)
Ветрино535 дка (-1)
Вълчи дол223 дка
Ветрино119 дка
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 315 дка 
482 от 945 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна945 дка
Ветрино482 дка
Ветрино359 дка
Ветрино104 дка
Комасационен фактор: 444 дка 
444 от 444 дка (-23) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна444 дка (-23)
Ветрино444 дка (-23)
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 121 дка 
399 (+171) от 726 дка (+262) 
6 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна726 дка (+262)
Ветрино399 дка (+171)
Ветрино124 дка
Ветрино89 дка
Провадия61 дка (+61)
Ветрино43 дка (+30)
Провадия10 дка
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 988 дка 
380 от 1975 дка (+37) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1975 дка (+37)
Ветрино1595 дка (+37)
Ветрино380 дка
Комасационен фактор: 327 дка 
327 от 327 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна327 дка
Ветрино327 дка
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 61 дка 
253 от 546 дка (-176) 
9 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна546 дка (-176)
Ветрино253 дка
Ветрино90 дка
Провадия61 дка
Провадия53 дка
Провадия36 дка (+36)
Ветрино17 дка (-220)
Ветрино15 дка
Ветрино13 дка
Провадия8 дка (+8)
58
2019
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 2688 дка 
243 (-30) от 8065 дка (-9) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8065 дка (-9)
Ветрино6761 дка (+343)
Девня1061 дка (-322)
Ветрино243 дка (-30)
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
177 (+54) от 5700 дка (+1357) 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна5700 дка (+1357)
Девня1522 дка (+268)
Провадия1465 дка (+4)
Ветрино1056 дка (+1056)
Провадия934 дка (+32)
Ветрино307 дка (+33)
Ветрино177 дка (+54)
Провадия138 дка (+14)
Провадия68 дка (-104)
Провадия33 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
158 от 6391 дка (-748) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6391 дка (-748)
Вълчи дол3366 дка (-716)
Вълчи дол829 дка (-4)
Вълчи дол720 дка (+7)
Вълчи дол548 дка (-8)
Вълчи дол321 дка (-27)
Ветрино251 дка
Ветрино198 дка
Ветрино158 дка
62
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2411 дка 
115 (-17) от 9644 дка (+54) 
4 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна9644 дка (+54)
Ветрино9129 дка (+16)
Провадия368 дка (+23)
Ветрино115 дка (-17)
Провадия32 дка (+32)
59
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1765 дка 
109 от 8824 дка (+162) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8824 дка (+162)
Вълчи дол4452 дка (-75)
Вълчи дол3910 дка (+103)
Суворово232 дка (+13)
Вълчи дол121 дка (+121)
Ветрино109 дка
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 247 дка 
11 (+11) от 988 дка (-201) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна988 дка (-201)
Ветрино624 дка (-54)
Ветрино234 дка (-158)
Ветрино119 дка
Ветрино11 дка (+11)
66
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 878 дка 
0 от 878 дка (-81)
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна878 дка (-81)
Вълчи дол878 дка (-81)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Ветрино общ. Ветрино обл. Варна Страна Холдинг
43
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2933 дка 
15 455 (+372) от 17 598 дка (+593) 
Ветрино: 3 Варна: 12 Страна: 196
56
2019
ХОЛДИНГ 52 542 дка (+24)  
Страна: 19
58
2019
На печалба
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 3401 дка 
4356 (+230) от 27 209 дка (-33) 
Ветрино: 13 Варна: 2 Страна: 76
42
2019
На печалба
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 3684 дка 
4080 (-14) от 7367 дка (-53) 
Ветрино: 6 Варна: 51 Страна: 1070
39
2019
На печалба
Категория: 2.88 / 98% 
Комасационен фактор: 1908 дка 
3080 (-43) от 5723 дка (-88) 
Ветрино: 10 Варна: 80 Страна: 1476
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
1907 (+43) от 57 897 дка (+14 671) 
Ветрино: 2 Варна: 5 Страна: 18
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
1603 (+12) от 13 274 дка (+35) 
Ветрино: 8 Варна: 17 Страна: 372
33
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 868 дка 
535 (-1) от 3470 дка (+203) 
Ветрино: 15 Варна: 129 Страна: 2349
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 315 дка 
482 от 945 дка 
Ветрино: 28 Варна: 261 Страна: 5182
Комасационен фактор: 444 дка 
444 от 444 дка (-23) 
Ветрино: 39 Варна: 339 Страна: 7982
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 121 дка 
399 (+171) от 726 дка (+262) 
Ветрино: 31 Варна: 287 Страна: 6044
Категория: 2.98 / 96% 
Комасационен фактор: 988 дка 
380 от 1975 дка (+37) 
Ветрино: 20 Варна: 187 Страна: 3434
Комасационен фактор: 327 дка 
327 от 327 дка 
Ветрино: 46 Варна: 378 Страна: 9427
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 61 дка 
253 от 546 дка (-176) 
Ветрино: 42 Варна: 314 Страна: 7102
58
2019
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 2688 дка 
243 (-30) от 8065 дка (-9) 
Ветрино: 7 Варна: 41 Страна: 930
43
2019
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 633 дка 
177 (+54) от 5700 дка (+1357) 
Ветрино: 22 Варна: 81 Страна: 1482
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
Страна: 70
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
158 от 6391 дка (-748) 
Ветрино: 34 Варна: 67 Страна: 1271
62
2019
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 2411 дка 
115 (-17) от 9644 дка (+54) 
Ветрино: 4 Варна: 29 Страна: 700
59
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1765 дка 
109 от 8824 дка (+162) 
Ветрино: 67 Варна: 33 Страна: 801
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 247 дка 
11 (+11) от 988 дка (-201) 
Ветрино: 26 Варна: 254 Страна: 5058
66
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 878 дка 
0 от 878 дка (-81)
Ветрино: 76 Варна: 270 Страна: 5394

