Вълчи дол общ. Вълчи дол

Обща информация
 

Вълчи дол

 
 
 
2773
 
12574
 
10 371  (+278) 
 
20
 
200-299
 
Обяви за земеделска земя във Вълчи дол
Средни оценки
 
 
58
 
56
 
50

Арендатори във Вълчи дол

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
52
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
2044 (+68) от 8500 дка (+187) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8500 дка (+187)
Вълчи дол3021 дка (+57)
Вълчи дол2044 дка (+68)
Вълчи дол2004 дка (+84)
Вълчи дол651 дка (-9)
Вълчи дол596 дка (-13)
Вълчи дол116 дка
Суворово68 дка
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
40
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1422 дка 
2005 (+84) от 8532 дка (+202) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8532 дка (+202)
Вълчи дол3339 дка (+7)
Вълчи дол2207 дка (+66)
Вълчи дол2005 дка (+84)
Вълчи дол658 дка (+3)
Вълчи дол281 дка
Вълчи дол42 дка (+42)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 958 дка 
1645 (-63) от 3830 дка (-204) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3830 дка (-204)
Вълчи дол1645 дка (-63)
Вълчи дол1257 дка (-141)
Вълчи дол686 дка
Вълчи дол242 дка
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1537 дка 
1537 от 1537 дка (+73) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1537 дка (+73)
Вълчи долВълчи дол1537 дка (+73)
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2506 дка 
663 (+663) от 37 586 дка (+17 355) 
15 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич33 275 дка (+13 182)
Добрич-селска14 130 дка (+14 130)
Генерал Тошево8578 дка (-40)
Генерал Тошево4131 дка (-245)
Генерал Тошево4041 дка (-99)
Крушари1674 дка (-186)
Генерал Тошево337 дка (-249)
Добрич-селска167 дка (+167)
Добрич-селска110 дка (+110)
Генерал Тошево85 дка (-428)
Добрич-селска22 дка (+22)
Област: Варна4311 дка (+4311)
Аксаково2178 дка (+2178)
Вълчи дол741 дка (+741)
Вълчи дол663 дка (+663)
Вълчи дол476 дка (+476)
Вълчи дол253 дка (+253)
70
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 417 дка 
658 от 2916 дка (+112) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2559 дка
Вълчи дол1282 дка
Вълчи дол658 дка
Вълчи дол476 дка
Вълчи дол143 дка
Област: Добрич357 дка (+112)
Добрич-селска306 дка (+188)
Добрич-селска30 дка
Добрич-селска21 дка (-76)
84
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 412 дка 
382 (-180) от 3297 дка (+22) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3297 дка (+22)
Аксаково1326 дка (-135)
Вълчи дол950 дка (+253)
Вълчи дол382 дка (-180)
Вълчи дол366 дка (-26)
Вълчи дол90 дка (+90)
Вълчи дол82 дка
Суворово81 дка
Вълчи дол20 дка (+20)
47
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 222 дка 
373 от 886 дка 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна886 дка
Вълчи дол373 дка
Вълчи дол275 дка
Вълчи дол225 дка
Вълчи дол13 дка
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 278 дка 
365 (+39) от 1391 дка (+249) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1391 дка (+249)
Вълчи дол365 дка (+39)
Вълчи дол301 дка
Вълчи дол271 дка (+68)
Вълчи дол235 дка (+15)
Вълчи дол219 дка (+127)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 469 дка 
260 (+44) от 1876 дка (-8) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1876 дка (-8)
Вълчи дол1204 дка (+4)
Вълчи дол260 дка (+44)
Вълчи дол254 дка (-56)
Вълчи дол158 дка
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
238 (+66) от 77 546 дка (-3279) 
19 землища, 8 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна47 175 дка (-2599)
Вълчи дол13 986 дка (-52)
Аксаково10 016 дка (-7)
Аксаково7104 дка (-316)
Суворово6620 дка (+78)
Вълчи дол4757 дка (-2092)
Суворово2670 дка (+99)
Суворово1784 дка (-375)
Вълчи дол238 дка (+66)
Област: Разград20 026 дка (-271)
Лозница8473 дка (+736)
Разград5438 дка (+53)
Цар Калоян1775 дка (-86)
Разград1416 дка (-2)
Цар Калоян1326 дка (-568)
Лозница953 дка (-410)
Разград645 дка (+6)
Област: Шумен10 345 дка (-409)
Велики Преслав4836 дка (-183)
Шумен3496 дка (-324)
Велики Преслав1451 дка (+46)
Велики Преслав562 дка (+52)
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 463 дка 
213 (+12) от 1851 дка (-3) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1851 дка (-3)
Вълчи дол908 дка (-15)
Вълчи дол431 дка
Вълчи дол299 дка
Вълчи дол213 дка (+12)
Комасационен фактор: 166 дка 
155 от 332 дка (+155) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна332 дка (+155)
