Искър общ. Вълчи дол

Обща информация
 

Искър

 
 
 
121
 
32860
 
12 900 (+10) 
 
22
 
200-299
Обяви за земеделска земя в Искър
Средни оценки
 
 
56
 
56
 
50

Арендатори в Искър

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
59
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1765 дка 
3910 (+103) от 8824 дка (+162) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8824 дка (+41)
Вълчи дол4452 дка (-75)
Вълчи дол3910 дка (+103)
Суворово232 дка (+13)
Вълчи дол121 дка
Ветрино109 дка
84
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 412 дка 
950 (+253) от 3297 дка (+22) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3297 дка (-88)
Аксаково1326 дка (-135)
Вълчи дол950 дка (+253)
Вълчи дол382 дка (-180)
Вълчи дол366 дка (-26)
Вълчи дол90 дка
Вълчи дол82 дка
Суворово81 дка
Вълчи дол20 дка
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 463 дка 
908 (-15) от 1851 дка (-3) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1851 дка (-3)
Вълчи дол908 дка (-15)
Вълчи дол431 дка
Вълчи дол299 дка
Вълчи дол213 дка (+12)
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 521 дка 
906 (-252) от 1041 дка (-320) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1041 дка (-320)
Вълчи долИскър906 дка (-252)
Вълчи долЩипско135 дка (-68)
52
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1689 дка 
757 (+37) от 6757 дка (+85) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6757 дка (+85)
Вълчи дол5394 дка (+46)
Вълчи дол757 дка (+37)
Вълчи дол377 дка (+1)
Вълчи дол229 дка (+1)
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
39
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1422 дка 
658 (+3) от 8532 дка (+202) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8532 дка (+160)
Вълчи дол3339 дка (+7)
Вълчи дол2207 дка (+66)
Вълчи дол2005 дка (+84)
Вълчи дол658 дка (+3)
Вълчи дол281 дка
Вълчи дол42 дка
53
2019
На печалба
Категория: 3.16 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
657 (+1) от 13 274 дка (+35) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (-17)
Вълчи дол4588 дка (-63)
Ветрино4463 дка (-52)
Ветрино1603 дка (+12)
Вълчи дол1357 дка (+35)
Вълчи дол657 дка (+1)
Вълчи дол164 дка
Ветрино138 дка (+49)
Вълчи дол133 дка (+1)
Ветрино119 дка
Вълчи дол37 дка
Вълчи дол15 дка
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
52
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
651 (-9) от 8500 дка (+187) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8500 дка (+187)
Вълчи дол3021 дка (+57)
Вълчи дол2044 дка (+68)
Вълчи дол2004 дка (+84)
Вълчи дол651 дка (-9)
Вълчи дол596 дка (-13)
Вълчи дол116 дка
Суворово68 дка
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
41
2019
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 324 дка 
628 от 1622 дка (+671) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1622 дка (+671)
Вълчи дол681 дка (+619)
Вълчи дол628 дка
Вълчи дол175 дка (+53)
Вълчи дол117 дка (-1)
Вълчи дол21 дка
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
548 (-8) от 6391 дка (-748) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна6391 дка (-748)
Вълчи дол3366 дка (-716)
Вълчи дол829 дка (-4)
Вълчи дол720 дка (+7)
Вълчи дол548 дка (-8)
Вълчи дол321 дка (-27)
Ветрино251 дка
Ветрино198 дка
Ветрино158 дка
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 501 дка 
501 от 501 дка (+214) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна501 дка (+214)
Вълчи дол501 дка (+214)
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 130 дка 
420 от 648 дка (-76) 
5 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна648 дка (-128)
Вълчи дол420 дка
Ветрино73 дка
Ветрино73 дка
Вълчи дол52 дка
Вълчи дол30 дка (-128)
57
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 312 дка 
414 от 936 дка (-4) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна936 дка (-4)
Вълчи дол503 дка
Вълчи дол414 дка (-4)
Вълчи дол19 дка
Комасационен фактор: 343 дка 
343 от 343 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна343 дка
Вълчи дол343 дка
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 278 дка 
301 от 1391 дка (+249) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1391 дка (+249)
Вълчи дол365 дка (+39)
Вълчи дол301 дка
Вълчи дол271 дка (+68)
Вълчи дол235 дка (+15)
Вълчи дол219 дка (+127)
46
2019
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 222 дка 
275 от 886 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна886 дка
Вълчи дол373 дка
Вълчи дол275 дка
Вълчи дол225 дка
Вълчи дол13 дка
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 958 дка 
242 от 3830 дка (-204) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3830 дка (-204)
Вълчи дол1645 дка (-63)
Вълчи дол1257 дка (-141)
Вълчи дол686 дка
Вълчи дол242 дка
Комасационен фактор: 203 дка 
203 от 203 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна203 дка
Вълчи дол203 дка
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 267 дка 
177 (+7) от 533 дка (+37) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна533 дка (+37)
Вълчи дол356 дка (+30)
Вълчи дол177 дка (+7)
Комасационен фактор: 14 дка 
14 от 14 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна14 дка
Вълчи дол14 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Искър общ. Вълчи дол обл. Варна Страна Холдинг
59
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1765 дка 
3910 (+103) от 8824 дка (+162) 
Вълчи дол: 11 Варна: 33 Страна: 793
84
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 412 дка 
950 (+253) от 3297 дка (+22) 
Вълчи дол: 42 Варна: 132 Страна: 2430
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 463 дка 
908 (-15) от 1851 дка (-3) 
Вълчи дол: 45 Варна: 193 Страна: 3552
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 521 дка 
906 (-252) от 1041 дка (-320) 
Вълчи дол: 57 Варна: 251 Страна: 4882
52
2019
На печалба
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 1689 дка 
757 (+37) от 6757 дка (+85) 
Вълчи дол: 15 Варна: 61 Страна: 1182
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
Страна: 66
39
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1422 дка 
658 (+3) от 8532 дка (+202) 
Вълчи дол: 10 Варна: 35 Страна: 838
53
2019
На печалба
Категория: 3.16 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
657 (+1) от 13 274 дка (+35) 
Вълчи дол: 13 Варна: 17 Страна: 371
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
Страна: 66
52
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
651 (-9) от 8500 дка (+187) 
Вълчи дол: 12 Варна: 36 Страна: 842
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
Страна: 127
41
2019
Категория: 3.09 / 90% 
Комасационен фактор: 324 дка 
628 от 1622 дка (+671) 
Вълчи дол: 47 Варна: 201 Страна: 3858
64
2019
ХОЛДИНГ 16 558 дка (-1336)  
Страна: 68
74
2019
На печалба
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 799 дка 
548 (-8) от 6391 дка (-748) 
Вълчи дол: 16 Варна: 67 Страна: 1266
Категория: 3.11 / 89% 
Комасационен фактор: 501 дка 
501 от 501 дка (+214) 
Вълчи дол: 81 Варна: 326 Страна: 7377
Категория: 3.02 / 94% 
Комасационен фактор: 130 дка 
420 от 648 дка (-76) 
Вълчи дол: 80 Варна: 293 Страна: 6384
57
2019
На печалба
Категория: 3.07 / 91% 
Комасационен фактор: 312 дка 
414 от 936 дка (-4) 
Вълчи дол: 59 Варна: 263 Страна: 5172
Комасационен фактор: 343 дка 
343 от 343 дка 
Вълчи дол: 91 Варна: 372 Страна: 9108
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 278 дка 
301 от 1391 дка (+249) 
Вълчи дол: 50 Варна: 226 Страна: 4185
46
2019
Категория: 3.52 / 71% 
Комасационен фактор: 222 дка 
275 от 886 дка 
Вълчи дол: 63 Варна: 269 Страна: 5335
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 958 дка 
242 от 3830 дка (-204) 
Вълчи дол: 25 Варна: 121 Страна: 2159
Комасационен фактор: 203 дка 
203 от 203 дка 
Вълчи дол: 114 Варна: 438 Страна: 11456
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 267 дка 
177 (+7) от 533 дка (+37) 
Вълчи дол: 77 Варна: 317 Страна: 7129
Комасационен фактор: 14 дка 
14 от 14 дка (+1) 
Вълчи дол: 146 Варна: 555 Страна: 14362
0 от 0 дка (-44)0
Вълчи дол: 157 Варна: 565 Страна: 14528
0 от 0 дка (-1)0
Вълчи дол: 158 Варна: 566 Страна: 14529

