Крушари обл. Добрич

Обща информация
 

Крушари

 
 
19
 
238 903 
 
138
 
3.9 / 80%
 
Обяви за земеделска земя в Крушари
Средни оценки
 
 
64
 
60

Арендатори в община Крушари

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
ХОЛДИНГ 26 753 дка (+105)  
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 3780 дка 
25 494 от 26 459 дка (+105) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич26 459 дка (+153)
Крушари16 541 дка (+34)
Крушари5089 дка (+131)
Крушари2414 дка (+38)
Крушари1121 дка (+9)
Добрич-селска965 дка
Крушари229 дка (-59)
Крушари100 дка
55
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1085 дка 
10 851 от 10 851 дка (-86) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич10 851 дка (-68)
Крушари4256 дка (-164)
Крушари2318 дка (-472)
Крушари1179 дка (+119)
Крушари879 дка (+174)
Крушари839 дка (+52)
Крушари439 дка (-25)
Крушари362 дка
Крушари352 дка (+167)
Крушари200 дка (+81)
Крушари27 дка
59
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1171 дка 
10 539 от 10 539 дка (+395) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич10 539 дка (+395)
Крушари2488 дка (+130)
Крушари1807 дка (+185)
Крушари1619 дка (+130)
Крушари1481 дка (+151)
Крушари1053 дка (-65)
Крушари868 дка (+56)
Крушари720 дка (-79)
Крушари317 дка (-117)
Крушари186 дка (+4)
71
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 829 дка 
9948 от 9948 дка (-627) 
12 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9948 дка (-627)
КрушариТелериг4222 дка (-303)
КрушариОгняново1941 дка (-259)
КрушариЕфрейтор Бакалово731 дка (-35)
КрушариГабер615 дка (+18)
КрушариКапитан Димитрово458 дка (-3)
КрушариАлександрия411 дка (-1)
КрушариБистрец374 дка (+5)
КрушариЗимница369 дка
КрушариАбрит304 дка (-49)
КрушариДобрин274 дка
КрушариПолковник Дяково175 дка
КрушариЗеменци74 дка
78
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 822 дка 
8144 от 8220 дка (+361) 
10 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8220 дка (+361)
Крушари3356 дка (+203)
Крушари1971 дка (+68)
Крушари1166 дка (+9)
Крушари514 дка (+7)
Крушари441 дка (+10)
Крушари359 дка (+66)
Крушари174 дка
Крушари111 дка (-2)
Генерал Тошево76 дка
Крушари52 дка
57
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 962 дка 
7699 от 7699 дка (-289) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич7699 дка (-289)
Крушари3339 дка (-19)
Крушари1406 дка (+214)
Крушари782 дка (-4)
Крушари657 дка (-3)
Крушари575 дка
Крушари417 дка (-40)
Крушари288 дка (-455)
Крушари235 дка (+18)
87
2019
ХОЛДИНГ 13 990 дка (+1361)  
89
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1268 дка 
7605 от 7605 дка (+848) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич7605 дка (+848)
Крушари5775 дка (+763)
Крушари1271 дка
Крушари253 дка (+1)
Крушари168 дка (+25)
Крушари103 дка (+103)
Крушари35 дка (-44)
87
2019
ХОЛДИНГ 13 990 дка (+1361)  
76
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2128 дка 
6385 от 6385 дка (+513) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6385 дка (+513)
Крушари2836 дка (-662)
Крушари2092 дка (+1107)
Крушари1457 дка (+68)
71
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3156 дка 
6311 от 6311 дка (-70) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6311 дка (-70)
Крушари4508 дка (-63)
Крушари1803 дка (-7)
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1285 дка 
5140 от 5140 дка (-2) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич5140 дка (-2)
Крушари4690 дка (-2)
Крушари277 дка
Крушари144 дка
Крушари29 дка
76
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 647 дка 
4972 от 5172 дка (+173) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич5172 дка (+173)
Крушари3423 дка (+174)
Крушари401 дка (-1)
Крушари388 дка
Крушари312 дка
Крушари212 дка
Добрич-селска200 дка
Крушари156 дка
Крушари80 дка
70
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 552 дка 
4968 от 4968 дка (+318) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4968 дка (+318)
