Брестак общ. Вълчи дол

Обща информация
 

Брестак

 
 
 
862
 
06416
 
26 451 (+296) 
 
27
 
100-199
Обяви за земеделска земя в Брестак
Средни оценки
 
 
64
 
56
 
50

Арендатори в Брестак

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области Холдинг
43
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 9677 дка 
19 205 (-136) от 19 354 дка (-149) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна19 354 дка (-149)
Вълчи дол19 205 дка (-136)
Вълчи дол149 дка (-13)
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 929 дка 
1804 от 1857 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1857 дка
Вълчи дол1804 дка
Вълчи дол53 дка
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 307 дка 
559 от 922 дка (+3) 
3 землища, 3 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна559 дка
Вълчи дол559 дка
Област: Видин300 дка (+3)
Ново село300 дка (+3)
Област: Силистра63 дка
Кайнарджа63 дка
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2506 дка 
476 от 37 586 дка (+17 355) 
15 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич33 275 дка (-1247)
Добрич-селска14 130 дка
Генерал Тошево8578 дка (-40)
Генерал Тошево4131 дка (-245)
Генерал Тошево4041 дка (-99)
Крушари1674 дка (-186)
Генерал Тошево337 дка (-249)
Добрич-селска167 дка
Добрич-селска110 дка
Генерал Тошево85 дка (-428)
Добрич-селска22 дка
Област: Варна4311 дка
Аксаково2178 дка
Вълчи дол741 дка
Вълчи дол663 дка
Вълчи дол476 дка
Вълчи дол253 дка
70
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 417 дка 
476 от 2916 дка (+112) 
7 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2559 дка
Вълчи долГенерал Киселово1282 дка
Вълчи долВълчи дол658 дка
Вълчи долБрестак476 дка
Вълчи долОборище143 дка
Област: Добрич357 дка (+112)
Добрич-селскаОрлова Могила306 дка (+188)
Добрич-селскаВедрина30 дка
Добрич-селскаДолина21 дка (-76)
Комасационен фактор: 445 дка 
445 от 445 дка (+1) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна445 дка (+1)
Вълчи дол445 дка (+1)
Комасационен фактор: 424 дка 
424 от 424 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна424 дка
Вълчи дол424 дка
Комасационен фактор: 395 дка 
395 от 395 дка (+105) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна395 дка (+105)
Вълчи дол395 дка (+105)
Комасационен фактор: 380 дка 
380 от 380 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна380 дка
Вълчи дол380 дка
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 267 дка 
356 (+30) от 533 дка (+37) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна533 дка (+37)
Вълчи дол356 дка (+30)
Вълчи дол177 дка (+7)
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 469 дка 
254 (-56) от 1876 дка (-8) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна1876 дка (-8)
Вълчи дол1204 дка (+4)
Вълчи дол260 дка (+44)
Вълчи дол254 дка (-56)
Вълчи дол158 дка
Комасационен фактор: 245 дка 
245 от 245 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна245 дка
Вълчи дол245 дка
Комасационен фактор: 182 дка 
244 от 363 дка (+102) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна363 дка (+102)
Вълчи дол244 дка (+102)
Вълчи дол119 дка
Комасационен фактор: 161 дка 
237 от 484 дка (+238) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна484 дка (+1)
Вълчи дол237 дка
Вълчи дол160 дка
Вълчи дол87 дка (+1)
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (+146) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна237 дка (+146)
Вълчи дол237 дка (+146)
Комасационен фактор: 221 дка 
221 от 221 дка (-71) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна221 дка (-71)
Вълчи дол221 дка (-71)
Комасационен фактор: 202 дка 
202 от 202 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна202 дка
Вълчи дол202 дка
Комасационен фактор: 140 дка 
197 от 280 дка 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна280 дка
Вълчи дол197 дка
Вълчи дол83 дка
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна157 дка
Вълчи дол157 дка
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
52
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
116 от 8500 дка (+187) 
7 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна8500 дка (+187)
Вълчи дол3021 дка (+57)
Вълчи дол2044 дка (+68)
Вълчи дол2004 дка (+84)
Вълчи дол651 дка (-9)
Вълчи дол596 дка (-13)
Вълчи дол116 дка
Суворово68 дка
Комасационен фактор: 96 дка 
96 от 96 дка 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна96 дка
Вълчи дол96 дка
84
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 412 дка 
20 от 3297 дка (+22) 
8 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна3297 дка (-88)
Аксаково1326 дка (-135)
Вълчи дол950 дка (+253)
Вълчи дол382 дка (-180)
Вълчи дол366 дка (-26)
Вълчи дол90 дка
Вълчи дол82 дка
Суворово81 дка
Вълчи дол20 дка
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
61
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 572 дка 
18 от 2288 дка (-570) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Варна2288 дка (-602)
Вълчи дол2124 дка (+17)
Вълчи дол132 дка (-619)
Вълчи дол18 дка
Вълчи дол14 дка
72
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 439 дка 
0 от 13 603 дка (+1434)
31 землища, 6 общини и 3 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6350 дка (-580)
Добрич-селска1367 дка (+82)
Добрич-селска1125 дка (-359)
Тервел657 дка
Добрич-селска652 дка (+1)
Добрич-селска580 дка (-239)
Добрич-селска445 дка (+374)
Добрич-селска306 дка (-232)
Добрич-селска204 дка (-29)
Генерал Тошево196 дка
Добрич-селска186 дка
Добрич-селска144 дка (-87)
Тервел110 дка
Добрич-селска75 дка
Добрич-селска57 дка (+1)
Генерал Тошево52 дка
Добрич-селска49 дка
Добрич-селска46 дка (-1)
Добрич-селска41 дка
Добрич-селска26 дка
Добрич-селска19 дка
Добрич-селска7 дка
Добрич-селска6 дка (-91)
Област: Шумен3637 дка (+2)
Никола Козлево1453 дка (+2)
Нови пазар1258 дка
Нови пазар926 дка
Област: Варна3616 дка (-252)
Вълчи дол1578 дка (-223)
Вълчи дол984 дка (-2)
Вълчи дол694 дка (+1)
Вълчи дол151 дка (-29)
Вълчи дол121 дка (+1)
Вълчи дол88 дка

