Тервел обл. Добрич

Обща информация
 

Тервел

 
 
25
 
222 109 
 
148
 
3.85 / 81%
 
Обяви за земеделска земя в Тервел
Средни оценки
 
 
62
 
60

Арендатори в община Тервел

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

Landlord Арендатор Декари Землища Общини Области
58
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 3598 дка 
37 503 (+1065) от 46 770 дка (+1172) 
13 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич37 503 дка (+1065)
Тервел18 218 дка (+332)
Тервел6523 дка (-301)
Тервел5158 дка (+228)
Тервел3843 дка (+764)
Тервел3370 дка (+199)
Тервел150 дка (-101)
Тервел107 дка (-54)
Тервел100 дка (+45)
Тервел34 дка (-47)
Област: Силистра9267 дка (+107)
Алфатар5528 дка (+50)
Алфатар1931 дка
Алфатар1266 дка
Кайнарджа542 дка (+57)
64
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 1337 дка 
14 135 (+82) от 14 707 дка (+110) 
11 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич14 535 дка (+110)
Тервел12 047 дка (+163)
Тервел1898 дка (-81)
Тервел190 дка
Добрич-селска171 дка (+1)
Добрич-селска61 дка
Генерал Тошево51 дка
Добрич-селска36 дка
Добрич-селска35 дка
Добрич-селска27 дка (+27)
Добрич-селска19 дка
Област: Варна172 дка
Вълчи дол172 дка
77
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 588 дка 
13 538 (+5) от 14 115 дка (+311) 
24 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич14 115 дка (+426)
Тервел2840 дка (-71)
Тервел1744 дка (-150)
Тервел1523 дка (-36)
Тервел1478 дка (-233)
Тервел976 дка (+193)
Тервел865 дка (-126)
Тервел813 дка (+562)
Тервел628 дка (+12)
Тервел463 дка (-57)
Тервел334 дка
Тервел324 дка (+231)
Тервел319 дка
Тервел283 дка (-33)
Тервел228 дка (+8)
Тервел225 дка (-165)
Тервел211 дка (+1)
Добрич-селска196 дка
Тервел148 дка
Добрич-селска132 дка (+132)
Тервел120 дка (-16)
Добрич-селска108 дка (+108)
Добрич-селска75 дка
Добрич-селска66 дка (+66)
Тервел16 дка
59
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1888 дка 
9438 от 9438 дка (+37) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9438 дка (+37)
ТервелКаблешково6389 дка (+106)
ТервелПрофесор Златарски1955 дка (+6)
ТервелЧестименско777 дка (-35)
ТервелГлаванци224 дка (-36)
ТервелНова Камена93 дка (-4)
60
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 3134 дка 
9266 от 15 670 дка (-177) 
5 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич9266 дка (-177)
Тервел4166 дка (-439)
Тервел4125 дка (+342)
Тервел975 дка (-80)
Област: Силистра6404 дка
Алфатар6335 дка
Алфатар69 дка
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 959 дка 
8631 от 8631 дка (-146) 
9 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8631 дка (-146)
Тервел4020 дка (+66)
Тервел1469 дка (-144)
Тервел1359 дка (-20)
Тервел1186 дка (-7)
Тервел240 дка (+14)
Тервел223 дка
Тервел77 дка
Тервел30 дка
Тервел27 дка (-55)
32
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2822 дка 
8465 от 8465 дка (-60) 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич8465 дка (-60)
Тервел8107 дка (+20)
Тервел243 дка (-80)
Тервел115 дка
90
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 591 дка 
6504 от 6504 дка (+10) 
11 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич6504 дка (+10)
Тервел2169 дка (+73)
Тервел1090 дка (+24)
Тервел920 дка (+9)
Тервел496 дка (+88)
Тервел455 дка (-3)
Тервел422 дка (-1)
Тервел323 дка (+64)
Тервел272 дка (+22)
Тервел187 дка (-129)
Тервел145 дка (-162)
Тервел25 дка (+25)
58
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2202 дка 
