Търговище обл. Търговище

Обща информация
 

Търговище

 
 
51
 
343 492 
 
169
 
4.1 / 78%
 
Обяви за земеделска земя в Търговище
Средни оценки
 
 
50
 
50

Арендатори в община Търговище

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
50
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 3484 дка 
34 682 (-19) от 34 840 дка (-5) 
10 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище34 682 дка (-19)
Търговище7609 дка (-58)
Търговище6033 дка (-27)
Търговище5671 дка (-4)
Търговище4626 дка (-88)
Търговище3934 дка (-35)
Търговище2412 дка (-197)
Търговище2002 дка (-8)
Търговище1990 дка (-7)
Търговище405 дка (+405)
Област: Разград158 дка (+14)
Лозница158 дка (+14)
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
52
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 2917 дка 
20 774 (+2187) от 37 926 дка (+2475) 
13 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище20 774 дка (+2187)
Търговище6750 дка (+2866)
Търговище6140 дка (-20)
Търговище3426 дка (-469)
Търговище1691 дка (-417)
Търговище1667 дка (+10)
Търговище582 дка
Търговище350 дка (+49)
Търговище100 дка (+100)
Търговище68 дка (+68)
Област: Шумен17 152 дка (+288)
Шумен7382 дка (+1)
Шумен7265 дка (+54)
Шумен2291 дка (+233)
Шумен214 дка
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 3056 дка 
15 282 от 15 282 дка (+434) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище15 282 дка (+434)
Търговище7901 дка (+356)
Търговище6750 дка (-26)
Търговище264 дка
Търговище262 дка (-1)
Търговище105 дка (+105)
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 1669 дка 
14 152 от 15 024 дка (-817) 
9 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище14 152 дка (-817)
Търговище8646 дка (-17)
Търговище1700 дка (-15)
Търговище977 дка (-1)
Търговище832 дка (-21)
Търговище831 дка (-758)
Търговище528 дка (-3)
Търговище396 дка (-1)
Търговище242 дка (-1)
Област: Разград872 дка
Лозница872 дка
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
61
2019
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1582 дка 
13 553 (+1163) от 15 819 дка (+1159) 
10 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище13 553 дка (+1163)
Търговище3292 дка (-1)
Търговище2537 дка (+495)
Търговище2019 дка (-2)
Търговище1497 дка (+18)
Търговище1432 дка (-2)
Търговище1430 дка (+655)
Търговище647 дка
Търговище587 дка
Търговище112 дка
Област: Разград2266 дка (-4)
Лозница2266 дка (-4)
62
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2022 дка 
12 131 от 12 131 дка (+397) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище12 131 дка (+397)
ТърговищеПреселец4821 дка (-1)
ТърговищеТърновца3007 дка (+409)
ТърговищеВардун2275 дка (+23)
ТърговищеДрагановец1186 дка (+108)
ТърговищеКопрец487 дка (-149)
ТърговищеЧерковна355 дка (+7)
61
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 2857 дка 
11 428 от 11 428 дка (-6472) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище11 428 дка (-6472)
Търговище5125 дка (+743)
Търговище4675 дка (-800)
Търговище1393 дка
Търговище235 дка (-6415)
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 11 161 дка 
11 161 от 11 161 дка (+6952) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище11 161 дка (+6952)
Търговище11 161 дка (+6952)
42
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 3677 дка 
11 032 от 11 032 дка (-361) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище11 032 дка (-361)
Търговище8352 дка (-101)
Търговище2635 дка (-255)
Търговище45 дка (-5)
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
Комасационен фактор: 3544 дка 
10 633 от 10 633 дка (+12) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище10 633 дка (+12)
Търговище9210 дка (-93)
Търговище1369 дка (+105)
Търговище54 дка
54
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 2216 дка 
8864 от 8864 дка (-105) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище8864 дка (-105)
Търговище4949 дка (-108)
Търговище2977 дка (-24)
Търговище815 дка (+2)
Търговище123 дка (+25)
63
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1356 дка 
8137 от 8137 дка (-16) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище8137 дка (-16)
Търговище3908 дка (-39)
Търговище2111 дка (+11)
Търговище976 дка (-33)
Търговище512 дка (+69)
Търговище416 дка
Търговище214 дка (-24)
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
8068 (+10) от 10 310 дка (+57) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище8068 дка (+10)
Търговище3365 дка (+14)
Търговище2121 дка
Търговище1589 дка (-7)
Търговище754 дка (+3)
Търговище239 дка
Област: Разград2242 дка (+47)
Лозница1639 дка (+54)
Лозница603 дка (-7)
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1261 дка 
7568 от 7568 дка (+272) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище7568 дка (+272)
Търговище1924 дка (-44)
Търговище1634 дка (-10)
Търговище1563 дка (+193)
Търговище1188 дка (-60)
Търговище638 дка
Търговище621 дка (+193)
48