Ренти на арендаторите във Ветрино

Бели петна за община Ветрино, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниВетрино

Арендатор
Станди ЕООД

Ренти за община Ветрино (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви във Ветрино

32
23
2172 лв./дка
2200 лв./дка
2225 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
14 септември 2022 г.28005Тук
13 юли 2022 г.33005,5Тук
26 април 2022 г.320021Тук
15 април 2022 г.300011Тук
15 април 2022 г.300010Тук
20 март 2022 г.255011Тук
17 март 2022 г.240068Тук
17 март 2022 г.250068Тук
23 януари 2022 г.15000,7Тук
14 януари 2022 г.225068Тук
10 януари 2022 г.220030Тук
10 януари 2022 г.220070Тук
16 ноември 2021 г.17009Тук
16 ноември 2021 г.22005Тук
24 октомври 2021 г.1949,8610,7Тук
3 октомври 2021 г.140018Тук
23 август 2021 г.180047Тук
7 юли 2021 г.165030Тук
6 юли 2021 г.17008,5Тук
6 юли 2021 г.17508Тук
4 юли 2021 г.15008Тук
25 юни 2021 г.17005Тук
7 юни 2021 г.16994Тук

Средни цени на земеделската земя в община Ветрино (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики във Ветрино по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
920
523
699
Станди ЕООД440
523
885
420
324
2608
1632
3187
1196
567
102

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
163149168171
184134281154
141133173143
Станди ЕООД928596102
296273264271
190195197195
857412689
15148
3784641051461
17192132226
689791569809
255208412275
136152181163
121198186122

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
186
295
204
Станди ЕООД231
519
220
212
457
177
139
254
230
287
1199

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
44
30
Станди ЕООД52
15
15
14
46
191
51
37
6
44

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
16 56316 64416 79717 00517 598
25 11326 44426 04827 24227 209
69916982738574207367
Станди ЕООД61616230581858115723
57 03359 89056 20143 22657 897
14 15313 17313 32913 23913 274
33623305327132673470
934931945945945
472467467467444
410419515464726
20422014201019381975
324327327327327
569866721722546
78237896769580748065
979110 597563943435700
63746459690771396391
83749819966595909644
90718305816586628824
100313901189988
163016111397959878
Общо177 190183 382174 692162 029177 991

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
15 19815 13015 04515 08315 455
37524629406241264356
36683702409540944080
Станди ЕООД34813502312031233080
14201922191218641907
16621575158515911603
553552536536535
485484482482482
472467467467444
184183228228399
382380380380380
324327327327327
121298253253253
472246263273243
9999102123177
167158158158158
354149115132115
109109109109109
11
10
Общо32 91333 91233 23933 34934 114

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
43
58
42
Станди ЕООД39
80
53
33
58
43
74
62
59
66

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
43
58
42
Станди ЕООД39
80
53
33
58
43
74
62
59
66

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя във Ветрино (Ветрино)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.