Крушари2588 дка (+513)
Крушари925 дка (-15)
Крушари388 дка (-5)
Крушари300 дка
Крушари272 дка (-210)
Крушари202 дка
Крушари195 дка (+65)
Крушари68 дка (-30)
Крушари30 дка
75
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 593 дка 
4746 от 4746 дка (-252) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4746 дка (-154)
Крушари1342 дка (-65)
Крушари1015 дка (+7)
Крушари875 дка
Крушари603 дка (-95)
Крушари522 дка
Крушари355 дка (-1)
Крушари19 дка
Крушари15 дка
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1491 дка 
4473 от 4473 дка (+206) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4473 дка (+206)
Крушари2152 дка (+114)
Крушари1343 дка (+115)
Крушари978 дка (-23)
68
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 521 дка 
4169 от 4169 дка (+1908) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4169 дка (+1908)
Крушари2478 дка (+1271)
Крушари977 дка (+215)
Крушари309 дка (+158)
Крушари144 дка (+144)
Крушари110 дка (+34)
Крушари80 дка (+37)
Крушари41 дка (+19)
Крушари30 дка (+30)
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 548 дка 
4159 (+126) от 4383 дка (+238) 
8 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4383 дка (+238)
Крушари2161 дка (+131)
Крушари672 дка (-97)
Крушари560 дка (+52)
Крушари465 дка (-39)
Генерал Тошево224 дка (+112)
Крушари188 дка
Крушари79 дка (+79)
Крушари34 дка
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 330 дка 
4029 (-70) от 5615 дка (-69) 
17 землища, 4 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич5615 дка (-10)
Крушари1318 дка (-21)
Крушари1095 дка (-8)
Генерал Тошево647 дка
Добрич531 дка (+75)
Крушари441 дка (+91)
Крушари323 дка
Генерал Тошево216 дка (-65)
Крушари193 дка (+27)
Крушари175 дка (-68)
Крушари164 дка (-15)
Добрич-селска126 дка (-9)
Крушари118 дка (+1)
Крушари78 дка
Добрич-селска66 дка
Крушари51 дка (-47)
Крушари42 дка (-2)
Крушари31 дка (+31)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 276 дка 
3864 от 3864 дка (+1530) 
14 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3864 дка (+1530)
Крушари1805 дка (+302)
Крушари656 дка (+291)
Крушари531 дка (+201)
Крушари167 дка (+167)
Крушари137 дка (+65)
Крушари117 дка (+97)
Крушари98 дка (+98)
Крушари98 дка (+98)
Крушари74 дка (+74)
Крушари68 дка (+56)
Крушари55 дка (+30)
Крушари28 дка (+28)
Крушари23 дка (+23)
Крушари7 дка
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 354 дка 
3539 от 3539 дка (+89) 
10 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3539 дка (+89)
Крушари409 дка (-7)
Крушари407 дка
Крушари402 дка (+91)
Крушари394 дка
Крушари393 дка (-1)
Крушари377 дка (-8)
Крушари323 дка (+19)
Крушари284 дка
Крушари283 дка
Крушари267 дка (-5)
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 426 дка 
3411 от 3411 дка (-7) 
8 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3411 дка (-7)
Крушари767 дка (-2)
Крушари719 дка (+9)
Крушари631 дка (-19)
Крушари420 дка (+6)
Крушари348 дка (+10)
Крушари313 дка (-23)
Крушари124 дка
Крушари89 дка (+12)
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1620 дка 
3408 (+3408) от 14 580 дка 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич14 580 дка (+14 580)
Тервел3598 дка (+3598)
Крушари3408 дка (+3408)
Добрич-селска2632 дка (+2632)
Добрич-селска1544 дка (+1544)
Добрич-селска1431 дка (+1431)
Тервел883 дка (+883)
Добрич-селска648 дка (+648)
Тервел356 дка (+356)
Добрич-селска80 дка (+80)
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1086 дка 
3259 от 3259 дка (-288) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3259 дка (-288)
Крушари1758 дка (-109)
Крушари1188 дка (-157)
Крушари313 дка (-22)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 698 дка 
3139 от 3492 дка (+12) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3139 дка (+12)
Крушари1340 дка (+85)
Крушари879 дка (-27)
Крушари677 дка (-3)
Крушари243 дка (-43)
Област: Враца353 дка
Враца353 дка
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1569 дка 