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 2717 дка 
5434 от 5434 дка (-8) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище5434 дка (-8)
Търговище5020 дка
Търговище414 дка (-8)
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1503 дка 
5353 (-54) от 7515 дка (+138) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище7515 дка (+138)
Търговище2909 дка (-185)
Търговище2444 дка (+131)
Попово1143 дка (+75)
Попово862 дка (+116)
Попово157 дка (+1)
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1270 дка 
5081 от 5081 дка (-87) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище5081 дка (-87)
Търговище2254 дка (-5)
Търговище1317 дка (-34)
Търговище861 дка (-1)
Търговище649 дка (-47)
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 835 дка 
5011 от 5011 дка (+37) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище5011 дка (+37)
Търговище1672 дка (+15)
Търговище1401 дка (+3)
Търговище955 дка (+18)
Търговище908 дка
Търговище58 дка
Търговище17 дка (+1)
23
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1655 дка 
4965 от 4965 дка (-6) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище4965 дка (-6)
Търговище4708 дка (-5)
Търговище146 дка
Търговище111 дка (-1)
40
2019
ХОЛДИНГ 7120 дка (-392)  
25
2019
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1621 дка 
4863 от 4863 дка (-336) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище4863 дка (-336)
Търговище2079 дка (-349)
Търговище1911 дка (-21)
Търговище873 дка (+34)
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1583 дка 
4750 от 4750 дка (+72) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище4750 дка (+72)
Търговище4655 дка (+40)
Търговище80 дка (+32)
Търговище15 дка
41
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1151 дка 
4529 (+2342) от 4604 дка (+2417) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище4529 дка (+2342)
Търговище3295 дка (+1611)
Търговище1197 дка (+694)
Търговище37 дка (+37)
Област: Разград75 дка (+75)
Лозница75 дка (+75)
33
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1126 дка 
4502 от 4502 дка (-298) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище4502 дка (-298)
Търговище2147 дка (-7)
Търговище1827 дка (-264)
Търговище522 дка (-27)
Търговище6 дка
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 800 дка 
4475 (-335) от 5600 дка (-358) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище4475 дка (-335)
Търговище2475 дка (-113)
Търговище1877 дка (-238)
Търговище123 дка (+16)
Област: Шумен1125 дка (-23)
Върбица553 дка (+9)
Върбица378 дка (-23)
Върбица183 дка (-9)
Върбица11 дка
32
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1459 дка 
4377 от 4377 дка (-169) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище4377 дка (-169)
Търговище2734 дка (+21)
Търговище1535 дка (-13)
Търговище108 дка (-177)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1441 дка 
4322 от 4322 дка (+34) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище4322 дка (+34)
Търговище3970 дка (+48)
Търговище241 дка (-16)
Търговище111 дка (+2)
79
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 740 дка 
3702 от 3702 дка (+143) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище3702 дка (+143)
Търговище2125 дка (-137)
Търговище751 дка (+56)
Търговище493 дка (+223)
Търговище306 дка (+1)
Търговище27 дка
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 611 дка 
3668 от 3668 дка (-75) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище3668 дка (-75)
Търговище3258 дка (-34)
Търговище265 дка (-1)
Търговище70 дка
Търговище37 дка (-22)
Търговище33 дка (-23)
Търговище5 дка (+5)
78
2019
ХОЛДИНГ 7644 дка (+44)  
56
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 727 дка 
3635 от 3635 дка (-68) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище3635 дка (-68)
Търговище3203 дка (-71)
Търговище186 дка (+1)
Търговище131 дка
Търговище99 дка (+1)
Търговище16 дка (+1)
23
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1171 дка 
3512 от 3512 дка (+49) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Търговище3512 дка (+49)
Търговище3221 дка (+49)
Търговище155 дка
Търговище136 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Търговище обл. Търговище Страна Холдинг
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
Страна: 4
50
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 3484 дка 
34 682 (-19) от 34 840 дка (-5) 
Търговище: 1 Страна: 40
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
Страна: 4
52
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 2917 дка 
20 774 (+2187) от 37 926 дка (+2475) 
Търговище: 5 Страна: 31
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
Страна: 4
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 3056 дка 
15 282 от 15 282 дка (+434) 
Търговище: 10 Страна: 278
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
Страна: 4
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 1669 дка 
