Смядово обл. Шумен

Обща информация
 

Смядово

 
 
10
 
56 509 
 
41
 
4.3 / 75%
 
Обяви за земеделска земя в Смядово
Средни оценки
 
 
62
 
57

Арендатори в община Смядово

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
19 420 (+7739) от 57 897 дка (+14 671) 
20 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен23 096 дка (+8099)
Смядово12 066 дка (+3646)
Смядово7001 дка (+4058)
Велики Преслав3380 дка (+360)
Велики Преслав296 дка
Смядово281 дка (-1)
Смядово34 дка (+34)
Смядово28 дка (+2)
Смядово10 дка
Област: Варна20 501 дка (+6582)
Ветрино13 927 дка (+5650)
Ветрино4159 дка (+902)
Ветрино1907 дка (+43)
Ветрино508 дка (-13)
Област: Търговище8135 дка (-78)
Попово5200 дка (-94)
Попово989 дка (-7)
Търговище751 дка (+7)
Попово732 дка (-16)
Попово394 дка
Търговище37 дка
Търговище32 дка (+32)
Област: Разград6165 дка (+68)
Разград6165 дка (+68)
71
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1222 дка 
5418 (+43) от 6108 дка (+92) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен6108 дка (+92)
Смядово3875 дка (+51)
Смядово1496 дка (-9)
Велики Преслав553 дка (+30)
Велики Преслав137 дка (+19)
Смядово47 дка (+1)
85
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2184 дка 
4503 (+5) от 6553 дка (-5) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4503 дка (+5)
Смядово3010 дка
Смядово1493 дка (+5)
Област: Разград2050 дка (-10)
Разград2050 дка (-10)
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3531 дка 
3531 от 3531 дка (-83) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3531 дка (-83)
СмядовоРиш3531 дка (-83)
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3923 дка 
3315 (-831) от 7846 дка (-878) 
2 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна4531 дка (-47)
Провадия4531 дка (-47)
Област: Шумен3315 дка (-831)
Смядово3315 дка (-831)
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
86
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 626 дка 
3117 от 3754 дка (-2827) 
6 землища, 6 общини и 4 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3117 дка
Смядово3117 дка
Област: Варна481 дка (-2827)
Ветрино286 дка (-2819)
Вълчи дол195 дка (-8)
Област: Разград124 дка
Разград69 дка
Цар Калоян55 дка
Област: Търговище32 дка
Попово32 дка
20
2019
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 3115 дка 
3115 от 3115 дка (-107) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен3115 дка (-107)
Смядово3115 дка (-107)
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 930 дка 
2791 от 2791 дка (+22) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2791 дка (+22)
Смядово1671 дка (+50)
Смядово703 дка (-20)
Смядово417 дка (-8)
75
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 354 дка 
2475 от 2475 дка (+211) 
7 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен2475 дка (+211)
Смядово778 дка (+18)
Смядово593 дка (+61)
Смядово503 дка (+28)
Смядово266 дка
Смядово217 дка (+1)
Смядово103 дка (+103)
Смядово15 дка
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
91
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1325 дка 
2055 (+2055) от 17 227 дка (+5055) 
13 землища, 7 общини и 5 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Русе5619 дка (-497)
Ветово5619 дка (-497)
Област: Разград5517 дка (-32)
Цар Калоян2398 дка (-119)
Цар Калоян1597 дка (+73)
Разград946 дка (-44)
Разград413 дка (+77)
Разград112 дка (-19)
Разград51 дка
Област: Варна3529 дка (+3529)
Ветрино3529 дка (+3529)
Област: Шумен2055 дка (+2055)
Смядово2055 дка (+2055)
Област: Търговище507 дка
Попово287 дка
Търговище91 дка
Попово80 дка
Търговище49 дка
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 379 дка 
1843 (+819) от 3032 дка (+959) 
8 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1843 дка (+819)
Смядово950 дка (+950)
Смядово717 дка (+107)
Смядово118 дка (-214)
Смядово58 дка (-24)
Област: Варна1189 дка (+140)
Дългопол767 дка (-59)
Дългопол154 дка (+154)
Дългопол148 дка (-75)
Дългопол120 дка (+120)
42
2019
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 366 дка 
1832 от 1832 дка (+53) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1832 дка (+53)