5569 (-328) от 6606 дка (-273) 
3 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич5569 дка (-328)
Тервел4453 дка (-406)
Тервел1116 дка (+78)
Област: Силистра1037 дка (+55)
Кайнарджа1037 дка (+55)
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1308 дка 
5231 от 5231 дка (+430) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич5231 дка (+430)
Тервел1663 дка (+159)
Тервел1636 дка (+165)
Тервел1385 дка (-30)
Тервел547 дка (+136)
56
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1527 дка 
5199 от 18 321 дка (-328) 
12 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич15 347 дка
Тервел3658 дка
Крушари2906 дка
Добрич-селска2631 дка
Добрич-селска2062 дка
Добрич-селска1842 дка
Тервел860 дка
Тервел640 дка
Добрич-селска627 дка
Добрич-селска80 дка
Тервел41 дка
Област: Силистра2974 дка (-328)
Кайнарджа2152 дка (+33)
Кайнарджа822 дка (-361)
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1620 дка 
4837 (+4837) от 14 580 дка 
9 землища, 3 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич14 580 дка (+14 580)
Тервел3598 дка (+3598)
Крушари3408 дка (+3408)
Добрич-селска2632 дка (+2632)
Добрич-селска1544 дка (+1544)
Добрич-селска1431 дка (+1431)
Тервел883 дка (+883)
Добрич-селска648 дка (+648)
Тервел356 дка (+356)
Добрич-селска80 дка (+80)
30
2019
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 4523 дка 
4523 от 4523 дка (+20) 
1 землище, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4523 дка (+20)
Тервел4523 дка (+20)
55
2019
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 790 дка 
4457 (-83) от 4742 дка (-38) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4457 дка (-83)
Тервел4034 дка (-7)
Тервел164 дка (-13)
Тервел158 дка
Тервел66 дка
Тервел35 дка (-63)
Област: Силистра285 дка (+45)
Дулово285 дка (+45)
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 713 дка 
4275 от 4275 дка (+528) 
6 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4275 дка (+528)
Тервел2595 дка (+186)
Тервел615 дка (-1)
Тервел481 дка (-30)
Тервел270 дка (+270)
Тервел205 дка (-6)
Тервел109 дка (+109)
55
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1343 дка 
4231 (+629) от 17 460 дка (+2032) 
13 землища, 4 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич13 575 дка (+1285)
Добрич-селска2827 дка (+326)
Крушари2669 дка (+339)
Добрич-селска2338 дка (+1)
Тервел1585 дка
Добрич-селска1203 дка (-37)
Тервел1109 дка
Тервел641 дка (+641)
Тервел581 дка (-12)
Тервел315 дка
Добрич-селска207 дка (+27)
Добрич-селска100 дка
Област: Силистра3885 дка (+747)
Кайнарджа2581 дка (+200)
Кайнарджа1304 дка (+547)
60
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 812 дка 
3642 (+28) от 4869 дка (-51) 
6 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3642 дка (+28)
Тервел1773 дка (+28)
Тервел1114 дка
Тервел715 дка
Тервел40 дка
Област: Силистра1227 дка (-79)
Кайнарджа925 дка (-9)
Кайнарджа302 дка (-70)
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 284 дка 
3353 от 3407 дка (+1430) 
12 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3407 дка (+1430)
Тервел1053 дка (+1053)
Тервел931 дка (-153)
Тервел279 дка
Тервел200 дка (+107)
Тервел177 дка (+46)
Тервел155 дка
Тервел149 дка (+149)
Тервел133 дка (+99)
Тервел129 дка (+129)
Тервел100 дка
Генерал Тошево54 дка
Тервел47 дка
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 818 дка 
3273 от 3273 дка (+323) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3273 дка (+323)