3138 от 3138 дка (+155) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3138 дка (+155)
Крушари2270 дка (+13)
Крушари868 дка (+142)
69
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 340 дка 
3062 от 3062 дка (+190) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3062 дка (+190)
Крушари1290 дка (+8)
Крушари462 дка
Крушари425 дка (+1)
Крушари405 дка (+39)
Крушари178 дка (+90)
Крушари153 дка (+30)
Крушари71 дка
Крушари50 дка (-6)
Крушари28 дка (+28)
56
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1527 дка 
2906 от 18 321 дка (-328) 
12 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич15 347 дка
Тервел3658 дка
Крушари2906 дка
Добрич-селска2631 дка
Добрич-селска2062 дка
Добрич-селска1842 дка
Тервел860 дка
Тервел640 дка
Добрич-селска627 дка
Добрич-селска80 дка
Тервел41 дка
Област: Силистра2974 дка (-328)
Кайнарджа2152 дка (+33)
Кайнарджа822 дка (-361)
77
2019
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 480 дка 
2835 (+283) от 10 074 дка (+836) 
21 землища, 6 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич10 074 дка (+836)
Крушари2623 дка (+234)
Добрич-селска1570 дка (+88)
Добрич1104 дка (+13)
Добрич-селска1016 дка (-37)
Добрич-селска746 дка (-40)
Добрич-селска526 дка
Добрич-селска460 дка (-73)
Балчик442 дка (+442)
Добрич-селска411 дка (+121)
Добрич-селска286 дка (-192)
Добрич-селска163 дка
Крушари139 дка
Добрич-селска118 дка (+118)
Добрич-селска113 дка (+113)
Добрич-селска96 дка (+1)
Генерал Тошево73 дка (-1)
Крушари49 дка (+49)
Генерал Тошево40 дка
Добрич-селска40 дка
Тервел35 дка
Крушари24 дка
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1378 дка 
2756 от 2756 дка (+23) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич2756 дка (+23)
Крушари2192 дка (+47)
Крушари564 дка (-24)
55
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1343 дка 
2669 (+339) от 17 460 дка (+2032) 
13 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич13 575 дка (+1285)
Добрич-селска2827 дка (+326)
Крушари2669 дка (+339)
Добрич-селска2338 дка (+1)
Тервел1585 дка
Добрич-селска1203 дка (-37)
Тервел1109 дка
Тервел641 дка (+641)
Тервел581 дка (-12)
Тервел315 дка
Добрич-селска207 дка (+27)
Добрич-селска100 дка
Област: Силистра3885 дка (+747)
Кайнарджа2581 дка (+200)
Кайнарджа1304 дка (+547)
79
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 630 дка 
2638 (+733) от 7565 дка (-581) 
12 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Бургас4927 дка (-1314)
Бургас2803 дка (+317)
Бургас1359 дка (+139)
Бургас496 дка (-1769)
Бургас269 дка (-1)
Област: Добрич2638 дка (+733)
Крушари622 дка (+13)
Крушари567 дка (+567)
Крушари550 дка (+443)
Крушари300 дка (-1)
Крушари247 дка (-30)
Крушари229 дка (+38)
Крушари98 дка
Крушари25 дка (-297)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Крушари обл. Добрич Страна Холдинг
ХОЛДИНГ 26 753 дка (+105)  
Страна: 49
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 3780 дка 
25 494 от 26 459 дка (+105) 
Добрич: 9 Страна: 80
55
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 1085 дка 
10 851 от 10 851 дка (-86) 
Добрич: 57 Страна: 559
59
2019
На печалба
Категория: 3.7 / 65% 
Комасационен фактор: 1171 дка 
10 539 от 10 539 дка (+395) 
Добрич: 58 Страна: 584
71
2019
На печалба
Категория: 4.07 / 50% 
Комасационен фактор: 829 дка 
9948 от 9948 дка (-627) 
Добрич: 64 Страна: 658
78
2019
На печалба
Категория: 4.03 / 52% 
Комасационен фактор: 822 дка 
8144 от 8220 дка (+361) 
Добрич: 92 Страна: 897
57
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 962 дка 
7699 от 7699 дка (-289) 
Добрич: 104 Страна: 994
87
2019
ХОЛДИНГ 13 990 дка (+1361)  
Страна: 83
89
2019
На печалба
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 1268 дка 
7605 от 7605 дка (+848) 
Добрич: 106 Страна: 1015
87
2019
ХОЛДИНГ 13 990 дка (+1361)  
Страна: 83
76
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 2128 дка 
6385 от 6385 дка (+513) 
Добрич: 129 Страна: 1273
71
2019
На печалба
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 3156 дка 