Ренти на арендаторите в Искър

Бели петна, бели петна за община Вълчи дол, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Мирослав Иванов Марков

Цени на земеделската земя по обяви в Искър

28 февруари 2022 г.
14 февруари 2023 г.
2 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Вълчи дол (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Искър по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
567
412
Мирослав Иванов Марков
936
931
885
878
220
3187
953
205
7

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
136152181163
1772605323293
Мирослав Иванов Марков
120140184199
222179190162
190195197195
164127200189
456912566
689791569809
331106195215
6614573
2172723

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
287
711
Мирослав Иванов Марков
212
174
220
215
299
254
226
357
3462

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
6
33
Мирослав Иванов Марков
16
6
15
14
37
39

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
90718305816586628824
78364328384532753297
17241636187518541851
Мирослав Иванов Марков352421137913611041
65506589662566726757
83757971822883308532
14 15313 17313 32913 23913 274
70267896793883138500
6598529929511622
63746459690771396391
288278287287501
738727726724648
953932930940936
343
512417102711421391
409605606886886
40553831404740343830
203203203203203
306453459496533
131314
862818
200199
Общо70 65966 10667 56868 50869 374

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
39453729370438073910
962974840697950
949924923923908
Мирослав Иванов Марков35242111761158906
675686720720757
681672676655658
600636654656657
646640656660651
596630629628628
497527557556548
288278287287501
425425424420420
414413418418414
343
15104304301301
149150152275275
235241242242
203203203203203
163170170177
131314
862818
200199
Общо12 70712 60512 73412 77613 463

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
59
84
Мирослав Иванов Марков
52
39
53
52
41
74
57
46

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
59
84
Мирослав Иванов Марков
52
39
53
52
41
74
57
46

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Искър (Вълчи дол)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.