Тервел2691 дка (-57)
Тервел397 дка (+397)
Тервел112 дка
Тервел73 дка (-17)
36
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 887 дка 
3248 от 3548 дка (+185) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3248 дка (+185)
Тервел1928 дка (+166)
Тервел1111 дка (+6)
Тервел209 дка (+13)
Област: Силистра300 дка
Алфатар300 дка
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1076 дка 
3227 (+3227) от 3227 дка 
3 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3227 дка (+3227)
Тервел2736 дка (+2736)
Тервел320 дка (+320)
Тервел171 дка (+171)
79
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 641 дка 
3206 от 3206 дка (+1682) 
5 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич3206 дка (+1682)
Тервел1557 дка (+830)
Тервел1036 дка (+239)
Тервел429 дка (+429)
Тервел110 дка (+110)
Тервел74 дка (+74)
82
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1100 дка 
3034 (-1656) от 11 004 дка (-1580) 
10 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Шумен7970 дка (+76)
Никола Козлево3733 дка (+113)
Нови пазар3591 дка
Никола Козлево401 дка (+1)
Никола Козлево144 дка
Никола Козлево101 дка (-38)
Област: Добрич3034 дка (-1656)
Тервел2348 дка (-577)
Тервел331 дка (-1072)
Тервел312 дка (-50)
Тервел28 дка (+28)
Тервел15 дка (+15)
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 319 дка 
2770 (+2770) от 4146 дка 
13 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4146 дка (+4146)
Добрич-селска1137 дка (+1137)
Тервел913 дка (+913)
Тервел384 дка (+384)
Тервел345 дка (+345)
Добрич-селска239 дка (+239)
Тервел236 дка (+236)
Тервел216 дка (+216)
Тервел191 дка (+191)
Тервел150 дка (+150)
Тервел134 дка (+134)
Тервел110 дка (+110)
Тервел57 дка (+57)
Тервел34 дка (+34)
58
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 830 дка 
2339 от 3319 дка (+288) 
4 землища, 2 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич2339 дка (+288)
Тервел1280 дка (-38)
Тервел1059 дка (+326)
Област: Силистра980 дка
Алфатар645 дка
Алфатар335 дка
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 229 дка 
2192 (+1110) от 4807 дка (+2406) 
21 землища, 5 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич4303 дка (+2394)
Добрич-селска706 дка (+706)
Тервел475 дка
Шабла444 дка
Тервел325 дка (+304)
Тервел319 дка (+171)
Добрич-селска307 дка (+128)
Тервел299 дка (+194)
Тервел271 дка (+271)
Тервел220 дка (+220)
Добрич-селска214 дка (+214)
Добрич-селска133 дка (+73)
Добрич-селска125 дка (+64)
Генерал Тошево98 дка (+98)
Тервел97 дка
Тервел92 дка
Тервел55 дка (+40)
Добрич-селска49 дка (+1)
Тервел39 дка (-90)
Добрич-селска35 дка
Област: Шумен504 дка (+12)
Никола Козлево285 дка (+12)
Никола Козлево219 дка
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 981 дка 
1962 от 1962 дка (-16) 
2 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич1962 дка (-16)
Тервел1036 дка (+4)
Тервел926 дка (-20)
Комасационен фактор: 147 дка 
1954 от 2057 дка (-1169) 
14 землища, 2 общини и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич2057 дка (-1169)
Тервел891 дка (+99)
Тервел204 дка
Тервел204 дка (+75)
Тервел201 дка (-761)
Добрич-селска103 дка
Тервел93 дка (+63)
Тервел87 дка (-109)
Тервел83 дка (+83)
Тервел67 дка (-47)
Тервел39 дка
Тервел29 дка (-628)
Тервел20 дка (+20)
Тервел20 дка (+20)
Тервел16 дка (+16)
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 433 дка 
1731 от 1731 дка (+1296) 
4 землища, 1 община и 1 област