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Брестак общ. Вълчи дол обл. Варна Страна Холдинг
43
2019
На печалба
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 9677 дка 
19 205 (-136) от 19 354 дка (-149) 
Вълчи дол: 1 Варна: 6 Страна: 157
Категория: 3.01 / 95% 
Комасационен фактор: 929 дка 
1804 от 1857 дка 
Вълчи дол: 44 Варна: 192 Страна: 3548
Категория: 3.71 / 65% 
Комасационен фактор: 307 дка 
559 от 922 дка (+3) 
Вълчи дол: 76 Варна: 311 Страна: 5224
72
2019
ХОЛДИНГ 169 756 дка (+25 124)  
Страна: 5
Категория: 3.2 / 84% 
Комасационен фактор: 2506 дка 
476 от 37 586 дка (+17 355) 
Вълчи дол: 38 Варна: 114 Страна: 32
70
2019
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 417 дка 
476 от 2916 дка (+112) 
Вълчи дол: 32 Варна: 159 Страна: 2682
Комасационен фактор: 445 дка 
445 от 445 дка (+1) 
Вълчи дол: 84 Варна: 338 Страна: 7884
Комасационен фактор: 424 дка 
424 от 424 дка 
Вълчи дол: 86 Варна: 346 Страна: 8122
Комасационен фактор: 395 дка 
395 от 395 дка (+105) 
Вълчи дол: 88 Варна: 356 Страна: 8461
Комасационен фактор: 380 дка 
380 от 380 дка 
Вълчи дол: 89 Варна: 361 Страна: 8639
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 267 дка 
356 (+30) от 533 дка (+37) 
Вълчи дол: 77 Варна: 317 Страна: 7131
Категория: 3.17 / 86% 
Комасационен фактор: 469 дка 
254 (-56) от 1876 дка (-8) 
Вълчи дол: 43 Варна: 190 Страна: 3524
Комасационен фактор: 245 дка 
245 от 245 дка 
Вълчи дол: 105 Варна: 419 Страна: 10731
Комасационен фактор: 182 дка 
244 от 363 дка (+102) 
Вълчи дол: 90 Варна: 365 Страна: 8855
Комасационен фактор: 161 дка 
237 от 484 дка (+238) 
Вълчи дол: 82 Варна: 328 Страна: 7516
Комасационен фактор: 237 дка 
237 от 237 дка (+146) 
Вълчи дол: 108 Варна: 426 Страна: 10886
Комасационен фактор: 221 дка 
221 от 221 дка (-71) 
Вълчи дол: 111 Варна: 429 Страна: 11152
Комасационен фактор: 202 дка 
202 от 202 дка 
Вълчи дол: 115 Варна: 439 Страна: 11483
Комасационен фактор: 140 дка 
197 от 280 дка 
Вълчи дол: 99 Варна: 405 Страна: 10139
Комасационен фактор: 157 дка 
157 от 157 дка 
Вълчи дол: 121 Варна: 468 Страна: 12309
44
2019
ХОЛДИНГ 17 032 дка (+389)  
Страна: 66
52
2019
На печалба
Категория: 3.34 / 78% 
Комасационен фактор: 1214 дка 
116 от 8500 дка (+187) 
Вълчи дол: 12 Варна: 36 Страна: 843
Комасационен фактор: 96 дка 
96 от 96 дка 
Вълчи дол: 136 Варна: 513 Страна: 13452
84
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 412 дка 
20 от 3297 дка (+22) 
Вълчи дол: 42 Варна: 132 Страна: 2430
ХОЛДИНГ 4336 дка (+87)  
Страна: 127
61
2019
На печалба
Категория: 3.04 / 93% 
Комасационен фактор: 572 дка 
18 от 2288 дка (-570) 
Вълчи дол: 36 Варна: 171 Страна: 3132
0 от 0 дка (-2)
Вълчи дол: 148 Варна: 557 Страна: 14531
0 от 0 дка
Вълчи дол: 149 Варна: 558 Страна: 14532
0 от 0 дка (+1)
Вълчи дол: 150 Варна: 559 Страна: 14533
72
2019
На печалба
Категория: 3.15 / 87% 
Комасационен фактор: 439 дка 
0 от 13 603 дка (+1434)
Вълчи дол: 26 Варна: 125 Страна: 355