Смядово1049 дка
Смядово444 дка (+6)
Смядово227 дка (+37)
Смядово78 дка (+10)
Смядово34 дка
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 603 дка 
1206 (+1206) от 1206 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1206 дка (+1206)
Смядово618 дка (+618)
Смядово588 дка (+588)
38
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1441 дка 
1079 (+1) от 4322 дка (+8) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен4322 дка (+8)
Шумен2533 дка (+6)
Смядово1079 дка (+1)
Шумен710 дка (+1)
51
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 258 дка 
773 от 773 дка (-6) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен773 дка (-6)
Смядово464 дка
Смядово156 дка (-6)
Смядово153 дка
31
2019
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 604 дка 
604 от 604 дка (-68) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен604 дка (-68)
Смядово604 дка (-68)
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 286 дка 
572 (+572) от 572 дка (-563) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен572 дка (+572)
Смядово469 дка (+469)
Смядово103 дка (+103)
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 267 дка 
534 от 534 дка (+1) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен534 дка (+1)
Смядово468 дка
Смядово66 дка (+1)
71
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 800 дка 
413 (-3251) от 8802 дка (-4233) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен8802 дка (-4233)
Шумен2005 дка (-707)
Шумен1707 дка (-814)
Шумен1682 дка (+1)
Шумен1129 дка (-53)
Шумен808 дка (-55)
Шумен724 дка (+724)
Смядово413 дка (-3251)
Шумен111 дка
Шумен106 дка (-78)
Шумен82 дка
Шумен35 дка
Комасационен фактор: 401 дка 
401 от 401 дка (-50) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен401 дка (-50)
Смядово401 дка (-50)
Комасационен фактор: 392 дка 
392 от 392 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен392 дка (+7)
Смядово392 дка (+7)
Комасационен фактор: 384 дка 
384 от 384 дка (+206) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен384 дка (+206)
Смядово384 дка (+206)
Комасационен фактор: 379 дка 
379 от 379 дка (-9) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен379 дка (-9)
Смядово379 дка (-9)
Комасационен фактор: 313 дка 
313 (+313) от 313 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен313 дка (+313)
Смядово313 дка (+313)
Комасационен фактор: 290 дка 
290 от 290 дка (+7) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен290 дка (+7)
Смядово290 дка (+7)
Комасационен фактор: 264 дка 
264 от 264 дка (-6) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен264 дка (-6)
Смядово264 дка (-6)
Комасационен фактор: 115 дка 
229 от 229 дка (+7) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен229 дка (+7)
Смядово207 дка (-15)
Смядово22 дка (+22)
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 324 дка 
219 (+9) от 1618 дка (+137) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен1618 дка (+137)
Шумен608 дка (+41)
Велики Преслав529 дка (+87)
Смядово219 дка (+9)
Велики Преслав159 дка
Велики Преслав103 дка
Комасационен фактор: 219 дка 
219 (+219) от 219 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен219 дка (+219)
Смядово219 дка (+219)
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка (-191) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен123 дка (-191)
Смядово123 дка (-191)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Смядово обл. Шумен Страна Холдинг
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
80
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2895 дка 
19 420 (+7739) от 57 897 дка (+14 671) 
Шумен: 2 Страна: 18
71
2019
На печалба
Категория: 4.73 / 31% 
Комасационен фактор: 1222 дка 
5418 (+43) от 6108 дка (+92) 
Шумен: 56 Страна: 1356
85
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 2184 дка 
4503 (+5) от 6553 дка (-5) 
Шумен: 77 Страна: 1232
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3531 дка 
3531 от 3531 дка (-83) 
Шумен: 99 Страна: 2320
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 3923 дка 
3315 (-831) от 7846 дка (-878) 
Шумен: 105 Страна: 963