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич1731 дка (+1296)
Тервел760 дка (+760)
Тервел534 дка (+534)
Тервел375 дка (+2)
Тервел62 дка
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 184 дка 
1651 (+300) от 2581 дка (+849) 
14 землища, 3 общини и 2 области

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

ОбщинаЗемлищеДекари
Област: Добрич1651 дка (+300)
Тервел564 дка (+97)
Тервел457 дка (+62)
Тервел344 дка (-90)
Тервел245 дка (+245)
Тервел26 дка (+6)
Тервел11 дка (-9)
Тервел4 дка (-11)
Област: Шумен930 дка (+549)
Нови пазар497 дка (+497)
Никола Козлево191 дка
Нови пазар93 дка
Нови пазар44 дка (+44)
Нови пазар42 дка
Нови пазар38 дка (-17)
Нови пазар25 дка (+25)

Движенията в декарите спрямо предходната година са означени в зелено (+) и червено (-). Без промяна са в сиво.

общ. Тервел обл. Добрич Страна
58
2019
На печалба
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 3598 дка 
37 503 (+1065) от 46 770 дка (+1172) 
Добрич: 3 Страна: 23
64
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 1337 дка 
14 135 (+82) от 14 707 дка (+110) 
Добрич: 34 Страна: 303
77
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 588 дка 
13 538 (+5) от 14 115 дка (+311) 
Добрич: 36 Страна: 327
59
2019
На печалба
Категория: 3.41 / 75% 
Комасационен фактор: 1888 дка 
9438 от 9438 дка (+37) 
Добрич: 70 Страна: 721
60
2019
На печалба
Категория: 4.09 / 49% 
Комасационен фактор: 3134 дка 
9266 от 15 670 дка (-177) 
Добрич: 73 Страна: 262
Категория: 3.53 / 71% 
Комасационен фактор: 959 дка 
8631 от 8631 дка (-146) 
Добрич: 83 Страна: 833
32
2019
Категория: 3.84 / 61% 
Комасационен фактор: 2822 дка 
8465 от 8465 дка (-60) 
Добрич: 87 Страна: 862
90
2019
На печалба
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 591 дка 
6504 от 6504 дка (+10) 
Добрич: 126 Страна: 1244
58
2019
На печалба
Категория: 4.16 / 46% 
Комасационен фактор: 2202 дка 
5569 (-328) от 6606 дка (-273) 
Добрич: 153 Страна: 1222
Категория: 3.49 / 72% 
Комасационен фактор: 1308 дка 
5231 от 5231 дка (+430) 
Добрич: 163 Страна: 1626
56
2019
На печалба
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 1527 дка 
5199 от 18 321 дка (-328) 
Добрич: 29 Страна: 176
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 1620 дка 
4837 (+4837) от 14 580 дка 
Добрич: 33 Страна: 306
30
2019
Категория: 3.27 / 81% 
Комасационен фактор: 4523 дка 
4523 от 4523 дка (+20) 
Добрич: 189 Страна: 1897
55
2019
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 790 дка 
4457 (-83) от 4742 дка (-38) 
Добрич: 191 Страна: 1808
Категория: 3.33 / 78% 
Комасационен фактор: 713 дка 
4275 от 4275 дка (+528) 
Добрич: 200 Страна: 1996
55
2019
На печалба
Категория: 3.95 / 56% 
Комасационен фактор: 1343 дка 
4231 (+629) от 17 460 дка (+2032) 
Добрич: 40 Страна: 202
60
2019
Категория: 3.8 / 62% 
Комасационен фактор: 812 дка 
3642 (+28) от 4869 дка (-51) 
Добрич: 217 Страна: 1764
Категория: 3.38 / 76% 
Комасационен фактор: 284 дка 
3353 от 3407 дка (+1430) 
Добрич: 226 Страна: 2381
Категория: 3.73 / 64% 
Комасационен фактор: 818 дка 
3273 от 3273 дка (+323) 
Добрич: 232 Страна: 2455
36
2019
На печалба
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 887 дка 
3248 от 3548 дка (+185) 
Добрич: 234 Страна: 2317
Категория: 2.62 / 100% 
Комасационен фактор: 1076 дка 
3227 (+3227) от 3227 дка 
Добрич: 236 Страна: 2488
79
2019
На печалба
Категория: 2.81 / 99% 
Комасационен фактор: 641 дка 
3206 от 3206 дка (+1682) 
Добрич: 238 Страна: 2500
82
2019
На печалба
Категория: 3.29 / 80% 
Комасационен фактор: 1100 дка 
3034 (-1656) от 11 004 дка (-1580) 
Добрич: 254 Страна: 543
Категория: 3.77 / 63% 
Комасационен фактор: 319 дка 
2770 (+2770) от 4146 дка 
Добрич: 204 Страна: 2049
58
2019
На печалба
Категория: 4 / 53% 
Комасационен фактор: 830 дка 
2339 от 3319 дка (+288) 
Добрич: 297 Страна: 2435
Категория: 3.61 / 68% 
Комасационен фактор: 229 дка 
2192 (+1110) от 4807 дка (+2406) 
Добрич: 199 Страна: 1786
Категория: 3.64 / 67% 
Комасационен фактор: 981 дка 
1962 от 1962 дка (-16) 
Добрич: 324 Страна: 3449
Комасационен фактор: 147 дка 
1954 от 2057 дка (-1169) 
Добрич: 317 Страна: 3362
Категория: 3.67 / 66% 
Комасационен фактор: 433 дка 
1731 от 1731 дка (+1296) 
Добрич: 346 Страна: 3726
Категория: 3.18 / 85% 
Комасационен фактор: 184 дка 
1651 (+300) от 2581 дка (+849) 
Добрич: 355 Страна: 2908