Вълчи дол177 дка
Вълчи дол155 дка (+155)
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 312 дка 
130 (+130) от 936 дка (+132) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна936 дка (+132)
Вълчи дол692 дка
Вълчи дол130 дка (+130)
Вълчи дол114 дка (+2)
59
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1765 дка 
121 (+121) от 8824 дка (+162) 
5 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8824 дка (+162)
Вълчи дол4452 дка (-75)
Вълчи дол3910 дка (+103)
Суворово232 дка (+13)
Вълчи дол121 дка (+121)
Ветрино109 дка
Комасационен фактор: 140 дка 
83 от 280 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна280 дка
Вълчи дол197 дка
Вълчи дол83 дка
Комасационен фактор: 95 дка 
56 (+56) от 286 дка (+151) 
3 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна286 дка (+151)
Вълчи дол129 дка (-6)
Аврен101 дка (+101)
Вълчи дол56 дка (+56)
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
37 (+37) от 13 274 дка (+35) 
11 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна13 274 дка (+35)
Вълчи дол4588 дка (-63)
Ветрино4463 дка (-52)
Ветрино1603 дка (+12)
Вълчи дол1357 дка (+35)
Вълчи дол657 дка (+1)
Вълчи дол164 дка
Ветрино138 дка (+49)
Вълчи дол133 дка (+1)
Ветрино119 дка
Вълчи дол37 дка (+37)
Вълчи дол15 дка (+15)
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
61
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 572 дка 
0 от 2288 дка (-570)
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2288 дка (-570)
Вълчи дол2124 дка (+17)
Вълчи дол132 дка (-619)
Вълчи дол18 дка (+18)
Вълчи дол14 дка (+14)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Вълчи дол общ. Вълчи дол обл. Варна Страна Холдинг
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
Страна: 68
52
2019
На печалба
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
2044 (+68) от 8500 дка (+187) 
Вълчи дол: 12 Варна: 36 Страна: 851
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
Страна: 68
40
2019
На печалба
Категория: 3.24 / 82% 
Комасационен фактор: 1422 дка 
2005 (+84) от 8532 дка (+202) 
Вълчи дол: 10 Варна: 35 Страна: 847
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 958 дка 
1645 (-63) от 3830 дка (-204) 
Вълчи дол: 25 Варна: 121 Страна: 2172
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 1537 дка 
1537 от 1537 дка (+73) 
Вълчи дол: 49 Варна: 216 Страна: 4001
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2506 дка 
663 (+663) от 37 586 дка (+17 355) 
Вълчи дол: 38 Варна: 114 Страна: 32
70
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 417 дка 
658 от 2916 дка (+112) 
Вълчи дол: 32 Варна: 159 Страна: 2695
84
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 412 дка 
382 (-180) от 3297 дка (+22) 
Вълчи дол: 42 Варна: 132 Страна: 2446
47
2019
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 222 дка 
373 от 886 дка 
Вълчи дол: 63 Варна: 269 Страна: 5369
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 278 дка 
365 (+39) от 1391 дка (+249) 
Вълчи дол: 50 Варна: 226 Страна: 4212
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 469 дка 
260 (+44) от 1876 дка (-8) 
Вълчи дол: 43 Варна: 190 Страна: 3552
59
2019
ХОЛДИНГ 95 542 дка (-2159)  
Страна: 9
60
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 4081 дка 
238 (+66) от 77 546 дка (-3279) 
Вълчи дол: 2 Варна: 1 Страна: 8
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 463 дка 
213 (+12) от 1851 дка (-3) 
Вълчи дол: 45 Варна: 193 Страна: 3580
Комасационен фактор: 166 дка 
155 от 332 дка (+155) 
Вълчи дол: 92 Варна: 376 Страна: 9350
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 312 дка 
130 (+130) от 936 дка (+132) 
Вълчи дол: 58 Варна: 262 Страна: 5205
59
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 1765 дка 
121 (+121) от 8824 дка (+162) 
Вълчи дол: 11 Варна: 33 Страна: 801
Комасационен фактор: 140 дка 
83 от 280 дка 
Вълчи дол: 99 Варна: 405 Страна: 10255
Комасационен фактор: 95 дка 
56 (+56) от 286 дка (+151) 
Вълчи дол: 117 Варна: 398 Страна: 10149
53
2019
На печалба
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 1207 дка 
37 (+37) от 13 274 дка (+35) 
Вълчи дол: 13 Варна: 17 Страна: 372
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
Страна: 129
61
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 572 дка 
0 от 2288 дка (-570)
Вълчи дол: 36 Варна: 171 Страна: 3151
0 от 0 дка
Вълчи дол: 152 Варна: 561 Страна: 14680