Ренти на арендаторите в Брестак

Бели петна, бели петна за община Вълчи дол, ренти по НСИ

Ренти по години

Арендатор
Агро М ЕООД

Цени на земеделската земя по обяви в Брестак

6 юни 2023 г.
6 юни 2022 г.
20 обяви

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Средни цени на земеделската земя в община Вълчи дол (2022)

Няма намерени резултати

ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Няма намерени резултати

Няма намерени резултати

Финансови статистики в Брестак по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор19
706
Агро М ЕООД1814
466
283
878
412
374
468

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор16171819
146141156147
Агро М ЕООД435
82
414185
164127200189
1772605323293
131154185141
351280252203

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор19
208
Агро М ЕООД240
176
300
215
711
377
432

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор19
4
Агро М ЕООД
14
33
4
32

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор1819202122
19 76819 83119 62619 50319 354
1371191218571857
10151007686919922
20 23137 586
Агро М ЕООД18142020261028042916
595589444444445
466440424424424
11791635290395
442380380380380
306453459496533
16231909194118841876
156198239245245
120119257261363
247246246246484
91237
142278292221
217172202202202
283280280280280
154153157157157
70267896793883138500
1271271279696
78364328384532753297
29902957289228582288
13451343
530
252253
10 77310 47312 40312 16913 603
Общо58 87656 54559 51177 71796 661

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор1819202122
19 61219 68519 46319 34119 205
1343185918041804
602594580559559
476
Агро М ЕООД330363424476476
595589444444445
441440424424424
290302290395
442380380380380
306290289326356
313323310310254
156198239245245
138142244
237
91237
142278292221
217172202202202
198197197197197
154153157157157
474646116116
1271271279696
2820
18
13451343
302
252253
34
Общо25 63126 49626 16125 89226 764

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
43
Агро М ЕООД70
52
84
61
72

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
43
Агро М ЕООД70
52
84
61
72

Няма намерени резултати

Категории на земеделската земя в Брестак (Вълчи дол)

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.