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
Страна: 42
86
2019
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 626 дка 
3117 от 3754 дка (-2827) 
Шумен: 110 Страна: 2217
20
2019
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 3115 дка 
3115 от 3115 дка (-107) 
Шумен: 111 Страна: 2550
Категория: 4.63 / 33% 
Комасационен фактор: 930 дка 
2791 от 2791 дка (+22) 
Шумен: 119 Страна: 2777
75
2019
На печалба
Категория: 4.37 / 39% 
Комасационен фактор: 354 дка 
2475 от 2475 дка (+211) 
Шумен: 128 Страна: 2982
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
Страна: 42
91
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1325 дка 
2055 (+2055) от 17 227 дка (+5055) 
Шумен: 145 Страна: 210
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 379 дка 
1843 (+819) от 3032 дка (+959) 
Шумен: 156 Страна: 2611
42
2019
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 366 дка 
1832 от 1832 дка (+53) 
Шумен: 157 Страна: 3604
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 603 дка 
1206 (+1206) от 1206 дка 
Шумен: 191 Страна: 4541
38
2019
На печалба
Категория: 4.12 / 48% 
Комасационен фактор: 1441 дка 
1079 (+1) от 4322 дка (+8) 
Шумен: 80 Страна: 1980
51
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 258 дка 
773 от 773 дка (-6) 
Шумен: 231 Страна: 5821
31
2019
Категория: 4.82 / 29% 
Комасационен фактор: 604 дка 
604 от 604 дка (-68) 
Шумен: 249 Страна: 6683
Категория: 4.34 / 40% 
Комасационен фактор: 286 дка 
572 (+572) от 572 дка (-563) 
Шумен: 254 Страна: 6908
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 267 дка 
534 от 534 дка (+1) 
Шумен: 260 Страна: 7202
71
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 800 дка 
413 (-3251) от 8802 дка (-4233) 
Шумен: 33 Страна: 805
Комасационен фактор: 401 дка 
401 от 401 дка (-50) 
Шумен: 296 Страна: 8495
Комасационен фактор: 392 дка 
392 от 392 дка (+7) 
Шумен: 298 Страна: 8596
Комасационен фактор: 384 дка 
384 от 384 дка (+206) 
Шумен: 303 Страна: 8690
Комасационен фактор: 379 дка 
379 от 379 дка (-9) 
Шумен: 304 Страна: 8757
Комасационен фактор: 313 дка 
313 (+313) от 313 дка 
Шумен: 317 Страна: 9673
Комасационен фактор: 290 дка 
290 от 290 дка (+7) 
Шумен: 332 Страна: 10092
Комасационен фактор: 264 дка 
264 от 264 дка (-6) 
Шумен: 343 Страна: 10539
Комасационен фактор: 115 дка 
229 от 229 дка (+7) 
Шумен: 362 Страна: 11158
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 324 дка 
219 (+9) от 1618 дка (+137) 
Шумен: 173 Страна: 3893
Комасационен фактор: 219 дка 
219 (+219) от 219 дка 
Шумен: 369 Страна: 11325
Комасационен фактор: 123 дка 
123 от 123 дка (-191) 
Шумен: 421 Страна: 13103

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Смядово, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Исмаил Хасан Исмаил

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Смядово (2022)

10
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
2020655
2021.4129486492200
2021.36502600699
2021.2136878501555
2021.11000110001000
20217221235186002200
2022.4104774502000
2022.3165387042150
2022.2750212511600
2022.15317262900
2022921931432512150
2023.32213245045000
2023.2124675482600
2023.11628135424999
20231886445045000

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Исмаил Хасан Исмаил

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Исмаил Хасан Исмаил

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Исмаил Хасан Исмаил

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Исмаил Хасан Исмаил

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Исмаил Хасан Исмаил
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Исмаил Хасан Исмаил
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
80
71
85
Исмаил Хасан Исмаил
86
20
75
91
42
38
51
31
71

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
80
71
85
Исмаил Хасан Исмаил
86
20
75
91
42
38
51
31
71

Няма намерени резултати

76 552 дка
56 509 дка
28 564
11 119 (39%)
4.59
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
289
322 161
424 566
522 216
62673
7580
82677
91332
10259

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.