Ренти на арендаторите в undefined

Бели петна за община Тервел, ренти по НСИ, пасища, ливади и околни ренти

Ренти по години

Арендатор
ЗК Тодор Каблешков - с. Каблешково

Няма намерени резултати

Средни цени на земеделската земя в община Тервел (2022)

25
ТримесечиеНСИ  Landlord  ОбявиМин.Макс
20201607
2020.41825615992000
202016071825615992000
2021.422583610003000
2021.32009238002500
2021.219432110002300
2021.11975816502200
202113442092888003000
2022.437745315106259
2022.337762730004500
2022.234383713034954
2022.128183418384107
2022347715113036259
2023.33977537205500
2023.23887558006000
2023.141016013596270
202339921687206270

Допълнителна информация за undefined

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.

Този арендатор е физическо лице. Ако искате да разберете повече за него, най-добрият вариант е да се свържете с кметството на землището.

Няма намерени резултати

Финансови статистики в undefined по арендатори

Таблиците може да се сортират по години.

Обработвани декари от служител по години

Арендатор
ЗК Тодор Каблешков - с. Каблешково

Приход от служител (хил. лв.) по години

Арендатор
ЗК Тодор Каблешков - с. Каблешково

Приход от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Тодор Каблешков - с. Каблешково

Печалба от декар (лв.) по години

Арендатор
ЗК Тодор Каблешков - с. Каблешково

История на декарите по години

Землище
Общо

Обща история на декарите по години

Общо

История на декарите по фирми по години

Арендатор
ЗК Тодор Каблешков - с. Каблешково
Общо

История на декарите по години

Землище
Общо

История на декарите по години

Арендатор
ЗК Тодор Каблешков - с. Каблешково
Общо

Landlord рейтинг по години

Арендатор19
58
64
77
ЗК Тодор Каблешков - с. Каблешково59
60
32
90
58
56
30
55
55
60
36
79
82
58

Landlord рейтинг по години

Landlord рейтинг по фирми по години

Арендатор19
58
64
77
ЗК Тодор Каблешков - с. Каблешково59
60
32
90
58
56
30
55
55
60
36
79
82
58

Няма намерени резултати

324 328 дка
222 109 дка
31 364
19 894 (63%)
3.62
4
4

Декари по категория

КатегорияПлощ в дка
110
224 419
3151 659
4117 293
524 613
63349
71459
829
91497

Анализ на почвата

Това съдържание е ограничено. Можете да го отключите, като направите бартер или заплатите за него.