14 152 от 15 024 дка (-817) 
Търговище: 12 Страна: 286
45
2019
ХОЛДИНГ 176 806 дка (+5007)  
Страна: 4
61
2019
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1582 дка 
13 553 (+1163) от 15 819 дка (+1159) 
Търговище: 15 Страна: 256
62
2019
На печалба
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 2022 дка 
12 131 от 12 131 дка (+397) 
Търговище: 17 Страна: 438
61
2019
На печалба
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 2857 дка 
11 428 от 11 428 дка (-6472) 
Търговище: 19 Страна: 499
Категория: 4.22 / 44% 
Комасационен фактор: 11 161 дка 
11 161 от 11 161 дка (+6952) 
Търговище: 21 Страна: 531
42
2019
На печалба
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 3677 дка 
11 032 от 11 032 дка (-361) 
Търговище: 22 Страна: 541
93
2019
ХОЛДИНГ 31 772 дка (+2240)  
Страна: 42
Комасационен фактор: 3544 дка 
10 633 от 10 633 дка (+12) 
Търговище: 23 Страна: 574
54
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 2216 дка 
8864 от 8864 дка (-105) 
Търговище: 28 Страна: 796
63
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 1356 дка 
8137 от 8137 дка (-16) 
Търговище: 34 Страна: 911
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 1473 дка 
8068 (+10) от 10 310 дка (+57) 
Търговище: 36 Страна: 606
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 1261 дка 
7568 от 7568 дка (+272) 
Търговище: 37 Страна: 1021
48
2019
На печалба
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 2717 дка 
5434 от 5434 дка (-8) 
Търговище: 46 Страна: 1559
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1503 дка 
5353 (-54) от 7515 дка (+138) 
Търговище: 38 Страна: 1041
Категория: 4.92 / 27% 
Комасационен фактор: 1270 дка 
5081 от 5081 дка (-87) 
Търговище: 47 Страна: 1680
Категория: 3.58 / 69% 
Комасационен фактор: 835 дка 
5011 от 5011 дка (+37) 
Търговище: 48 Страна: 1699
23
2019
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 1655 дка 
4965 от 4965 дка (-6) 
Търговище: 49 Страна: 1724
40
2019
ХОЛДИНГ 7120 дка (-392)  
Страна: 117
25
2019
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1621 дка 
4863 от 4863 дка (-336) 
Търговище: 51 Страна: 1767
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 1583 дка 
4750 от 4750 дка (+72) 
Търговище: 53 Страна: 1803
41
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1151 дка 
4529 (+2342) от 4604 дка (+2417) 
Търговище: 59 Страна: 1862
33
2019
На печалба
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 1126 дка 
4502 от 4502 дка (-298) 
Търговище: 60 Страна: 1906
Категория: 4.88 / 28% 
Комасационен фактор: 800 дка 
4475 (-335) от 5600 дка (-358) 
Търговище: 62 Страна: 1509
32
2019
На печалба
Категория: 5.16 / 23% 
Комасационен фактор: 1459 дка 
4377 от 4377 дка (-169) 
Търговище: 65 Страна: 1953
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1441 дка 
4322 от 4322 дка (+34) 
Търговище: 67 Страна: 1979
79
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 740 дка 
3702 от 3702 дка (+143) 
Търговище: 75 Страна: 2240
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 611 дка 
3668 от 3668 дка (-75) 
Търговище: 77 Страна: 2258
78
2019
ХОЛДИНГ 7644 дка (+44)  
Страна: 114
56
2019
На печалба
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 727 дка 
3635 от 3635 дка (-68) 
Търговище: 78 Страна: 2276
23
2019
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1171 дка 
3512 от 3512 дка (+49) 
Търговище: 79 Страна: 2328

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Търговище, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Ему - Агроинвест ООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Търговище (2022)

51
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201008
2021.41641212993840
2021.31301183491700
2021.21406610991590
20217541474452993840
2022.42978264994990
2022.32859374994990
2022.22187206006485
2022.12724215556240
2022105027321044996485
2023.32983148314150
2023.22560204993667
2023.12937286004990
20232826624994990

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Ему - Агроинвест ООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Ему - Агроинвест ООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Ему - Агроинвест ООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Ему - Агроинвест ООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Ему - Агроинвест ООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Ему - Агроинвест ООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
50
52
61
Ему - Агроинвест ООД62
61
42
54
63
48
23
25
41
33
32
79
56
23

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
50
52
61
Ему - Агроинвест ООД62
61
42
54
63
48
23
25
41
33
32
79
56
23

Няма намерени резултати

368 624 дка
343 492 дка
86 355
42 562 (49%)
4.15
3
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
12788
23315
3178 792
4100 464
540 888
626 213
78830
82231
95102

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.