6311 от 6311 дка (-70) 
Добрич: 132 Страна: 1285
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1285 дка 
5140 от 5140 дка (-2) 
Добрич: 169 Страна: 1664
76
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 647 дка 
4972 от 5172 дка (+173) 
Добрич: 166 Страна: 1651
70
2019
На печалба
Категория: 4.05 / 51% 
Комасационен фактор: 552 дка 
4968 от 4968 дка (+318) 
Добрич: 175 Страна: 1723
75
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 593 дка 
4746 от 4746 дка (-252) 
Добрич: 182 Страна: 1806
Категория: 3.86 / 60% 
Комасационен фактор: 1491 дка 
4473 от 4473 дка (+206) 
Добрич: 190 Страна: 1920
68
2019
На печалба
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 521 дка 
4169 от 4169 дка (+1908) 
Добрич: 203 Страна: 2038
Категория: 3.89 / 59% 
Комасационен фактор: 548 дка 
4159 (+126) от 4383 дка (+238) 
Добрич: 193 Страна: 1949
Категория: 3.31 / 79% 
Комасационен фактор: 330 дка 
4029 (-70) от 5615 дка (-69) 
Добрич: 150 Страна: 1506
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 276 дка 
3864 от 3864 дка (+1530) 
Добрич: 211 Страна: 2161
Категория: 3.97 / 55% 
Комасационен фактор: 354 дка 
3539 от 3539 дка (+89) 
Добрич: 223 Страна: 2319
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 426 дка 
3411 от 3411 дка (-7) 
Добрич: 225 Страна: 2379
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1620 дка 
3408 (+3408) от 14 580 дка 
Добрич: 33 Страна: 306
Категория: 3.99 / 54% 
Комасационен фактор: 1086 дка 
3259 от 3259 дка (-288) 
Добрич: 233 Страна: 2463
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 698 дка 
3139 от 3492 дка (+12) 
Добрич: 244 Страна: 2336
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1569 дка 
3138 от 3138 дка (+155) 
Добрич: 245 Страна: 2536
69
2019
На печалба
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 340 дка 
3062 от 3062 дка (+190) 
Добрич: 252 Страна: 2587
56
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1527 дка 
2906 от 18 321 дка (-328) 
Добрич: 29 Страна: 176
77
2019
Категория: 3.43 / 74% 
Комасационен фактор: 480 дка 
2835 (+283) от 10 074 дка (+836) 
Добрич: 62 Страна: 635
Категория: 3.91 / 58% 
Комасационен фактор: 1378 дка 
2756 от 2756 дка (+23) 
Добрич: 275 Страна: 2800
55
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1343 дка 
2669 (+339) от 17 460 дка (+2032) 
Добрич: 40 Страна: 202
79
2019
На печалба
Категория: 4.41 / 38% 
Комасационен фактор: 630 дка 
2638 (+733) от 7565 дка (-581) 
Добрич: 281 Страна: 1022

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Крушари, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
Агро Мат 2014 ЕООД

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Крушари (2022)

19
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201000
2020.41757512342000
202010001757512342000
2021.426041922003000
2021.322661715002930
2021.221591617502500
2021.119851016502300
2021190022976215003000
2022.437504420004200
2022.336731826004100
2022.232551424903800
2022.127812010003500
2022200734619610004200
2023.339843134004500
2023.23970554224800
2023.137894416005686
202339121304225686

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
Агро Мат 2014 ЕООД

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
Агро Мат 2014 ЕООД

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро Мат 2014 ЕООД

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
Агро Мат 2014 ЕООД

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
Агро Мат 2014 ЕООД
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
Агро Мат 2014 ЕООД
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
55
59
Агро Мат 2014 ЕООД71
78
57
89
76
71
76
70
75
68
69
56
77
55
79

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
55
59
Агро Мат 2014 ЕООД71
78
57
89
76
71
76
70
75
68
69
56
77
55
79

Няма намерени резултати

274 411 дка
238 903 дка
22 802
14 894 (65%)
3.86
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
374 537
4173 673
521 930
64271

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.