Ренти на арендаторите във Вълчи дол

Бели петна за община Вълчи дол, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по годиниВълчи дол

Арендатор
Ту Фиш ЕООД

Ренти за община Вълчи дол (Варна)

Филтрирай по арендатори:
Избери...

Цени по обяви във Вълчи дол

30
14
2283 лв./дка
2175 лв./дка
2725 лв./дка

Данните за последната година са достъпни само за абонати.

На графиката се показват последните 100 точки. Цени с над 4 стандартни отклонения са премахнати.
ДатаЦенаДекариВръзка
14 септември 2022 г.27005Тук
26 юли 2022 г.260923Тук
24 април 2022 г.332510,8Тук
24 април 2022 г.332514,5Тук
31 март 2022 г.300016Тук
9 март 2022 г.200010Тук
9 март 2022 г.215010Тук
22 февруари 2022 г.295153Тук
17 февруари 2022 г.22005,5Тук
19 октомври 2021 г.15005,8Тук
7 октомври 2021 г.170031Тук
26 август 2021 г.170015Тук
18 август 2021 г.10009Тук
6 август 2021 г.180020Тук

Средни цени на земеделската земя в община Вълчи дол (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики във Вълчи дол по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
878
931
Ту Фиш ЕООД
1814
412
205
533
567
283
248
885
374

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
164127200189
222179190162
Ту Фиш ЕООД181
435
1772605323293
6614573
184190227161
136152181163
414185
796410
190195197195
131154185141
1384702539529

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
215
174
Ту Фиш ЕООД
240
711
357
302
287
300
40
220
377
1 087 351

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
14
6
Ту Фиш ЕООД
33
27
6
15
4
2784

История на декарите по години

Няма данни

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
70267896793883138500
83757971822883308532
40553831404740343830
Ту Фиш ЕООД1483149714641537
20 23137 586
18142020261028042916
78364328384532753297
409605606886886
512417102711421391
16231909194118841876
74 05780 98680 51080 82577 546
17241636187518541851
180180185177332
807769828804936
90718305816586628824
283280280280280
248228133135286
14 15313 17313 32913 23913 274
29902957289228582288
37
Общо135 200138 974139 936161 197175 968

История на декарите по години

Няма данни

История на декарите по години

Арендатор1819202122
16961893190319762044
18531719172719212005
16841696170417081645
Ту Фиш ЕООД1483149714641537
663
654658660658658
26571000906562382
260255253373373
203240326365
159212216216260
173188185172238
214217201213
155
130
1130121
8583838383
1356
37
5543
37
Общо975492609591966010 965

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
52
40
Ту Фиш ЕООД
70
84
47
60
59
53
61

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
52
40
Ту Фиш ЕООД
70
84
47
60
59
53
61

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя във Вълчи дол (Вълчи дол)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.